Paginacija

Utjecaj kožnih bolesti na psihičko zdravlje pojedinca
Utjecaj kožnih bolesti na psihičko zdravlje pojedinca
Nataša Juranić
Cilj istraživanja. Cilj ovog istraživanja je utvrditi imaju li kožne bolesti/promjene utjecaja na psihičko zdravlje ispitanika koji od njih boluju. Ustroj studije. Ustroj studije čini presječno istraživanje. Ispitanici i metode. Ispitanici ovog istraživanja su studenti sa Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, prve i druge godine diplomskog studija Sestrinstva. U anketnom upitniku sudjelovao je 61 ispitanik. Rezultati. Rezultati provedenog istraživanja govore kako kožne...
Utjecaj masaže i kineziterapije na oporavak nakon trudnoće - prikaz slučaja
Utjecaj masaže i kineziterapije na oporavak nakon trudnoće - prikaz slučaja
Ivan Buneta
Cilj rada: Masažu i tehnike fizikalne terapije treba propisati od prvog dana postporođajne rehabilitacije kako bi se poboljšalo psiho-emocionalno stanje i povećala fizička izvedba žene. Postporođajna je masaža važna kao i prenatalna masaža. Odrastanje bebe te devet mjeseci trudnoće i razdoblje nakon poroda uzimaju veliki danak tijelu. Žensko se tijelo najbrže oporavlja uz pravilan san, odmor, lagano kretanje, prehranu i hidrataciju. Većina majki toliko je zauzeta brigom o maloj...
Utjecaj pandemije Covid-19 na razvoj stresa, emocionalnih poteškoća i kvalitetu života kod oboljelih od multiple skleroze
Utjecaj pandemije Covid-19 na razvoj stresa, emocionalnih poteškoća i kvalitetu života kod oboljelih od multiple skleroze
Anamarija Šoltić
Cilj: Istražiti koliki utjecaj pandemija bolesti COVID-19 ima na razvoj stresa, emocionalnih teškoća i kvalitetu života osoba oboljelih od multipleskleroze. Nacrt studije: Presječna studija Ispitanici i metode: Ispitanici su osobe oboljele od multiple skleroze. Ispitanici su upitnike popunjavali uz pomoć obrasca postavljenog na internetu, a upitnik je bio u potpunosti anoniman. Osobe oboljele od multiple skleroze dobrovoljno su sudjelovale u istraživanju te upitnik nisu morale...
Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na dentalni turizam u Republici Hrvatskoj
Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na dentalni turizam u Republici Hrvatskoj
Dino Maras
Cilj: Ciljevi ovoga presječnog istraživanja su istražiti sociodemografska i socioekonomska obilježja svih zaposlenika u dentalnom turizmu, njihova mišljenja o utjecajima aktualne pandemije na svakodnevni rad, obilježja njihova rada s klijentima poliklinika koje se bave dentalnim turizmom tijekom aktualne pandemije i ocijeniti postoji li povezanost između promatranih varijabli. Nacrt studije: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: U presječnom istraživanju sudjelovalo je...
Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na kvalitetu života osoba starije životne dobi
Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na kvalitetu života osoba starije životne dobi
Jelena Romanić Han
Cilj istraživanja: Ispitati utjecaj pandemije COVID-19 na kvalitetu života kod osoba starije dobi. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Ispitanici su bile osobe oba spola, starije od 60 godina, koje su pristale na istraživanje. Kao instrument korišten je anketni upitnik koji je formuliran za potrebe ovog istraživanja. Sastojao se od dva dijela. Prvi dio pitanja odnosio se na demografske podatke, a drugi dio upitnika sadrži pitanja pomoću kojih će...
Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na mentalno zdravlje medicinskih sestara i medicinskih tehničara Opće županijske bolnice Požega
Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na mentalno zdravlje medicinskih sestara i medicinskih tehničara Opće županijske bolnice Požega
Valentina Tvrdy
Uvod: Pandemija bolesti COVID -19 utjecala je na zdravlje i živote više od milijun ljudi cijelog svijeta. Preopterećenost zdravstvenog sustava utjecala je na pružatelje zdravstvenih usluga, odnosno na medicinske sestre i tehničare koji se bore na prvoj crti kako bi zaštitili živote svih oboljelih pacijenata, a koji se smatraju jednom od najranjivijih skupina za razvoj psihičkih smetnji. Cilj: Ispitati utjecaj pandemije na mentalno zdravlje medicinskih sestara i tehničara Opće...
Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na tjelesnu aktivnost studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na tjelesnu aktivnost studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Antonio Lozić
Cilj istraživanja: Procijeniti razinu tjelesne aktivnosti i neaktivnosti studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo prije pojave i nakon pojave pandemije uzrokovane Sars-CoV-2 virusom. U istraživanje je također cilj utvrditi razlike s obzirom na spol, dob i bračni status. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno tijekom siječnja i veljače 2021. godine. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 143 ispitanika. Podaci su prikupljeni pomoću anonimnog...
Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na tjelesnu aktivnost studenata Fizioterapije Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na tjelesnu aktivnost studenata Fizioterapije Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Dora Šepčić
Cilj istraživanja: Ispitivanje tjelesne aktivnosti studenata fizioterapije na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek tijekom pandemije bolesti COVID-19 kako bi se usporedilo s razdobljem prije pandemije. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na ukupno 118 studenata preddiplomskog i diplomskog studija fizioterapije (31 muškarca i 87 žena). Prikupljeni su podatci online upitnikom, a on je sastavljen od četiriju dijelova. Prvi dio anketnog upitnika vezan je uz ...
Utjecaj parodontne bolesti na krvožilni sustav
Utjecaj parodontne bolesti na krvožilni sustav
Beata Brechelmacher
Cilj: Cilj ovoga rada bio je prikaz povezanosti između oralnog i općeg zdravlja koja je dugo bila predmet istraživanja. Mnoge su studije pokazale da je potencijalna parodontopatija povezana s povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Prikaz teme: Oralne infekcije i koronarna bolest su bolesti koje imaju zajednički uzrok u više dodirnih točaka. Najčešći oblik parodontne bolesti je kronični i agresivni parodontitis. On se ponajviše javlja u osoba starije životne dobi,...
Utjecaj plesnog pokreta na psihofizičko zdravlje žena
Utjecaj plesnog pokreta na psihofizičko zdravlje žena
Antonia Krolo
Cilj istraživanja: Ispitati kakav utjecaj ima plesni pokret s emocionalnom komponentom na psihičko i fizičko zdravlje žena, utvrditi postojanje razlika u odnosu na dob, razinu obrazovanja, mjesto stanovanja, bračni status, ekonomski status i plesnu skupinu. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U ispitivanju je sudjelovalo 62 ispitanice koje su bile uključene u ples s emocionalnom komponentom kroz tri plesne skupine. Upotrijebljen je anonimni upitnik s ...
Utjecaj prijevremenog poroda na respiratorni status novorođenčeta u Kliničkoj bolnici Merkur
Utjecaj prijevremenog poroda na respiratorni status novorođenčeta u Kliničkoj bolnici Merkur
Petra Križić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Procijeniti utjecaj prijevremenog poroda na respiratorni status novorođenčeta u Kliničkoj bolnici Merkur. NACRT STUDIJE: Presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: Istraživanje je obuhvatilo ukupno 69 nedonoščadi rođene od 29. do 37. tjedna gestacije koja su rođena u vremenskom razdoblju od 1. prosinca 2021. do 31. ožujka 2022. Podatci za istraživanje dobiveni su iz Bolničkog informacijskog sustava i uvidom u nalaze acidobazne ravnoteže koji su učinjeni...
Utjecaj pružene socijalne podrške na poboljšanje funkcionalne neovisnosti kod bolesnika nakon moždanog udara
Utjecaj pružene socijalne podrške na poboljšanje funkcionalne neovisnosti kod bolesnika nakon moždanog udara
Veronika Ivandić
Uvod: Moždani se udar prema uzroku nastanka može podijeliti na ishemijski i hemoragijski. Neovisno o kojem od njih se radi, oboljeli mogu imati ozbiljne posljedice. Iako nije do kraja istražena, važnost pružanja socijalne podrške i uključivanja obitelji u skrb bolesnika je neupitna. Postupci: Podatci za pisanje završnog rada prikupljeni su pretraživanjem internetskih baza podataka kao što su: Scopus, Medline, Embasa, PubMed, EBSCO, Hrčak i Google Scholar te uz pomoć...

Paginacija