Pages

Kvaliteta života bolesnika nakon zamjene kuka
Kvaliteta života bolesnika nakon zamjene kuka
Iva Kosmat
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati kvalitetu života osoba kojima je učinjen operativni zahvat zamjene kuka Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice. NACRT STUDIJE: Presječna studija s prigodnim uzorkom. ISPITANICI I METODE: U istraživanju je sudjelovalo 70 ispitanika koji su u razdoblju od 1.7.2022. do 31.8.2022. godine boravili na rehabilitaciji nakon operativnoga zahvata zamjene kuka u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice....
Kvaliteta života bolesnika oboljelih od hipertenzije tijekom pandemije bolesti COVID-19
Kvaliteta života bolesnika oboljelih od hipertenzije tijekom pandemije bolesti COVID-19
Tena Mlinarević
Cilj istraživanja: Ispitati kvalitetu života bolesnika oboljelih od hipertenzije u odnosu na cijepni status, preboljenje bolesti COVID-19, također ispitati postoji li razlika s obzirom na dob, spol, obrazovanje i bračni status. Nacrt studije: presječno istraživanje Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovao 97 ispitanik koji su oboljeli od hipertenzije. Provedeno je u Specijalističkoj ordinaciji obiteljske medicine Branka Franjić u Ernestinovu. Korišten je Upitnik...
Kvaliteta života bolesnika s kroničnim degenerativnim bolestima lokomotornog sustava
Kvaliteta života bolesnika s kroničnim degenerativnim bolestima lokomotornog sustava
Marija Breški
Cilj istraživanja: Ispitati zadovoljstvo kvalitetom života osoba oboljelih od kroničnih degenerativnih bolesti lokomotornog sustava samoprocjenom različitih područja života, te utvrditi postoje li razlike u kvaliteti života s obzirom na opća obilježja. Ustroj studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 128 ispitanika oboljelih od kronične bolesti lumbosakralne kralježnice, vratne kralježnice i/ili koljena, koji su polazili...
Kvaliteta života bolesnika s malignom bolešću
Kvaliteta života bolesnika s malignom bolešću
Mateja Martinović
Cilj istraživanja: Ispitati kvalitetu života bolesnika oboljelih od maligne bolesti, a koji su liječeni u Općoj bolnici Nova Gradiška. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 116 ljudi (58 muškog spola i 58 ženskog spola). Dob ispitanika bila je u spektru od 30 do 71 godine. U svrhu istraživanja koristio se anketni upitnik EORTC QLQ-C30 verzije 3.0. Rezultati: Viša razina kvalitete života uočena je kod ispitanika u dobi od 31 do 50...
Kvaliteta života bolesnika s reumatoidnim artritisom liječenih biološkom terapijom
Kvaliteta života bolesnika s reumatoidnim artritisom liječenih biološkom terapijom
Marija Rajkovača
Uvod: Reumatoidni artritis (RA) je autoimuna, sustavna i kronična bolest, koju karakterizira upala sinovijalnih membrana te može dovesti do osteoartikularnog razaranja. Reumatoidni artritis može utjecati ne samo na zglobove nego i na cjelokupnu kvalitetu života, a kod nekih ljudi stanje može oštetiti različite tjelesne sustave, uključujući kožu, oči, pluća, srce i krvne žile. Cilj: Ispitati povezanost kvalitete života kod bolesnika koji primaju biološku terapiju, a...
Kvaliteta života bolesnika sa suhim keratokonjuktivitisom
Kvaliteta života bolesnika sa suhim keratokonjuktivitisom
Dora Drokan
Cilj istraživanja: Ispitati kvalitetu života bolesnika sa suhim keratokonjunktivitisom, te ispitati simptome i njihovu povezanost s demografskim i općim varijablama. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Sudjelovalo je 89 ispitanika koji su potpisali informiranu suglasnost za sudjelovanje. Istraživanje je anonimno, odobreno od strane Etičkog vijeća OB Virovitica. Anketni upitnik kreiran je u svrhu ovog istraživanja. Rezultati: Prema mjestu stanovanja postoji...
