Pages

Pristup bolesniku s leukemijom u ordinaciji dentalne medicine
Pristup bolesniku s leukemijom u ordinaciji dentalne medicine
Iva Bukša
CILJ: Proširiti znanje o dentalnoj problematici bolesnika koji boluju od leukemije, što uključuje i pronalaženje optimalnog načina dentalnog zbrinjavanja kako bi se izbjegle ili umanjile neželjene komplikacije te osigurala maksimalna kvaliteta života ovakvih bolesnika. PRIKAZ TEME: Osobe koje boluju od leukemije, ali i drugih zloćudnih hematoonkoloških bolesti, zahtijevaju poseban oblik skrbi u ordinacijama dentalne medicine. Njihova klinička prezentacija uvijek je rezultat...
Pristup i liječenje lumbalnog bolnog sindroma kralježnice
Pristup i liječenje lumbalnog bolnog sindroma kralježnice
Dorothea Bedeković
UVOD: Lumbalni bolni sindrom je javnozdravstveni problem i financijski globalni teret koji snažno smanjuje kvalitetu života pojedinca. Vertebralni i vertebrogeni sindromi lumbalne kralježnice ograničavaju izvođenje svakodnevnih aktivnosti i povećavaju invalidnosti i ovisnosti osobe o drugima. POSTUPCI: Sustavni pregled publikacija koje ispituju uočene potrebe za zdravstvenim informacijama povezanim s lumbalnim bolnim sindromom identificiranim putem Medline, PubMeda, Hrčka i knjižne...
Proces zdravstvene njege kod bolesnika nakon ugradnje totalne endoproteze kuka
Proces zdravstvene njege kod bolesnika nakon ugradnje totalne endoproteze kuka
Petra Grcić
Cilj rada: Prikazati specifičnosti rada medicinske sestre/tehničara kod bolesnika kojemu je ugrađena totalna endoproteza kuka, najčešće probleme iz područja zdravstvene njege te njihove intervencije vezane uz poslijeoperacijski oporavak. Opis slučaja: Bolesnica rođena 1956. godine, umirovljenica, primljena 21. 7. 2019. godine na Zavod za ortopediju i traumatologiju, odjel ortopedija zbog dogovorenog operativnog zahvata pod med. dg: Coxarthrosis lat.sin. Utvrđeni problemi iz...
Proces zdravstvene njege kod bolesnika s Crohnovom bolesti u mlađoj dobi
Proces zdravstvene njege kod bolesnika s Crohnovom bolesti u mlađoj dobi
Andrea Švitek
Cilj rada: Prikazati osobitosti rada medicinske sestre kod bolesnice s Crohnovom bolesti u mlađoj dobi te najčešće probleme iz područja zdravstvene njege i njihove intervencije tijekom hospitalizacije. Opis slučaja: Bolesnica je rođena 1997. godine. Studentica s prebivalištem u Osijeku, primljena je tijekom lipnja 2021. godine u Kliničkom bolničkom centru Osijek na Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju zbog visoke temperature, proljevaste stolice, grčeva nakon obroka i...
Procjena anksioznosti i depresivnosti studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Procjena anksioznosti i depresivnosti studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Andrea Živkov
Cilj istraživanja: Odrediti prevalenciju anksioznosti i depresivnosti studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju su sudjelovala 64 studenta (44 žene i 20 muškaraca). Istraživanje je provedeno tijekom prosinca 2021. godine online upitnikom koji se sastojao od tri dijela. Prvi dio je sociodemografski upitnik, drugi dio Upitnik o zdravlju pacijenata (engl. Patient Health Questionnaire-9,...
Procjena cijeljenja apikalnog parodontitisa nakon jednoposjetnog i višeposjetnog endodontskog liječenja
Procjena cijeljenja apikalnog parodontitisa nakon jednoposjetnog i višeposjetnog endodontskog liječenja
Lucija Hero
Cilj: Procijeniti i usporediti cijeljenje periapikalne kosti nakon jednoposjetne i višeposjetne endodontske terapije zuba s dijagnozom kroničnog apikalnog parodontitisa. Metode: Za procjenu cijeljenja AP korištene su peraipikalne rendgenske snimke zuba napravljene odmah nakon završenog endodontskog liječenja i 6 mjeseci nakon završetka terapije. Periapikalni status liječenih zuba procijenivao se pomoću periapikalnog indeksa (engl. periapical index scoring system – PAI)....
