Paginacija

Sagorijevanje medicinskih sestara za vrijeme pandemije COVID-19 infekcije u Požeško-slavonskoj županiji
Sagorijevanje medicinskih sestara za vrijeme pandemije COVID-19 infekcije u Požeško-slavonskoj županiji
Matea Paun
Uvod: Sindrom izgaranja (engl. burnout syndrome, BOS) identificiran je početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća kod osoba koje rade u djelatnostima za pružanje humanitarnih usluga, ponajviše kod zdravstvenih djelatnika. Sindrom sagorijevanja je opisan kao nesposobnost suočavanja s emocionalnim stresom na poslu ili kao pretjerana upotreba energije i emocionalnih resursa koja dovodi do osjećaja neuspjeha i iscrpljenosti. Cilj: Ispitati prisutnost sindroma sagorijevanja kod...
Samopercepcija zdravlja opće populacije za vrijeme pandemije COVID-19
Samopercepcija zdravlja opće populacije za vrijeme pandemije COVID-19
Lidija Pavlović
Cilj istraživanja: Ispitati samopercepciju zdravlja opće populacije za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 te ispitati postoje li razlike u samopercepciji zdravlja u odnosu na dob, spol, obrazovanje, mjesto stanovanja. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovao 231 ispitanik. Za potrebe istraživanja korišten je upitnik SF-36. Rezultati: Stariji ljudi, osobe s kroničnim bolestima, osobe u braku i ženskog spola češće izražavaju mišljenje o podložnosti bolestima...
Sedacija dušikovim oksidulom u dentalnoj medicini
Sedacija dušikovim oksidulom u dentalnoj medicini
Anđela Jurakić
Cilj: U ovom preglednom završnom radu detaljnije su prikazani sedacija dušikovim oksidulom, njezine prednosti i mane te uloga dentalnog higijeničara u tom postupku. Prikaz teme: Sedacija dušikovim oksidulom najčešća je metoda svjesne sedacije u dentalnoj medicini te je vrlo pogodna za opuštanje pacijenata koji imaju izražen strah od određenih dentalnih postupaka. Ona uključuje udisanje plina dušikova oksidula u kombinaciji s kisikom te na taj način djeluje na pacijenta tako...
Sestrinska skrb bolesnika s dekubitusom
Sestrinska skrb bolesnika s dekubitusom
Sara Mijoč
Uvod: Dekubitus je ograničeno oštećenje kože i potkožnog tkiva zbog dugotrajnog pritiska. Zbog otežanog protoka krvi dolazi do manjka kisika i hranidbenih tvari u tkivu izloženu pritisku. Dekubitus može nastati već unutar 12 sati te je iz tog razloga uloga medicinske sestre iznimno važna pri sprječavanju nastanka te komplikacije dugotrajnog mirovanja. Dekubitus spada u kronične rane. Postupci: Potrebnu literaturu za izradu završnoga rada pronašla sam pretraživanjem...
Sestrinska skrb bolesnika s pneumotoraksom
Sestrinska skrb bolesnika s pneumotoraksom
Gabrijela Markota
Cilj je ovog završnog rada prikazati slučaj bolesnika s pneumotoraksom, najčešće probleme iz područja zdravstvene njege, kao i specifičnosti rada i zadaće medicinske sestre/tehničara u sestrinskoj skrbi za takvog bolesnika. Prikazani su utvrđeni problemi iz područja sestrinske skrbi kod bolesnika s pneumotoraksom, postavljene su sestrinske dijagnoze, ciljevi i provedene intervencije usmjerene ka rješavanju bolesnikovih problema. Utvrđeni problemi iz područja zdravstvene...
Sestrinska skrb kod bolesnika sa seboroičnim dermatitisom
Sestrinska skrb kod bolesnika sa seboroičnim dermatitisom
Matea Matanović
Cilj je ovog rada prikazati specifičnosti djelokruga rada prvostupnice sestrinstva kod bolesnika s seboroičnim dermatitisom te najčešće problem iz područja zdravstvene njege. Seboroični dermatitis sve je češća upalna recidivirajuća koţna bolest seboroičnih područja, poput vlasišta, lica, čela te većim tjelesnim naborima. Spada u kronične i jako često neugodne ograničene ekceme koji sve više predstavljaju značajan problem kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. Glavni znak...
