Paginacija

Mišljenje fizioterapeuta o edukaciji i važnosti procesa protetičke opskrbe i rehabilitacije osoba s amputacijama donjih ekstremiteta
Mišljenje fizioterapeuta o edukaciji i važnosti procesa protetičke opskrbe i rehabilitacije osoba s amputacijama donjih ekstremiteta
Ilija Ostrunić
Cilj istraživanja: Saznati mišljenje fizioterapeuta o razini edukacije kod fizioterapeuta o protetičkoj opskrbi osoba s amputacijama donjih ekstremiteta te ispitati razinu svjesnosti fizioterapeuta o potrebi kvalitetne i individualne protetičke opskrbe osoba nakon amputacije donjih ekstremiteta. Definirati postoje li razlike u stavovima u odnosu na dob, radni status i iskustvo u radu. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 72...
Mišljenje i percepcija opće populacije o mjerama promocije zdravlja
Mišljenje i percepcija opće populacije o mjerama promocije zdravlja
Renata Mrkonić Bogičević
Cilj: Ispitati mišljenje i percepciju opće populacije o mjerama promicanja zdravlja te usporediti odgovore u odnosu na dob, spol, županiju stanovanja i na razinu obrazovanja. Metode: Kao instrument istraživanja koristio se anonimni upitnik koji je prema iščitanoj literaturi formuliran za potrebe ovog istraživanja, a koji je oformljen online (Google obrasci/ankete) te postavljen na online platformu – Facebook, u vremenskom razdoblju od 1. veljače do 1. ožujka 2021. godine. ...
Mišljenje i predrasude studenata sestrinstva o osobama oboljelim od mentalnih poremećaja
Mišljenje i predrasude studenata sestrinstva o osobama oboljelim od mentalnih poremećaja
Toni Antonio Zovko
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je ispitati mišljenje 1. i 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva o osobama oboljelima od mentalnih poremećaja, pritom također ispitati, postoje li predrasude te postoje li razlike u mišljenju s obzirom na spol, dob i radni staž ispitanika. Nacrt studije: Presječna studija Ispitanici i metode: Istraživanje provedeno do lipnja 2023. godine obuhvatilo je 92 studenta diplomskog studija Sestrinstvo, Fakulteta za dentalnu medicinu i...
Mišljenje i upoznatost roditelja o provođenju fizioterapijskog procesa kod djece s poremećajem iz spektra autizma
Mišljenje i upoznatost roditelja o provođenju fizioterapijskog procesa kod djece s poremećajem iz spektra autizma
Petra Ostrunić
Cilj istraživanja: Ispitati mišljenja roditelja djece s autizmom o provođenju fizioterapijskog procesa te ispitati razinu informiranosti roditelja o koristima i značajkama fizioterapijskog procesa kod djece s poremećajem iz spektra autizma. Definirati postoje li razlike u mišljenjima roditelja u odnosu na uključenost djeteta u fizioterapijski proces. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 47 ispitanika, od kojih 39 žena i 8 ...
Mišljenje i znanje studenata  sestrinstva o cijepljenju protiv Humanog papiloma virusa
Mišljenje i znanje studenata sestrinstva o cijepljenju protiv Humanog papiloma virusa
Ines Medenjak
Cilj istraživanja: Ispitati znanja i stavove studenata diplomskog studija sestrinstva o cijepljenju protiv HPV-a. Nacrt studije: Provedena je presječna studija. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno tijekom travnja i svibnja 2023. godine. Provedeno je putem anonimnog online obrasca formiranog u Google Formsu. Istraživanju je pristupilo 60 studenata prve i druge godine dislociranog diplomskog studija Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveta Nedelja. Većina...
Mišljenje i znanje studentica i studenata diplomskog studija sestrinstva o cijepljenju trudnica
Mišljenje i znanje studentica i studenata diplomskog studija sestrinstva o cijepljenju trudnica
Nicole Vitez
Cilj istraživanja: Ispitati mišljenja i znanje studentica i studenata diplomskog studija sestrinstva o cijepljenju trudnica. Ustroj studije: Provedeno je presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Ispitanike čine studentice i studenti diplomskog studija sestrinstva. Istraživanje je provedeno tijekom travnja 2023. godine putem anonimnog online upitnika. Rezultati: U istraživanju je sudjelovalo 36 ispitanika, od čega je 32 (88,9 %) ženskog i 4 (11,1 %) muškog spola. Medijan dobi...
