Paginacija

Rehabilitacijske metode i fizikalna terapija koljena nakon ozljede prednjeg križnog ligamenta
Rehabilitacijske metode i fizikalna terapija koljena nakon ozljede prednjeg križnog ligamenta
Dubravko Moguš
UVOD: Koljeni zglob je najsloženiji zglob u ljudskom tijelu i kao takav najviše je podvrgnut ozljedama. Ozljeda prednjeg križnog ligamenta povećava rizik od razvoja sekundarnih ozljeda, ali i straha od naknadnog vraćanja u sport. POSTUPCI: 66 studija uključeno je u pisanje diplomskog rada. Tri su knjižne građe, a 63 su preuzeti s online bazi podataka i sva literatura odgovara sadržaju diplomskog rada. PRIKAZ TEME: Ozljeda prednjeg križnog ligamenta smanjuje kvalitetu života...
Rekanalizacijsko liječenje akutnog ishemijskog moždanog udara
Rekanalizacijsko liječenje akutnog ishemijskog moždanog udara
Vlatka Poljak
Uvod. Akutni ishemijski moždani udar je poremećaj moždane funkcije naglog nastajanja koji za posljedicu ima poremećaj moždane cirkulacije. Protok krvi kroz mozak nije dovoljan i dolazi do odumiranja moždanih stanica. Postupci. U ovom je radu korištena literatura iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, te Gradske knjižnice Ksaver Šandor Gjalski Zabok. Pretražena su poglavlja u knjigama iz područja neurologije i anatomski atlasi. U pretraživanju su prikupljeni...
Reumatoidni artritis
Reumatoidni artritis
Andreja Jakolić
Uvod: Predmet ovog rada je RA, bolest koja spada u najčešća reumatska oboljenja. Cilj rada prikazati je osnovne aspekte bolesti te ulogu medicinsku sestre u liječenju bolesti. Postupci: U izradi rada korištene su knjige i članci iz medicine iz područja reumatologije. Literatura korištena pri izradi rada izdana je u razdoblju 1995.-2018. Članci su pretraživani na hrvatskom i engleskom jeziku, na domaćim i stranim portalima. Ključni pojmovi prilikom pretrage bili su: reumatoidni...
Sagorijevanje medicinskih sestara u Jedinici intenzivnog liječenja i na Odjelu kirurgije Klinike za dječje bolesti Zagreb
Sagorijevanje medicinskih sestara u Jedinici intenzivnog liječenja i na Odjelu kirurgije Klinike za dječje bolesti Zagreb
Dijana Rajnović
CILJ ISTRAŽIVANJA: Procijeniti i usporediti stupanj sagorijevanja medicinskih sestara u Jedinici intenzivnog liječenja u odnosu na medicinske sestre na Odjelu za kirurgiju Klinike za dječje bolesti Zagreb. NACRT STUDIJE: Presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: U istraživanje su uključene 54 medicinske sestre i tehničara s Odjela kirurgije i Jedinice intenzivnog liječenja Klinike za dječje bolesti Zagreb. Istraživanje je provedeno pomoću upitnika CBI – Copenhagen...
Sagorijevanje medicinskih sestara za vrijeme pandemije COVID-19 infekcije u Požeško-slavonskoj županiji
Sagorijevanje medicinskih sestara za vrijeme pandemije COVID-19 infekcije u Požeško-slavonskoj županiji
Matea Paun
Uvod: Sindrom izgaranja (engl. burnout syndrome, BOS) identificiran je početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća kod osoba koje rade u djelatnostima za pružanje humanitarnih usluga, ponajviše kod zdravstvenih djelatnika. Sindrom sagorijevanja je opisan kao nesposobnost suočavanja s emocionalnim stresom na poslu ili kao pretjerana upotreba energije i emocionalnih resursa koja dovodi do osjećaja neuspjeha i iscrpljenosti. Cilj: Ispitati prisutnost sindroma sagorijevanja kod...
Samopercepcija zdravlja opće populacije za vrijeme pandemije COVID-19
Samopercepcija zdravlja opće populacije za vrijeme pandemije COVID-19
Lidija Pavlović
Cilj istraživanja: Ispitati samopercepciju zdravlja opće populacije za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 te ispitati postoje li razlike u samopercepciji zdravlja u odnosu na dob, spol, obrazovanje, mjesto stanovanja. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovao 231 ispitanik. Za potrebe istraživanja korišten je upitnik SF-36. Rezultati: Stariji ljudi, osobe s kroničnim bolestima, osobe u braku i ženskog spola češće izražavaju mišljenje o podložnosti bolestima...
