Paginacija

Kvaliteta života hospitaliziranih psihijatriskih bolesnika prema skupinama poremećaja
Kvaliteta života hospitaliziranih psihijatriskih bolesnika prema skupinama poremećaja
Sandra Kalić
Ciljevi rada: Ispitati kvalitetu života osoba s duševnim poremećajima prema skupinama poremećaja, ispitati razliku u kvaliteti života osoba s duševnim poremećajima s obzirom na demografske podatke i duljinu trajanja poremećaja, ispitati postoji li razlika u kvaliteti života duševnih bolesnika, s obziromna topuše li ili ne i koliko cigareta dnevno puše, postoji li razlika u kvaliteti života duševnih bolesnika s obzirom na indeks tjelesne mase, ispitati koji su ...
Kvaliteta života i opterećenje roditelja djece s teškoćama u razvoju
Kvaliteta života i opterećenje roditelja djece s teškoćama u razvoju
Anamaria Mikolčić
Cilj istraživanja: Ispitati kvalitetu života i osjećaj opterećenja roditelja djece s teškoćama u razvoju. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 113 roditelja djece s teškoćama u razvoju. Istraživanje je provedeno na području grada Osijeka, Đakova i Našica metodom olovka-papir. U svrhu prikupljanja podataka korišten je upitnik s općim podatcima o roditeljima i djetetu te upitnici WHOQOL-BREF i Zarit Burden Interview. ...
Kvaliteta života opće populacije u vrijeme pandemije bolesti COVID-19
Kvaliteta života opće populacije u vrijeme pandemije bolesti COVID-19
Kristina Ažić
Cilj: Ispitati utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na kvalitetu života populacije te je usporediti prema dobi, spolu, razini obrazovanja i mjestu stanovanja. Ispitanici i metode: Ispitanike ovog istraživanja činile su punoljetne osobe, koje su pristale dobrovoljno ispuniti online anketni upitnik. Kao instrument istraživanja koristio se anonimni upitnik koji je prema iščitanoj literaturi formuliran za potrebe istraživanja, a koji je oformljen online (Google obrasci/ankete) te...
Kvaliteta života osoba oboljelih od malignih bolesti u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Kvaliteta života osoba oboljelih od malignih bolesti u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Daniel Čelebić
Cilj istraživanja: Ispitati kvalitetu života osoba oboljelih od malignih bolesti na području Vukovarsko-srijemske županije. Osim toga, specifični ciljevi su ispitati postoji li značajna razlika u kvaliteti života s obzirom na spol, dob i lokalizaciju malignih oboljenja. Nacrt studije: Kako bi se došlo do rezultata, provedeno je presječno istraživanje. Podatci su se prikupljali anketom od ožujka do srpnja 2021. Ispitanici i metode: U anketi su sudjelovali bolesnici oboljeli od...
Kvaliteta života osoba s narušenom vidnom oštrinom
Kvaliteta života osoba s narušenom vidnom oštrinom
Ivona Seligman
Uvod: Vidna oštrina sposobnost se oka da razlikuje detalje i vidi odvojene točke. Može biti narušena zbog sljedećih uzroka: ozljeda, mrene oka, bolesti centra za vid i vidnog živca. Lošiji vid ima svoju objektivnu i subjektivnu konotaciju. Bolesnici s narušenom oštrinom vida izražavaju strah od gubitka vida, ali i zbog neizvjesnog ishoda liječenja jer gubitak oštrine vida remeti i narušava njihovo svakodnevno funkcioniranje u životu. Istražena je relevantna literatura te...
Medicinska sestra-menadžer i lider 21. stoljeća
Medicinska sestra-menadžer i lider 21. stoljeća
Severina Sever
Biti menadžer i lider, a ujedno biti medicinska sestra u prošlosti je možda zvučalo neobično, no danas su ove funkcije praktički neodvojive. Kako bi osoba dobila zvanje medicinske sestre mora završiti pripadajuću školu i biti upisana u registar medicinskih sestara prema nacionalnim zakonima, no to je tek početak uspješne karijere. Medicinske sestre u svojim začecima komunicirale su s prilično uskom skupinom ljudi, dok je danas situacija potpuno drugačija pa tako medicinska...