Mišljenje kroničnih bolesnika o radu patronažnih medicinskih sestara tijekom pandemije bolesti COVID-19
Mišljenje kroničnih bolesnika o radu patronažnih medicinskih sestara tijekom pandemije bolesti COVID-19
Lucija Ujević
Cilj: Ispitati mišljenje kroničnih bolesnika o radu vlastite patronažne medicinske sestre tijekom pandemije bolesti COVID-19. Specifični ciljevi: Ispitati postoje li razlike u mišljenju kroničnih bolesnika o radu vlastite patronažne medicinske sestre tijekom pandemije bolesti COVID-19 s obzirom na spol, stručnu spremu i kroničnu dijagnozu. Ustroj studije: Presječna studija Ispitanici i metode: Kronični bolesnici, korisnici patronažne službe Doma zdravlja Vinkovci, koji su...
Mišljenje medicinskih sestara i tehničara Kliničke bolnice Merkur o utjecaju razvoja tehnologije na sestrinstvo kao profesiju
Mišljenje medicinskih sestara i tehničara Kliničke bolnice Merkur o utjecaju razvoja tehnologije na sestrinstvo kao profesiju
Josip Spudić
Cilj istraživanja: ispitati mišljenje medicinskih sestara/tehničara u Kliničkoj bolnici Merkur o utjecaju razvoja tehnologije na sestrinstvo kao profesiju. U tu se svrhu ispitivalo postoje li razlike u mišljenju ispitanika o utjecaju razvoja tehnologije na sestrinstvo kao profesiju s obzirom na obilježja ispitanika. Ispitanici i metode: ispitanici su bili medicinske sestre/tehničari u Kliničkoj bolnici Merkur. Kao instrument istraživanja korišten je anketni upitnik sastavljen od...
Mišljenje medicinskih sestara i tehničara o primjeni suvremenih obloga u tretmanu dekubitusa u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti
Mišljenje medicinskih sestara i tehničara o primjeni suvremenih obloga u tretmanu dekubitusa u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti
Ida Kovačić Karapandžić
Cilj istraživanja: Ispitati mišljenje medicinskih sestara i tehničara o primjeni suvremenih obloga u tretmanu dekubitusa u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Medicinske sestre i tehničari zaposleni u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti ispitani su putem anketnog upitnika javno dostupnog na platformi Google Forms. Rezultati: U istraživanju je sudjelovalo 362 ispitanika, od toga 341 osoba...
Mišljenje medicinskih sestara o smrti i umiranju bolesnika tijekom pandemije bolesti COVID-19
Mišljenje medicinskih sestara o smrti i umiranju bolesnika tijekom pandemije bolesti COVID-19
Vanna Pinter
Cilj istraživanja: Ispitati učestalost smrtnih događaja, mišljenja, strah i empatiju medicinskih sestara prema smrti i umiranju bolesnika, utjecaj COVID-19 pandemije i rada na COVID radilištima, potrebu za edukacijom i potporom te razlike s obzirom na radilište i dob. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno u ožujku i travnju 2022. godine u KBC-u Osijek na 80 medicinskih sestara u dobi od 20 do 60 godina, različitih stručnih...
Mišljenje medicinskih sestara/tehničara o ograničavanju posjeta bolesnicima tijekom pandemije Covid-19 bolesti
Mišljenje medicinskih sestara/tehničara o ograničavanju posjeta bolesnicima tijekom pandemije Covid-19 bolesti
Marinela Marušić
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja je ispitati razmišljanja medicinskih sestara / tehničara vezano za ograničavanje posjeta tokom pandemije COVID-19 u Republici Hrvatskoj. Ustroj studije: Provedeno je presječno istraživanje, prospektivnom metodom prikupljanja podataka, od ožujka do svibnja 2021. godine. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovao 107 ispitanika, od kojih je 20 muškaraca te 87 žena. Ispitanici su medicinske sestre/ tehničari zaposleni u KBC...
Mišljenje o cijepljenju osoba cijepljenih na punktovima Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
Mišljenje o cijepljenju osoba cijepljenih na punktovima Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
Andreja Majić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati mišljenje o cijepljenju osoba cijepljenih na punktovima Doma zdravlja Osječko-baranjske županije protiv COVID-19. Nacrt studije: Presječna studija Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno s osobama koje su se cijepile na punktovima Doma zdravlja Osječko-baranjske županije tijekom listopada 2021. godine. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 329 ispitanika. Ispitanici su ispunjavali pisani anonimni anketni upitnik. ...

Paginacija