Kvaliteta života djece s astmom na području Brodsko-posavske županije
Kvaliteta života djece s astmom na području Brodsko-posavske županije
Sandra Brnadić Pejić
Cilj istraživanja: Istražiti kvalitetu života djece s astmom kroz procjenu djece i njihovih roditelja/skrbnika, usporediti njihove procjene kao i usporediti procjenu kvalitete života u djece s astmom i njihovih zdravih vršnjaka. Analizirani su rizični činitelji koji utječu na procjenu kvalitete života. Nacrt studije: Ispitanik-kontrola Ispitanici i metode: Uključeno je 128 - ero djece (64 - ero djece s astmom i 64 - ero zdrave djece) i 128 - ero njihovih roditelja/skrbnika. Svi...
Kvaliteta života djece s prirođenim greškama srca
Kvaliteta života djece s prirođenim greškama srca
Barbara Trbojević
Cilj: istražiti činitelje koji utječu na kvalitetu života djece s prirođenim greškama srca. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 98 ispitanika oba spola. Raspon godina je od 8. do 18. godine života. Korišten je upitnik o općim sociodemografskim podatcima, vrsti dijagnosticirane prirođene srčane greške, oblicima dosadašnjeg liječenja te vrstama medikamentozne terapije. Ispitanici su popunili i upitnik Pediatric Quality of Life Inventory™ (PedsQL™) Cardiac...
Kvaliteta života hospitaliziranih psihijatriskih bolesnika prema skupinama poremećaja
Kvaliteta života hospitaliziranih psihijatriskih bolesnika prema skupinama poremećaja
Sandra Kalić
Ciljevi rada: Ispitati kvalitetu života osoba s duševnim poremećajima prema skupinama poremećaja, ispitati razliku u kvaliteti života osoba s duševnim poremećajima s obzirom na demografske podatke i duljinu trajanja poremećaja, ispitati postoji li razlika u kvaliteti života duševnih bolesnika, s obziromna topuše li ili ne i koliko cigareta dnevno puše, postoji li razlika u kvaliteti života duševnih bolesnika s obzirom na indeks tjelesne mase, ispitati koji su ...
Kvaliteta života i opterećenje roditelja djece s teškoćama u razvoju
Kvaliteta života i opterećenje roditelja djece s teškoćama u razvoju
Anamaria Mikolčić
Cilj istraživanja: Ispitati kvalitetu života i osjećaj opterećenja roditelja djece s teškoćama u razvoju. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 113 roditelja djece s teškoćama u razvoju. Istraživanje je provedeno na području grada Osijeka, Đakova i Našica metodom olovka-papir. U svrhu prikupljanja podataka korišten je upitnik s općim podatcima o roditeljima i djetetu te upitnici WHOQOL-BREF i Zarit Burden Interview. ...
Kvaliteta života korisnika Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj
Kvaliteta života korisnika Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj
Ivana Graho
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati subjektivnu samoprocjenu kvalitete života korisnika Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj. USTROJ STUDIJE: Provedeno je presječno istraživanje. METODE: Ispitanike je činilo 30 osoba s intelektualnim teškoćama. REZULTATI: Više je bilo muških ispitanika, ispitanika u dobnoj skupini 41 i više godina života, samaca i nezaposlenih, prosječne dobi 42 godine. U većine ispitanika (53,3 %) bile su prisutne intelektualne teškoće. Povremenu podršku...
Kvaliteta života oboljelih od raka pluća
Kvaliteta života oboljelih od raka pluća
Ilda Bećirević
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je utvrditi utječe li vrsta liječenja kod oboljelih od raka pluća na njihovu kvalitetu života, ispitati utjecaj stresa, spola, dobi te nuspojava na kvalitetu života i utjecaj terapije na određene aspekte funkcioniranja. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno u razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine u Klinici za plućne bolesti Jordanovac, u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Sudjelovalo je 162...

Pages