Paginacija

Zadovoljstvo i stavovi majki i zdravstvenih djelatnica te djelatnika o dojenju
Zadovoljstvo i stavovi majki i zdravstvenih djelatnica te djelatnika o dojenju
Suzana Pekez
Zadovoljstvo majki i zdravstvenih djelatnica i djelatnika u velike utječe na samo dojenje, na želju za dojenjem na produljenje trajanja dojenja te odluku o dojenju u nakon slijedećih poroda, kao i na stavove o dojenju drugih zdravstvenih djelatnica i djelatnika te majki. Cilj istraživanja je analiza zadovoljstva i stavova zdravstvenih djelatnika i žena o dojenju koje pokriva patronažna služba Doma zdravlja Zagreb-Zapad. Istraživanje se provelo prospektivno te dijelom i...
Zadovoljstvo izgledom gornjih prednjih zuba kod studenata dentalne medicine
Zadovoljstvo izgledom gornjih prednjih zuba kod studenata dentalne medicine
Danica Cvjetković
Cilj: Cilj ovog istraživanja je ispitati i izmjeriti čimbenike koji utječu na zadovoljstvo izgledom gornjih prednjih zubi studenata dentalne medicine u Osijeku. Ustroj studije: Ovo istraživanje ustrojeno je kao presječna studija u gradu Osijeku. Ispitanici i metode: Istraživanje je uključivalo 104 ispitanika obaju spolova, studente Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku, u dobi od 20 do 42 godina. Istraživanje provedeno je usmenim anketiranjem ispitanika,...
Zadovoljstvo nogometaša online treningom
Zadovoljstvo nogometaša online treningom
Ivan Ivković
Cilj istraživanja: Ispitati zadovoljstvo nogometaša online treningom. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovao 91 ispitanik. Ciljana skupina bili su nogometaši koji treniraju u Nogometnom klubu Osijek, a pripadaju uzrastima pionira, kadeta i juniora. Istraživanje je obuhvatilo navedene kategorije jer su osim seniora i oni koristili digitalne alate za treniranje. Nogometaši su ispitani putem online upitnika. Anketni upitnik bio je...
Zadovoljstvo pacijenata i pacijentica operiranih kroz jednodnevnu kirurgiju u vrijeme pandemije COVID-19 na Odjelu kirurgije Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana
Zadovoljstvo pacijenata i pacijentica operiranih kroz jednodnevnu kirurgiju u vrijeme pandemije COVID-19 na Odjelu kirurgije Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana
Biljana Čehulić
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživačkog rada je ispitati zadovoljstvo, informiranost i osjećaj sigurnosti operiranih pacijenata Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana na Odjelu jednodnevne kirurgije za vrijeme pandemije COVID-19. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 110 pacijenata jednodnevne kirurgije OB Zabok. Korištena je neinstrumentalna metoda ispitivanja putem anketnog upitnika koji se sastoji od 25 pitanja. Sudjelovanje je bilo dobrovoljno i...
Zadovoljstvo pacijenata komunikacijom medicinskih sestara na Klinici za infektologiju tijekom pandemije bolesti COVID-19
Zadovoljstvo pacijenata komunikacijom medicinskih sestara na Klinici za infektologiju tijekom pandemije bolesti COVID-19
Melanija Tibljaš
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati zadovoljstvo pacijenata komunikacijom medicinskih sestara u Klinici za infektologiju u odnosu na dob, spol, stručnu spremu i duljinu hospitalizacije. NACRT STUDIJE: Presječna studija. ISPITANICI I METODE: U istraživanju su sudjelovali pacijenti Klinike za infektivne bolesti Kliničkog bolničkog centra Osijek u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2022. godine. Istraživanje je provedeno s pomoću samostalnog kreiranog upitnika o zadovoljstvu...
Zadovoljstvo pacijenata komunikacijom s medicinskim sestrama/tehničarima Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja
Zadovoljstvo pacijenata komunikacijom s medicinskim sestrama/tehničarima Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja
Vedran Galić
Uvod: Sve veći broj mentalnih poremećaja u populaciji dovodi se u vezu s urbanizacijom, tehnološkim razvojem i modernim načinom života. Unatoč razlikama, simptomi anksioznosti i depresije mogu biti jednaki pa je važno pravilno dijagnosticirati bolest. S obzirom na sve više pacijenata s anksioznošću i depresijom te na važnost pružanja adekvatne podrške i sestrinske njege pacijentima s ovim mentalnim poremećajima, važna je prevencija i prepoznavanje ovih stanja kao vodećih...
