Pages

Odnos percepcije socijalne podrške i školskog uspjeha učenika Zdravstvene i veterinarske škole Dr. Andrije Štampara Vinkovci
Odnos percepcije socijalne podrške i školskog uspjeha učenika Zdravstvene i veterinarske škole Dr. Andrije Štampara Vinkovci
Lucija Antolović
CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj je rada ispitati odnos percepcije socijalne podrške i školskog uspjeha učenika Zdravstvene i veterinarske škole Dr. Andrije Štampara, Vinkovci. USTROJ STUDIJE: Presječna studija. ISPITANICI I METODE: Ispitanici istraživanja bili su punoljetni učenici Zdravstvene i veterinarske škole Dr. Andrije Štampara Vinkovci, a istraživanje je provedeno online putem, preko Google forms-a. U istraživanju je ispitano 104 adolescenta, od kojih je 78 ženskih...
Operacija lumbalne kralježnice-fizikalni i psihološki aspekti oporavka
Operacija lumbalne kralježnice-fizikalni i psihološki aspekti oporavka
Hrvoje Bašić
Uvod: Smanjena fizička aktivnosti utječe na slabu mišićnu potporu kralježničnom stupu, što može uzrokovati različita oštećenja lumbalne kralježnice zbog nepravilnog biomehaničkog opterećenja. Operacija lumbalne kralježnice ima određene rizike i moguće neželjene nuspojave, koje vrlo stresno djeluju na pacijenta. Fizioterapeuti stručnim i predanim pristupom uvelike mogu olakšati preoperativnu pripremu i postoperativni oporavak svakom pacijentu. Postupci: Za potrebe pisanja...
Oralne manifestacije bolesti COVID-a 19
Oralne manifestacije bolesti COVID-a 19
Karla Roksandić
Cilj istraživanja: Opći cilj ovog istraživanja je ispitati učestalost pojavljivanja oralnih manifestacija nakon bolesti COVID-19 kod studenata FDMZ-a. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno na studentima dentalne medicine Ispitanici i metode: Ispitanici koji su sudjelovali u istraživanju su studenti Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku. Kriterij za sudjelovanje u istraživanju je da su svi sudionici, njih 169 preboljeli bolest COVID-19. Anketno...
Oralne manifestacije vitaminskih deficita kod djece
Oralne manifestacije vitaminskih deficita kod djece
Magdalena Šoštarić
Uvod: Vitamini su biokatalizatori koji imaju važnu ulogu u organizmu ljudi. Dijele se prema topljivosti na dvije osnovne vrste: vitamini topljivi u mastima i vitamini topljivi u vodi. Prikaz teme: Svaki deficit vitamina ima teže ili lakše posljedice na usnu šupljinu djeteta. Deficit vitamina A i D očituje se kao hipoplastičnost na caklini zuba koji dokazano utječe na pojavnost karijesa i nastanak parodontnih bolesti. Od anomalija se pojavljuje ektodermalna displazija. Vitamin E...
Oralni status beskontaktnih sportaša
Oralni status beskontaktnih sportaša
Slavka Malikova
Cilj: U ovome istraživanju cilj je bio utvrditi postoje li razlike u oralnome statusu beskontaktnih sportaša s nesportašima. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao istraživanje parova. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo ukupno 40 ispitanika u dobi od 18 do 45 godina. Ispitivanu skupinu od 20 ispitanika činili su rekreativni i natjecateljski sportaši koji se bave beskontaktnim sportovima. Kontrolnu skupinu od 20 ispitanika činili su slučajni posjetitelji...
Oralni status kontaktnih sportaša
Oralni status kontaktnih sportaša
Maša Matić
Cilj: Glavni je cilj ovoga istraživanja usporediti oralni status kontaktnih sportaša s nesportašima. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao istraživanje parova. Ispitanici i metode: U istraživanje je bilo uključeno 40 ispitanika u dobi od 18 do 44 godine. Ispitivanu skupinu činilo je 20 ispitanika koji su trenirali nogomet, vaterpolo i boks. Ostalih 20 ispitanika činilo je kontrolnu skupinu. To su bili slučajni posjetitelji Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u...