Mentalno zdravlje djelatnika hitne medicinske pomoći
Mentalno zdravlje djelatnika hitne medicinske pomoći
Martina Šimek
Cilj istraživanja: Ispitati samoprocjenu mentalnog zdravlja kod djelatnika izvanbolničke hitne službe u 2022. godini, u Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije. Ustroj studije: Provedeno je presječno istraživanje, prospektivnom metodom prikupljanja podataka, od siječnja do ožujka 2022. godine. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovao 102 ispitanika, od kojih je muškaraca te žena. Ispitanici su osobe koje rade u Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske...
Mentalno zdravlje učenika srednjih škola prije pojave pandemije bolesti Covid-19 i tijekom pandemije u Osijeku
Mentalno zdravlje učenika srednjih škola prije pojave pandemije bolesti Covid-19 i tijekom pandemije u Osijeku
Barbara Šencaj
Cilj istraživanja: Ispitati i usporediti mentalno zdravlje učenika srednjih škola u Osijeku prije pojave pandemije COVID-19 i tijekom nje s obzirom na spol, dob, školu, mjesto stanovanja, obiteljsku strukturu i obrazovanje roditelja. Nacrt studije: Retrospektivno i presječno ispitivanje parova. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 211 učenika 3. razreda srednje škole koji su imali suglasnost roditelja i obavljen sistematski pregled s provedenom YP-CORE anketom u ...
Mišljenja i znanja medicinskih sestara/tehničara o doniranju organa
Mišljenja i znanja medicinskih sestara/tehničara o doniranju organa
Ana Nemčić
Cilj: utvrditi postoje li razlike u mišljenju i znanju o doniranju organa medicinskih sestara/tehničara zaposlenih na kirurškom i nekirurškom odjelu. Nacrt istraživanja: Provedeno je presječno istraživanje u Kliničkom bolničkom centru Osijek u razdoblju od rujna do listopada 2017. godine. Ispitanici i metode: Ispitanici su bile 223 medicinske sestre/tehničari zaposleni. Kao instrument istraživanja upotrebljen je anonomni anketni upitnik koji se sastojao od sociodemografskih...
Mišljenja i znanja studenata Sestrinstva o osobama s tjelesnim invaliditetom
Mišljenja i znanja studenata Sestrinstva o osobama s tjelesnim invaliditetom
Andrea Babić
Cilj istraživanja: Ispitati mišljenja i znanja studenata Sestrinstva o osobama s tjelesnim invaliditetom, ispitati razlike u znanju i mišljenju s obzirom na to jesu li zaposleni u struci ili izvan nje te s obzirom na to koliko imaju godina radnoga iskustva. Nacrt studije: presječna studija Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovao 121 student Sestrinstva, preddiplomskog i diplomskog studija Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Ispitivanje je provedeno ...
Mišljenja o Covid 19 u službi za kirurške djelatnosti i covid odjelima
Mišljenja o Covid 19 u službi za kirurške djelatnosti i covid odjelima
Melinda Andrić
Cilj istraživanja: Cilj je istražiti utjecaje pandemije bolesti COVID-19 na mišljenja zaposlenika u Općoj Bolnici „Dr. Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu. Također, cilj je analizirati mišljenja tih ispitanika. Nacrt studije: Provedeno je presječno istraživanje za koje su podaci prikupljani anketnim upitnikom. Anketni obrasci kreirani su u Microsoft Wordu te su ispisani i podijeljeni ispitanicima. Podaci su obrađivani u Microsoft Excelu. Anketni upitnik sastoji se od 38 ...
Mišljenja patronažnih sestara o međuprofesionalnoj suradnji i njihovoj ulozi u planiranju i provođenju zdravstvene njege u kući
Mišljenja patronažnih sestara o međuprofesionalnoj suradnji i njihovoj ulozi u planiranju i provođenju zdravstvene njege u kući
Ivan Ivančević
Cilj: Ispitati mišljenja patronažnih sestara o međuprofesionalnoj suradnji i njihovoj ulozi u planiranju i provođenju zdravstvene njege u kući. Ispitanici i metode: Presječno istraživanje je uključivalo 101 patronažnu sestru i tehničara koji su zaposleni u domovima zdravlja u Vukovaru, Županji,Vinkovcima, Đakovu, Belom Manastiru, Slavonskom Brodu i Osijeku. Kao instrument istraživanja korišten je anonimni upitnik s 32 pitanja koji je nastao kao rezultat istraživanja...

Paginacija