Pages

Terapijski odnos u zdravstvenoj njezi psihijatrijskih bolesnika
Terapijski odnos u zdravstvenoj njezi psihijatrijskih bolesnika
Dario Klasan
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je ispitati razinu kvalitete terapijskog odnosa i pojedinih elemenata iz terapijskog odnosa između medicinskih sestara/tehničara i hospitaliziranih bolesnika na Klinici za psihijatriju u Kliničkom bolničkom centru Osijek. Nacrt studije: Istraživanje je ustrojeno kao presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 140 ispitanika, od kojih je 109 bolesnika i 31 medicinska sestra/tehničar. Kao instrument...
Terapijski savez kao kurativni prediktor u liječenju psihijatrijskih bolesnika
Terapijski savez kao kurativni prediktor u liječenju psihijatrijskih bolesnika
Dario Klasan
Cilj istraživanja:Cilj rada je ispitati razinu kvalitete terapijskog saveza između zdravstvenih djelatnika i hospitaliziranih bolesnika. Nacrt studije: Istraživanje je ustrojeno kao presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno u Kliničkom bolničkom centru Osijek, Klinika za psihi jatriju. U istraživanju je sudjelovalo 184 ispitanika, od kojih je 132 hospitalizirana bolesnika i 53 zdravstvena djelatnika. Svi su ispitanici pravovremeno obaviješteni o...
Testiranje vidnog polja u oftalmološkoj dijagnostici
Testiranje vidnog polja u oftalmološkoj dijagnostici
Sandra Vučak
UVOD: Osjetilo vida pruža osnovne informacije o prostoru oko nas omogućavajući orijentaciju u prostoru te ono ima značajan utjecaj na svakodnevni život čovjeka. Jedan je od glavnih deskriptora vizualne funkcije vidno polje, odnosno područje unutar kojeg osoba može dobiti vizualne informacije, dok neprestano fiksira pogled na središnju točku. Ispitivanje vidnog polja je pregled koji se provodi radi otkrivanja ispada u bolesnikovom vidnom polju. POSTUPCI: Pretražene su...
Tjelesna aktivnost - prevencije razvoja kroničnih nezaraznih bolesti
Tjelesna aktivnost - prevencije razvoja kroničnih nezaraznih bolesti
Alen Leko
UVOD: Bolesti modernog svijeta su kronične nezarazne bolesti. Rijetko kad dolaze kao zaseban entitet, već kao skup simptoma koji negativno djeluje na organske sustave. Ovisno o području zahvaćenosti, kroz dulji utjecaj na ljudski sustav stvaraju komorbiditete i preuranjenu smrt. POSTUPCI: Dokazi predstavljeni u diplomskom radu dio su medicinske bibliografske baze podataka na internetu koja je pretraživana ključnim riječima istovjetnim temi rada o kroničnim nezaraznim...
Tjelesna aktivnost studenata preddiplomskog studija fizioterapije u Orahovici
Tjelesna aktivnost studenata preddiplomskog studija fizioterapije u Orahovici
Anđelko Meštrović
Cilj istraživanja: U ovom je radu prikazano istraživanje čiji je glavni cilj utvrditi razinu tjelesne aktivnosti i tjelesnu težinu studenata fizioterapije po godinama fakulteta i spolu te ih usporediti s ostatkom populacije Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Istraživanje se provelo na prigodnom uzorku od 60 studenata preddiplomskog studija fizioterapije u Orahovici. U ovom se radu za istraživanje koristio Baeckeov upitnik za ispitivanje tjelesne...
Tjelesna aktivnost, kvaliteta života i percepcija vlastitog izgleda u adolescenata sa idiopatskom skoliozom
Tjelesna aktivnost, kvaliteta života i percepcija vlastitog izgleda u adolescenata sa idiopatskom skoliozom
Josip Ivanda
Cilj istraživanja: Procijeniti razinu tjelesne aktivnosti, kvalitetu života i percepciju vlastitog izgleda adolescenata s idiopatskom skoliozom. U istraživanju je također cilj utvrditi razlike s obzirom na dob, spol, razred, školu, bavljenje rekreacijom i korištenje ortoze. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na 59 adolescenata u dobi od 13 do 16 godina,uključujući oba spola, s dijagnozom adolescentne idiopatske skolioze....
