Paginacija

Zabrinutost studenata sestrinstva prilikom kliničkih vježbi tijekom pandemije bolesti COVID-19
Zabrinutost studenata sestrinstva prilikom kliničkih vježbi tijekom pandemije bolesti COVID-19
Iva Blažanović
Cilj istraživanja: Ispitati zabrinutost studenata tijekom kliničkih vježbi, a uslijed pandemije COVID-19 u odnosu na dob, prethodno obrazovanje, godinu studija, cijepljenje, preboljenje bolesti COVID-19 i akademski uspjeh. Nacrt studije: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 83 studenata sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Podaci su prikupljeni putem online upitnika u trajanju od 5-7 minuta. Rezultat: Obrađeni su...
Zadaće medicinske sestre/tehničara u brahiterapiji
Zadaće medicinske sestre/tehničara u brahiterapiji
Dora Kovačević
Uvod: Brahiterapija je izraz koji se koristi za opisivanje tehnike zračenja u kojoj je radioaktivni izvor u bliskom dodiru s područjem zahvaćenim karcinomom. Cilj je završnog rada opisati i predstaviti brahiterapiju kao vrstu liječenja karcinoma te prikazati zadaće medicinske sestre/tehničara tijekom pripreme za terapiju te nakon terapije. Postupci: Pretraživani su domaći i strani znanstveni i stručni članci. Baze podataka korištene u radu jesu: PubMed, Hrčak i...
Zadaće medicinske sestre/tehničara u prevenciji i zbrinjavanju narušenog integriteta kože
Zadaće medicinske sestre/tehničara u prevenciji i zbrinjavanju narušenog integriteta kože
Matej Jurković
Uvod: Kronične rane veliki su ekonomski teret za zdravstveni sustav, njihovo liječenje je dugotrajno te često ostavlja psihološke posljedice na bolesnicima i njihovim obiteljima. Rane nastale silama trenja, smicanja i tupim traumama, skin tears, su akutne rane koje se često javljaju na koži starijih osoba ili nedonoščadi, a ukoliko se na vrijeme ne prepoznaju i ne liječe mogu postati kroničnim problemom koji zahtijeva dugotrajno liječenje. Postupci: Prilikom prikupljanja...
Zadaće medicinske sestre/tehničara u pripremi i primjeni kemoterapije
Zadaće medicinske sestre/tehničara u pripremi i primjeni kemoterapije
Tamara Matijević
Uvod: Karcinom je bolest koju odlikuje pojava abnormalnih stanica nakon što stanična DNA molekula doživi genetsku mutaciju. Kemoterapija je najuspješnija sistemska terapija zloćudnih bolesti, podrazumijeva upotrebu citostatskih lijekova koji su izrazito toksični. U RH godišnje od karcinoma umre oko 14 000 ljudi. Postupci: Pretraživane su baze podataka kao što su Hrčak, PubMed i NCBI. Literatura je pronađena u knjižnici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek,...
Zadovoljstvo fizioterapeuta poslom za vrijeme pandemije izazvane virusom Sars-CoV-2
Zadovoljstvo fizioterapeuta poslom za vrijeme pandemije izazvane virusom Sars-CoV-2
Vjerana Franjić
Cilj istraživanja: ispitati zadovoljstvo fizioterapeuta u Republici Hrvatskoj za vrijeme pandemije izazvane virusom SARS-CoV-2. Nacrt studije: provedeno je presječno istraživanje. Ispitanici i metode: ispitivanje je provedeno u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u Lipiku te putem elektroničkog oblika ankete koja je poslana fizioterapeutima diljem Hrvatske. U istraživanju je sudjelovalo 146 fizioterapeuta. Ispitivanje je provedeno putem elektroničkog oblika ankete koja...
Zadovoljstvo i stavovi majki i zdravstvenih djelatnica te djelatnika o dojenju
Zadovoljstvo i stavovi majki i zdravstvenih djelatnica te djelatnika o dojenju
Suzana Pekez
Zadovoljstvo majki i zdravstvenih djelatnica i djelatnika u velike utječe na samo dojenje, na želju za dojenjem na produljenje trajanja dojenja te odluku o dojenju u nakon slijedećih poroda, kao i na stavove o dojenju drugih zdravstvenih djelatnica i djelatnika te majki. Cilj istraživanja je analiza zadovoljstva i stavova zdravstvenih djelatnika i žena o dojenju koje pokriva patronažna služba Doma zdravlja Zagreb-Zapad. Istraživanje se provelo prospektivno te dijelom i...
