Paginacija

Zdravstvena njega bolesnika s moždanim udarom u kući
Zdravstvena njega bolesnika s moždanim udarom u kući
Marija Bastalić
Cilj rada: Cilj rada je kroz proces zdravstvene njege prikazati pacijenta oboljelog od moždanog udara u njegovom domu. Prikaz slučaja: Bolesnik rođen 1958., umirovljenik, oženjen, te otac dvoje djece, a živi sam sa suprugom. Nakon hospitalizacije na Klinici za neurologiju zbog ishemijskog moždanog udara otpušten kući prije 2 dana. Uvidom u dokumentaciju, otpusno pismo zdravstvene njege te kroz promatranje i razgovor sa bolesnikom i njegovom obitelji patronažna sestra detektira...
Zdravstvena njega bolesnika s operacijom aneurizme abdominalne aorte
Zdravstvena njega bolesnika s operacijom aneurizme abdominalne aorte
Anđela Kelava
Cilj rada: Cilj je rada prikazati proces zdravstvene njege bolesnika s operacijom AAA, utvrđene dijagnoze u procesu zdravstvene njege, planirane i provedene intervencije u prijeoperacijskoj pripremi i poslijeoperacijskoj zdravstvenoj njezi bolesnika usmjerene na rješavanje bolesnikovih problema. Opis slučaja: U radu se prikazuje slučaj bolesnice N. N., u dobi od 73 godine. Provedeno je otvoreno kirurško liječenje transperitonealnim pristupom aneurizmi koje uključuje postavljanje ...
Zdravstvena njega bolesnika s operacijom grkljana
Zdravstvena njega bolesnika s operacijom grkljana
Magdalena Župan
Cilj rada: Prikazati proces zdravstvene njege bolesnika s operacijom grkljana i utvrđene sestrinske dijagnoze u procesu zdravstvene njege. Planirane i provedene intervencije u poslijeoperacijskoj zdravstvenoj njezi usmjerene su na rješavanje bolesnikovih problema. Opis slučaja: Tijekom hospitalizacije, uz pomoć procjene fizičkog i psihičkog stanja, bolesniku su utvrđene sestrinske dijagnoze u procesu zdravstvene njege: visok rizik za neuravnoteženu prehranu: manji unos od...
Zdravstvena njega bolesnika s penetrantnom ozljedom oka
Zdravstvena njega bolesnika s penetrantnom ozljedom oka
Petra Martinović
Cilj rada: Cilj ovog rada je, uz odabir pravovaljane medicinske literature, prikazati slučaj bolesnika s penetrantnom ozljedom oka te prikazati sestrinsku skrb primjenjujući proces zdravstvene njege. Prikaz slučaja: Pacijent N. N.,primljen na odjel oftalmologije radi penetrantne ozljede oka. Pacijentu se pri cijepanju drva odlomio komad drveta i udario u lijevo oko. Tijekom hospitalizacije pacijentu je sanirana i zašivena rana, oko je sačuvano, vid je oštećen, ali će se s vremenom...
Zdravstvena njega bolesnika s posttraumatskim stresnim poremećajem
Zdravstvena njega bolesnika s posttraumatskim stresnim poremećajem
Kristina Tovilo
Cilj rada: Prikazati specifičnosti rada medicinske sestre kroz prikaz slučaja bolesnika s dijagnozom posttraumatskog stresnog poremećaja, uz prikaz sestrinskih dijagnoza, intervencija i izrađenog plana zdravstvene njege. Opis slučaja: Bolesnik rođen 1969. godine, zaposlen, liječen hospitalno od 8. 11. do 12. 11. 2021. Otpušten na svoju inicijativu. Trenutno se nalazi u dnevnoj bolnici Klinike za psihijatriju Osijek s dijagnozom posttraumatskog stresnog poremećaja. Utvrđeni...
Zdravstvena njega bolesnika sa shizofrenijom
Zdravstvena njega bolesnika sa shizofrenijom
Marija Kaurić
Cilj rada: Cilj rada je prikazati proces zdravstvene njege bolesnika oboljelog od shizofrenije, utvrđene dijagnoze u procesu zdravstvene njege, planirane i provedene intervencije vezane uz zbrinjavanje bolesnika. Opis slučaja: Bolesnik rođen 1976. godine, nezaposlen, primljen hitnim prijemom 7. 12. 2021. na Zavod za akutnu i biologijsku psihijatriju i intenzivno liječenje zbog pogoršanja stanja pod med. dg.: Schizophrenia. Utvrđeni problemi iz zdravstvene njege kod bolesnika jesu:...
