Pages

Mišljenja studenata diplomskog studija sestrinstva o kolestazi u trudnoći
Mišljenja studenata diplomskog studija sestrinstva o kolestazi u trudnoći
Stjepan Sumpor
Kolestaza u trudnoći ili intrahepatična kolestaza poremećaj je u radu jetre koji je karakterističan za trudnoću, a nastupa najčešće u kasnom drugom ili trećem tromjesečju. Ne predstavlja prevelik rizik za majku i simptomi se povlače nakon poroda, ali postoje određeni rizici za fetalne komplikacije poput prijevremenog porođaja, mekonijske plodove vode, respiratornog stresa novorođenčeta i iznenadne fetalne smrti. U ovom diplomskom radu detaljnije je opisan tijek normalne...
Mišljenja studenata diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva u Svetoj Nedelji o praćenju nastave online
Mišljenja studenata diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva u Svetoj Nedelji o praćenju nastave online
Elvis David
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati mišljenje studenata o online nastavi. Hipoteza je bila da većina studenata misli kako je online nastava bolji način od tradicionalne nastave u neposrednom kontaktu licem u lice s profesorima i kolegama. Nacrt studije: Provedeno je presječno istraživanje mrežnim upitnikom tijekom kolovoza 2022. godine Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na uzorku studenata prve i druge godine diplomskog sveučilišnog studija...
Mišljenja studenata o utjecaju stresa na rad štitnjače
Mišljenja studenata o utjecaju stresa na rad štitnjače
Antun Ursa
Cilj istraživanja: Prikazati mišljenja studenata Sestrinstva o utjecaju stresa na rad štitnjače. Nacrt studije: Studenti su, prema anketi koju je autor sam sastavio, sudjelovali u ispitivanju mišljenja o utjecaju stresa na rad štitnjače. Ispitanici i metode: Istraživanje je obuhvatilo 37 studenata treće godine Prijediplomskog studija Sestrinstva u Novoj Gradišci koji su potpuno anonimno i uz pristanak sudjelovali u istraživanju provedenom online upitnikom od svibnja do lipnja...
Mišljenja studenata sestrinstva o uzrocima pretilosti kod djece školske dobi
Mišljenja studenata sestrinstva o uzrocima pretilosti kod djece školske dobi
Martina Livaja Šarić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati mišljenja studenata sestrinstva o uzrocima pretilosti kod djece školske dobi. NACRT STUDIJE: Presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: U istraživanju su sudjelovali studenti prve i druge godine sestrinstva Diplomskog studija sestrinstva Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Istraživanje je provedeno pomoću vlastito strukturiranog upitnika. Odgovori na pitanja su se ocjenjivali prema Likertovoj skali. Za statističku obradu podataka...
Mišljenja trudnica i ginekoloških pacijentica u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite žena o oralnom zdravlju
Mišljenja trudnica i ginekoloških pacijentica u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite žena o oralnom zdravlju
Šime Živković
Cilj istraživanja: Objektivizirati znanje i mišljenja anketiranih trudnica i anketiranih ginekoloških pacijentica o utjecaju oralnog zdravlja u trudnoći kao i oralnih bolesti (gingivitis, parodontitis) na bolesti trudnoće (povišen krvni tlak u trudnoći s pojavom preeklampsije, šećernom bolesti trudnoće, prijevremenim porodom te raĎanjem djece niske poroĎajne teţine). Ustvrditi znanja ovih grupa ispitanica, povezanost stavova i oralno higijenskih navika u trudnoći u odnosu...
Mišljenja zdravstvenih djelatnika o promjenama u zdravstvenom sustavu uzrokovanim COVID-19 pandemijom
Mišljenja zdravstvenih djelatnika o promjenama u zdravstvenom sustavu uzrokovanim COVID-19 pandemijom
Mirjana Varvodić
Uvod: Zdravstveni sustav nalazi se pred izazovima u kakvima se nije našao dugi niz godina, još od pandemija zaraznih bolesti, poput SARS-a 2003., H1N1 2009., Ebole, Zike i MERS-a 2014. ~ 2016. Izazovi uključuju promjene u funkcioniranju bolnica, odjela, odsjeka i Zavoda, promjena u načinu komuniciranja s bolesnicima i njihovim obiteljima, promjena u dosadašnjem izgledu zdravstvenih djelatnika u vidu promjene u obaveznoj zaštitnoj odjeći i obući. Cilj: ispitati mišljenje...
