Pages

Povezanost programa plućne rehabilitacije s inspiratornom i ekspiratornom snagom mišića kod bolesnika s post-COVID sindromom
Povezanost programa plućne rehabilitacije s inspiratornom i ekspiratornom snagom mišića kod bolesnika s post-COVID sindromom
Lana Vranić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja jest ispitati učinak programa plućne rehabilitacije na snagu respiratornih mišića bolesnika s post-COVID sindromom. Ustroj studije: Istraživanje je provedeno kao presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Za istraživanje su prikupljeni podaci iz Bolničkog informacijskog sustava o bolesnicima koji su pohađali program plućne rehabilitacije između siječnja 2021. i prosinca 2022. godine u Klinici za plućne bolesti Jordanovac KBC-a Zagreb o...
Povezanost radne okoline s kvalitetom života medicinskih sestara i tehničara
Povezanost radne okoline s kvalitetom života medicinskih sestara i tehničara
Blanka Uher
Cilj istraživanja: Ispitati povezanost radne okoline i kvalitete života medicinskih sestara i tehničara, te utvrditi razlike i povezanosti ispitivanih varijabli. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Ispitivani uzorak obuhvaća 100 ispitanika ciljane populacije. Sudjelovanje je dobrovoljno, a provedeno je putem društvenih mreža. Anketni je upitnik kreiran i korišten u svrhu istraživanja, a potrebno vrijeme ispunjavanja bilo je oko 10 minuta. Rezultati: Značajne...
Povezanost socijalne podrške i donošenje odluke o cijepljenju osoba starije životne dobi u vezi s pandemijom bolesti COVID-19
Povezanost socijalne podrške i donošenje odluke o cijepljenju osoba starije životne dobi u vezi s pandemijom bolesti COVID-19
Josipa Šućur
Cilj: Ispitati u kojoj mjeri starije osobe same donose odluke vezane uz njihovo zdravlje i koliko socijalna okolina utječe na donošenje tih odluka tijekom pandemije Covid-19. Ispitanici i metode: Presječno istraživanje obuhvatilo je osobe starije od 65 godina. Proveden je anonimni anketni upitnik i Multidimenzionalna skala percipirane socijalne podrške. Rezultati: Većina ispitanika (37,8 %) navela je kako je na njihovu odluku za cijepljenje utjecao liječnik obiteljske medicine....
Povezanost socijalne podrške i kvalitete života osoba starije životne dobi
Povezanost socijalne podrške i kvalitete života osoba starije životne dobi
Stana Schmidt
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je ispitati povezanost socijalizacije unutar obitelji i društva na kvalitetu života starijih osoba. Ustroj studije: Provedeno je presječno istraživanje, od veljače 2022. do travnja 2022. godine. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na 203 ispitanika, od kojih je 74 muškaraca i 129 žena, dobi u rasponu od 64 do najviše 93 godine. Korištenje baza podataka relevantnih za područje biomedicine i zdravstva, predstavit će utjecaj...
Povezanost socijalne potpore i socioekonomskog statusa s pojavnošću sindroma krhkosti kod osoba starije životne dobi Sisačko- moslavačke županije
Povezanost socijalne potpore i socioekonomskog statusa s pojavnošću sindroma krhkosti kod osoba starije životne dobi Sisačko- moslavačke županije
Tajana Žižak
Cilj istraživanja: Cilj rada je ispitati pojavnost i stupanj krhkosti osoba starije životne dobi Sisačko-moslavačke županije te ispitati razlike s obzirom na sociodemografske karakteristike, socioekonomski status, socijalnu potporu te razlike s obzirom na podatke vezane uz slobodno vrijeme (hobije). Metode i ispitanici: Istraživanje je obuhvaćalo osobe starije od 65. godine života, sudjelovalo je 310 ispitanika te je provedeno u Sisačko-moslavačkoj županiji. Kao instrument...
Povezanost specifičnih čimbenika stresa i kvalitete života medicinskih sestara zaposlenih u palijativnoj skrbi.
Povezanost specifičnih čimbenika stresa i kvalitete života medicinskih sestara zaposlenih u palijativnoj skrbi.
Karolina Omašić
Cilj istraživanja: Cilj je istraživanja dobiti uvid u pojavnost specifičnih čimbenika stresa kod medicinskih sestara i tehničara zaposlenih u palijativnoj skrbi i njihovo zadovoljstvo kvalitetom života. Ustroj studije: Primijenjen je presječni dizajn istraživanja, uz primjenu validiranih upitnika. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 115 medicinskih sestara i tehničara, zaposlenika 45 zdravstvenih ustanova koje provode palijativnu skrb. Kao instrument ...