Zdravstvena njega bolesnika sa sindromom slomljenog srca
Zdravstvena njega bolesnika sa sindromom slomljenog srca
Ivan Šilović
Cilj rada: Prikazati osobitosti slučaja zdravstvene njege bolesnice sa sindromom slomljenog srca nakon smrti supruga. Opis slučaja: Bolesnici je dva dana prije prijema preminuo suprug. Od tada je osjećala peckanje u prsnom košu koje postaje sve intenzivnije, a zbog čega se bolesnica javila na hitan prijem. Nakon toga primljena je u Jedinicu intenzivnog koronarnog liječenja. Liječenje se provodi kao kod akutnog koronarnog sindroma. Kod bolesnice su tijekom ležanja izraženi...
Zdravstvena njega djeteta oboljelog od osteosarkoma
Zdravstvena njega djeteta oboljelog od osteosarkoma
Mihaela Balentović
Uvod: Osteosarkom je vrlo rijedak, ali je najčešća vrsta raka kostiju kod djece i tinejdžera. Najčešći je kod tinejdžera i mladih odraslih osoba. Osteosarkom je rak koji počinje u kosti. Točan uzrok nije poznat. Rak je uzrokovan promjenama u DNK samih stanica. Nakon pregleda obavljaju se specijalistički pregledi. Nakon dijagnoze osteosarkoma, mogu se napraviti i drugi testovi. To pomaže zdravstvenim djelatnicima koji skrbe o oboljelom djetetu da saznaju više o raku. U...
Zdravstvena skrb za bolesnika oboljelog od karcinoma pluća
Zdravstvena skrb za bolesnika oboljelog od karcinoma pluća
Eleonora Doknjaš
Cilj: Prikazati postavljene dijagnoze i ciljeve u zdravstvenom procesu te planirane i provedene intervencije tijekom provođenja zdravstvene njege bolesnika, usmjerene na rješavanje problema bolesnika. Opis slučaja: Tema zdravstvene njege bolesnika s karcinomom pluća obrađena je i utvrđene su sestrinske dijagnoze nesanica, zabrinutost i smanjena socijalna interakcija. Problemi i uzroci su identificirani te je napravljen plan zdravstvene njege. Zaključak: Ključno je razumjeti...
Zdravstvena skrb za bolesnika s visokim krvnim tlakom u starijoj životnoj dobi
Zdravstvena skrb za bolesnika s visokim krvnim tlakom u starijoj životnoj dobi
Marija Pavlović
Cilj rada: Na temelju prikaza slučaja bolesnika s arterijskom hipertenzijom prikazati najčešće probleme i dijagnoze iz područja zdravstvene njege i skrbi, postavljene ciljeve te planirane i provedene intervencije usmjerene na rješavanje bolesnikovih postojećih problema. Opis slučaja: Tijekom hospitalizacije kod bolesnika su utvrđene sljedeće dijagnoze u procesu zdravstvene njege: smanjena mogućnost obavljanja osobne higijene u/s smanjenog podnošenja napora što se očituje...
Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata
Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata
Monika Smolčić
Uvod: Mentalno zdravlje, promatrano unutar široke definicije blagostanja, neizostavno je za ostvarenje dobrobiti i razvoj pojedinca, zajednice i društva. Djetinjstvo i adolescencija kritični su za patogenezu mentalnih poremećaja što upućuje na potrebu za prevencijom i promocijom mentalnog zdravlja djece i adolescenata. Postupci: Sustavnim pretraživanjem i analizom znanstvene literature opisati zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja djece i adolescenata, važnost prevencije,...
Zdravstvena zaštita u Slavonskom provincijalu
Zdravstvena zaštita u Slavonskom provincijalu
Karlo Mahaček
Uvod: U trenutku dolaska u sastav Monarhije, Slavonija postaje granično područje prema oslabljenom Osmanskom Carstvu te se zato uspostavlja teritorij Vojne krajine i dio koji se naziva Provincijal. Stanovništvo koje je živjelo na tom prostoru suočava se s nehigijenskim uvjetima života i izostankom prikladne zdravstvene zaštite. Epidemije zaraznih bolesti čine stalnu prijetnju, a najpoznatija bolest koja je u to vrijeme prisutna jest kuga, te njezina pojava ostavlja stravične...

Paginacija