Pages

Mišljenja i znanja studenata Sestrinstva o osobama s tjelesnim invaliditetom
Mišljenja i znanja studenata Sestrinstva o osobama s tjelesnim invaliditetom
Andrea Babić
Cilj istraživanja: Ispitati mišljenja i znanja studenata Sestrinstva o osobama s tjelesnim invaliditetom, ispitati razlike u znanju i mišljenju s obzirom na to jesu li zaposleni u struci ili izvan nje te s obzirom na to koliko imaju godina radnoga iskustva. Nacrt studije: presječna studija Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovao 121 student Sestrinstva, preddiplomskog i diplomskog studija Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Ispitivanje je provedeno ...
Mišljenja medicinskih sestara i medicinskih tehničara Doma zdravlja Zagreb Centar o njihovoj ulozi u prepoznavanju nasilja nad starijim osobama u obitelji
Mišljenja medicinskih sestara i medicinskih tehničara Doma zdravlja Zagreb Centar o njihovoj ulozi u prepoznavanju nasilja nad starijim osobama u obitelji
Katarina Vrbanić
Cilj istraţivanja: Ispitati mišljenja medicinskih sestara i medicinskih tehničara Doma zdravlja Zagreb – Centar o njihovoj ulozi i značaju kao sluţbenih osoba u prepoznavanju znakova zanemarivanja i zlostavljanja starijih osoba u obitelji. Nacrt studije: Presječno istraţivanje Ispitanici i metode: Ispitanici su bili medicinske sestre i medicinski tehničari zaposleni u Domu zdravlja Zagreb – Centar, ukupno 103 ispitanika. Sudjelovanje u istraţivanju je bilo anonimno i...
Mišljenja medicinskih sestara i tehničara radnim uvjetima na Odjelu za neurošku rehabilitaciju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
Mišljenja medicinskih sestara i tehničara radnim uvjetima na Odjelu za neurošku rehabilitaciju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
Ellena Čajko
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati stavove i mišljenja medicinskih sestara i tehničara radnim uvjetima na Odjelu za neurološku rehabilitaciju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice. NACRT STUDIJE: Presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: U istraživanju su sudjelovale medicinske sestre Odjela za neurološku rehabilitaciju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, a provedeno je anonimnim upitnikom koji je korišten za istraživanje...
Mišljenja o Covid 19 u službi za kirurške djelatnosti i covid odjelima
Mišljenja o Covid 19 u službi za kirurške djelatnosti i covid odjelima
Melinda Andrić
Cilj istraživanja: Cilj je istražiti utjecaje pandemije bolesti COVID-19 na mišljenja zaposlenika u Općoj Bolnici „Dr. Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu. Također, cilj je analizirati mišljenja tih ispitanika. Nacrt studije: Provedeno je presječno istraživanje za koje su podaci prikupljani anketnim upitnikom. Anketni obrasci kreirani su u Microsoft Wordu te su ispisani i podijeljeni ispitanicima. Podaci su obrađivani u Microsoft Excelu. Anketni upitnik sastoji se od 38 ...
Mišljenja pacijenata o važnosti komunikacije u zdravstvenom sustavu
Mišljenja pacijenata o važnosti komunikacije u zdravstvenom sustavu
Filip Mahaček
Cilj istraživanja: utvrditi nailazi li određena skupina pacijenata na nerazumijevanje zdravstvenih djelatnika te smatraju li nezdravstveni djelatnici neverbalnu komunikaciju jednako važnom kao i verbalnu. Nacrt studije: presječno istraživanje provedeno od 1. ožujka do 20. travnja 2023. godine. Ispitanici i metode: U dobrovoljnom i anonimnom istraživanju sudjelovalo je 336 punoljetnih građana Republike Hrvatske. Podatci korišteni u istraživanju prikupljeni su pomoću identičnog...