Oralno-higijenske navike odraslih osoba s teškoćama mentalnog zdravlja koje koriste usluge organiziranog stanovanja uz podršku na području grada Osijeka
Oralno-higijenske navike odraslih osoba s teškoćama mentalnog zdravlja koje koriste usluge organiziranog stanovanja uz podršku na području grada Osijeka
Sanja Kirsch
Cilj istraživanja: Ispitati percepciju o oralno zdravstvenom ponašanju, oralno-higijenskim navikama i učestalosti provođenja oralne higijene osoba s mentalnim teškoćama. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno kod odraslih osoba s teškoćama mentalnog zdravlja u organiziranom stanovanju uz podršku na području grada Osijeka. Ispitanici i metode: Anketa se provela u srpnju i kolovozu 2022. god. Uključni kriterij je boravak u organiziranom stanovanju. Isključni...
Osviještenost građana Republike Hrvatske o ulozi i dostupnosti fizioterapijske djelatnosti
Osviještenost građana Republike Hrvatske o ulozi i dostupnosti fizioterapijske djelatnosti
Petra Pavelić
Cilj istraživanja: Glavni je cilj istraživanja bio ispitati je li fizioterapijska rehabilitacija dostupnija ljudima u većim gradovima u odnosu na stanovnike manjih mjesta. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 567 punoljetnih građana Republike Hrvatske. Istraživanje je provedeno internetskim anketnim upitnikom u razdoblju od 2. ožujka do 1. travnja 2023. Anketni upitnik sastojao se od 21 pitanja. Prva skupina pitanja odnosila se...
Otrovanja u dječjoj dobi prema bolničkom pobolu
Otrovanja u dječjoj dobi prema bolničkom pobolu
Ivana Radić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj je istraživanja utvrditi učestalost otrovanja djece prema bolničkom pobolu u Kliničkom bolničkom centru Zagreb u vremenskom razdoblju od 2015. do 2020. godine. Specifični su ciljevi ispitati odnos dobne skupine, vrstu otrovnih agensa te ispitati odnos dobne skupine i spola. NACRT STUDIJE: Retrospektivno istraživanje ISPITANICI I METODE: Podaci su prikupljeni iz Bolničkog informacijskog sustava (BIS). U istraživanju su se koristili podaci koji se odnose na...
Ovisnost adolescenata o internetu i društvenim mrežama
Ovisnost adolescenata o internetu i društvenim mrežama
Dorotea Čusak
Ciljevi istraživanja: Ciljevi ovog istraživačkog rada bili su utvrditi provodi li na internetu više vremena muški ili ženski spol, utvrditi za što adolescenti najčešće koriste internet te procijeniti jesu li ovisni o internetu. Nacrt istraživanja: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: U istraživanje su bili uključeni punoljetni učenici Škole za medicinske sestre Vrapče. Istraživanje je provedeno anonimnim anketnim upitnikom, a prvi dio upitnika sastojao se od...
Palijativna skrb bolesnika oboljelog od multiple skleroze
Palijativna skrb bolesnika oboljelog od multiple skleroze
Martina Šarić
Uvod: Multipla skleroza je kronična, progresivna, neurodegenerativna bolest od koje boluje približno 2,3 milijuna ljudi širom svijeta. MS ima snažni emocionalni utjecaj ne samo na bolesnika već i na obitelj oboljelog te palijativni zdravstveni tim. Palijativna zdravstvena skrb je cjelovita skrb s primarnom svrhom unapređenja kvalitete života bolesnika oboljelog od multiple skleroze. Cilj je ovog rada prikazati najvažnije spoznaje o multiploj sklerozi i palijativnoj zdravstvenoj...
Percepcija duhovnosti u palijativnoj skrbi kod medicinskih sestara i medicinskih tehničara Opće županijske bolnice Požega
Percepcija duhovnosti u palijativnoj skrbi kod medicinskih sestara i medicinskih tehničara Opće županijske bolnice Požega
Zrinka Golić Škulj
Cilj istraživanja: cilj je istraživanja ispitati stavove o smrti i samopercepciju kompetencija o pružanju duhovne skrbi u palijativnoj skrbi Nacrt studije: presječno istraživanje Ispitanici i metode: medicinske sestre i medicinski tehničari koji su djelatnici Opće županijske bolnice Požega, uključeni u zdravstvenu njegu bolesnika. Rezultati: ispitanici imaju visoku razinu samoprocjene kompetencija duhovne skrbi i neutralan stav prema smrti. Najvišim vrijednostima procjenjuju...

Pages