Pages

Kardiovaskularno zdravlje stanovnika na području Levanjske Varoši
Kardiovaskularno zdravlje stanovnika na području Levanjske Varoši
Marija Ferić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja jest ispitati kardiovaskularno zdravlje stanovnika na području Levanjske Varoši. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno na 124 ispitanika tijekom siječnja i veljače 2022. godine, za potrebe završnog rada Preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku. Ispitanici i metode: Presječno istraživanje provedeno je anketnim upitnikom. U istraživanju su sudjelovali stanovnici Levanjske...
Klasifikacija položaja donjih trećih molara u kliničkoj praksi
Klasifikacija položaja donjih trećih molara u kliničkoj praksi
Bruno Ružević
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati učestalost položaja impaktiranih donjih trećih molara kod pacijenata privatne ordinacije dentalne medicine u Splitu. Nacrt studije: Korišten je deskriptivni nacrt istraživanja. Materijali i metode: Istraživanje je provedeno tijekom travnja i svibnja 2022. godine prilikom čega je ukupno pregledano 218 ortopantomogramskih rendgenskih snimki odraslih pacijenata muškog i ženskog spola. Kriterij uključivanja u studiju bio je...
Kliničke osobitosti pacijenata liječenih od duboke venske tromboze
Kliničke osobitosti pacijenata liječenih od duboke venske tromboze
Andrea Maslov
Cilj istraživanja: Analizirati kliničke osobitosti pacijenata liječenih od DVT u OŽB Vinkovci u svrhu prevencije ponavljanja trombotskog incidenta. Posebni ciljevi su ispitati koliki je udio spontanih i provociranih DVT, povezanost nastanka DVT s nekim od komorbiditeta, učestalost DVT prema dobnoj skupini, prosjek trajanja liječenja i lijekove kojima su pacijenti liječeni. Ustroj studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanjem je obuhvaćeno 103 pacijenta s...
Komercijalni pripravci za održavanje oralne higijne
Komercijalni pripravci za održavanje oralne higijne
Lina Chreki
Uvod: U oralno zdravlje uključena je cjelokupna usna šupljina, zdravlje zuba, parodontnog tkiva, sluznice i žlijezda slinovnica. Veliki broj mikroorganizama nalazi se u usnoj šupljini, ali obrambeni sustav domaćina i mikrobiološki organizmi žive uglavnom u ravnoteži. Kada dođe do poremećaja ravnoteže, postoji mogućnost razvitka bolesti poput karijesa, gingivitisa, parodontitisa, stomatitisa i periimplantitisa. Postupci: Potrebni podaci prikupljeni su pretražujući pojmove...
Komunikacija i donošenje odluka u pedijatrijskoj palijativnoj skrbi
Komunikacija i donošenje odluka u pedijatrijskoj palijativnoj skrbi
Sara Sekulić
Uvod: Pedijatrijska palijativna skrb uključuje fizičku, psihosocijalnu i duhovnu pomoć oboljelom djetetu, i njegovoj obitelji, u rješavanju problema tijekom liječenja i do smrti. U donošenje odluka o tijeku liječenja, uzimajući u obzir dob djeteta, treba uključiti i dijete zajedno s obitelji i članovima tima. Pružanje palijativne pedijatrijske skrbi i asistencija u procesu umiranja djeteta, zahtijeva od medicinske sestre visoku razinu specifičnog znanja, sposobnosti i...
Konfokalna laserska endomikroskopija i njena primjena na KBC-u Zagreb/Centar za interventnu gastroenterologiju
Konfokalna laserska endomikroskopija i njena primjena na KBC-u Zagreb/Centar za interventnu gastroenterologiju
Kristina Čor
CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj ovog diplomskog rada je bio ispitati korelaciju između virtualne biopsije uprabom konfokalne laserske endomikroskopije (pCLE) i „slijepe“ biopsije, tj. patohistologije kod pacijenata oboljelih od Barrettovog jednjaka. USTROJ STUDIJE: Istraživanje je retrospektivno opservacijsko. ISPITANICI I METODE: Ispitanici su pacijenti s refluksnim smetnjama i dokazanim postojanjem Barrettovog jednjaka kojima je u razdoblju od 2018. do 2020. godine učinjena ...
