Paginacija

Bioetička analiza bodybuildinga kod rekreativaca
Bioetička analiza bodybuildinga kod rekreativaca
Matko Srednoselac
Cilj istraživanja: ispitati važnost bodybuildinga kod studenata rekreativaca na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera Osijek. Nacrt studije: presječno istraživanje provedeno u razdoblju od ožujka do travnja 2022. godine Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 125 studenata. Podaci su prikupljeni anonimnim upitnikom koji je ispitanicima bio dostupan putem Google Forms, a sastoji se od socio-demografskih pitanja, pitanja o...
Bioetičke dileme u pružanju palijativne skrbi kod osoba oboljelih od bolesti COVID-19
Bioetičke dileme u pružanju palijativne skrbi kod osoba oboljelih od bolesti COVID-19
Larisa Kovačević
Uvod: COVID-19 nova je bolest koja je uzrokovala pandemiju na globalnoj razini. Trenutno je jedan od vodećih zdravstvenih problema u svijetu. Uzrokovala je brojne etičke i moralne dileme u sestrinstvu, a posebice u skrbi za palijativnog pacijenta. Postupci: Pretraživana je literatura stručnih internetskih stranica i korišteni su najnoviji podatci koji nude odgovor na ovu temu. U radu je proširen pogled na rad medicinskih sestara tijekom pandemije te na brojne izazove koje je...
Biološki mehanizmi izbjeljivanja zubi
Biološki mehanizmi izbjeljivanja zubi
Mellory Nekić
Izbjeljivanje zubi je postupak kojim vršimo estetsku korekciju zuba. Veliko nezadovoljstvo vlastitim izgledom dolazi od same boje zuba. Pacijenti svoju boju zuba procjenjuju uvijek puno tamnijom nego što to ona jest. Većina pacijenata teži za takozvanim hollywoodskim osmijehom. Od aktivnih sastojaka materijala za izbjeljivanje zubi, danas se koriste natrij peroborat, vodikov peroksid, karbamid peroksid i njihove varijante. Vodikov peroksid oksidirajuće je sredstvo s...
Biomehanički aspekt habitualnog iščašenja ramenog zgloba
Biomehanički aspekt habitualnog iščašenja ramenog zgloba
Marko Janković
Uvod: Glenohumeralni zglob karakterizira velika pokretljivost zbog čega je u tijelu najpodložniji iščašenju. Nakon inicijalnog iščašenja, zglob postaje nestabilniji, oštećujući strukture koje tvore zglob. Habitualna, opetovana iščašenja ramenog zgloba nastaju puno lakše od primarne ozljede kao posljedica lakše traume ili naglih pokreta ruke, osobito kod mladih aktivnih osoba. Incidencija ponavljajućih dislokacija ramena varira, ali može biti visoka, preko 50 % nakon prve...
Bolesnikova kontrola rizičnih čimbenika kardiovaskularnih bolesti
Bolesnikova kontrola rizičnih čimbenika kardiovaskularnih bolesti
Dubravka Ramljak
Cilj istraživanja: ispitati povezanost rizičnih čimbenika kardiovaskularnih bolesti i redovitost kontroliranja rizičnih čimbenika kod bolesnika nakon hospitalizacije u KBC Osijek. Nacrt studije: Presječna studija iz povijesnih, anamnestičkih podataka. Materijal i metode: Materijale istraživanja čine podatci dostupni iz podataka Zavoda za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Osijek u razdoblju od početka rujna do kraja prosinca 2020. Rezultati: Vrijednosti...
Bronhiolitis kod djece uzrokovan respiratornim sincicijskim virusom
Bronhiolitis kod djece uzrokovan respiratornim sincicijskim virusom
Sara Stilin
Uvod: Respiratorni sincicijski virus je odgovoran za više od 80% infekcija donjih dišnih putova u novorođenčadi mlađe od godine dana. Gotovo sva djeca zaražena su barem jednom u dobi od 2 godine, ali najveća incidencija javlja se u dobi između 2 i 3 mjeseca i odgovara najnižim koncentracijama zaštitnog majčinog imunoglobulin G antitijela koji se prenosi na fetus kroz posteljicu. Sezonski napadi ovog virusa javljaju se svake godine u cijelom svijetu, iako se početak, vrhunac...
