Pages

Procjena znanja i mišljenja djelatnica Srednje škole Pregrada i Srednje škole Bedekovčina o značaju samopregleda dojke
Procjena znanja i mišljenja djelatnica Srednje škole Pregrada i Srednje škole Bedekovčina o značaju samopregleda dojke
Lucija Števinović
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je analizirati znanje i mišljenja djelatnica Srednje škole Pregrada i Srednje škole Bedekovčina o značaju samopregleda dojke. Nacrt studije: Presječna studija Ispitanici i metode: Ispitanike su činile djelatnice zaposlene u Srednjoj školi Pregrada i Srednjoj školi Bedekovčina. Ukupan broj ispitanih uzoraka je 70 (N = 70). Istraživanje je bilo provedeno na ispitanicima u dobi od 21 godine do > 51 godine te isključivo ženskog spola....
Procjena znanja i stavova učenika završnih razreda nezdravstvenih i zdravstvenih srednjih škola u Požeško-slavonskoj županiji o pružanju prve pomoći kod zastoja srca
Procjena znanja i stavova učenika završnih razreda nezdravstvenih i zdravstvenih srednjih škola u Požeško-slavonskoj županiji o pružanju prve pomoći kod zastoja srca
Ivan Ivanković
Cilj istraživanja: Ispitati razinu znanja o pružanju prve pomoći kod zastoja srca kod učenika završnih razreda srednjih škola u Požeško-slavonskoj županiji. Nacrt studije: presječno istraživanje Ispitanici i metode: Ispitanici su učenici završnih razreda srednjih škola u Požeško-slavonskoj županiji. Istraživanje je provedeno upitnikom, a sadržavao je podatke o spolu, srednjoj školi koju ispitanici pohađaju i pitanja kojima se ispitalo znanje i stavovi ispitanika....
Profesionalna komunikacija medicinskih sestara u patronažnoj službi
Profesionalna komunikacija medicinskih sestara u patronažnoj službi
Ivana Pačarić
Cilj istraživanja: Ispitati razinu znanja i mišljenje medicinskih sestara o profesionalnoj komunikaciji, ispitati postoje li razlike u znanju i mišljenju medicinskih sestara o profesionalnoj komunikaciji u odnosu na dob, stupanj obrazovanja i radni staž Nacrt istraživanja: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: U istraživanje je uključeno 60 ispitanika, medicinskih sestara/tehničara zaposlenih u Domu zdravlja Osječko-baranjske županije, u patronažnoj službi....
Psihički poremećaji u gerijatrijskoj dobi
Psihički poremećaji u gerijatrijskoj dobi
Stjepan Turina
Uvod: Mentalne bolesti su česte, no nerijetko i zanemarivane bolesti u osoba starije životne dobi. U starijoj populaciji su najčešći mentalni poremećaji anksioznost i depresija te Alzheimerova bolest, no zbog stigme, pogrešnih informacija i uvjerenja o starenju, oboljele osobe nerijetko ne primaju odgovarajuću njegu, a liječenje se često svodi na farmakološko liječenje čime se rijetko kada uspije riješiti pitanje mentalnog zdravlja i dobrobiti pacijenta. Rješavanje pitanja...
Psihološko stanje medicinskih sestara nakon smrti djeteta u jedinici intenzivnog liječenja Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Psihološko stanje medicinskih sestara nakon smrti djeteta u jedinici intenzivnog liječenja Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Antonija Adamović
Cilj istraživanja: Ispitati te utvrditi kako stres i smrt djeteta utječu na psihičko stanje medicinskih sestara. Nacrt studije: Provedena je presječna studija u razdoblju od 05. lipnja do 20. lipnja 2021. godine u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 45 ispitanika. Ispitanici su bile medicinske sestre Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Kriterij za uključivanje u istraživanje bilo je radno mjesto na Klinici za pedijatriju,...
Rad u štetnoj buci i utjecaj na sluh
Rad u štetnoj buci i utjecaj na sluh
Lorena Ostroški
Cilj: Cilj je ovoga rada ispitati promjenu u sluhu s obzirom na petogodišnju izloženost buci na radnom mjestu. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 148 ispitanika. Ispitanici su bili radnici zaposleni na šest različitih zanimanja na kojima su izloženi radu u buci, a svoje liječničke preglede obavljaju na Medicini rada u Domu zdravlja Našice. Instrument je bio obrazac za prikupljanje podataka (Prilog 1.) koji je sačinjavao socio-demografske karakteristike ...