Sigurnost medicinskih sestara/tehničara na radnom mjestu za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 s pozitivnim pacijentima
Sigurnost medicinskih sestara/tehničara na radnom mjestu za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 s pozitivnim pacijentima
Željka Andrić
Ciljevi: Ispitati sigurnost medicinskih sestara/tehničara na radnom mjestu za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 s pozitivnim pacijentima. Ispitati razliku u percepciji sigurnosti medicinski sestara i tehničara koji rade s pozitivnim pacijentima za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 u odnosu na županiju zaposlenja i tip ustanove u kojoj rade. Metode: Presječna studija. Anonimno i dobrovoljno ispitivanje na području Republike Hrvatske. Ispitanici oba spola, medicinske sestre i...
Sindrom izgaranja kod djelatnika u Zavodu za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije
Sindrom izgaranja kod djelatnika u Zavodu za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije
Pero Vrebac
Cilj: Ispitati razine stresa koja se postiže kod zdravstvenih djelatnika Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije prilikom svakodnevnog pružanja pomoći u terenskim uvjetima rada. Nacrt studije: Presječna studija Metode i ispitanici: Za istraživanje je korišten anonimni upitnik o stresorima na radnom mjestu bolničkih zdravstvenih djelatnika dr. sc. Milana Miloševića iz 2009. godine. Ispitanici su bili zdravstveni djelatnici Zavoda za hitnu medicinu...
Sindrom sagorijevanja na poslu kod medicinskih sestara i tehničara tijekom epidemije bolesti COVID-19
Sindrom sagorijevanja na poslu kod medicinskih sestara i tehničara tijekom epidemije bolesti COVID-19
Katarina Dubelj
Cilj istraživanja: Ispitati prisutnost i razinu sindroma sagorijevanja kod medicinskih sestara i tehničara u KBC-u Osijek za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 te utvrditi razinu sindroma sagorijevanja s obzirom na dob i spol ispitanika, stručnu spremu te radni staž ispitanika te konkretno radno mjesto, odjel i smjenske uvjete rada na radnome mjestu. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 110 medicinskih sestara i tehničara zaposlenih u KBC-u Osijek na Odjelu za...
Skrb za oboljelog  od plućne embolije
Skrb za oboljelog od plućne embolije
Dora Svitlanović
Uvod: Plućna embolija potencijalno je životno ugrožavajuće stanje koje nastaje uslijed opstrukcije manjih ili većih grana plućne arterije trombom koji putem venske krvi dospijeva u plućnu cirkulaciju. Cilj je rada opisati plućnu emboliju i skrb medicinske sestre kao člana multidisciplinarnog tima pri izvođenju dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod oboljelih od plućne embolije. Postupci: Za pretraživanje literature korištene su baze podataka: Hrčak, Medline, PubMed, ...
Specifičnost i frekvencija aloprotutijela na eritrocitne antigene u rutinskoj prijetransfuzijskoj obradi
Specifičnost i frekvencija aloprotutijela na eritrocitne antigene u rutinskoj prijetransfuzijskoj obradi
Martina Topić
Cilj istraživanja: Ispitati specifičnost i frekvenciju aloprotutijela na eritrocitne antigene u rutinskoj prijetransfuzijskoj obradi. Nacrt studije: Presječna studija iz povijesnih podataka. Materijal i metode: Materijale istraživanja čine podatci dostupni iz povijesnih podataka Odjela za transfuzijsku medicinu u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci. Podatci su korišteni za izradu istraživanja i prikupljani su u razdoblju od siječnja 2016. do prosinca 2020. godine. Metode...
Specifičnosti zdravstvene njege i sestrinska skrb kod bolesnika na citostatskoj terapiji
Specifičnosti zdravstvene njege i sestrinska skrb kod bolesnika na citostatskoj terapiji
Ana Nemet
Uvod: Citostatska je terapija danas jedan od najčešćih načina liječenja onkoloških bolesti. Ova vrsta liječenja bolesnicima je vrlo iscrpljujuća te može narušiti njihovu životnu kvalitetu i funkcionalnu sposobnost. Postupci: Za izradu završnoga preglednog rada korišteni podaci prikupljeni su pretraživanjem literature u znanstvenim bazama: SCOPUS, MEDLINE, EMBASA, HRČAK te sestrinskih članaka i knjiga. Korišteni članci u ovome radu većinom su objavljeni u posljednjih 5...

Paginacija