Bruksizam
Bruksizam
Matea Seletković
Uvod: Bruksizam se definira kao škripanje ili stiskanje zubi odnosno kombinacija stiskanja i škripanja te je to poremećaj koji se mora lijeĉiti. Još se definira kao parafunkcionalno brušenje zubi i oralna navika koja je sastavljena od nehotiĉnog ritmiĉkog ili grĉevitog nefunkcionalnoga škrguta, stezanje ili atricije zubi, pokreti donje ĉeljusti klizanja zubna do zub koji dovode do okluzijske traume. Postupci: Trećina korištene literature je u razdoblju od 2016. do 2021....
Brzina izlaska na intervenciju ekipa hitne medicinske pomoći
Brzina izlaska na intervenciju ekipa hitne medicinske pomoći
Tomislav Ujević
Cilj istraživanja: Cilj je istraživanja ispitati i usporediti prosječno vrijeme odaziva ekipe HMP-a prilikom izlaska na teren od 2019. do 2021. godine. Nacrt studije: presječna retrospektivna studija Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Osječkobaranjske županije. Podatci su preuzeti iz baze podataka Zavoda za hitnu medicinu Osječkobaranjske županije. Korišteni su statistički podatci 2019. – 2021. godine, koji su obrađeni ...
Cijepljenje protiv Hepatitisa B i Hepatitis B u Republici Hrvatskoj
Cijepljenje protiv Hepatitisa B i Hepatitis B u Republici Hrvatskoj
Katarina Ružičić
Hepatitis B je zarazna bolest jetre koja je uzrokovana virusom HBV. Postoji više tipova hepatitisna, ali hepatitis B je najrašireniji virus u svijetu. Može se prenijeti na razne načine. Kako u drugim razvijanim zemljama svijeta tako i u Republici Hrvatskoj dominantni put prijenosa je seksualnim kontaktom, a u nerazvijenim zemljama najčešći put prijenosa je krvlju inficirane osobe. Cilj liječenja je sprijeĉiti razmnožavanje virusa. Najučinkovitija mjera protiv HBV-a je prevencija....
Cyberbullying u dobi od 12. do 14.godine života
Cyberbullying u dobi od 12. do 14.godine života
Katja Šikac Satti
Cilj istraživanja: Opći cilj rada je prikazati mišljenje učenika osnovne škole Bartola Kašića prema internetskom nasilju. Istražiti demografske karakteristike ispitanika, istražiti njihov vremenski boravak na internetu i društvenim mrežama, istražiti mišljenje o društvenim mrežama i internetskom nasilju, istražiti percepciju ispitanika o pojmu internetskog nasilja, istražiti povezanost demografskih karakteristika ispitanika s njihovim mišljenje, percepcijom i ...
Deformacije i poteškoće s kralježnicom kod tjelesno aktivnih i tjelesno neaktivnih srednjoškolaca
Deformacije i poteškoće s kralježnicom kod tjelesno aktivnih i tjelesno neaktivnih srednjoškolaca
Ana Ilić
Cilj istraživanja: Ispitati povezanost pojave deformacija i poteškoća s kralježnicom i bavljenja sportom ili nekom tjelesnom aktivnošću kod srednjoškolaca. Nacrt studije: Vrsta provedenog istraživanja je presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Ispitanici koji su sudjelovali u istraživanju su učenici Srednje medicinske škole u Slavonskom Brodu, od prvog do petog razreda. Anketiranje je bilo anonimno, a u istraživanje su se uključili svi učenici koji su to htjeli...
Depresija i anksioznost oboljelih od Multiple skleroze
Depresija i anksioznost oboljelih od Multiple skleroze
Zrinka Milidrag
Cilj istraživanja: Istražiti razinu intenziteta simptoma depresije i anksioznosti kod osoba oboljelih od multiple skleroze. Ispitati postoji li razlika u pojavnosti simptoma depresije i anksioznosti prema spolu, prema dobi i bračnom statusu ispitanika. Ustroj istraživanja: presječno istraživanje Ispitanici i metode: Istraživanjem je obuhvaćeno 59 ispitanika koji boluju od MS-a. Istraživanje je provedeno sociodemografskim upitnikom koji je uključivao 9 pitanja te Beckovim...

Paginacija