Sedacija dušikovim oksidulom u dentalnoj medicini
Sedacija dušikovim oksidulom u dentalnoj medicini
Anđela Jurakić
Cilj: U ovom preglednom završnom radu detaljnije su prikazani sedacija dušikovim oksidulom, njezine prednosti i mane te uloga dentalnog higijeničara u tom postupku. Prikaz teme: Sedacija dušikovim oksidulom najčešća je metoda svjesne sedacije u dentalnoj medicini te je vrlo pogodna za opuštanje pacijenata koji imaju izražen strah od određenih dentalnih postupaka. Ona uključuje udisanje plina dušikova oksidula u kombinaciji s kisikom te na taj način djeluje na pacijenta tako...
Sestrinska skrb bolesnika s dekubitusom
Sestrinska skrb bolesnika s dekubitusom
Sara Mijoč
Uvod: Dekubitus je ograničeno oštećenje kože i potkožnog tkiva zbog dugotrajnog pritiska. Zbog otežanog protoka krvi dolazi do manjka kisika i hranidbenih tvari u tkivu izloženu pritisku. Dekubitus može nastati već unutar 12 sati te je iz tog razloga uloga medicinske sestre iznimno važna pri sprječavanju nastanka te komplikacije dugotrajnog mirovanja. Dekubitus spada u kronične rane. Postupci: Potrebnu literaturu za izradu završnoga rada pronašla sam pretraživanjem...
Sestrinska skrb bolesnika s pneumotoraksom
Sestrinska skrb bolesnika s pneumotoraksom
Gabrijela Markota
Cilj je ovog završnog rada prikazati slučaj bolesnika s pneumotoraksom, najčešće probleme iz područja zdravstvene njege, kao i specifičnosti rada i zadaće medicinske sestre/tehničara u sestrinskoj skrbi za takvog bolesnika. Prikazani su utvrđeni problemi iz područja sestrinske skrbi kod bolesnika s pneumotoraksom, postavljene su sestrinske dijagnoze, ciljevi i provedene intervencije usmjerene ka rješavanju bolesnikovih problema. Utvrđeni problemi iz područja zdravstvene...
Sestrinska skrb djeteta nakon ugriza zmije
Sestrinska skrb djeteta nakon ugriza zmije
Marija Babić Novoselović
Uvod: Zmije su prisutne na zemlji mnogo duže od ljudi - puzale su po zemlji i drveću kada su dinosauri hodali planetom Zemljom. Danas postoji gotovo 4 000 poznatih vrsta zmija, a neke narastu i do preko deset metara. Danas zmije žive na svim kontinentima osim Antarktike. Zmije otrovnice, u Hrvatskoj su poskok, riđovka i žutokrug koje imaju otrov isključivo zbog lova za plijenom. Cilj: Cilj ovog rada bio je prikazati proces zdravstvene njege kod bolesnika nakon ugriza zmije. ...
Sestrinska skrb kod bolesnika sa seboroičnim dermatitisom
Sestrinska skrb kod bolesnika sa seboroičnim dermatitisom
Matea Matanović
Cilj je ovog rada prikazati specifičnosti djelokruga rada prvostupnice sestrinstva kod bolesnika s seboroičnim dermatitisom te najčešće problem iz područja zdravstvene njege. Seboroični dermatitis sve je češća upalna recidivirajuća koţna bolest seboroičnih područja, poput vlasišta, lica, čela te većim tjelesnim naborima. Spada u kronične i jako često neugodne ograničene ekceme koji sve više predstavljaju značajan problem kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. Glavni znak...
Sestrinska skrb za anksiozno-depresivnog bolesnika tijekom grupne terapije
Sestrinska skrb za anksiozno-depresivnog bolesnika tijekom grupne terapije
Kornelija Bušić
CILJ: Cilj završnog rada je prikazati specifičnosti djelokruga rada medicinske sestre u grupnoj terapiji. OPIS SLUČAJA: Bolesnica u dobi od 64 godine prima se prvi puta u Dnevnu bolnicu Zavoda za psihološku medicinu – Regionalnoga centra za psihotraumu zbog pogoršanja psihičkog stanja pod medicinskom dijagnozom F41.2 (Miješana anksioznost i depresivni poremećaj). Posljednje tri godine, a posebno unazad šest mjeseci, osjeća se iscrpljeno, umorno, malaksalo i ...

Paginacija