Pages

Adjuvantno intravezikalno liječenje mišićnoneinvazivnog karcinoma mokraćnog mjehura
Adjuvantno intravezikalno liječenje mišićnoneinvazivnog karcinoma mokraćnog mjehura
Ivana Ključević
Uvod: Karcinom mokraćnog mjehura jest deseti najčešće dijagnosticirani tumor. Prema dubini invazije dijelimo ga na nemišićnoinvazivni i mišićnoinvazivni karcinom. Nemišićnoinvazivni karcinom ima visoku stopu povrata bolesti. Liječenje obuhvaća transuretralnu resekciju tumora mokraćnog mjehura, te intravezikalnu primjenu imunoterapije i kemoterapije što je i tema ovog rada. Postupci: U svrhu izrade rada pretražena je baza MEDLINE/pubmed. Članci korišteni u tekstu su...
Akcije Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) na području Republike Hrvatske
Akcije Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) na području Republike Hrvatske
Maja Jurec
Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) nacionalna je dobrovoljna, stručna i humanitarna nestranačka udruga od javnog značaja (1). U ovom radu analizirane su akcije spašavanja od 2016. do 2020. godine u planinskim i neplaninskim uvjetima te akcije iz vode. Sudjelovalo je 10 stanica (Zlatar Bistrica, Samobor, Zagreb, Ogulin, Zadar, Dubrovnik, Osijek, Orahovica, Vinkovci, Istra). Ukupno je registrirano 1448 akcija spašavanja. Njihov broj postupno raste od 2016. do 2018. godine,...
Alzheimerova bolest kroz prizmu bioetičkih i pravnih pitanja
Alzheimerova bolest kroz prizmu bioetičkih i pravnih pitanja
Katarina Pritišanac
Uvod: U Hrvatskoj se prema procjenama godišnje pojavljuje 3000 novooboljelih od neke vrste demencije, a od toga 70 % slučajeva oboljelih od Alzheimerove bolesti. O oboljelima se brine 250 000 obiteljskih skrbnika. Razvoj bolesti započinje podmuklo i najčešće nakon 65. godine, ali može se javiti i ranije. Pojava prvih simptoma u osoba mlađe životne dobi predstavlja značajan dijagnostički problem u radu neurologa i velik socioekonomski problem zato što pogađa radno sposobnu...
Analiza KEP indeksa kao pokazatelja općeg zdravlja populacije
Analiza KEP indeksa kao pokazatelja općeg zdravlja populacije
Ivan Bilandžija
Cilj: Cilj istraživanja je procjena oralnog statusa pomoću KEP indeksa te procjena njegove povezanosti s općim zdravljem pacijenata. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno analizom nasumično odabranih dentalnih kartona iz arhive Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. U istraživanju je sudjelovao 71 ispitanik. Svi ispitanici su dali dobrovoljni pristanak da se njihovi kartoni mogu koristiti u znanstvene svrhe. Rezultati: Uzorak ispitanika u ovom istraživanju...
Analiza hipodoncije kod pacijenata u kliničkoj praksi
Analiza hipodoncije kod pacijenata u kliničkoj praksi
Janko Popić-Mileusnić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati učestalost hipodoncije kod pacijenata specijalističke ordinacije Doma zdravlja Osječko-baranjske županije. Nacrt studije: Korišten je deskriptivni nacrt istraživanja. Ispitanici i metode: Istraživanje se provodilo od siječnja do lipnja 2022. godine pri Domu zdravlja Osječko-baranjske županije. Uzorak je činilo 137 osoba (69 osoba muškog spola i 68 osoba ženskog spola) prosječne dobi 13,29 godina za koje je ordinacija...
Analiza indeksa tjelesne težine (BMI) kod studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Analiza indeksa tjelesne težine (BMI) kod studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Anamarija Škreblin
Cilj istraživanja: Analizirati indeks tjelesne težine (BMI) kod studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Nacrt studije: Provedeno je presječno istraživanje tijekom ožujka i travnja 2022. godine. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo ukupno 226 studenata, od toga 44 muškaraca i 182 žene. Podatci su prikupljeni anonimnim online anketnim upitnikom. Upitnik je uključivao devet pitanja zatvorenog i tri pitanja otvorenog tipa. Rezultati: Analizirani...
