Paginacija

Mesar, Mirna
Usamljenost starijih osoba u potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije
Hronjec, Antonija
Uspješnost metoda medicinski pomognute oplodnje u Republici Hrvatskoj
Marušić, Boris
Uspješnost provedbe kardiopulmonalne reanimacije u izvanbolničkoj hitnoj službi
Banić, Tomislav
Usporedba integralnih jedinica sa standardnnom rehabilitacijom kod bolesti izvanzglobnog reumatizma u području ramena
Musović, Kasandra
Usporedba percepcije skrbi između hrvatskih i slovenskih studenata prve i treće godine Preddiplomskog studija Sestrinstvo
Adamović, Mateja
Usporedba procjene sagorijevanja medicinskih sestara u jedinicama intenzivnog liječenja u skrbi za djecu i odrasle Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Keser, Ena
Usporedba provođenja oralne higijene kod pacijenata bez fiksno-protetičkih radova i pacijenata s fiksno-protetičkim radovima
Knežević, Mato
Usporedba stavova i znanja stanovnika Brodsko-posavske županije cijepljenih cjepivima Comirnaty i Spikevax o bolesti COVID-19
Vidović, Karolina
Usporedba stavova i znanja stanovnika Brodsko-posavske županije cijepljenih cjepivom Comirnaty i Janssen o bolesti COVID-19
Modrić, Dolores
Usporedba tretiranja dijabetičkog stopala na odjelima vaskularne kirurgije u Republici Hrvatskoj sa prijedlogom smjernica liječenja
Vučković, Andrea
Usporedba vrijednosti bilirubina u novorođenčadi mjereno transkutano i iz uzorka krvi
Kapusta, Ana
Usporedba zadovoljstva poslom medicinskih sestara s odjela intenzivne neonatologije, postintenzivne neonatologije i odjela zdrave novorođenčadi u vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19

Paginacija