Pages

Kritičko mišljenje i kvaliteta sestrinske skrbi
Kritičko mišljenje i kvaliteta sestrinske skrbi
Josipa Brlek
CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj je istraživanja bio ispitati utjecaj kritičkoga mišljenja na kvalitetu sestrinske skrbi. USTROJ STUDIJE: U istraživanju je korištena presječna studija. ISPITANICI I METODE: Ispitanici su bili medicinske sestre i medicinski tehničari koji su studenti Sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, a koji rade u struci. Podatci su prikupljeni putem anketnoga upitnika kreiranoga isključivo za potrebe izrade ovoga diplomskog rada. REZULTATI: U...
Krvarenja iz gornjeg i donjeg probavnog sustava
Krvarenja iz gornjeg i donjeg probavnog sustava
Mauricio Lazarić
Uvod: Probavni sustav funkcionira kao složeni organski sustav. Ako uzmemo u obzir brojne funkcije i zadaće probavnog sustava, možemo zaključiti kako samo jedan poremećaj probavnog sustava može dovesti do ozbiljnih stanja ljudskog organizma. Postupci: Potrebne informacije i podaci za izradu završnog rada tražene su u tiskanoj literaturi uglavnom domaćih autora, člancima koji su dostupni na Internetu kao i znanstvenoj i stručnoj literaturi. Za pretraživanje članaka korišteni...
Kvaliteta zdravstvene njege trudnica i babinjača hospitaliziranih tijekom pandemije bolesti COVID-19
Kvaliteta zdravstvene njege trudnica i babinjača hospitaliziranih tijekom pandemije bolesti COVID-19
Blaženka Sumpor
Cilj istraživanja: cilj je saznati kako su trudnice i babinjače bile zadovoljne provedenom zdravstvenom i primaljskom njegom u KBC Sestre milosrdnice. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao presječna studija. Ispitanici i metode: istraživanje je provedeno na 111 trudnica i babinjača dobnog raspona od 18 do preko 40 godina hospitaliziranih tijekom 2022. godine u Klinici za ženske bolesti i porodništvo Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice uz pomoć anketnog...
Kvaliteta života bolesnika nakon operacije lokomotornog sustava i provedene rehabilitacije
Kvaliteta života bolesnika nakon operacije lokomotornog sustava i provedene rehabilitacije
Maja Majetić
Cilj istraživanja: Ispitati kvalitetu života bolesnika nakon operacije lokomotornog sustava i provedene rehabilitacije u odnosu na dob, spol, dijagnozu i pridružene komorbiditete. presječna Ispitanici i metode: Ispitanici su bolesnici nakon operacije lokomotornog sustava i provedene rehabilitacije na stacionarnom liječenju u Lječilištu Bizovačke toplice u trajanju od 21 dan. Koristi se anonimni anketni upitnik s demografskim podatcima te hrva tski primjer upitnika samoprocjene ...
Kvaliteta života bolesnika nakon zamjene kuka
Kvaliteta života bolesnika nakon zamjene kuka
Iva Kosmat
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati kvalitetu života osoba kojima je učinjen operativni zahvat zamjene kuka Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice. NACRT STUDIJE: Presječna studija s prigodnim uzorkom. ISPITANICI I METODE: U istraživanju je sudjelovalo 70 ispitanika koji su u razdoblju od 1.7.2022. do 31.8.2022. godine boravili na rehabilitaciji nakon operativnoga zahvata zamjene kuka u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice....
Kvaliteta života bolesnika oboljelih od hipertenzije tijekom pandemije bolesti COVID-19
Kvaliteta života bolesnika oboljelih od hipertenzije tijekom pandemije bolesti COVID-19
Tena Mlinarević
Cilj istraživanja: Ispitati kvalitetu života bolesnika oboljelih od hipertenzije u odnosu na cijepni status, preboljenje bolesti COVID-19, također ispitati postoji li razlika s obzirom na dob, spol, obrazovanje i bračni status. Nacrt studije: presječno istraživanje Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovao 97 ispitanik koji su oboljeli od hipertenzije. Provedeno je u Specijalističkoj ordinaciji obiteljske medicine Branka Franjić u Ernestinovu. Korišten je Upitnik...