Analiza rada Prihvatilišta za beskućnike Pula u razdoblju od 2018. - 2020. godine
Analiza rada Prihvatilišta za beskućnike Pula u razdoblju od 2018. - 2020. godine
Helena Babić
Cilj istraživanja: ispitati rad Prihvatilišta za beskućnike Pula u razdoblju od 2018. do 2020. godine. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kroz presječno istraživanje (cross-sectional study). Ispitanici i metode: Provedena je analiza podataka (dokumentacije) o radu Prihvatilišta za beskućnike Pula unazad dvije godine, za razdoblje od 2018. do 2019. godine. Rezultati: Prikazuju da nema značajne razlike između rada Prihvatilišta za beskućnike Pula i drugih pružatelja...
Anksioznost hrvatskih branitelja u Osječko-baranjskoj županiji
Anksioznost hrvatskih branitelja u Osječko-baranjskoj županiji
Ljubica Tolj
Cilj istraživanja: Cilj je ovoga istraživanja bio ispitat i povezanost anksioznosti i sociodemografskih obilježja hrvatskih branitelja. Nacrt studije: Provedeno je presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno u KBC u Osijek u Uredu koordinatora hrvatskih branitelja tijekom sistematskog pregleda u siječnju i veljači 2020. godine. Ispitanici su nakon sistematskog pregleda popunjavali anonimnu anketu o svojemu zdravstvenom stanju. Korištena je GAD 7...
Anksioznost i depresivnost - prijetnja modernom društvu
Anksioznost i depresivnost - prijetnja modernom društvu
Ante Mesić
Uvod: Sve veći broj mentalnih poremećaja u populaciji dovodi se u vezu s urbanizacijom, tehnološkim razvojem i modernim načinom života. Unatoč razlikama, simptomi anksioznosti i depresije mogu biti jednaki pa je važno pravilno dijagnosticirati bolest. S obzirom na sve više pacijenata s anksioznošću i depresijom te na važnost pružanja adekvatne podrške i sestrinske njege pacijentima s ovim mentalnim poremećajima, važna je prevencija i prepoznavanje ovih stanja kao vodećih...
Anksioznost kod adolescenata na području Vinkovaca
Anksioznost kod adolescenata na području Vinkovaca
Matej Šarčević
Ciljevi: Cilj je istraživanja istražiti učestalost anksioznosti adolescenata s područja Vinkovaca u odnosu na demografske osobine te u odnosu na to boluju li od tjelesnih ili psihičkih bolesti i procjenu financijskog stanja obitelji. Metode: Istraživanje je provedeno na principu presječne studije tijekom kolovoza i rujna 2021. godine. Sudjelovao je 171 ispitanik u dobi od 18 do 20 godina. Ispitanici su punoljetni učenici srednjih škola s područja Vinkovaca. Istraživanje je...
Antibiotici u dentalnoj medicini
Antibiotici u dentalnoj medicini
Anja Čorić
Usna šupljina sloţen je biološki ekosustav, izgraĎen od velikog broja organizama koji ţive u biofilmu. Škotski bakteriolog Alexander Fleming davne 1928. godine otkrio je prvi antibiotik – penicilin, a 1940. godine klinička je praksa upoznata s upotrebom antibiotika i od tada ih stomatolozi široko koriste. Simptomi zubne infekcije najčešće su popraćeni bolom, groznicom te oteklinom. Kemoterapeutici, odnosno antibiotici koji sluţe za liječenje infekcije koja je uzrokovana...
Aspiracija stranog tijela u dojenčeta: prikaz slučaja
Aspiracija stranog tijela u dojenčeta: prikaz slučaja
Dubravka Roguljić
Cilj: Cilj je rada prikazati proces zdravstvene njege utvrđivanjem stanja, potreba i problema te zbrinjavanje dojenčeta koje je zbog aspiracije hrane u dišni put hospitalizirano na Klinici za pedijatriju KBC-a Osijek. Opis slučaja: Dojenče dobi jedanaest mjeseci primljeno je na odjel zbog sumnje na aspiraciju hrane. Tijekom hranjenja dojenče je počelo plaviti, kašljati i hroptati. Uz pozitivne anamnestičke podatke radiološki je utvrđena prisutnost stranog tijela u dišnim...

Pages