Paginacija

Fizioterapija fokalne neuropatije živca medianusa u karpalnom kanalu
Fizioterapija fokalne neuropatije živca medianusa u karpalnom kanalu
Karmela Vadlja
Uvod: Sindrom karpalnog kanala jedan je od najčešćih kanalikularnih sindroma u ljudi modernog doba. Također, jedna je od najčešćih kompresivnih neuropatija. Sindrom karpalnog kanala nastaje zbog kompresije na n. medianus u području karpalnog kanala, a taj pritisak može biti uzrokovan hematomom, povećanim tlakom i karpalnom kanalu i slično. Postupci: U svrhu pisanja ovog rada pretražene su baze podataka HDMR (Hrvatsko društvo za medicinu rada, Hrvatski liječnički zbor),...
Fizioterapija i orofacijalno zdravlje - dentalne navike djece i mišljenje roditelja
Fizioterapija i orofacijalno zdravlje - dentalne navike djece i mišljenje roditelja
Milkica Ivezić-Lalić
Cilj istraživanja: Ispitati dentalne navike djece i stavove roditelja o dentalnim navikama djece. Ispitati korištenje didaktičkih igračaka i dude u stimulaciji orofacijalne muskulature, promjene motoričkog i općeg ponašanja djeteta pri nicanju mliječnih zuba te pruža li dijete otpor aktivnostima baby handlinga u navedenom periodu. Nacrt studije: Studija je ustrojena kao presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U anketi je sudjelovalo 50 ispitanika. Anketni upitnik...
Fizioterapija kod Mortonove bolesti
Fizioterapija kod Mortonove bolesti
Melisa Butorac
Uvod: Mortonov neurom naziv je za benignu leziju unutar digitalnog živca u stopalu i jedan je od najčešćih uzroka metatarzalgije. Povezan je s nošenjem visokih potpetica i aktivnostima kao što je trčanje. Takve ustrajne aktivnosti, kao i loš izbor obuće, dovode stopalo u položaj kompresije prednjeg dijela stopala, što u konačnici stvara pritisak i zadebljanje živaca u intermetatarzalnom prostoru. Postupci: Pretraženi su znanstveni radovi te ostala literatura na temu...
Fizioterapija kod Sudeckovog sindroma
Fizioterapija kod Sudeckovog sindroma
Patricija Hornung
Uvod: Sudeckov sindrom ili kompleksni regionalni bolni sindrom najčešća je komplikacija uzrokovana traumom ili operativnim zahvatom; obilježen je jakom boli, oteklinom, promjenom temperature i boje kože uz ograničenu funkciju te zahvaća distalni dio ekstremiteta. Klasificira se u tri stadija: stadij upale, distrofije i atrofije. Postupci: prilikom pisanja preglednog rada pretraženo je ukupno 46 stručnih i znanstvenih radova od kojih se njih 25 koristilo za literaturu....
Fizioterapija neuropatije ulnarnog živca u kubitalnom kanalu
Fizioterapija neuropatije ulnarnog živca u kubitalnom kanalu
Matea Josić
Uvod: Kompresijske neuropatije nastaju kompresijom okolnih struktura na periferni živac, a najčešće su zahvaćeni ulnarni, medijalni, radijalni i fibularni živac. Uzroci neuropatije mogu biti traume, edemi, ciste, tumori i sl. Simptomi se javljaju u inervacijskom području zahvaćenog živca. Važna je rana dijagnoza i prikladna terapija kako bi pacijentova kvaliteta života bila poboljšana. Postupci: Za izradu ovoga rada pretražene su brojne internetske baze podataka, stručni...
Fizioterapijski postupci kod gonartroze koljena - prikaz slučaja
Fizioterapijski postupci kod gonartroze koljena - prikaz slučaja
Matea Šestan
Cilj rada: Gonartroza predstavlja zdravstveni, medicinski i socioekonomski problem kod radno aktivnog stanovništva koje se bavi teškim fizičkim radom. Pravovremena dijagnoza problema i primjena fizikalne terapije mogu pomoći u zaustavljanju napredovanja bolesti i smanjenju invaliditeta, uz povećanje učinkovitosti svakog radnika. Osim tjelesnog tretmana, bitno je ergonomski educirati pacijente da nastave raditi kod kuće vježbe koje su naučili, naučiti ih zaštitnim i...