Procjena učestalosti disfagija kod pacijenata Zavoda za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Osijek
Procjena učestalosti disfagija kod pacijenata Zavoda za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Osijek
Petar Sebastijan Bručić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je ispitati kolika je učestalost pojave disfagije među pacijentima Zavoda za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju te usporedba s obzirom na specifična obilježja. Nacrt studije: Presječna studija Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 40 ispitanika, pacijenata Zavoda za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju. Kao instrument istraživanja korišten je anketni upitnik koji se sastoji od tri dijela: sociodemografski podaci (dob, spol,...
Procjena znanja i stavova učenika završnih razreda nezdravstvenih i zdravstvenih srednjih škola u Požeško-slavonskoj županiji o pružanju prve pomoći kod zastoja srca
Procjena znanja i stavova učenika završnih razreda nezdravstvenih i zdravstvenih srednjih škola u Požeško-slavonskoj županiji o pružanju prve pomoći kod zastoja srca
Ivan Ivanković
Cilj istraživanja: Ispitati razinu znanja o pružanju prve pomoći kod zastoja srca kod učenika završnih razreda srednjih škola u Požeško-slavonskoj županiji. Nacrt studije: presječno istraživanje Ispitanici i metode: Ispitanici su učenici završnih razreda srednjih škola u Požeško-slavonskoj županiji. Istraživanje je provedeno upitnikom, a sadržavao je podatke o spolu, srednjoj školi koju ispitanici pohađaju i pitanja kojima se ispitalo znanje i stavovi ispitanika....
Psihički poremećaji u gerijatrijskoj dobi
Psihički poremećaji u gerijatrijskoj dobi
Stjepan Turina
Uvod: Mentalne bolesti su česte, no nerijetko i zanemarivane bolesti u osoba starije životne dobi. U starijoj populaciji su najčešći mentalni poremećaji anksioznost i depresija te Alzheimerova bolest, no zbog stigme, pogrešnih informacija i uvjerenja o starenju, oboljele osobe nerijetko ne primaju odgovarajuću njegu, a liječenje se često svodi na farmakološko liječenje čime se rijetko kada uspije riješiti pitanje mentalnog zdravlja i dobrobiti pacijenta. Rješavanje pitanja...
Psihološko stanje medicinskih sestara nakon smrti djeteta u jedinici intenzivnog liječenja Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Psihološko stanje medicinskih sestara nakon smrti djeteta u jedinici intenzivnog liječenja Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Antonija Adamović
Cilj istraživanja: Ispitati te utvrditi kako stres i smrt djeteta utječu na psihičko stanje medicinskih sestara. Nacrt studije: Provedena je presječna studija u razdoblju od 05. lipnja do 20. lipnja 2021. godine u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 45 ispitanika. Ispitanici su bile medicinske sestre Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Kriterij za uključivanje u istraživanje bilo je radno mjesto na Klinici za pedijatriju,...
Rad u štetnoj buci i utjecaj na sluh
Rad u štetnoj buci i utjecaj na sluh
Lorena Ostroški
Cilj: Cilj je ovoga rada ispitati promjenu u sluhu s obzirom na petogodišnju izloženost buci na radnom mjestu. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 148 ispitanika. Ispitanici su bili radnici zaposleni na šest različitih zanimanja na kojima su izloženi radu u buci, a svoje liječničke preglede obavljaju na Medicini rada u Domu zdravlja Našice. Instrument je bio obrazac za prikupljanje podataka (Prilog 1.) koji je sačinjavao socio-demografske karakteristike ...
Radna terapija u psihijatriji
Radna terapija u psihijatriji
Anita Santro
Uvod. Radna terapija je jedina profesija koja ljudima kroz životni ciklus pomaže da rade ono što žele i trebaju kroz terapijsko korištenje svakodnevnih aktivnosti (zanimanja). Postupci. Podatci za ovaj diplomski rad prikupljeni su pregledom tiskanih izdanja knjiga, internetskih izvora stručnih baza podataka poput Hrčak Portala hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa, PubMed-a te Svjetske zdravstvene organizacije. Svi su navedeni podatci publicirani između 1990. i 2019. godine na...

Pages