Paginacija

Adjuvantno intravezikalno liječenje mišićnoneinvazivnog karcinoma mokraćnog mjehura
Adjuvantno intravezikalno liječenje mišićnoneinvazivnog karcinoma mokraćnog mjehura
Ivana Ključević
Uvod: Karcinom mokraćnog mjehura jest deseti najčešće dijagnosticirani tumor. Prema dubini invazije dijelimo ga na nemišićnoinvazivni i mišićnoinvazivni karcinom. Nemišićnoinvazivni karcinom ima visoku stopu povrata bolesti. Liječenje obuhvaća transuretralnu resekciju tumora mokraćnog mjehura, te intravezikalnu primjenu imunoterapije i kemoterapije što je i tema ovog rada. Postupci: U svrhu izrade rada pretražena je baza MEDLINE/pubmed. Članci korišteni u tekstu su...
Akcije Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) na području Republike Hrvatske
Akcije Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) na području Republike Hrvatske
Maja Jurec
Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) nacionalna je dobrovoljna, stručna i humanitarna nestranačka udruga od javnog značaja (1). U ovom radu analizirane su akcije spašavanja od 2016. do 2020. godine u planinskim i neplaninskim uvjetima te akcije iz vode. Sudjelovalo je 10 stanica (Zlatar Bistrica, Samobor, Zagreb, Ogulin, Zadar, Dubrovnik, Osijek, Orahovica, Vinkovci, Istra). Ukupno je registrirano 1448 akcija spašavanja. Njihov broj postupno raste od 2016. do 2018. godine,...
Analiza rada Prihvatilišta za beskućnike Pula u razdoblju od 2018. - 2020. godine
Analiza rada Prihvatilišta za beskućnike Pula u razdoblju od 2018. - 2020. godine
Helena Babić
Cilj istraživanja: ispitati rad Prihvatilišta za beskućnike Pula u razdoblju od 2018. do 2020. godine. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kroz presječno istraživanje (cross-sectional study). Ispitanici i metode: Provedena je analiza podataka (dokumentacije) o radu Prihvatilišta za beskućnike Pula unazad dvije godine, za razdoblje od 2018. do 2019. godine. Rezultati: Prikazuju da nema značajne razlike između rada Prihvatilišta za beskućnike Pula i drugih pružatelja...
Anksioznost hrvatskih branitelja u Osječko-baranjskoj županiji
Anksioznost hrvatskih branitelja u Osječko-baranjskoj županiji
Ljubica Tolj
Cilj istraživanja: Cilj je ovoga istraživanja bio ispitat i povezanost anksioznosti i sociodemografskih obilježja hrvatskih branitelja. Nacrt studije: Provedeno je presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno u KBC u Osijek u Uredu koordinatora hrvatskih branitelja tijekom sistematskog pregleda u siječnju i veljači 2020. godine. Ispitanici su nakon sistematskog pregleda popunjavali anonimnu anketu o svojemu zdravstvenom stanju. Korištena je GAD 7...
Anksioznost i depresivnost - prijetnja modernom društvu
Anksioznost i depresivnost - prijetnja modernom društvu
Ante Mesić
Uvod: Sve veći broj mentalnih poremećaja u populaciji dovodi se u vezu s urbanizacijom, tehnološkim razvojem i modernim načinom života. Unatoč razlikama, simptomi anksioznosti i depresije mogu biti jednaki pa je važno pravilno dijagnosticirati bolest. S obzirom na sve više pacijenata s anksioznošću i depresijom te na važnost pružanja adekvatne podrške i sestrinske njege pacijentima s ovim mentalnim poremećajima, važna je prevencija i prepoznavanje ovih stanja kao vodećih...
Bolesnikova kontrola rizičnih čimbenika kardiovaskularnih bolesti
Bolesnikova kontrola rizičnih čimbenika kardiovaskularnih bolesti
Dubravka Ramljak
Cilj istraživanja: ispitati povezanost rizičnih čimbenika kardiovaskularnih bolesti i redovitost kontroliranja rizičnih čimbenika kod bolesnika nakon hospitalizacije u KBC Osijek. Nacrt studije: Presječna studija iz povijesnih, anamnestičkih podataka. Materijal i metode: Materijale istraživanja čine podatci dostupni iz podataka Zavoda za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Osijek u razdoblju od početka rujna do kraja prosinca 2020. Rezultati: Vrijednosti...
