Pages

Živkov, Andrea
Procjena anksioznosti i depresivnosti studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Hero, Lucija
Procjena cijeljenja apikalnog parodontitisa nakon jednoposjetnog i višeposjetnog endodontskog liječenja
Ostojić, Luka
Procjena kvalitete života prije i nakon alveotomije donjih umnjaka kod pušača i nepušača
Račan, Klara
Procjena razine stresa studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Filipović, Laura
Procjena rizika od nastanka dekubitusa u kućnim uvjetima kod pacijenata oboljelih od cerebrovaskularnog inzulta
Vučinić, Marija
Procjena spuštenih stopala (pes planus) kod djece u Osnovnoj školi "Blaž Tadijanović"
Babić, Marko
Procjena uspješnosti inicijalne parodontološke terapije analizom kartona pacijenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Bručić, Petar Sebastijan
Procjena učestalosti disfagija kod pacijenata Zavoda za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Osijek
Bralo, Dorotea
Procjena učestalosti horizontalnog i vertikalnog gubitka alveolarne kosti analizom panoramskih snimaka pacijenata u ordinacijama dentalne medicine
Sorić, Božena
Procjena učestalosti pojavljivanja periapikalnih ostitičkih procesa kod endodontsko liječenih zuba u kliničkoj praksi
Kuzminski, Ana
Procjena zabrinjavajućih misli i metakognitivnih procesa kod studenata prijediplomskog i diplomskog studija sestrinstva
Števinović, Lucija
Procjena znanja i mišljenja djelatnica Srednje škole Pregrada i Srednje škole Bedekovčina o značaju samopregleda dojke

Pages