Zadovoljstvo nogometaša online treningom
Zadovoljstvo nogometaša online treningom
Ivan Ivković
Cilj istraživanja: Ispitati zadovoljstvo nogometaša online treningom. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovao 91 ispitanik. Ciljana skupina bili su nogometaši koji treniraju u Nogometnom klubu Osijek, a pripadaju uzrastima pionira, kadeta i juniora. Istraživanje je obuhvatilo navedene kategorije jer su osim seniora i oni koristili digitalne alate za treniranje. Nogometaši su ispitani putem online upitnika. Anketni upitnik bio je...
Zadovoljstvo pacijenata i pacijentica operiranih kroz jednodnevnu kirurgiju u vrijeme pandemije COVID-19 na Odjelu kirurgije Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana
Zadovoljstvo pacijenata i pacijentica operiranih kroz jednodnevnu kirurgiju u vrijeme pandemije COVID-19 na Odjelu kirurgije Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana
Biljana Čehulić
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživačkog rada je ispitati zadovoljstvo, informiranost i osjećaj sigurnosti operiranih pacijenata Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana na Odjelu jednodnevne kirurgije za vrijeme pandemije COVID-19. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 110 pacijenata jednodnevne kirurgije OB Zabok. Korištena je neinstrumentalna metoda ispitivanja putem anketnog upitnika koji se sastoji od 25 pitanja. Sudjelovanje je bilo dobrovoljno i...
Zadovoljstvo pacijenata komunikacijom s medicinskim sestrama/tehničarima Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja
Zadovoljstvo pacijenata komunikacijom s medicinskim sestrama/tehničarima Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja
Vedran Galić
Uvod: Sve veći broj mentalnih poremećaja u populaciji dovodi se u vezu s urbanizacijom, tehnološkim razvojem i modernim načinom života. Unatoč razlikama, simptomi anksioznosti i depresije mogu biti jednaki pa je važno pravilno dijagnosticirati bolest. S obzirom na sve više pacijenata s anksioznošću i depresijom te na važnost pružanja adekvatne podrške i sestrinske njege pacijentima s ovim mentalnim poremećajima, važna je prevencija i prepoznavanje ovih stanja kao vodećih...
Zadovoljstvo poslom i percepcija edukacije medicinskih sestara/tehničara koji izrađuju i postavljaju imobilizacije u Hrvatskoj
Zadovoljstvo poslom i percepcija edukacije medicinskih sestara/tehničara koji izrađuju i postavljaju imobilizacije u Hrvatskoj
Mario Gašić
Cilj istraživanja: Ispitati razinu zadovoljstva poslom i percepciju edukacije medicinskih sestara/tehničara koji izrađuju i postavljaju imobilizacije. Specifični ciljevi: ispitati razinu zadovoljstva poslom i percepciju edukacije medicinskih sestara/tehničara koji izrađuju i postavljaju imobilizacije u kirurškoj ambulanti. Ispitati razinu zadovoljstva poslom i percepciju edukacije medicinskih sestara/tehničara koji izrađuju i postavljaju imobilizacije pacijentima sa OHBP-a. ...
Zadovoljstvo poslom i samoefikasnost studenata sestrinstva tijekom pandemije bolesti COVID-19
Zadovoljstvo poslom i samoefikasnost studenata sestrinstva tijekom pandemije bolesti COVID-19
Valentina Malarić
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživačkog rada je ispitati studente diplomskog studija sestrins-tva o njihovom osobnom doživljaju zadovoljstva poslom i samoefikasnosti tijekom pandemije bolesti COVID-19 u svrhu napretka. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 125 studenata diplomskog studija sestrinstva. U uzorku je većina medicinskih sestara (92 %), a ostalo (8 %) čine medicinski tehničari. U svrhu istraživanja korišten je Upitnik zadovoljstva poslom i Skala opće...
Zastupljenost karijesa kod djece između šeste i dvanaeste godine života
Zastupljenost karijesa kod djece između šeste i dvanaeste godine života
David Knezović
Cilj rada: Svrha ovog rada bila je ispitati zastupljenost karijesa zubi u djece mlađe od 12 godina starosti, ispitati povezanost u pojavnosti karijesa između djece koje su pohađale odgojne ustanove (jaslice i vrtić) i onih koje nisu te između djece koja imaju u obitelji stariju braću i sestre i koje nemaju. Ustroj studije: Studija je ustrojena kao presječna. Ispitanici i metode: Ispitivanjem su obuhvaćena djeca mlađa od 12 godina starosti koji su dolazili u stomatološke...

Paginacija