Pages

Mišljenje o cijepljenju osoba cijepljenih na punktovima Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
Mišljenje o cijepljenju osoba cijepljenih na punktovima Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
Andreja Majić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati mišljenje o cijepljenju osoba cijepljenih na punktovima Doma zdravlja Osječko-baranjske županije protiv COVID-19. Nacrt studije: Presječna studija Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno s osobama koje su se cijepile na punktovima Doma zdravlja Osječko-baranjske županije tijekom listopada 2021. godine. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 329 ispitanika. Ispitanici su ispunjavali pisani anonimni anketni upitnik. ...
Mišljenje patronažnih sestara o potrebi za uvođenjem specijalizacije u patronažnu zdravstvenu zaštitu
Mišljenje patronažnih sestara o potrebi za uvođenjem specijalizacije u patronažnu zdravstvenu zaštitu
Ena Macanga
Ciljevi: Ispitati mišljenje patronažnih sestara u Republici Hrvatskoj o potrebi za uvođenjem specijalizacije u patronažnu zdravstvenu zaštitu. Ispitati razlike u mišljenju te povezanost mišljenja o potrebi za specijalizacijom patronažnih sestara/tehničara s obzirom na spol, dob, mjesto stanovanja, zvanje, radni status, završeno srednjoškolsko obrazovanje i dužinu radnoga staža. Ispitanici i metode: Provedena je presječna studija na 272 ispitanika. Ispitanici su bile...
Mišljenje roditelja o cijepljenju djece u vrijeme pandemije bolesti COVID-19
Mišljenje roditelja o cijepljenju djece u vrijeme pandemije bolesti COVID-19
Aleksandra Bančić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati mišljenje roditelja o cijepljenju djece u odnosu na dob, spol, stručnu spremu, preboljenje i cijepljenje roditelja protiv bolesti COVID-19. NACRT STUDIJE: Presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: U istraživanju su sudjelovali roditelji djece hospitalizirane na Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Osijek u vremenskom razdoblju od 01.01.2022. do 31.03.2022. godine. Istraživanje je provedeno pomoću upitnika Stavovi i brige roditelja o ...
Mišljenje roditelja o cijepljenju protiv humanog papilomavirusa
Mišljenje roditelja o cijepljenju protiv humanog papilomavirusa
Ana Anđelić
Cilj istraživanja: Ispitati mišljenje roditelja o cijepljenju protiv HPV-a Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 120 punoljetnih ispitanika. Anketa je kreirana na internetskom, javno dostupnom programu Google Sheets. Prvi se dio ankete odnosio na demografska pitanja, drugi se dio pitanja odnosio na informiranje o HPV-u, a treći se dio upitnika odnosio na mišljenje ispitanika o cijepljenju protiv HPV-a. Rezultati: Ispitanici u...
Mišljenje roditelja o radu patronažnih medicinskih sestara u prvim mjesecima djetetova života
Mišljenje roditelja o radu patronažnih medicinskih sestara u prvim mjesecima djetetova života
Matea Pinjušić
Cilj: Ispitati opće mišljenje roditelja o ulozi i radu patronažne sestre u skrbi za dijete i roditelje u prvim mjesecima djetetova života te usporediti prema dobi, spolu, županiji stanovanja, razini obrazovanja i broju djece u obitelji. Ispitanici i metode: Ispitanici su roditelji koji dobrovoljno pristaju ispuniti online anketni upitnik, a za ispitivanje je korišten anonimni online upitnik, sastavljen od 30 pitanja. Istraživanje je provedeno u razdoblju od 1. ožujka do 1. travnja...
Mišljenje roditelja o utjecaju dječje hodalice na sigurnost i motorički razvoj djeteta
Mišljenje roditelja o utjecaju dječje hodalice na sigurnost i motorički razvoj djeteta
Marija Dravinski
Cilj istraživanja: Ispitati mišljenje roditelja o utjecaju dječje hodalice na sigurnost i motorički razvoj djeteta. Nacrt studije: Provedeno je presječno istraživanje tijekom svibnja i lipnja 2021. godine. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 154 ispitanika, roditelja/skrbnika djece u dobi do 2 godine, bez neuroloških deficita, s prebivalištem na području Osječko-baranjske županije. Podaci su prikupljeni anonimnim anketnim upitnikom u virtualnom i fizičkom...