Bronhiolitis kod djece uzrokovan respiratornim sincicijskim virusom
Bronhiolitis kod djece uzrokovan respiratornim sincicijskim virusom
Sara Stilin
Uvod: Respiratorni sincicijski virus je odgovoran za više od 80% infekcija donjih dišnih putova u novorođenčadi mlađe od godine dana. Gotovo sva djeca zaražena su barem jednom u dobi od 2 godine, ali najveća incidencija javlja se u dobi između 2 i 3 mjeseca i odgovara najnižim koncentracijama zaštitnog majčinog imunoglobulin G antitijela koji se prenosi na fetus kroz posteljicu. Sezonski napadi ovog virusa javljaju se svake godine u cijelom svijetu, iako se početak, vrhunac...
Bruksizam
Bruksizam
Matea Seletković
Uvod: Bruksizam se definira kao škripanje ili stiskanje zubi odnosno kombinacija stiskanja i škripanja te je to poremećaj koji se mora lijeĉiti. Još se definira kao parafunkcionalno brušenje zubi i oralna navika koja je sastavljena od nehotiĉnog ritmiĉkog ili grĉevitog nefunkcionalnoga škrguta, stezanje ili atricije zubi, pokreti donje ĉeljusti klizanja zubna do zub koji dovode do okluzijske traume. Postupci: Trećina korištene literature je u razdoblju od 2016. do 2021....
Cijepljenje protiv Hepatitisa B i Hepatitis B u Republici Hrvatskoj
Cijepljenje protiv Hepatitisa B i Hepatitis B u Republici Hrvatskoj
Katarina Ružičić
Hepatitis B je zarazna bolest jetre koja je uzrokovana virusom HBV. Postoji više tipova hepatitisna, ali hepatitis B je najrašireniji virus u svijetu. Može se prenijeti na razne načine. Kako u drugim razvijanim zemljama svijeta tako i u Republici Hrvatskoj dominantni put prijenosa je seksualnim kontaktom, a u nerazvijenim zemljama najčešći put prijenosa je krvlju inficirane osobe. Cilj liječenja je sprijeĉiti razmnožavanje virusa. Najučinkovitija mjera protiv HBV-a je prevencija....
Depresija i anksioznost oboljelih od Multiple skleroze
Depresija i anksioznost oboljelih od Multiple skleroze
Zrinka Milidrag
Cilj istraživanja: Istražiti razinu intenziteta simptoma depresije i anksioznosti kod osoba oboljelih od multiple skleroze. Ispitati postoji li razlika u pojavnosti simptoma depresije i anksioznosti prema spolu, prema dobi i bračnom statusu ispitanika. Ustroj istraživanja: presječno istraživanje Ispitanici i metode: Istraživanjem je obuhvaćeno 59 ispitanika koji boluju od MS-a. Istraživanje je provedeno sociodemografskim upitnikom koji je uključivao 9 pitanja te Beckovim...
Doprinos samoizolacije i izolacije na medicinske sestre/tehničare u općoj bolnici Virovitica uslijed pandemije bolesti COVID-19
Doprinos samoizolacije i izolacije na medicinske sestre/tehničare u općoj bolnici Virovitica uslijed pandemije bolesti COVID-19
Zoran Malečić
Uvod: Pandemija bolesti COVID-19, od svoje pojave krajem 2019. godine nosi za sobom niz negativnih posljedica. Medicinske sestre/tehničari na radnom mjestu svakodnevno su izloženi povećanom riziku od infekcije, a samim tim i riziku od izricanja mjera izolacije i/ili samoizolacije. Ciljevi: Ispitati mišljene ispitanika o bolesti COVID-19, doprinos samoizolacije i/ili izolacije i pojave pandemije na psihičko zdravlje medicinskih sestara/tehničara. Ispitati mišljenje i općenito znanje...
Ekstrakorporalna membranozna oksigenacija u pedijatriji
Ekstrakorporalna membranozna oksigenacija u pedijatriji
Ivana Matošević
UVOD: Ekstrakorporalna membranozna oksigenacija spasonosni je način i značajan dio svakog programa mehaničke cirkulatorne potpore. Postoje značajne razlike u postavljanju i upravljanju ECMO sustavom u pedijatrijskih bolesnika u usporedbi s odraslima, uključujući indikacije, postavljanje ECMO kruga, kao i mjesta implantacije. ECMO sustav modificirani je kardiopulmonalni premosnički krug, konceptualno sličan onom koji je izumio John Gibbon 1936. godine i koji se trenutačno koristi...

Paginacija