Kvaliteta života bolesnika s kroničnim degenerativnim bolestima lokomotornog sustava
Kvaliteta života bolesnika s kroničnim degenerativnim bolestima lokomotornog sustava
Marija Breški
Cilj istraživanja: Ispitati zadovoljstvo kvalitetom života osoba oboljelih od kroničnih degenerativnih bolesti lokomotornog sustava samoprocjenom različitih područja života, te utvrditi postoje li razlike u kvaliteti života s obzirom na opća obilježja. Ustroj studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 128 ispitanika oboljelih od kronične bolesti lumbosakralne kralježnice, vratne kralježnice i/ili koljena, koji su polazili...
Kvaliteta života bolesnika s malignom bolešću
Kvaliteta života bolesnika s malignom bolešću
Mateja Martinović
Cilj istraživanja: Ispitati kvalitetu života bolesnika oboljelih od maligne bolesti, a koji su liječeni u Općoj bolnici Nova Gradiška. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 116 ljudi (58 muškog spola i 58 ženskog spola). Dob ispitanika bila je u spektru od 30 do 71 godine. U svrhu istraživanja koristio se anketni upitnik EORTC QLQ-C30 verzije 3.0. Rezultati: Viša razina kvalitete života uočena je kod ispitanika u dobi od 31 do 50...
Kvaliteta života bolesnika s reumatoidnim artritisom liječenih biološkom terapijom
Kvaliteta života bolesnika s reumatoidnim artritisom liječenih biološkom terapijom
Marija Rajkovača
Uvod: Reumatoidni artritis (RA) je autoimuna, sustavna i kronična bolest, koju karakterizira upala sinovijalnih membrana te može dovesti do osteoartikularnog razaranja. Reumatoidni artritis može utjecati ne samo na zglobove nego i na cjelokupnu kvalitetu života, a kod nekih ljudi stanje može oštetiti različite tjelesne sustave, uključujući kožu, oči, pluća, srce i krvne žile. Cilj: Ispitati povezanost kvalitete života kod bolesnika koji primaju biološku terapiju, a...
Kvaliteta života bolesnika sa suhim keratokonjuktivitisom
Kvaliteta života bolesnika sa suhim keratokonjuktivitisom
Dora Drokan
Cilj istraživanja: Ispitati kvalitetu života bolesnika sa suhim keratokonjunktivitisom, te ispitati simptome i njihovu povezanost s demografskim i općim varijablama. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Sudjelovalo je 89 ispitanika koji su potpisali informiranu suglasnost za sudjelovanje. Istraživanje je anonimno, odobreno od strane Etičkog vijeća OB Virovitica. Anketni upitnik kreiran je u svrhu ovog istraživanja. Rezultati: Prema mjestu stanovanja postoji...
Kvaliteta života djece s astmom na području Brodsko-posavske županije
Kvaliteta života djece s astmom na području Brodsko-posavske županije
Sandra Brnadić Pejić
Cilj istraživanja: Istražiti kvalitetu života djece s astmom kroz procjenu djece i njihovih roditelja/skrbnika, usporediti njihove procjene kao i usporediti procjenu kvalitete života u djece s astmom i njihovih zdravih vršnjaka. Analizirani su rizični činitelji koji utječu na procjenu kvalitete života. Nacrt studije: Ispitanik-kontrola Ispitanici i metode: Uključeno je 128 - ero djece (64 - ero djece s astmom i 64 - ero zdrave djece) i 128 - ero njihovih roditelja/skrbnika. Svi...
Kvaliteta života djece s prirođenim greškama srca
Kvaliteta života djece s prirođenim greškama srca
Barbara Trbojević
Cilj: istražiti činitelje koji utječu na kvalitetu života djece s prirođenim greškama srca. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 98 ispitanika oba spola. Raspon godina je od 8. do 18. godine života. Korišten je upitnik o općim sociodemografskim podatcima, vrsti dijagnosticirane prirođene srčane greške, oblicima dosadašnjeg liječenja te vrstama medikamentozne terapije. Ispitanici su popunili i upitnik Pediatric Quality of Life Inventory™ (PedsQL™) Cardiac...

Pages