Mišljenje bolesnika o oralnom zdravlju
Mišljenje bolesnika o oralnom zdravlju
David Horvat
Cilj istraživanja: Cilj rada je ispitati mišljenja bolesnika o oralnom zdravlju u odnosu na dob, spol, obrazovanje i mjesto stanovanja. Nacrt studije: Studija je ustrojena kao presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Ispitanici u ovoj studiji su bolesnici koji su dolazili na pregled u ambulantu za oralnu kirurgiju Zavoda za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Osijek. Istraživanje je provedeno u razdoblju od travnja do svibnja 2023. godine. U ovoj...
Mišljenje bolesnika o smrti i umiranju u Kliničkom bolničkom centru Osijek
Mišljenje bolesnika o smrti i umiranju u Kliničkom bolničkom centru Osijek
Tena Đurković
CILJ: Cilj rada je ispitati odnos između dobi, obrazovanja i spola ispitanika te njihovih stavova prema smrti. USTROJ STUDIJE: Provedeno je presječno istraživanje tijekom perioda od lipnja do srpnja 2023. godine unutar Kliničkog bolničkog centra Osijek. ISPITANICI I METODE: U istraživanju je sudjelovalo 125 ispitanika. Istraživanje je provedeno na bolesnicima koji su bili hospitalizirani u KBC Osijek. Medijan dobi ispitanika je iznosio 63 godina (interkvartilnog raspona od 56 do...
Mišljenje djelatnika Opće bolnice Virovitica o doniranju organa
Mišljenje djelatnika Opće bolnice Virovitica o doniranju organa
Damir Kralj
Cilj istraživanja: Ispitati mišljenje djelatnika Opće bolnice Virovitica o doniranju organa. Ustroj studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Ispitanici su zdravstveni i nezdravstveni djelatnici Opće bolnice Virovitica. Od 103 ispitanika koji su dobrovoljno ispunili anonimnu anketu, u istraživanju je sudjelovalo 59 zdravstvenih djelatnika te 44 nezdravstvena djelatnika. Cjelokupno istraživanje provedeno je uz suglasnost Etičkog povjerenstva Opće bolnice Virovitica uz ...
Mišljenje fizioterapeuta o edukaciji i važnosti procesa protetičke opskrbe i rehabilitacije osoba s amputacijama donjih ekstremiteta
Mišljenje fizioterapeuta o edukaciji i važnosti procesa protetičke opskrbe i rehabilitacije osoba s amputacijama donjih ekstremiteta
Ilija Ostrunić
Cilj istraživanja: Saznati mišljenje fizioterapeuta o razini edukacije kod fizioterapeuta o protetičkoj opskrbi osoba s amputacijama donjih ekstremiteta te ispitati razinu svjesnosti fizioterapeuta o potrebi kvalitetne i individualne protetičke opskrbe osoba nakon amputacije donjih ekstremiteta. Definirati postoje li razlike u stavovima u odnosu na dob, radni status i iskustvo u radu. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 72...
Mišljenje i percepcija opće populacije o mjerama promocije zdravlja
Mišljenje i percepcija opće populacije o mjerama promocije zdravlja
Renata Mrkonić Bogičević
Cilj: Ispitati mišljenje i percepciju opće populacije o mjerama promicanja zdravlja te usporediti odgovore u odnosu na dob, spol, županiju stanovanja i na razinu obrazovanja. Metode: Kao instrument istraživanja koristio se anonimni upitnik koji je prema iščitanoj literaturi formuliran za potrebe ovog istraživanja, a koji je oformljen online (Google obrasci/ankete) te postavljen na online platformu – Facebook, u vremenskom razdoblju od 1. veljače do 1. ožujka 2021. godine. ...
Mišljenje i predrasude studenata sestrinstva o osobama oboljelim od mentalnih poremećaja
Mišljenje i predrasude studenata sestrinstva o osobama oboljelim od mentalnih poremećaja
Toni Antonio Zovko
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je ispitati mišljenje 1. i 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva o osobama oboljelima od mentalnih poremećaja, pritom također ispitati, postoje li predrasude te postoje li razlike u mišljenju s obzirom na spol, dob i radni staž ispitanika. Nacrt studije: Presječna studija Ispitanici i metode: Istraživanje provedeno do lipnja 2023. godine obuhvatilo je 92 studenta diplomskog studija Sestrinstvo, Fakulteta za dentalnu medicinu i...

Pages