Pages

Znanja studenata studija Sestrinstva o gluhima i komunikaciji s gluhima
Znanja studenata studija Sestrinstva o gluhima i komunikaciji s gluhima
Lucija Ćurić
Uvod: Gluhoća predstavlja potpuni ili djelomični gubitak sluha kod ljudi, a utječe na mogućnost prenošenja informacija okolini. Razlikujemo potpuni gubitak sluha – gluhoću i djelomični gubitak sluha – nagluhost. Prevalencija gluhih i nagluhih u općoj populaciji iznosi oko 5 % prema SZO. Cilj istraživanja: Ispitati znanja studenata studija Sestrinstva o gluhima i komunikaciji s gluhima s obzirom na dob, spol, razinu srednjoškolskog obrazovanja, godinu studija, mjesto...
Znanje i mišljenja djelatnica Srednje škole Bedekovčina i Srednje škole Pregrada o značaju redovitih ginekoloških pregleda
Znanje i mišljenja djelatnica Srednje škole Bedekovčina i Srednje škole Pregrada o značaju redovitih ginekoloških pregleda
Kristinka Zebec
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je analizirati znanje i stavove ispitanica o redovitim ginekološkim pregledima te istražiti povezanost između njihovih sociodemografskih obilježja (dob, stupanj obrazovanja, mjesto stanovanja, bračni status, prisutnost djece) i stavova prema ginekološkim pregledima. Nacrt studije: Provedeno je poprečno presječno istraživanje kako bi se analizirali trenutačni stavovi i percepcije ispitanika o temi istraživanja. Ispitanici i metode: Provedeno...
Znanje i mišljenja studenata diplomskog studija sestrinstva o zdravstvenoj njezi u kući
Znanje i mišljenja studenata diplomskog studija sestrinstva o zdravstvenoj njezi u kući
Petra Vlahović
Cilj istraživanja: Ispitati znanje i mišljenje studenata diplomskog studija sestrinstva u Svetoj Nedelji o zdravstvenoj njezi u kući. Nacrt studije: Provedeno je presječno istraživanje. Ispitanici i metode: 84 studenta 1. i 2. godine FDMZ-a, diplomskog studija sestrinstva dislociranog u Svetoj Nedelji. Sudjelovalo je 71 studentica i 13 studenata. Medijan dobi je 30.5. Prilikom provođenja istraživanja korišten je Google obrazac posebno osmišljen za ovo istraživanje. Ispitanici su...
Znanje i mišljenje medicinskih sestara i medicinskih tehničara Kliničke bolnice Dubrava o palijativnoj skrbi
Znanje i mišljenje medicinskih sestara i medicinskih tehničara Kliničke bolnice Dubrava o palijativnoj skrbi
Jelena Mušak
Cilj istraživanja: Ispitati znanja i mišljenja medicinskih sestara i medicinskih tehničara Kliničke bolnice Dubrava o palijativnoj skrbi. Ustroj studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanje je bilo uključeno ukupno 105 medicinskih sestara i medicinskih tehničara zaposlenih u Kliničkoj bolnici Dubrava. Za prikupljanje podataka korišten je vlastiti strukturirani anketni upitnik. Rezultati: Postoji potreba za daljnjom edukacijom medicinskih sestara i...
Znanje i mišljenje medicinskih sestara i medicinskih tehničara o poremećaju iz spektra autizma u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci
Znanje i mišljenje medicinskih sestara i medicinskih tehničara o poremećaju iz spektra autizma u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci
Sanja Begović
Uvod: Poremećaj iz spektra autizma (PSA) jest neurorazvojno stanje koje karakteriziraju teškoće i razlike u društvenoj komunikaciji i interakciji, uz ponavljajuće obrasce ponašanja i usmjerene te vrlo ograničavajuće interese ili aktivnosti koji ne dopuštaju društveno prihvatljivo ponašanje pojedincu. Rano prepoznavanje PSA važno je za olakšavanje bilo kakve inkluzije i uključivanja djece i osoba sa PSA u zajednicu i pružanja podrške nužne za kvalitetu života. Cilj:...
Znanje i mišljenje studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo o cijepljenju protiv bolesti COVID-19
Znanje i mišljenje studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo o cijepljenju protiv bolesti COVID-19
Klara Pavičić
Cilj istraživanja: Ispitati znanja i mišljenje studenata Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek o cijepljenju protiv bolesti COVID-19. Nacrt istraživanja: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na 152 ispitanika koja se odnose na studente preddiplomskog i diplomskog studija Sestrinstva i Fizioterapije Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Anketni upitnik koji se sastojao od 24 pitanja, poslan je putem e-maila studentima te je...
