Paginacija

Znanje studenata Sestrinstva o osnovnim mjerama održavanja života odraslih
Znanje studenata Sestrinstva o osnovnim mjerama održavanja života odraslih
Bojan Petrov
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja je ispitati poznavanje osnovnih mjera održavanja života odraslih među studentima sestrinstva u odnosu na dob, spol, godinu studija i prethodno obrazovanje. Ustroj studije: Provedeno je presječno istraživanje na studiju Sestrinstvo, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo tijekom ožujka i travnja 2022. godine. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 90 ispitanika, od koji su 25 (28 %) muškarci te 65 (72 %) žene. Koristio...
Znanje studenata Sestrinstva o radu medicinske sestre u zdravstvenoj njezi u kući
Znanje studenata Sestrinstva o radu medicinske sestre u zdravstvenoj njezi u kući
Ivana Ordanić
Cilj istraživanja: Cilj je istraživanja ispitati znanje studenata Sestrinstva o radu medicinske sestre u zdravstvenoj njezi u kući. Cilj je bio i ispitati stavove o ZNJUK-u. Nacrt studije: Provedeno je presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovao 101 student 3. godine preddiplomskog studija Sestrinstva FDMZ, Osijek. Medijan dobi je 24. Sudjelovalo je 78 studentica i 23 studenata. Za potrebe istraživanja sastavljen je anketni upitnik uz pomoć mentora....
Znanje studenata diplomskog studija Sestrinstva o bipolarno afektivnom poremećaju
Znanje studenata diplomskog studija Sestrinstva o bipolarno afektivnom poremećaju
Nevenka Škvorc
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati znanje studenata Diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek o bipolarno afektivnom poremećaju. USTROJ STUDIJE: Provedeno je presječno istraživanje. METODE: Ispitanike je činilo 96 studenata Sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstva, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, dislociranog u Svetoj Nedelji. Podaci su prikupljani Upitnikom o znanju studenata diplomskog studija Sestrinstva o...
Znanje studenata preddiplomskog studija sestrinstva o raku jajnika
Znanje studenata preddiplomskog studija sestrinstva o raku jajnika
Asja Petreković
Ciljevi istraživanja: Istražiti postoje li razlike u znanju o raku jajnika između studenata preddiplomskog studija sestrinstva sa završenom srednjom medicinskom školom i završenom gimnazijom, istražiti postoje li razlike u znanju o raku jajnika između studenata preddiplomskog studija sestrinstva s obzirom na spol, istražiti postoje li razlike u znanju o čimbenicima rizika za nastanak raka jajnika, kao i u znanju o liječenju raka jajnika između studenata prve i treće godine...
Znanje studenata sestrinstva o hemofiliji
Znanje studenata sestrinstva o hemofiliji
Ivana Krtić
Cilj istraživanja: Ispitati znanje studenata sestrinstva o hemofiliji, razlike u znanju u odnosu na demografske karakteristike, poznavanje osoba s hemofilijom te ispitati povezanost znanja i dobi ispitanika. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Istraživanje je anonimno, provedeno mrežnom distribucijom upitnika koji je dobrovoljno ispunilo 106 studenata sestrinstva. Istraživanje provedeno u svibnju 2023. godine. Za ispunjavanje upitnika bilo je potrebno pet minuta. ...
Znanje studenata studija Sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek o Alzheimerovoj bolesti
Znanje studenata studija Sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek o Alzheimerovoj bolesti
Bernarda Pejić
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati razinu znanja studenata preddiplomskog i diplomskog studija Sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo o Alzheimerovoj bolesti Nacrt studije: presječno istraživanje Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na uzorku od 270 ispitanika prve, druge i treće godine preddiplomskog studija Sestrinstvo u Osijeku, Novoj Gradišci i Pregradi te prve i druge godine diplomskog studija Sestrinstvo u Osijeku, Slavonskom...
Znanje učenika Zdravstvene i veterinarske škole Dr. Andrije Štampara Vinkovci o spolno prenosivim bolestima
Znanje učenika Zdravstvene i veterinarske škole Dr. Andrije Štampara Vinkovci o spolno prenosivim bolestima
Ivana Bešlić
Cilj istraživanja: Ispitati znanje učenika Zdravstvene i veterinarske škole Dr. Andrije Štampara Vinkovci o spolno prenosivim bolestima te putevima prijenosa istih. Specifični ciljevi su: ispitati u kojoj dobi učenici stupaju u spolne odnose, saznati jesu li bili pod utjecajem alkohola prije zadnjeg spolnog odnosa i saznati gdje se informiraju o spolno prenosivim bolestima. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na 121 ispitaniku...
Čimbenici koji utječu na zadovoljstvo poslom medicinskih sestara s odjela neurološke rehabilitacije u vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19
Čimbenici koji utječu na zadovoljstvo poslom medicinskih sestara s odjela neurološke rehabilitacije u vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19
Irena Klasić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Istražiti čimbenike koji utječu na zadovoljstvo poslom medicinskih sestara s odjela neurološke rehabilitacije Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice u vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19. NACRT STUDIJE: Presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: U istraživanju je sudjelovalo 79 medicinskih sestara, a provedeno je pomoću upitnika koji se sastojao od tri dijela. U prvom dijelu ispitanici su ispunjavali demografske podatke i...
Čimbenici oralnoga zdravlja školske djece u ruralnome području
Čimbenici oralnoga zdravlja školske djece u ruralnome području
Leonora Živković
Cilj istraživanja: Dokazati prisutnost karijesa i povezanost s prehrambenim navikama, OH te s njihovim DMFT indeksom. Istraživanjem se želi omogućiti suradnja između pacijenata i doktora dentalne medicine te osloboditi djecu dentalnoga straha. Nacrt studije: Presječna studija provedena u Štitaru. Ispitanici i metode: U istraživanju ispitanici su bili učenici (53) koji polaze osnovnu školu u Štitaru. Sva su djeca bila jednako klinički pregledana, tako što se koristio...
Čimbenici zadovoljstva poslom medicinskih sestara s COVID odjela jedinica intenzivnog liječenja
Čimbenici zadovoljstva poslom medicinskih sestara s COVID odjela jedinica intenzivnog liječenja
Matija Grah
Ciljevi: Svrha je ovog istraživanja napraviti usporedbu zadovoljstva poslom medicinskih sestara u COVID jedinici intenzivnog liječenja s obzirom na radno mjesto te istražiti općenito zadovoljstvo poslom, napraviti analizu prikupljenih podataka, te prikazati, interpretirati i raspraviti dobivene rezultate. Nacrt studije: Presječna studija s prigodnim uzorkom. Metode: U svrhu ovog istraživanja izrađen je upitnik faktora zadovoljstva poslom. Upitnik se sastoji od četiriju pitanja...
Što pacijenti znaju o vrstama protetskih radova?
Što pacijenti znaju o vrstama protetskih radova?
Vedran Copić
Cilj istraživanja: Glavni je cilj ovoga istraživanja bio ispitati informiranost ispitanika o vrstama protetskih nadomjestaka na području grada Splita Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno na području grada Splita. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 95 nasumično izabranih ispitanika. Istraživanje je provedeno na području grada Splita. Za potrebe istraživanja osmišljen je anoniman i dobrovoljan anketni upitnik koji se sastoji od 20 pitanja. Prije...

Paginacija