Paginacija

Stavovi i uvjerenja zdravstvenih djelatnika o terapijskoj primjeni lokalnih kortikosteroida
Stavovi i uvjerenja zdravstvenih djelatnika o terapijskoj primjeni lokalnih kortikosteroida
Barbara Ivanišević
Cilj istraživanja: Ispitati zdravstvene djelatnike o znanju, zabrinutosti i ponašanju s obzirom na zanimanje, specijalističku djelatnost i skrbe li za osobe oboljele od atopijskog dermatitisa. Nacrt studije: Istraživanje je ustrojeno kao presječna studija. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovao 141 ispitanik - zdravstveni djelatnik: liječnici specijalisti pedijatrije, dermatologije, obiteljske medicine te liječnici specijalisti (ostale specijalnosti), medicinske...
Stavovi i znanja adolescenata o cijepljenju protiv bolesti COVID-19
Stavovi i znanja adolescenata o cijepljenju protiv bolesti COVID-19
Sanela Hrg
Cilj: ispitati stavove učenika prvih i četvrtih razreda o cijepljenju protiv bolesti COVID-19, ispitati procijepljenost učenika te ispitati postoji li statistički značajna razlika u stavovima ispitanika s obzirom na obrazovanje roditelja, spol ispitanika i sredinu iz koje dolaze (selo/grad). Ispitanici i metode: presječna studija na 111 ispitanika oba spola. Korišteni podaci dobiveni su anonimnom anketom, a svi ispitanici potpisali su suglasnost za sudjelovanje u istraživanju, ...
Stavovi i znanja babinjača o dojenju
Stavovi i znanja babinjača o dojenju
Paula Matić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je ispitati babinjače o znanjima i stavovima o dojenju, ispitati babinjače o pozitivnim stranama i prednostima dojenja te ispitati ih postoji li razlika u znanju i stavovima o dojenju kod babinjača koje su svoju djecu prehranjivale adaptiranim mlijekom i kod onih majki koje su dojile. Nacrt studije: presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 103 ispitanice koje su upisane u Dom zdravlja Županja te koje su preko...
Stavovi i znanje adolescenata s područja Vinkovaca o spolno prenosivim bolestima
Stavovi i znanje adolescenata s područja Vinkovaca o spolno prenosivim bolestima
Antonija Šarić
Ciljevi: Cilj ovog istraživanja je prikazati stavove i znanje vinkovačkih adolescenata o spolno prenosivim bolestima te postoji li razlika u znanju u odnosu na spol, dob, školski uspjeh i školu koju pohađaju. Metode: Provedena je presječna studija. Istraživanje je provedeno na populaciji adolescenata na području Vinkovaca. Obuhvaćen je 101 adolescent, starosne dobi od 15 do 19 godina. Mrežnim putem ispitanici su ispunjavali su desetominutni anonimni anketni upitnik, u ...
Stavovi i znanje studenata diplomskog studija Sestrinstvo o Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka dojke
Stavovi i znanje studenata diplomskog studija Sestrinstvo o Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka dojke
Antonia Krajačić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja jest ispitivanje stavova i znanja studenata diplomskog studija sestrinstva o Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka dojke te ispitivanje jesu li upoznati s preventivnim mjerama RD te trebaju li nadograditi svoje znanje. Nacrt studije: Za potrebe ovog istraživanja provedena je presječna studija. Ispitanici i metode: Ispitanici su bili studenti diplomskog studija sestrinstva na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. U istraživanju je...
Stavovi medicinskih sestara i medicinskih tehničara prema osobama koje boluju od mentalnih poremećaja
Stavovi medicinskih sestara i medicinskih tehničara prema osobama koje boluju od mentalnih poremećaja
Tea Đurašević
Cilj istraživanja: Glavni cilj istraživanja bio je ispitati stavove medicinskih sestara/tehničara prema osobama koje boluju od mentalnih poremećaja. Željelo se ispitati postoje li razlike u odnosu na spol, dob i radni staž. Osim toga, ispitalo se postoje li razlike u stavovima psihijatrijskih i nepsihijatrijskih medicinskih sestara/tehničara i koje su to. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 72 ispitanika, a najveći broj...
