Pages

Zdravstvena njega bolesnika s penetrantnom ozljedom oka
Zdravstvena njega bolesnika s penetrantnom ozljedom oka
Petra Martinović
Cilj rada: Cilj ovog rada je, uz odabir pravovaljane medicinske literature, prikazati slučaj bolesnika s penetrantnom ozljedom oka te prikazati sestrinsku skrb primjenjujući proces zdravstvene njege. Prikaz slučaja: Pacijent N. N.,primljen na odjel oftalmologije radi penetrantne ozljede oka. Pacijentu se pri cijepanju drva odlomio komad drveta i udario u lijevo oko. Tijekom hospitalizacije pacijentu je sanirana i zašivena rana, oko je sačuvano, vid je oštećen, ali će se s vremenom...
Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata
Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata
Monika Smolčić
Uvod: Mentalno zdravlje, promatrano unutar široke definicije blagostanja, neizostavno je za ostvarenje dobrobiti i razvoj pojedinca, zajednice i društva. Djetinjstvo i adolescencija kritični su za patogenezu mentalnih poremećaja što upućuje na potrebu za prevencijom i promocijom mentalnog zdravlja djece i adolescenata. Postupci: Sustavnim pretraživanjem i analizom znanstvene literature opisati zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja djece i adolescenata, važnost prevencije,...
Zdravstvena zaštita u Slavonskom provincijalu
Zdravstvena zaštita u Slavonskom provincijalu
Karlo Mahaček
Uvod: U trenutku dolaska u sastav Monarhije, Slavonija postaje granično područje prema oslabljenom Osmanskom Carstvu te se zato uspostavlja teritorij Vojne krajine i dio koji se naziva Provincijal. Stanovništvo koje je živjelo na tom prostoru suočava se s nehigijenskim uvjetima života i izostankom prikladne zdravstvene zaštite. Epidemije zaraznih bolesti čine stalnu prijetnju, a najpoznatija bolest koja je u to vrijeme prisutna jest kuga, te njezina pojava ostavlja stravične...
Znanja i mišljenja studenata u Osječko baranjskoj-županiji o cijepljenju protiv Humanog papiloma virusa
Znanja i mišljenja studenata u Osječko baranjskoj-županiji o cijepljenju protiv Humanog papiloma virusa
Ružica Lovrić
Cilj istraživanja: Cilj je prikazati znanja i mišljenja studenata u Osječko-baranjskoj županiji o infekcijama uzrokovanim HPV-om i cijepljenju protiv HPV-a. Nacrt studije: Provedeno je presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Ispitanici su studenti različitih studija i godina studija. Prikupljanje podataka provedeno je online anketnim upitnikom u digitalnom alatu Google Forms. Rezultati: U istraživanju su sudjelovala 404 ispitanika. Ispitani studenti imaju znanja o HPV...
Znanja i stavovi pacijenata o dentalnim implantatima kao terapijskoj mogućnosti nakon ekstrakcije zuba
Znanja i stavovi pacijenata o dentalnim implantatima kao terapijskoj mogućnosti nakon ekstrakcije zuba
Manuela Dvorski
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je ispitati znanje i stavove pacijenata o dentalnim implantatima kao terapijskoj mogućnosti nakon ekstrakcije zuba te ispitati izvore informiranja pacijenta o dentalnim implantatima i utvrditi koje su najčešće barijere u donošenju odluke za takvu vrstu terapije. Nacrt studije: Studija je ustrojena kao presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanje je bilo uključeno 130 pacijenata Doma zdravlja u Osijeku. Istraživanje je...
Znanja i stavovi srednjoškolskih učenika o procijepljenosti protiv HPV-a
Znanja i stavovi srednjoškolskih učenika o procijepljenosti protiv HPV-a
Ines Nuić
Ciljevi istraživanja: Svrha ovog istraživanja je provesti ispitivanje znanja učenika srednje medicinske škole o HPV-u i cijepljenju, istražiti percepciju znanja srednjoškolaca o HPV-u i cijepljenju i istražiti stavove o osobnoj odluci srednjoškolaca o cijepljenju. Nacrt studije: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno u srednjoj školi Pakrac u vremenskom razdoblju 20. veljače do 31. travnja 2020. godine na uzorku od 111 učenika srednje škole...
