Paginacija

Fiziološke promjene mišićno koštanog sustava osoba treće životne dobi
Fiziološke promjene mišićno koštanog sustava osoba treće životne dobi
Tijana Đurđević
UVOD: Starenje je ireverzibilan proces i on se kod ljudi različito odvija, a započinje već samim rođenjem. Starenje podrazumijeva proces kojim dolazi do postupnog gubitka funkcija, a tkiva i organi postaju podložni promjenama. Cilj rada je utvrditi koje su to promjene koje nastaju na mišićno koštanom sustavu te kako na vrijeme reagirati i osigurati dugotrajnu funkcionalnu sposobnost starijih. POSTUPCI: Korištene informacije potrebne za izradu ovog diplomskog rada dobivene su ...
Fizioterapija djece s traumatskom ozljedom mozga
Fizioterapija djece s traumatskom ozljedom mozga
Fjolla Temaj
Uvod: Traumatska ozljeda mozga jedan je od najčešćih uzroka smrti i invalidnosti djece. Često rezultira nizom kognitivnih, motoričkih i socijalnih disfunkcija, koje se mogu očitovati odmah nakon ozljede ili tijekom razvoja djeteta. Uzroci su nastanka TOM-a padovi, prometne nesreće, nasilje, sportske ozljede i slično. TOM može biti blagog, umjerenog ili teškog oblika. Postupci: Pretraženi su i interpretirani brojni izvori, knjige, istraživanja, članci iz medicinskih časopisa...
Fizioterapija fokalne neuropatije živca medianusa u karpalnom kanalu
Fizioterapija fokalne neuropatije živca medianusa u karpalnom kanalu
Karmela Vadlja
Uvod: Sindrom karpalnog kanala jedan je od najčešćih kanalikularnih sindroma u ljudi modernog doba. Također, jedna je od najčešćih kompresivnih neuropatija. Sindrom karpalnog kanala nastaje zbog kompresije na n. medianus u području karpalnog kanala, a taj pritisak može biti uzrokovan hematomom, povećanim tlakom i karpalnom kanalu i slično. Postupci: U svrhu pisanja ovog rada pretražene su baze podataka HDMR (Hrvatsko društvo za medicinu rada, Hrvatski liječnički zbor),...
Fizioterapija i orofacijalno zdravlje - dentalne navike djece i mišljenje roditelja
Fizioterapija i orofacijalno zdravlje - dentalne navike djece i mišljenje roditelja
Milkica Ivezić-Lalić
Cilj istraživanja: Ispitati dentalne navike djece i stavove roditelja o dentalnim navikama djece. Ispitati korištenje didaktičkih igračaka i dude u stimulaciji orofacijalne muskulature, promjene motoričkog i općeg ponašanja djeteta pri nicanju mliječnih zuba te pruža li dijete otpor aktivnostima baby handlinga u navedenom periodu. Nacrt studije: Studija je ustrojena kao presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U anketi je sudjelovalo 50 ispitanika. Anketni upitnik...
Fizioterapija kod Mortonove bolesti
Fizioterapija kod Mortonove bolesti
Melisa Butorac
Uvod: Mortonov neurom naziv je za benignu leziju unutar digitalnog živca u stopalu i jedan je od najčešćih uzroka metatarzalgije. Povezan je s nošenjem visokih potpetica i aktivnostima kao što je trčanje. Takve ustrajne aktivnosti, kao i loš izbor obuće, dovode stopalo u položaj kompresije prednjeg dijela stopala, što u konačnici stvara pritisak i zadebljanje živaca u intermetatarzalnom prostoru. Postupci: Pretraženi su znanstveni radovi te ostala literatura na temu...
Fizioterapija kod Sudeckovog sindroma
Fizioterapija kod Sudeckovog sindroma
Patricija Hornung
Uvod: Sudeckov sindrom ili kompleksni regionalni bolni sindrom najčešća je komplikacija uzrokovana traumom ili operativnim zahvatom; obilježen je jakom boli, oteklinom, promjenom temperature i boje kože uz ograničenu funkciju te zahvaća distalni dio ekstremiteta. Klasificira se u tri stadija: stadij upale, distrofije i atrofije. Postupci: prilikom pisanja preglednog rada pretraženo je ukupno 46 stručnih i znanstvenih radova od kojih se njih 25 koristilo za literaturu....
