Paginacija

Sedacija dušikovim oksidulom u dentalnoj medicini
Sedacija dušikovim oksidulom u dentalnoj medicini
Anđela Jurakić
Cilj: U ovom preglednom završnom radu detaljnije su prikazani sedacija dušikovim oksidulom, njezine prednosti i mane te uloga dentalnog higijeničara u tom postupku. Prikaz teme: Sedacija dušikovim oksidulom najčešća je metoda svjesne sedacije u dentalnoj medicini te je vrlo pogodna za opuštanje pacijenata koji imaju izražen strah od određenih dentalnih postupaka. Ona uključuje udisanje plina dušikova oksidula u kombinaciji s kisikom te na taj način djeluje na pacijenta tako...
Sestrinska skrb bolesnika s dekubitusom
Sestrinska skrb bolesnika s dekubitusom
Sara Mijoč
Uvod: Dekubitus je ograničeno oštećenje kože i potkožnog tkiva zbog dugotrajnog pritiska. Zbog otežanog protoka krvi dolazi do manjka kisika i hranidbenih tvari u tkivu izloženu pritisku. Dekubitus može nastati već unutar 12 sati te je iz tog razloga uloga medicinske sestre iznimno važna pri sprječavanju nastanka te komplikacije dugotrajnog mirovanja. Dekubitus spada u kronične rane. Postupci: Potrebnu literaturu za izradu završnoga rada pronašla sam pretraživanjem...
Sestrinska skrb bolesnika s pneumotoraksom
Sestrinska skrb bolesnika s pneumotoraksom
Gabrijela Markota
Cilj je ovog završnog rada prikazati slučaj bolesnika s pneumotoraksom, najčešće probleme iz područja zdravstvene njege, kao i specifičnosti rada i zadaće medicinske sestre/tehničara u sestrinskoj skrbi za takvog bolesnika. Prikazani su utvrđeni problemi iz područja sestrinske skrbi kod bolesnika s pneumotoraksom, postavljene su sestrinske dijagnoze, ciljevi i provedene intervencije usmjerene ka rješavanju bolesnikovih problema. Utvrđeni problemi iz područja zdravstvene...
Sestrinska skrb djeteta nakon ugriza zmije
Sestrinska skrb djeteta nakon ugriza zmije
Marija Babić Novoselović
Uvod: Zmije su prisutne na zemlji mnogo duže od ljudi - puzale su po zemlji i drveću kada su dinosauri hodali planetom Zemljom. Danas postoji gotovo 4 000 poznatih vrsta zmija, a neke narastu i do preko deset metara. Danas zmije žive na svim kontinentima osim Antarktike. Zmije otrovnice, u Hrvatskoj su poskok, riđovka i žutokrug koje imaju otrov isključivo zbog lova za plijenom. Cilj: Cilj ovog rada bio je prikazati proces zdravstvene njege kod bolesnika nakon ugriza zmije. ...
Sestrinska skrb kod bolesnika sa seboroičnim dermatitisom
Sestrinska skrb kod bolesnika sa seboroičnim dermatitisom
Matea Matanović
Cilj je ovog rada prikazati specifičnosti djelokruga rada prvostupnice sestrinstva kod bolesnika s seboroičnim dermatitisom te najčešće problem iz područja zdravstvene njege. Seboroični dermatitis sve je češća upalna recidivirajuća koţna bolest seboroičnih područja, poput vlasišta, lica, čela te većim tjelesnim naborima. Spada u kronične i jako često neugodne ograničene ekceme koji sve više predstavljaju značajan problem kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. Glavni znak...
Sestrinska skrb za anksiozno-depresivnog bolesnika tijekom grupne terapije
Sestrinska skrb za anksiozno-depresivnog bolesnika tijekom grupne terapije
Kornelija Bušić
CILJ: Cilj završnog rada je prikazati specifičnosti djelokruga rada medicinske sestre u grupnoj terapiji. OPIS SLUČAJA: Bolesnica u dobi od 64 godine prima se prvi puta u Dnevnu bolnicu Zavoda za psihološku medicinu – Regionalnoga centra za psihotraumu zbog pogoršanja psihičkog stanja pod medicinskom dijagnozom F41.2 (Miješana anksioznost i depresivni poremećaj). Posljednje tri godine, a posebno unazad šest mjeseci, osjeća se iscrpljeno, umorno, malaksalo i ...