Konzumacija cigareta, alkohola i narkotika kod zdravstvenih djelatnika od početka pandemije bolesti COVID-19
Konzumacija cigareta, alkohola i narkotika kod zdravstvenih djelatnika od početka pandemije bolesti COVID-19
Mario Vukomanović
Cilj: Prikupiti podatke o konzumaciji cigareta, alkohola i narkotika među zdravstvenim djelatnicima i utvrditi je li došlo do povećanja odnosno smanjenja upotrebe istih za vrijeme povećanog stresa uzrokovanog „korona krizom“ u Republici Hrvatskoj. Ustroj studije: Provedeno je presječno istraživanje, prospektivnom metodom prikupljanja podataka, u travnju 2022. godine. Ispitanici i metode: Ispitivanje je provedeno anketnim upitnikom i ciljano je usmjereno djelatnicima...
Kradljivci vremena u svakodnevnoj sestrinskoj praksi
Kradljivci vremena u svakodnevnoj sestrinskoj praksi
Iva Rebić
Cilj istraživanja: Ispitati koji su najčešći kradljivci vremena u svakodnevnom radu medicinskih sestara, ispitati ima li razlike s obzirom na radno mjesto na Klinici za infektologiju, Klinici za unutarnje bolesti i Klinici za kirurgiju te ispitati ima li razlike s obzirom na spol, dob, obrazovanje i godine radnog staža. Nacrt istraživanja: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U provedenom istraživanju sudjelovalo je 110 ispitanika zaposlenih u Kliničkom bolničkom...
Kritičko mišljenje i kvaliteta sestrinske skrbi
Kritičko mišljenje i kvaliteta sestrinske skrbi
Josipa Brlek
CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj je istraživanja bio ispitati utjecaj kritičkoga mišljenja na kvalitetu sestrinske skrbi. USTROJ STUDIJE: U istraživanju je korištena presječna studija. ISPITANICI I METODE: Ispitanici su bili medicinske sestre i medicinski tehničari koji su studenti Sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, a koji rade u struci. Podatci su prikupljeni putem anketnoga upitnika kreiranoga isključivo za potrebe izrade ovoga diplomskog rada. REZULTATI: U...
Krvarenja iz gornjeg i donjeg probavnog sustava
Krvarenja iz gornjeg i donjeg probavnog sustava
Mauricio Lazarić
Uvod: Probavni sustav funkcionira kao složeni organski sustav. Ako uzmemo u obzir brojne funkcije i zadaće probavnog sustava, možemo zaključiti kako samo jedan poremećaj probavnog sustava može dovesti do ozbiljnih stanja ljudskog organizma. Postupci: Potrebne informacije i podaci za izradu završnog rada tražene su u tiskanoj literaturi uglavnom domaćih autora, člancima koji su dostupni na Internetu kao i znanstvenoj i stručnoj literaturi. Za pretraživanje članaka korišteni...
Kvaliteta zdravstvene njege trudnica i babinjača hospitaliziranih tijekom pandemije bolesti COVID-19
Kvaliteta zdravstvene njege trudnica i babinjača hospitaliziranih tijekom pandemije bolesti COVID-19
Blaženka Sumpor
Cilj istraživanja: cilj je saznati kako su trudnice i babinjače bile zadovoljne provedenom zdravstvenom i primaljskom njegom u KBC Sestre milosrdnice. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao presječna studija. Ispitanici i metode: istraživanje je provedeno na 111 trudnica i babinjača dobnog raspona od 18 do preko 40 godina hospitaliziranih tijekom 2022. godine u Klinici za ženske bolesti i porodništvo Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice uz pomoć anketnog...
Kvaliteta života bolesnika nakon operacije lokomotornog sustava i provedene rehabilitacije
Kvaliteta života bolesnika nakon operacije lokomotornog sustava i provedene rehabilitacije
Maja Majetić
Cilj istraživanja: Ispitati kvalitetu života bolesnika nakon operacije lokomotornog sustava i provedene rehabilitacije u odnosu na dob, spol, dijagnozu i pridružene komorbiditete. presječna Ispitanici i metode: Ispitanici su bolesnici nakon operacije lokomotornog sustava i provedene rehabilitacije na stacionarnom liječenju u Lječilištu Bizovačke toplice u trajanju od 21 dan. Koristi se anonimni anketni upitnik s demografskim podatcima te hrva tski primjer upitnika samoprocjene ...

Pages