Pages

Mišljenje i upoznatost roditelja o provođenju fizioterapijskog procesa kod djece s poremećajem iz spektra autizma
Mišljenje i upoznatost roditelja o provođenju fizioterapijskog procesa kod djece s poremećajem iz spektra autizma
Petra Ostrunić
Cilj istraživanja: Ispitati mišljenja roditelja djece s autizmom o provođenju fizioterapijskog procesa te ispitati razinu informiranosti roditelja o koristima i značajkama fizioterapijskog procesa kod djece s poremećajem iz spektra autizma. Definirati postoje li razlike u mišljenjima roditelja u odnosu na uključenost djeteta u fizioterapijski proces. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 47 ispitanika, od kojih 39 žena i 8 ...
Mišljenje i znanje studenata  sestrinstva o cijepljenju protiv Humanog papiloma virusa
Mišljenje i znanje studenata sestrinstva o cijepljenju protiv Humanog papiloma virusa
Ines Medenjak
Cilj istraživanja: Ispitati znanja i stavove studenata diplomskog studija sestrinstva o cijepljenju protiv HPV-a. Nacrt studije: Provedena je presječna studija. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno tijekom travnja i svibnja 2023. godine. Provedeno je putem anonimnog online obrasca formiranog u Google Formsu. Istraživanju je pristupilo 60 studenata prve i druge godine dislociranog diplomskog studija Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveta Nedelja. Većina...
Mišljenje i znanje studentica i studenata diplomskog studija sestrinstva o cijepljenju trudnica
Mišljenje i znanje studentica i studenata diplomskog studija sestrinstva o cijepljenju trudnica
Nicole Vitez
Cilj istraživanja: Ispitati mišljenja i znanje studentica i studenata diplomskog studija sestrinstva o cijepljenju trudnica. Ustroj studije: Provedeno je presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Ispitanike čine studentice i studenti diplomskog studija sestrinstva. Istraživanje je provedeno tijekom travnja 2023. godine putem anonimnog online upitnika. Rezultati: U istraživanju je sudjelovalo 36 ispitanika, od čega je 32 (88,9 %) ženskog i 4 (11,1 %) muškog spola. Medijan dobi...
Mišljenje kroničnih bolesnika o radu patronažnih medicinskih sestara tijekom pandemije bolesti COVID-19
Mišljenje kroničnih bolesnika o radu patronažnih medicinskih sestara tijekom pandemije bolesti COVID-19
Lucija Ujević
Cilj: Ispitati mišljenje kroničnih bolesnika o radu vlastite patronažne medicinske sestre tijekom pandemije bolesti COVID-19. Specifični ciljevi: Ispitati postoje li razlike u mišljenju kroničnih bolesnika o radu vlastite patronažne medicinske sestre tijekom pandemije bolesti COVID-19 s obzirom na spol, stručnu spremu i kroničnu dijagnozu. Ustroj studije: Presječna studija Ispitanici i metode: Kronični bolesnici, korisnici patronažne službe Doma zdravlja Vinkovci, koji su...
Mišljenje medicinskih sestara i tehničara Kliničke bolnice Merkur o utjecaju razvoja tehnologije na sestrinstvo kao profesiju
Mišljenje medicinskih sestara i tehničara Kliničke bolnice Merkur o utjecaju razvoja tehnologije na sestrinstvo kao profesiju
Josip Spudić
Cilj istraživanja: ispitati mišljenje medicinskih sestara/tehničara u Kliničkoj bolnici Merkur o utjecaju razvoja tehnologije na sestrinstvo kao profesiju. U tu se svrhu ispitivalo postoje li razlike u mišljenju ispitanika o utjecaju razvoja tehnologije na sestrinstvo kao profesiju s obzirom na obilježja ispitanika. Ispitanici i metode: ispitanici su bili medicinske sestre/tehničari u Kliničkoj bolnici Merkur. Kao instrument istraživanja korišten je anketni upitnik sastavljen od...
Mišljenje medicinskih sestara i tehničara o primjeni suvremenih obloga u tretmanu dekubitusa u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti
Mišljenje medicinskih sestara i tehničara o primjeni suvremenih obloga u tretmanu dekubitusa u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti
Ida Kovačić Karapandžić
Cilj istraživanja: Ispitati mišljenje medicinskih sestara i tehničara o primjeni suvremenih obloga u tretmanu dekubitusa u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Medicinske sestre i tehničari zaposleni u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti ispitani su putem anketnog upitnika javno dostupnog na platformi Google Forms. Rezultati: U istraživanju je sudjelovalo 362 ispitanika, od toga 341 osoba...