Sestrinska skrb za bolesnika nakon transkateterske implantacije aortalnog zaliska
Sestrinska skrb za bolesnika nakon transkateterske implantacije aortalnog zaliska
Dubravka Lončar
Ciljevi: Cilj je ovog rada, kroz prikaz slučaja, prikazati osobitosti zdravstvene skrbi bolesnice nakon transkateterske implantacije aortalnog zaliska. Opis slučaja: Bolesnica E. N. (1949.) zaprima se na odjel 13. 6. 2022. radi planirane transkateterske implantacije aortalnog zaliska. Upoznata je s epidemiološkim mjerama. Po prijemu se osjeća dobro, samostalna je u provođenju postupaka samozbrinjavanja, hoda uz pomoć štake, brzo se umara pri naporu. Pri svijesti je, eupnoična,...
Sigurnost medicinskih sestara/tehničara na radnom mjestu za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 s pozitivnim pacijentima
Sigurnost medicinskih sestara/tehničara na radnom mjestu za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 s pozitivnim pacijentima
Željka Andrić
Ciljevi: Ispitati sigurnost medicinskih sestara/tehničara na radnom mjestu za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 s pozitivnim pacijentima. Ispitati razliku u percepciji sigurnosti medicinski sestara i tehničara koji rade s pozitivnim pacijentima za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 u odnosu na županiju zaposlenja i tip ustanove u kojoj rade. Metode: Presječna studija. Anonimno i dobrovoljno ispitivanje na području Republike Hrvatske. Ispitanici oba spola, medicinske sestre i...
Sindrom izgaranja kod djelatnika u Zavodu za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije
Sindrom izgaranja kod djelatnika u Zavodu za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije
Pero Vrebac
Cilj: Ispitati razine stresa koja se postiže kod zdravstvenih djelatnika Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije prilikom svakodnevnog pružanja pomoći u terenskim uvjetima rada. Nacrt studije: Presječna studija Metode i ispitanici: Za istraživanje je korišten anonimni upitnik o stresorima na radnom mjestu bolničkih zdravstvenih djelatnika dr. sc. Milana Miloševića iz 2009. godine. Ispitanici su bili zdravstveni djelatnici Zavoda za hitnu medicinu...
Sindrom profesionalnog izgaranja medicinskih sestara u operacijskim i ginekološkim salama u Kliničkom bolničkom centru Osijek
Sindrom profesionalnog izgaranja medicinskih sestara u operacijskim i ginekološkim salama u Kliničkom bolničkom centru Osijek
Sanja Moser
Cilj: Ispitati razinu sagorijevanja na poslu kod medicinskih sestara u operacijskim i ginekološkim salama. Nacrt studije: Presječna kohortna studija Ispitanici i metode: U istraživanju sudjeluju medicinske sestre/tehničari Kliničkog bolničkog centra Osijek na radnom mjestu u operacijskim i ginekološkim salama. Kao instrument istraživanja koristit će se standardizirani anketni upitnik OLBI- The Oldenburg Burnout Inventory i upitnik CBI- Copenhagen Burnout Inventory. Dodano je...
Sindrom sagorijevanja kod medicinskih sestara i tehničara na Klinici za kirurgiju i Klinici za unutarnje bolesti Kliničke bolnice Merkur
Sindrom sagorijevanja kod medicinskih sestara i tehničara na Klinici za kirurgiju i Klinici za unutarnje bolesti Kliničke bolnice Merkur
Ante Tandara
Cilj istraživanja: Istraživano je jesu li medicinske sestre/tehničari uposleni na Klinici za kirurgiju i oni uposleni na Klinici za unutarnje bolesti iskazali različitu razinu sindroma sagorijevanja. Također je istraživano utječe li spol, dob, stupanj obrazovanja i ukupni radni staž na razinu sindroma sagorijevanja. Nacrt studije: Provedena je presječna studija. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 107 medicinskih sestara/tehničara iz Kliničke bolnice...
Sindrom sagorijevanja kod zdravstvenih radnika u vrijeme pandemije bolesti COVID-19
Sindrom sagorijevanja kod zdravstvenih radnika u vrijeme pandemije bolesti COVID-19
Dražen Sakoman
Cilj istraživanja: utvrditi koliko je medicinskih sestara i tehničara zahvaćeno sindromom sagorijevanja te postoje li razlike u zahvaćenosti sindromom sagorijevanja u odnosu karakteristike ispitanika. Nacrt istraživanja: ovo istraživanje provedeno je kao presječno istraživanje. Ispitanici i metode: ispitivanje je provedeno na uzorku od 203 medicinske sestre i medicinska tehničara KB Sveti Duh u Zagrebu. Kao metoda istraživanja korištena je anonimna anketa. Prvi dio ankete...

Paginacija