Radna terapija u psihijatriji
Radna terapija u psihijatriji
Anita Santro
Uvod. Radna terapija je jedina profesija koja ljudima kroz životni ciklus pomaže da rade ono što žele i trebaju kroz terapijsko korištenje svakodnevnih aktivnosti (zanimanja). Postupci. Podatci za ovaj diplomski rad prikupljeni su pregledom tiskanih izdanja knjiga, internetskih izvora stručnih baza podataka poput Hrčak Portala hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa, PubMed-a te Svjetske zdravstvene organizacije. Svi su navedeni podatci publicirani između 1990. i 2019. godine na...
Razlike u oralnohigijenskim navikama kod srednjoškolaca i studenata grada Osijeka
Razlike u oralnohigijenskim navikama kod srednjoškolaca i studenata grada Osijeka
Luka Pul
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati znanja i navike održavanja oralne higijene srednjoškolaca i studenata grada Osijeka i usporediti rezultate prikupljene istraživanjem. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno na području grada Osijeka. Ispitanici i metode: Istraživanje je uključivalo 190 ispitanika sa područja grada Osijeka i provedeno je u vremenskom periodu od veljače do lipnja 2022. godine. 86 ispitanika bili su učenici Elektrotehničke i...
Razlike u poteškoćama sa spavanjem između hospitaliziranih bolesnika s umjerenom demencijom i osoba sačuvanih kognitivnih funkcija koje žive u domovima za starije osobe
Razlike u poteškoćama sa spavanjem između hospitaliziranih bolesnika s umjerenom demencijom i osoba sačuvanih kognitivnih funkcija koje žive u domovima za starije osobe
Sandra Puđa
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja je ispitati postoje li razlike u poteškoćama sa spavanjem između hospitaliziranih bolesnika s umjerenom demencijom i osoba sačuvanih kognitivnih funkcija koje žive u domovima za starije osobe. Nacrt studije: Presječno istraživanje na Klinici za psihijatriju „Sveti Ivan“, Zagreb i pet domova za starije osobe u Zagrebu. Problemi sa spavanjem mjereni su pomoću Pitsburškog indeksa kvalitete spavanja. Provjera hipoteze učinjena je...
Razlozi za eutanaziju iz perspektive studenata sestrinstva - prikaz kvalitativnih intervjua
Razlozi za eutanaziju iz perspektive studenata sestrinstva - prikaz kvalitativnih intervjua
Katarina Dubravac
Ciljevi istraživanja: Ciljevi istraživanja ovog diplomskog rada bili su ispitati mišljenja studenata sestrinstva o eutanaziji, prepoznati čimbenike koji su povezani s mišljenjima o eutanaziji i utvrditi bolesti/stanja koja bi studenti sestrinstva smatrali opravdanima za eutanaziju. Nacrt studije: Metoda kvalitativnog istraživanja koja se koristila u izradi ovog diplomskog rada jest intervju pismenim putem. Ispitanici i metode: U istraživanju su sudjelovali studenti sestrinstva...
Razvoj medicinske djelatnosti u Slavoniji u 18. i 19. stoljeću
Razvoj medicinske djelatnosti u Slavoniji u 18. i 19. stoljeću
Filip Mahaček
Uvod: Slavonija je početkom 18. stoljeća prostor periferije tadašnje Monarhije i zemlja bez zdravstvenih djelatnika i ustanova, no to se sagledavanjem uloge zdravstva i položaja Slavonije vrlo brzo počinje mijenjati. Postupci: Retrospektivnim epidemiološkim istraživanjem zasnovanim na neobjavljenoj arhivskoj građi Državnog arhiva u Osijeku te dostupnoj literaturi u elektronskim bazama podataka PubMed, Scopus i Hrčak – portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske opisane ...
Razvojne anomalije zuba
Razvojne anomalije zuba
Paola Derk
CILJ: Prikazati važnost ranog prepoznavanja razvojnih anomalija zuba. PRIKAZ TEME: Razvojne anomalije zuba sve su učestalije promjene u usnoj šupljini. Anomalije se dijele na anomalije broja, anomalije veličine i oblika, anomalije položaja zuba i anomalije mjesta nicanja zuba. Etiologija većine anomalija nije određena, no smatra se da veliku ulogu u razvoju imaju genetski, ekološki i socijalni čimbenici. Rano prepoznavanje simptoma određene anomalije ključno je u njezinom...

Pages