Fizioterapijski postupci kod lateralnog epikondilitisa
Fizioterapijski postupci kod lateralnog epikondilitisa
Lucija Rakitić
Lateralni epikondilitis, još nazvan teniski lakat, jedan je od sindroma prenaprezanja koji zahvaća područje lakta. Mehanizam nastanka lateralnog epikondilitisa jest ponavljanje mikrotrauma na tetivama mišića extensor carpi radialis brevis i extensor carpi ulnaris. Za izradu ovog rada pretraživane su baze podataka: PubMed, EMBASE te Google scholar iz kojih su pregledani i proučeni članci kojima bi se ovaj rad potkrijepio. Lateralni epikondilitis najčešće se pojavljuje kod...
Fizioterapijski pristup djeci s Down sindromom
Fizioterapijski pristup djeci s Down sindromom
Petra Glavaš
UVOD: Najčešći i najpoznatiji kromosomski poremećaj kod ljudi je Downov sindrom, a očituje se viškom jednog kromosoma ili dijela kromosoma u jezgri svake stanice. Budući da postoje tri kopije takvog kromosoma, Downov sindrom naziva se i trisomija 21. POSTUPCI: Za potrebe pisanja ovog diplomskog rada pretraživane su znanstvene baze Hrčak, PubMed i NSK. Uz znanstvene baze pretraživane su i knjige vezane uz temu. PRIKAZ TEME: Zbog dodatnog kromosoma osobe s Downovim sindromom...
Fizioterapijski pristup kod osteoporoze - prikaz slučaja
Fizioterapijski pristup kod osteoporoze - prikaz slučaja
Iva Pranjić
Cilj istraživanja: Ispitati učinke fizioterapijskog pristupa u rehabilitaciji i liječenju osteoporoze kod pacijentice u postmenopauzi s dijagnozom osteoporoze. Nacrt studije: prikaz slučaja Ispitanici i metode: U prikazu slučaja sudjelovala je pacijentica dobi 57 godina s dijagnozom osteoporoze i u podlozi dijagnozom hipertireoze i adenoma štitnjače koji je odstranjen operativnim zahvatom. Rezultati: Analizom prikupljenih podataka utvrđeno je da fizioterapijski pristup u...
Fizioterapijski pristup kod problema vratne kralježnice
Fizioterapijski pristup kod problema vratne kralježnice
Petra Pavelić
Cilj istraživanja: Ispitati učestalost pojavljivanja boli u području vratne kralježnice studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno u razdoblju od 17. do 27. veljače 2021. godine. Ispitanici i metode: Sudjelovalo je 298 studenata. Podaci su prikupljeni pomoću anonimnog anketnog upitnika koji sadrži 25 pitanja o općim obilježjima ispitanika, korištenju mobilnih uređaja te pojavi boli u području vratne...
Fizioterapijski pristup nakon mastektomije
Fizioterapijski pristup nakon mastektomije
Marija Bilić
Uvod: Uzrok nastanka karcinoma dojke nije definiran niti poznat, međutim postoji niz čimbenika koji imaju izravan utjecaj na razvoj karcinoma među kojima je najistaknutija pozitivna obiteljska anamneza. Žene koje imaju genetske predispozicije za karcinom dojke, imaju dva do četiri puta veću vjerojatnost razvoja karcinoma, posebice one žene koje su nositeljice gena BRCA 1 i BRCA 2. Postupci: Za izradu diplomskog rada pregledat će se znanstveni i stručni članci te web stranice,...
Fizioterapijski pristup pacijentu s traumatskom ozljedom mozga
Fizioterapijski pristup pacijentu s traumatskom ozljedom mozga
Ema Šimenić
UVOD: Ozljede predstavljaju važan medicinski, javnozdravstveni i socioekonomski problem današnjice. Najčešće su ozljede u svijetu i Republici Hrvatskoj kraniocerebralne ozljede. Kraniocerebralne ozljede dijelimo na ozljede lubanje i ozljede mozga. Mozak je najviši dio središnjeg živčanog sustava kojeg morfološki dijelimo na veliki mozak, mali mozak i moždano deblo. POSTUPCI: Podatci korišteni u pisanju ovog diplomskog rada dobiveni su sintezom podataka stručne literature iz...

Paginacija