Povezanost stila života i prehrambenih navika s pojavnosti simptoma gastritisa
Povezanost stila života i prehrambenih navika s pojavnosti simptoma gastritisa
Marija Šojat
Cilj istraživanja: Ispitati u povezanost stila života i prehrambenih navika s pojavnosti simptoma gastritisa, razlike u učestalosti simptoma prema prehrambenim navikama, poteškoćama vezanim za gastrointestinalni sustav, postavljenoj dijagnozi gastritisa, konzumaciji alkohola i cigareta, te povezanosti između navedenih varijabli i simptoma povezanih s gastritisom. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Ukupno je sudjelovalo 183 ispitanika. Istraživanje je provedeno u...
Povezanost straha od ponovnog pojavljivanja bolesti i kvalitete života žena oboljelih od karcinoma dojke
Povezanost straha od ponovnog pojavljivanja bolesti i kvalitete života žena oboljelih od karcinoma dojke
Katarina Barić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je dobiti uvid u postojanost straha od ponovnog pojavljivanja bolesti i razine kvalitete života žena oboljelih od karcinoma dojke. Ispitanici i metode: Presječno istraživanje je uključivalo 6 udruga/klubova žena liječenih od karcinoma dojke u Republici Hrvatskoj. Unutar istraživačkog rada korištena su dva validirana upitnika: Skala za procjenu kvalitete života osoba oboljelih od karcinoma dojke i Skala za procjenu straha od ponovnog...
Povezanost tjelesne aktivnosti i akademskog uspjeha studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Povezanost tjelesne aktivnosti i akademskog uspjeha studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Arijan Voldin
Cilj istraživanja: Ispitati povezanost tjelesne aktivnosti i akademskog uspjeha studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno tijekom veljače i ožujka 2020. godine. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 105 studenata. Podaci su prikupljeni pomoću anonimnog anketnog upitnika koji se sastojao od sociodemografskih podataka i Međunarodnog upitnika o tjelesnoj aktivnosti (IPAQ-SF). Rezultati: Obrađeni su...
Povezanost tjelesne aktivnosti i bolova u donjem dijelu leđa kod studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Povezanost tjelesne aktivnosti i bolova u donjem dijelu leđa kod studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Karla Rožac
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati pojavu bolova u donjem dijelu leđa kod studenta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: 113 ispitanika je sudjelovalo u anketiranju, ispitanika prosječne dobi 23,31±5,1 godinu, od kojih je 91 pripadnica ženskog spola, a 22 muškog spola. Kao mjerni instrument korišten je online anketni upitnik o općim sociodemografskim podacima, s mišljenjima ispitanika o...
Povezanost tjelesne aktivnosti i nastave na daljinu kod učenika srednjih škola na području Vukovarsko-srijemske županije
Povezanost tjelesne aktivnosti i nastave na daljinu kod učenika srednjih škola na području Vukovarsko-srijemske županije
Martina Majsinger
Cilj: Cilj rada je ispitati učestalost bavljenja tjelesnom aktivnošću tijekom nastave na daljinu kod učenika srednjih škola na području Vukovarsko-srijemske županije. Podciljevi rada: ispitati postoji li razlika između bavljenja tjelesnom aktivnošću za vrijeme kontaktne nastave u odnosu na „online“ nastavu, ispitati postoji li razlika u bavljenju tjelesnom aktivnošću u odnosu na spol ili školu koju pohađaju. Ustroj studije: Ustroj studije je presječno istraživanje. ...
Povezanost tjelesne aktivnosti rekreativaca i mentalnog zdravlja
Povezanost tjelesne aktivnosti rekreativaca i mentalnog zdravlja
Monika Kelemen
Cilj istraživanja: ispitati povezanost tjelesne aktivnosti rekreativaca i mentalnog zdravlja na populaciji JUMP-a, obrta za rehabilitacijske usluge u Slatini. Specifični su ciljevi: istražiti kolika je fizička aktivnost ispitanika, stupanj anksioznosti, stupanj depresivnosti, utjecaj rekreativne fizičke aktivnosti na mentalno zdravlje, stav o utjecaju fizičke aktivnosti na mentalne sposobnosti u globalu, ispitati povezanost fizičke aktivnosti i anksioznosti te fizičke ...

Pages