Transkateterska implantacija aortnog zaliska (TAVI) u kliničkoj praksi s aspekta medicinske sestre
Transkateterska implantacija aortnog zaliska (TAVI) u kliničkoj praksi s aspekta medicinske sestre
Lucija Lulić
Uvod: Aortalna stenoza je najčešća bolest srčanih zalistaka u zapadnoj hemisferi zemlje. Inovacije u transkateterskoj tehnologiji, i njihova primjena, rezultirale su ubrzanim razvojem velikog broja minimalno invazivnih metoda. Liječenje transkateterskom implantacijom, kao potencijalno standardnom metodom, mijenja se opseg rada i djelovanja u intervencijskoj kardiologiji. Postupci: Za pisanje preglednog diplomskog rada korišteni su članci dostupni u znanstvenim bazama podataka:...
Transplantacija bubrega kod djece
Transplantacija bubrega kod djece
Ivana Prančević
UVOD: Kronično zatajenje bubrega može negativno utjecati na djetetov rast, snagu kostiju i živčani sustav. S obzirom na to da su bubrezi filtri čovjekova tijela, kad oni ne funkcioniraju pravilno, može se nakupiti previše otpada koji bi trebao biti filtriran. Transplantacija bubrega je metoda izbora za liječenje manjeg broja bolesnika sa završnom fazom bubrežne bolesti. Posljednjih dvadeset godina, medicinskim i tehnološkim napretkom uvelike se poboljšalo preživljavanje...
Transplantacija jetre kod djece
Transplantacija jetre kod djece
Helena Pinčić
UVOD: Transplantacija jetre danas je prihvaćen način liječenja akutnog i kroničnog zatajenja jetrene funkcije kod djece i odraslih osoba. Kod pedijatrijskih bolesnika koji su u završnom stadiju bolesti, transplantacija jetre smatra se posljednjim pristupom liječenja. Sama transplantacija je vrlo složena operacija i unatoč iznimnom napretku u stopama preživljavanja i dalje dolazi do značajnog morbiditeta i mortaliteta. Thomas E. Starlz, 1967.godine izvodi uspješnu...
Trijaža na Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu Kliničkog bolničkog centra Osijek
Trijaža na Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu Kliničkog bolničkog centra Osijek
Branko Jurak
Cilj istraživanja: cilj istraživanja je ispitati učestalost dolazaka pacijenata u OHBP KBC- a Osijek koji nisu za hitnu obradu i trijažirani su u 4. i 5. trijažnu kategoriju po ATS trijažnoj ljestvici. Nacrt studije: studija je ustrojena kao presječno istraživanje s povijesnim podatcima. Materijal i metode: provedena je retrospektivna analiza podataka o pacijentima koji su medicinski obrađeni i trijažirani kroz sustav OHBP-a, KBC-a Osijek u 2023. godini. Analizom trijažnih...
Trombociti, kolesterol i ejekcijska frakcija u akutnom infarktu miokarda
Trombociti, kolesterol i ejekcijska frakcija u akutnom infarktu miokarda
Nikola Perčević
Uvod: Prema podatcima Svjetske zdravstvene organizacije, godišnje više ljudi umire od kardiovaskularnih bolesti nego od bilo kojeg drugog uzroka, što vrijedi i za Hrvatsku. Duhanski dim ima značajnu ulogu u pokretanju kardiovaskularnih bolesti. Cilj istraživanja: Ispitati vrijednosti trombocita, kolesterola i ejekcijske frakcije kod pušača i nepušača oboljelih od akutnog infarkta miokarda obzirom na dob, spol, obiteljski status, izobrazbu, ekonomski status, duljinu pušenja...
Trudnice pozitivne  na  COVID 19 - postupak po porodu s majkom i novorođenčetom
Trudnice pozitivne na COVID 19 - postupak po porodu s majkom i novorođenčetom
Katarina Kljajić
Uvod: Krajem 2019. godine u kineskom gradu Wuhanu kod ljudi se pojavila virusna bolest uzrokovana novim koronavirusom SARS-CoV-2. Virus se širi bliskim kontaktom, kašljem i kihanjem zaražene osobe, no još uvijek unatoč mnogim istraživanjima nije dokazana mogućnost prenošenja zaraze vertikalnom transmisijom kod trudnica. Postupci: Pretraživana je literatura na internetskim stručnim stranicama te je u radu opisan postupak zbrinjavanja majke i novorođenčeta po porodu kada je...

Pages