Stavovi o međusobnoj suradnji liječnika, medicinskih sestara i medicinskih tehničara u Kliničkom bolničkom centru Osijek
Stavovi o međusobnoj suradnji liječnika, medicinskih sestara i medicinskih tehničara u Kliničkom bolničkom centru Osijek
Ivana Lasić
Cilj istraživanja: Ispitati stavove o međusobnoj suradnji liječnika, medicinskih sestara i medicinskih tehničara u Kliničkom bolničkom centru Osijek u odnosu na spol, dob, profesiju i klinički odjel. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 198 ispitanika. Provedeno je u Kliničkom bolničkom centru Osijek na Klinici za kirurgiju, Klinici za unutarnje bolesti i Klinici za pedijatriju. Podatci su prikupljeni anonimnim upitnikom...
Stavovi pacijentica i pacijenata o telefonskim konzultacijama u ordinaciji obiteljske medicine prije i za vrijeme pandemije bolesti COVID-19
Stavovi pacijentica i pacijenata o telefonskim konzultacijama u ordinaciji obiteljske medicine prije i za vrijeme pandemije bolesti COVID-19
Marija Škreb
Cilj istraživanja: Ispitati stavove pacijentica i pacijenata o telefonskim konzultacijama prije i za vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19 u Specijalističkoj ordinaciji obiteljske medicine Ivica Cvetković, dr. med. spec. obit. med. u Samoboru. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Kako bi se nastavila pružati zdravstvena skrb telefonskim konzultacijama pacijenata ordinacije obiteljske medicine, potrebno je ispitati kakvi su stavovi pacijenata o takvom...
Stavovi studenata 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva u Svetoj Nedelji prema oboljelima od bipolarnog afektivnog poremećaja
Stavovi studenata 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva u Svetoj Nedelji prema oboljelima od bipolarnog afektivnog poremećaja
Ana Vuksan
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati i prikazati stavove studenata 2. godine diplomskog studija sestrinstva FDMZ-a Sveta Nedelja prema oboljelima od bipolarnog afektivnog poremećaja. USTROJ STUDIJE: Provedeno je presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: Ispitanike su činili studenti 2. godine diplomskog studija sestrinstva FDMZ-a Sveta Nedelja. Uzorak je činio 67 ispitanika koji su dobrovoljno pristali sudjelovati u istraživanju. Sudjelovanje u istraživanju je bilo potpuno anonimno te...
Stavovi studenata Sestrinstva o estetskoj kirurgiji
Stavovi studenata Sestrinstva o estetskoj kirurgiji
Laura Marinčić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati znanje i stavove studenata sestrinstva o estetskoj kirurgiji. NACRT STUDIJE: Presječno istraživanje s prigodnim uzorkom. ISPITANICI I METODE: U istraživanju o stavovima studenata sestrinstva o estetskoj kirurgiji su sudjelovali studenti sestrinstva na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek koje je provedeno pomoću upitnika „Svijest i odnos zdravstvenih radnika prema estetskoj kirurgiji“ (engl. Awareness and Attitude of Health Workers to...
Stavovi studenata Sestrinstva o smrti i umiranju
Stavovi studenata Sestrinstva o smrti i umiranju
Katarina Došlić
Cilj istraživanja: Ispitati stavove studenata studija Sestrinstva o smrti. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje je obuhvatilo 140 studenata. Podaci su dobiveni anketnim upitnikom. Rješavanje je trajalo 5 – 8 minuta. Rezultati: Rezultati ispitivanja pokazuju da što su ispitanici stariji, to je manje izražen strah od smrti (Rho = -0,190), izbjegavanje smrti (Rho = -0,172), a veće je neutralno prihvaćanje (Rho = 0,172). U domeni prihvaćanja...
Stavovi studenata fizioterapije o učinkovitosti fizioterapijskih intervencija kod cerebralne paralize
Stavovi studenata fizioterapije o učinkovitosti fizioterapijskih intervencija kod cerebralne paralize
Majda Bajramović
Cilj istraživanja: Odrediti stavove studenata fizioterapije prema djelotvornosti pojedinačnih fizioterapijskih intervencija u terapiji kod dijagnoze cerebralne paralize. Definirati ima li razlike u stavovima u odnosu na spol, studijski program te radno iskustvo. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno tijekom ožujka i travnja 2021. Ispitanici i metode: U provedenom istraživanju uključeno je 88 studenata fizioterapije na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo. Podaci su...

Paginacija