Znanje i mišljenje zdravstvenih djelanika o kardiopulmonalnoj reanimaciji
Znanje i mišljenje zdravstvenih djelanika o kardiopulmonalnoj reanimaciji
Ivan Romić Jorgić
Cilj: Ispitati znanje zdravstvenih djelatnika o kardiopulmonalnoj reanimaciji; ispitati mišljenje zdravstvenih djelatnika o potrebi dodatne edukacije; ispitati mišljenje zdravstvenih djelatnika je li potrebno da svi zdravstveni djelatnici imaju visoko specifično znanje i vještine za izvođenje kardiopulmonalne reanimacije. Metode: anonimni anketni upitnik koji je sastavljen prema iščitanoj literaturi, ispitanike su činili samo zdravstveni djelatnici. Rezultati: U istraživanju...
Znanje i stavovi studenata Sestrinstva prema elektrokonvulzivnoj terapiji
Znanje i stavovi studenata Sestrinstva prema elektrokonvulzivnoj terapiji
Natalija Lavrić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je ispitati znanje i stavove studenata sestrinstva prema elektrokonvulzivnoj terapiji. Specifični ciljevi su ispitati postoje li razlike u znanju i stavovima prema elektronovulzivnoj terapiji s obzirom na radno iskustvo i dob te ispitati postoji li razlika u stavu s obzirom na znanje studenata sestrinstva o elektronvulzivnoj terapiji. Nacrt studije: Presječna studija Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 108 studenata sestrinstva s...
Znanje i stavovi studenata diplomskog studija sestrinstva o starenju i  skrbi za starije osobe
Znanje i stavovi studenata diplomskog studija sestrinstva o starenju i skrbi za starije osobe
Karolina Strugar
Ciljevi: Ispitati stavove studenata druge godine diplomskog studija sestrinstva o starijim osobama i skrbi za navedenu populaciju te identificirati razinu znanja o starenju i starosti, kao i ispitati postoji li povezanost između razine znanja i stavova. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno tijekom ožujka i travnja 2023. godine, a podaci su prikupljeni online komunikacijskim kanalima putem platforme Google Forms. U istraživanje su bili...
Znanje i stavovi studenata o spolnom zdravlju i kontracepciji
Znanje i stavovi studenata o spolnom zdravlju i kontracepciji
Adrijana Samardžija
Uvod: Cilj rada bio je istražiti razinu znanja i stavove o spolnom zdravlju i kontracepciji među studentima medicinskog usmjerenja te onih koji studiraju na fakultetima iz nemedicinskog područja. Nacrt studije: Istraživanje je ustrojeno kao presječna studija. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na prigodnom uzorku studenata različitih visokoškolskih ustanova. Korišten je upitnik za procjenu znanja i stavova o spolnom zdravlju i kontracepciji kreiran za potrebe ovoga...
Znanje medicinskih sestara i medicinskih tehničara o kardiopulmonalnoj reanimaciji u bolničkim uvjetima u Novoj Gradiški
Znanje medicinskih sestara i medicinskih tehničara o kardiopulmonalnoj reanimaciji u bolničkim uvjetima u Novoj Gradiški
Marina Maglov
Cilj istraživanja: Ispitati razinu znanja medicinskih sestara i medicinskih tehničara o kardiopulmonalnoj reanimaciji u bolničkim uvjetima u Novoj Gradiški. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo ukupno 105 ispitanika (86 žena i 19 muškaraca). Dob ispitanika je između 19 i 62 godine. U svrhu ovoga istraživanja konstruiran je anonimni anketni upitnik. Rezultati:Veću razinu znanja imaju medicinske sestre i medicinski tehničari...
Znanje opće populacije o nasilju nad starijim osobama u obitelji
Znanje opće populacije o nasilju nad starijim osobama u obitelji
Antoaneta Vučica
Cilj:Ispitati znanje opće populacije o nasilju nad starijim osobama u obitelji prema dobu, spolu, razini obrazovanja, mjestu stanovanja i bračnom statusu. Ustroj studije: Istraživanje je provedeno po principu presječne studije. Ispitanici i metode: U istraživanju je korišten upitnik koji se sastojao od 16 pitanja. Ispitanici su bili predstavnici opće populacije starosti od 18 do 60 godina. Rezultati: U istraživanju je sudjelovalo 466 ispitanika. Stavovi da stare ljude...

Pages