Mišljenje medicinskih sestara o smrti i umiranju bolesnika tijekom pandemije bolesti COVID-19
Mišljenje medicinskih sestara o smrti i umiranju bolesnika tijekom pandemije bolesti COVID-19
Vanna Pinter
Cilj istraživanja: Ispitati učestalost smrtnih događaja, mišljenja, strah i empatiju medicinskih sestara prema smrti i umiranju bolesnika, utjecaj COVID-19 pandemije i rada na COVID radilištima, potrebu za edukacijom i potporom te razlike s obzirom na radilište i dob. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno u ožujku i travnju 2022. godine u KBC-u Osijek na 80 medicinskih sestara u dobi od 20 do 60 godina, različitih stručnih...
Mišljenje medicinskih sestara/tehničara o ograničavanju posjeta bolesnicima tijekom pandemije Covid-19 bolesti
Mišljenje medicinskih sestara/tehničara o ograničavanju posjeta bolesnicima tijekom pandemije Covid-19 bolesti
Marinela Marušić
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja je ispitati razmišljanja medicinskih sestara / tehničara vezano za ograničavanje posjeta tokom pandemije COVID-19 u Republici Hrvatskoj. Ustroj studije: Provedeno je presječno istraživanje, prospektivnom metodom prikupljanja podataka, od ožujka do svibnja 2021. godine. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovao 107 ispitanika, od kojih je 20 muškaraca te 87 žena. Ispitanici su medicinske sestre/ tehničari zaposleni u KBC...
Mišljenje o cijepljenju osoba cijepljenih na punktovima Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
Mišljenje o cijepljenju osoba cijepljenih na punktovima Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
Andreja Majić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati mišljenje o cijepljenju osoba cijepljenih na punktovima Doma zdravlja Osječko-baranjske županije protiv COVID-19. Nacrt studije: Presječna studija Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno s osobama koje su se cijepile na punktovima Doma zdravlja Osječko-baranjske županije tijekom listopada 2021. godine. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 329 ispitanika. Ispitanici su ispunjavali pisani anonimni anketni upitnik. ...
Mišljenje patronažnih sestara o potrebi za uvođenjem specijalizacije u patronažnu zdravstvenu zaštitu
Mišljenje patronažnih sestara o potrebi za uvođenjem specijalizacije u patronažnu zdravstvenu zaštitu
Ena Macanga
Ciljevi: Ispitati mišljenje patronažnih sestara u Republici Hrvatskoj o potrebi za uvođenjem specijalizacije u patronažnu zdravstvenu zaštitu. Ispitati razlike u mišljenju te povezanost mišljenja o potrebi za specijalizacijom patronažnih sestara/tehničara s obzirom na spol, dob, mjesto stanovanja, zvanje, radni status, završeno srednjoškolsko obrazovanje i dužinu radnoga staža. Ispitanici i metode: Provedena je presječna studija na 272 ispitanika. Ispitanici su bile...
Mišljenje roditelja o cijepljenju djece u vrijeme pandemije bolesti COVID-19
Mišljenje roditelja o cijepljenju djece u vrijeme pandemije bolesti COVID-19
Aleksandra Bančić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati mišljenje roditelja o cijepljenju djece u odnosu na dob, spol, stručnu spremu, preboljenje i cijepljenje roditelja protiv bolesti COVID-19. NACRT STUDIJE: Presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: U istraživanju su sudjelovali roditelji djece hospitalizirane na Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Osijek u vremenskom razdoblju od 01.01.2022. do 31.03.2022. godine. Istraživanje je provedeno pomoću upitnika Stavovi i brige roditelja o ...
Mišljenje roditelja o cijepljenju protiv humanog papilomavirusa
Mišljenje roditelja o cijepljenju protiv humanog papilomavirusa
Ana Anđelić
Cilj istraživanja: Ispitati mišljenje roditelja o cijepljenju protiv HPV-a Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 120 punoljetnih ispitanika. Anketa je kreirana na internetskom, javno dostupnom programu Google Sheets. Prvi se dio ankete odnosio na demografska pitanja, drugi se dio pitanja odnosio na informiranje o HPV-u, a treći se dio upitnika odnosio na mišljenje ispitanika o cijepljenju protiv HPV-a. Rezultati: Ispitanici u...

Pages