Zadovoljstvo pacijenata nakon hospitalizacije na odjelu traumatologije i ortopedije u Općoj bolnici Virovitica
Zadovoljstvo pacijenata nakon hospitalizacije na odjelu traumatologije i ortopedije u Općoj bolnici Virovitica
Ivana Fruk
Cilj istraživanja: Ispitati zadovoljstvo pacijenata nakon hospitalizacije, utvrditi razlike prema spolu, stručnoj spremi, mjestu stanovanja i načinu hospitalizacije, te ispitati povezanost zadovoljstva pacijenata nakon hospitalizacija s dobi ispitanika, dužinom čekanja na hospitalizaciju i dužinom hospitalizacije na Odjelu traumatologije i ortopedije u Općoj bolnici Virovitica. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Istraživanje je anonimno i dobrovoljno, ukupno je...
Zadovoljstvo pacijentica i pacijenata perioperacijskom skrbi nakon opće ili regionalne anestezije
Zadovoljstvo pacijentica i pacijenata perioperacijskom skrbi nakon opće ili regionalne anestezije
Ivana Prugovečki
Cilj istraživanja: Ispitati zadovoljstvo pacijentica i pacijenata perioperacijskom skrbi nakon opće ili regionalne anestezije. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno putem upitnika od 1. lipnja do 31. srpnja 2022. godine na Odjelu anestezije i reanimatologije Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana. U istraživanju je sudjelovalo 47 ispitanika. Upitnik je kreiran tako da se sastoji od dva dijela: prvi dio upitnika sastojao se...
Zadovoljstvo pacijentica i pacijenata sestrinskom njegom na odjelu Interne medicine Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
Zadovoljstvo pacijentica i pacijenata sestrinskom njegom na odjelu Interne medicine Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
Lora Vinski
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati zadovoljstvo pacijentica i pacijenata sestrinskom njegom na Odjelu interne medicine Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice. NACRT STUDIJE: Presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: Istraživanje je provedeno među pacijenticama i pacijentima liječenim na Odjelu interne medicine Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice u tromjesečnom razdoblju. Za istraživanje je korišten anonimni upitnik naziva...
Zadovoljstvo pacijentica i pacijenata sestrinskom skrbi Službe za internu medicinu Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana
Zadovoljstvo pacijentica i pacijenata sestrinskom skrbi Službe za internu medicinu Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana
Sanjica Tršinski
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati zadovoljstvo pacijentica i pacijenata sestrinskom skrbi Službe za internu medicine Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Ispitanici su bili pacijentice i pacijenti hospitalizirani na Službi za internu medicinu Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana tijekom svibnja 2023. godine, a koji su dobrovoljno pristali na sudjelovanje u istraživanju. Podaci su...
Zadovoljstvo poslom djelatnika zaposlenih u hitnim medicinskim službama
Zadovoljstvo poslom djelatnika zaposlenih u hitnim medicinskim službama
Tomislav Tomas
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati razinu zadovoljstva poslom djelatnika hitne medicinske pomoći zaposlenih u Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije. Ustroj studije: Provedeno je presječno istraživanje, prospektivnom metodom prikupljanja podataka, od siječnja do ožujka 2022. godine. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovao 102 ispitanika, od kojih je 71 muškaraca te 31 žena. Ispitanici su osobe koje rade u Zavodu za hitnu medicinu...
Zadovoljstvo poslom i kvaliteta života fizioterapeuta
Zadovoljstvo poslom i kvaliteta života fizioterapeuta
Patricija Puhanić
Cilj istraživanja: Ispitati povezanost zadovoljstva poslom, profesionalne kvalitete života i izgaranja na poslu u odnosu na demografske podatke fizioterapeuta. Nacrt studije: Presječno istraživanje provođeno od prosinca 2021. do kraja veljače 2022. godine. Ispitanici i metode: U istraživanju su sudjelovala 404 fizioterapeuta. Podaci su prikupljeni online upitnikom upućenog pozivnicom na društvenim mrežama u grupama specijaliziranim za fizioterapeute. Upitnik se sastojao od...

Paginacija