Pages

Zadovoljstvo poslom i percepcija edukacije medicinskih sestara/tehničara koji izrađuju i postavljaju imobilizacije u Hrvatskoj
Zadovoljstvo poslom i percepcija edukacije medicinskih sestara/tehničara koji izrađuju i postavljaju imobilizacije u Hrvatskoj
Mario Gašić
Cilj istraživanja: Ispitati razinu zadovoljstva poslom i percepciju edukacije medicinskih sestara/tehničara koji izrađuju i postavljaju imobilizacije. Specifični ciljevi: ispitati razinu zadovoljstva poslom i percepciju edukacije medicinskih sestara/tehničara koji izrađuju i postavljaju imobilizacije u kirurškoj ambulanti. Ispitati razinu zadovoljstva poslom i percepciju edukacije medicinskih sestara/tehničara koji izrađuju i postavljaju imobilizacije pacijentima sa OHBP-a. ...
Zadovoljstvo poslom i samoefikasnost studenata sestrinstva tijekom pandemije bolesti COVID-19
Zadovoljstvo poslom i samoefikasnost studenata sestrinstva tijekom pandemije bolesti COVID-19
Valentina Malarić
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživačkog rada je ispitati studente diplomskog studija sestrins-tva o njihovom osobnom doživljaju zadovoljstva poslom i samoefikasnosti tijekom pandemije bolesti COVID-19 u svrhu napretka. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 125 studenata diplomskog studija sestrinstva. U uzorku je većina medicinskih sestara (92 %), a ostalo (8 %) čine medicinski tehničari. U svrhu istraživanja korišten je Upitnik zadovoljstva poslom i Skala opće...
Zadovoljstvo poslom i uvjetima rada medicinskih sestara i medicinskih tehničara u privatnoj bolnici
Zadovoljstvo poslom i uvjetima rada medicinskih sestara i medicinskih tehničara u privatnoj bolnici
Martina Pećnjak
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati zadovoljstvo poslom i uvjetima rada medicinskih sestara i medicinskih tehničara u privatnoj Specijalnoj bolnici Akromion. NACRT STUDIJE: Presječna studija. ISPITANICI I METODE: U istraživanju je sudjelovalo 43 medicinske sestre i medicinska tehničara. Za istraživanje je korišten upitnik Indeks zadovoljstva poslom (engl. The Index of Work Satisfaction - IWS). REZULTATI: U istraživanju je sudjelovalo najviše onih ispitanika životne dobi 20 do 30 godina,...
Zadovoljstvo poslom medicinskih sestara i medicinskih tehničara zaposlenih na Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC-a Sestre milosrdnice
Zadovoljstvo poslom medicinskih sestara i medicinskih tehničara zaposlenih na Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC-a Sestre milosrdnice
Dora Tomurad
Cilj istraživanja: Cilj je rada ispitati stavove o zadovoljstvu poslom medicinskih sestara i tehničara zaposlenih na Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC-a Sestre milosrdnice. Nacrt studije: Prospektivno istraživanje provedeno je u KBC-u Sestre milosrdnice na Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata u razdoblju od travnja do lipnja 2022. godine, putem standardiziranog upitnika za utvrđivanje zadovoljstva poslom, a u istraživanju je ...
Zadovoljstvo starijih osoba kvalitetom skrbi od strane patronažne službe
Zadovoljstvo starijih osoba kvalitetom skrbi od strane patronažne službe
Daniel Čelebić
Cilj istraživanja: Ispitati zadovoljstvo korisnika patronažne službe radom patronažnih sestara/ tehničara te ispitati razlike u zadovoljstvu prema spolu, dobi, mjestu stanovanja i s obzirom na to s kim žive u kućanstvu. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Sudjelovalo je 156 ispitanika, osoba starije životne dobi koji su korisnici patronažne službe. Istraživanje je anonimno i dobrovoljno i odobrilo ga je Etičko povjerenstvo Doma zdravlja Vinkovci....
Zastupljenost karijesa kod djece između šeste i dvanaeste godine života
Zastupljenost karijesa kod djece između šeste i dvanaeste godine života
David Knezović
Cilj rada: Svrha ovog rada bila je ispitati zastupljenost karijesa zubi u djece mlađe od 12 godina starosti, ispitati povezanost u pojavnosti karijesa između djece koje su pohađale odgojne ustanove (jaslice i vrtić) i onih koje nisu te između djece koja imaju u obitelji stariju braću i sestre i koje nemaju. Ustroj studije: Studija je ustrojena kao presječna. Ispitanici i metode: Ispitivanjem su obuhvaćena djeca mlađa od 12 godina starosti koji su dolazili u stomatološke...