Znanja i stavovi studenata o izbjeljivanju zubi
Znanja i stavovi studenata o izbjeljivanju zubi
Debora Lovrenčić
Cilj istraživanja: Svrha istraživanja je ispitati znanja i stavove studenata o izbjeljivanju zubi, ispitati izvore informiranja studenata o izbjeljivanju zubi te utvrditi koji čimbenici utječu u donošenju odluke o provedbi izbjeljivanja zubi. Nacrt studije: Studija je ustrojena kao presječna. Ispitanici i metode: U ovom istraživanju je sudjelovalo 165 studenata. Istraživanje je provedeno u lipnju i srpnju 2021. godine. Za potrebe istraživanja upotrebljavan je online anonimni...
Znanja i stavovi studenata sestrinstva o preventivnim mjerama raka dojke
Znanja i stavovi studenata sestrinstva o preventivnim mjerama raka dojke
Antonela Barić
Cilj istraživanja: Ispitati znanja i stavove studenata o preventivnim mjerama raka dojke, ustanoviti jesu li medicinske sestre upoznate s preventivnim mjerama, odnosno trebaju li svoje znanje o prevenciji raka dojke samo nadograđivati ili je potrebno temeljito uključiti više informacija tijekom studiranja. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao presječna studija. Ispitanici i metode: U istraživanju su sudjelovala 102 ispitanika svih pet godina Sveučilišnog studija...
Znanja i stavovi zdravstvenih radnika i opće populacije o cijepljenju protiv bolesti COVID - 19 na području Bjelovarsko-bilogorske županije
Znanja i stavovi zdravstvenih radnika i opće populacije o cijepljenju protiv bolesti COVID - 19 na području Bjelovarsko-bilogorske županije
Michell Gruičić
Cilj istraživanja: Istražiti kakva su znanja i stavovi zdravstvenih djelatnika prema cijepljenju protiv COVID-19 bolesti u usporedbi sa znanjem i stavovima opće populacije prema cijepljenju protiv COVID-19 bolesti na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Nacrt studije: Istraživanje je opservacijsko i presječeno, a provedeno je anonimnim upitnikom, strukturiranim za potrebe ovoga istraživanja. Ispitanici i metode: Ispitanici su podijeljeni u dvije skupine, prvu skupinu...
Znanje i stavovi studenata o spolnom zdravlju i kontracepciji
Znanje i stavovi studenata o spolnom zdravlju i kontracepciji
Adrijana Samardžija
Uvod: Cilj rada bio je istražiti razinu znanja i stavove o spolnom zdravlju i kontracepciji među studentima medicinskog usmjerenja te onih koji studiraju na fakultetima iz nemedicinskog područja. Nacrt studije: Istraživanje je ustrojeno kao presječna studija. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na prigodnom uzorku studenata različitih visokoškolskih ustanova. Korišten je upitnik za procjenu znanja i stavova o spolnom zdravlju i kontracepciji kreiran za potrebe ovoga...
Znanje opće populacije o nasilju nad starijim osobama u obitelji
Znanje opće populacije o nasilju nad starijim osobama u obitelji
Antoaneta Vučica
Cilj:Ispitati znanje opće populacije o nasilju nad starijim osobama u obitelji prema dobu, spolu, razini obrazovanja, mjestu stanovanja i bračnom statusu. Ustroj studije: Istraživanje je provedeno po principu presječne studije. Ispitanici i metode: U istraživanju je korišten upitnik koji se sastojao od 16 pitanja. Ispitanici su bili predstavnici opće populacije starosti od 18 do 60 godina. Rezultati: U istraživanju je sudjelovalo 466 ispitanika. Stavovi da stare ljude...

Pages