Fizioterapija neuropatije ulnarnog živca u kubitalnom kanalu
Fizioterapija neuropatije ulnarnog živca u kubitalnom kanalu
Matea Josić
Uvod: Kompresijske neuropatije nastaju kompresijom okolnih struktura na periferni živac, a najčešće su zahvaćeni ulnarni, medijalni, radijalni i fibularni živac. Uzroci neuropatije mogu biti traume, edemi, ciste, tumori i sl. Simptomi se javljaju u inervacijskom području zahvaćenog živca. Važna je rana dijagnoza i prikladna terapija kako bi pacijentova kvaliteta života bila poboljšana. Postupci: Za izradu ovoga rada pretražene su brojne internetske baze podataka, stručni...
Fizioterapijski postupci kod gonartroze koljena - prikaz slučaja
Fizioterapijski postupci kod gonartroze koljena - prikaz slučaja
Matea Šestan
Cilj rada: Gonartroza predstavlja zdravstveni, medicinski i socioekonomski problem kod radno aktivnog stanovništva koje se bavi teškim fizičkim radom. Pravovremena dijagnoza problema i primjena fizikalne terapije mogu pomoći u zaustavljanju napredovanja bolesti i smanjenju invaliditeta, uz povećanje učinkovitosti svakog radnika. Osim tjelesnog tretmana, bitno je ergonomski educirati pacijente da nastave raditi kod kuće vježbe koje su naučili, naučiti ih zaštitnim i...
Fizioterapijski postupci kod lateralnog epikondilitisa
Fizioterapijski postupci kod lateralnog epikondilitisa
Lucija Rakitić
Lateralni epikondilitis, još nazvan teniski lakat, jedan je od sindroma prenaprezanja koji zahvaća područje lakta. Mehanizam nastanka lateralnog epikondilitisa jest ponavljanje mikrotrauma na tetivama mišića extensor carpi radialis brevis i extensor carpi ulnaris. Za izradu ovog rada pretraživane su baze podataka: PubMed, EMBASE te Google scholar iz kojih su pregledani i proučeni članci kojima bi se ovaj rad potkrijepio. Lateralni epikondilitis najčešće se pojavljuje kod...
Fizioterapijski postupci kod sindroma karpalnog kanala- prikaz slučaja
Fizioterapijski postupci kod sindroma karpalnog kanala- prikaz slučaja
Mateo Topić
UVOD: U uvodu je kratko opisana anatomija sindroma karpalnog kanala, ključni simptomi koji se javljaju kod ovoga sindroma, epidemiologija te klinička slika pacijenta koji boluje od oštećenja središnjeg živca. PRIKAZ SLUČAJA: Pacijentici su otežane aktivnosti u svakodnevnom životu zbog karakteristične boli, parestezije koja se pogoršava noću, gubitkom snage te smanjenjem koordinacije fine motorike. Klinički testovi su korisni alati pri otkrivanju tkiva koji uzrokuju bol, a...
Fizioterapijski pristup djeci s Down sindromom
Fizioterapijski pristup djeci s Down sindromom
Petra Glavaš
UVOD: Najčešći i najpoznatiji kromosomski poremećaj kod ljudi je Downov sindrom, a očituje se viškom jednog kromosoma ili dijela kromosoma u jezgri svake stanice. Budući da postoje tri kopije takvog kromosoma, Downov sindrom naziva se i trisomija 21. POSTUPCI: Za potrebe pisanja ovog diplomskog rada pretraživane su znanstvene baze Hrčak, PubMed i NSK. Uz znanstvene baze pretraživane su i knjige vezane uz temu. PRIKAZ TEME: Zbog dodatnog kromosoma osobe s Downovim sindromom...
Fizioterapijski pristup kod osteoporoze - prikaz slučaja
Fizioterapijski pristup kod osteoporoze - prikaz slučaja
Iva Pranjić
Cilj istraživanja: Ispitati učinke fizioterapijskog pristupa u rehabilitaciji i liječenju osteoporoze kod pacijentice u postmenopauzi s dijagnozom osteoporoze. Nacrt studije: prikaz slučaja Ispitanici i metode: U prikazu slučaja sudjelovala je pacijentica dobi 57 godina s dijagnozom osteoporoze i u podlozi dijagnozom hipertireoze i adenoma štitnjače koji je odstranjen operativnim zahvatom. Rezultati: Analizom prikupljenih podataka utvrđeno je da fizioterapijski pristup u...

Paginacija