Zastupljenost ljuski u ordinacijama dentalne medicine na području Osječko-baranjske županije
Zastupljenost ljuski u ordinacijama dentalne medicine na području Osječko-baranjske županije
Nikolina Ćavar
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati zastupljenost ljuski u ordinacijama dentalne medicine u Osječko-baranjskoj županiji. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno u Osječko-baranjskoj županiji. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 90 doktora dentalne medicine na području Osječko-baranjske županije. Za potrebe istraživanja osmišljen je anoniman i dobrovoljan anketni upitnik, a sastoji se od 25 pitanja. Istraživanje je provedeno u lipnju i...
Zbrinjavanje pertrohanternih prijeloma kuka prije i za vrijeme pandemije bolesti COVID-19
Zbrinjavanje pertrohanternih prijeloma kuka prije i za vrijeme pandemije bolesti COVID-19
Matija Pek
CILJ: Kroz ovaj rad cilj je bio prikazati zbrinjavanje bolesnika s pertrohanternim prijelomom u KB Dubrava prije i za vrijeme pandemije COVID-19 bolesti. Zbrinjavanje pertrohanternih prijeloma prikazano je s obzirom na spol i dob bolesnika. ISPITANICI I METODE: Istraživanje je provedeno u razdoblju od 1. 1. 2019. do 31. 12. 2021. godine. Podaci su izvučeni iz BIS-a i na temelju povijesti bolesti bolesnika Zavoda za traumatologiju i ortopediju Kliničke bolnice Dubrava. U istraživanju...
Zdravstvena njega bolesnice s abdominalnom histerektomijom
Zdravstvena njega bolesnice s abdominalnom histerektomijom
Lucija Križaj
Cilj rada: Na temelju prikaza slučaja bolesnice s abdominalnom histerektomijom prikazati utvrđene dijagnoze i ciljeve u procesu zdravstvene njege, planirane i provedene intervencije u prijeoperacijskoj pripremi i poslijeoperacijskoj zdravstvenoj njezi usmjerene na rješavanje problema i zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba. Opis slučaja: Bolesnica N. N. rođena je 1972. godine. Zaprimljena je redovnim prijemom na Zavod za ginekološku onkologiju s intenzivnim liječenjem...
Zdravstvena njega bolesnika kod transplantacije bubrega
Zdravstvena njega bolesnika kod transplantacije bubrega
Igor Belanović
Cilj: Cilj ovog rada je prikaz specifičnosti zdravstvene njege bolesnika kod transplantacije bubrega. Opis slučaja: Bolesnik od 46 godina primljen je na Zavod za urologiju. Nakon obrade bolesnika proveden je postupak transplantacije. Tijekom boravka kroz proces zdravstvene njege bolesnika definirane su sljedeće sestrinske dijagnoze: anksioznost prije operativnog zahvata, visok rizik za infekciju, visok rizik za poremećaj respiracijske funkcije, bol, visok rizik za dehidraciju nakon...
Zdravstvena njega bolesnika nakon operacije karcinoma debelog crijeva
Zdravstvena njega bolesnika nakon operacije karcinoma debelog crijeva
Josip Alšić
Cilj rada: Na temelju slučaja bolesnika s karcinomom debeloga crijeva prikazati postavljene dijagnoze i ciljeve, planirane i provedene intervencije tijekom provođenja zdravstvene njege bolesnika usmjerene na rješavanje problema bolesnika. Opis slučaja: Tijekom hospitalizacije kod bolesnice su utvrđene sljedeće dijagnoze u procesu zdravstvene njege: bol u/s operacijskim zahvatom; zabrinutost u/s nedostatkom specifičnih znanja i visok rizik za infekciju u/s operacijskom ranom....
Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od fibrilacije atrija u starijoj životnoj dobi
Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od fibrilacije atrija u starijoj životnoj dobi
Ivana Jozić
Cilj: Cilj je rada na prikazu slučaja starijeg bolesnika s fibrilacijom atrija postaviti sestrinske dijagnoze, napraviti plan zdravstvene njege, provesti ga i evaluirati ishod. Prikaz slučaja: Bolesnik u dobi od 68 godina je hospitaliziran na Zavod za kardiologiju. Ranije mu je dijagnosticirana fibrilacija atrija. Tokom procesa zdravstvene njege bolesnik je verbalizirao nekoliko problema koji su prepoznati kao sestrinske dijagnoze. Tijekom hospitalizacije osmišljen je plan...

Pages