Mišljenje studenata 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva u Svetoj Nedelji o učenju putem nastave na daljinu tijekom pandemije bolesti COVID-19
Mišljenje studenata 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva u Svetoj Nedelji o učenju putem nastave na daljinu tijekom pandemije bolesti COVID-19
Dina Baranašić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Prikazati mišljenje i iskustva studenata o nastavi na daljinu za vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19. USTROJ STUDIJE: Provedeno je presječno istraživanje. METODE: Ispitanike je činilo 70 studenata druge godine Sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstva, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, dislociranog u Svetoj Nedelji. REZULTATI: Više je bilo ženskih ispitanica, ispitanika u dobnoj skupini više od 30 godina, zaposlenih, samaca,...
Mišljenje studenata Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek o starijim osobama
Mišljenje studenata Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek o starijim osobama
Natalija Habus
CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj je istraživanja ispitati mišljenja studenata Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek o starijim osobama. NACRT STUDIJE: Provedeno je presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: Ispitanici se odnose na 122 studenta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek koja su dobrovoljno pristala ispuniti Upitnik o mišljenju studenata o starijim osobama koji im je bio dostupan u elektroničkom obliku pomoću Google forms obrasca. REZULTATI: Opći podaci...
Mišljenje studenata Fizioterapije o tehnici liječenja miofascijalne boli - dry needling
Mišljenje studenata Fizioterapije o tehnici liječenja miofascijalne boli - dry needling
Antonia Zeba
Cilj istraživanja: osnovni cilj istraživanja ovoga rada je ispitati mišljenje studenata Fizioterapije o tehnici liječenja boli - dry needling kroz opća pitanja o učincima i dobrobitima spomenute tehnike. Ispitanici i metode: u istraživanju je sudjelovalo 85 ispitanika prosječne dobi 25,2 (SD = 6,02) godina, ukupno 59 muškaraca i 26 žena. Kriteriji za napredno pretraživanje portala Hrčak i baze podataka PubMed bili su radovi koji odgovaraju temi, valjanost podataka te...
Mišljenje studenata diplomskog studija Sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo o teorijama zdravstvene njege
Mišljenje studenata diplomskog studija Sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo o teorijama zdravstvene njege
Marijana Slunjski
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je bio ispitati mišljenja studenata diplomskog studija Sestrinstva na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo o teorijama zdravstvene njege Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 124 ispitanika. Ispitanici su bili studenti na diplomskom studiju Sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Anketa je provedena pomoću programa Google Sheets. Kao instrument istraživanja korišten je upitnik koji je kreiran za...
Mišljenje studenata diplomskog studija Sestrinstva o beskućnicima
Mišljenje studenata diplomskog studija Sestrinstva o beskućnicima
Karmen Belošević
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati mišljenje studenata Diplomskog studija Sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, dislociranog u Svetoj Nedelji, o beskućnicima. USTROJ STUDIJE: Provedeno je presječno istraživanje. METODE: Ispitanike je činilo 80 studenata Sveučilišnog diplomskog studija sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Podatci su prikupljani Upitnikom o mišljenju studenata o beskućnicima, konstruiranim za potrebe ovog rada. ...
Mišljenje studenata fizioterapije o učincima tjelesne aktivnosti kod osoba oboljelih od reumatoidnog artritisa
Mišljenje studenata fizioterapije o učincima tjelesne aktivnosti kod osoba oboljelih od reumatoidnog artritisa
Barbara Katruša
Cilj istraživanja: Ispitati mišljenja studenata fizioterapije o učincima tjelesne aktivnosti kod osoba oboljelih od reumatoidnog artritisa. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno je tijekom siječnja i veljače 2023. godine. Ispitanici i metode: Istraživanju provedenom putem anketnog upitnika vlastite izrade u kontaktnom obliku, samovoljno je pristupio 131 student dislociranog sveučilišnog prijediplomskog i diplomskog studija Fizioterapija u Orahovici pri Fakultetu za...

Pages