Mišljenja patronažnih sestara o međuprofesionalnoj suradnji i njihovoj ulozi u planiranju i provođenju zdravstvene njege u kući
Mišljenja patronažnih sestara o međuprofesionalnoj suradnji i njihovoj ulozi u planiranju i provođenju zdravstvene njege u kući
Ivan Ivančević
Cilj: Ispitati mišljenja patronažnih sestara o međuprofesionalnoj suradnji i njihovoj ulozi u planiranju i provođenju zdravstvene njege u kući. Ispitanici i metode: Presječno istraživanje je uključivalo 101 patronažnu sestru i tehničara koji su zaposleni u domovima zdravlja u Vukovaru, Županji,Vinkovcima, Đakovu, Belom Manastiru, Slavonskom Brodu i Osijeku. Kao instrument istraživanja korišten je anonimni upitnik s 32 pitanja koji je nastao kao rezultat istraživanja...
Mišljenja studenata diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva u Svetoj Nedelji o praćenju nastave online
Mišljenja studenata diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva u Svetoj Nedelji o praćenju nastave online
Elvis David
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati mišljenje studenata o online nastavi. Hipoteza je bila da većina studenata misli kako je online nastava bolji način od tradicionalne nastave u neposrednom kontaktu licem u lice s profesorima i kolegama. Nacrt studije: Provedeno je presječno istraživanje mrežnim upitnikom tijekom kolovoza 2022. godine Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na uzorku studenata prve i druge godine diplomskog sveučilišnog studija...
Mišljenja studenata o utjecaju stresa na rad štitnjače
Mišljenja studenata o utjecaju stresa na rad štitnjače
Antun Ursa
Cilj istraživanja: Prikazati mišljenja studenata Sestrinstva o utjecaju stresa na rad štitnjače. Nacrt studije: Studenti su, prema anketi koju je autor sam sastavio, sudjelovali u ispitivanju mišljenja o utjecaju stresa na rad štitnjače. Ispitanici i metode: Istraživanje je obuhvatilo 37 studenata treće godine Prijediplomskog studija Sestrinstva u Novoj Gradišci koji su potpuno anonimno i uz pristanak sudjelovali u istraživanju provedenom online upitnikom od svibnja do lipnja...
Mišljenja trudnica i ginekoloških pacijentica u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite žena o oralnom zdravlju
Mišljenja trudnica i ginekoloških pacijentica u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite žena o oralnom zdravlju
Šime Živković
Cilj istraživanja: Objektivizirati znanje i mišljenja anketiranih trudnica i anketiranih ginekoloških pacijentica o utjecaju oralnog zdravlja u trudnoći kao i oralnih bolesti (gingivitis, parodontitis) na bolesti trudnoće (povišen krvni tlak u trudnoći s pojavom preeklampsije, šećernom bolesti trudnoće, prijevremenim porodom te raĎanjem djece niske poroĎajne teţine). Ustvrditi znanja ovih grupa ispitanica, povezanost stavova i oralno higijenskih navika u trudnoći u odnosu...
Mišljenja zdravstvenih djelatnika o promjenama u zdravstvenom sustavu uzrokovanim COVID-19 pandemijom
Mišljenja zdravstvenih djelatnika o promjenama u zdravstvenom sustavu uzrokovanim COVID-19 pandemijom
Mirjana Varvodić
Uvod: Zdravstveni sustav nalazi se pred izazovima u kakvima se nije našao dugi niz godina, još od pandemija zaraznih bolesti, poput SARS-a 2003., H1N1 2009., Ebole, Zike i MERS-a 2014. ~ 2016. Izazovi uključuju promjene u funkcioniranju bolnica, odjela, odsjeka i Zavoda, promjena u načinu komuniciranja s bolesnicima i njihovim obiteljima, promjena u dosadašnjem izgledu zdravstvenih djelatnika u vidu promjene u obaveznoj zaštitnoj odjeći i obući. Cilj: ispitati mišljenje...
Mišljenje bolesnika o oralnom zdravlju
Mišljenje bolesnika o oralnom zdravlju
David Horvat
Cilj istraživanja: Cilj rada je ispitati mišljenja bolesnika o oralnom zdravlju u odnosu na dob, spol, obrazovanje i mjesto stanovanja. Nacrt studije: Studija je ustrojena kao presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Ispitanici u ovoj studiji su bolesnici koji su dolazili na pregled u ambulantu za oralnu kirurgiju Zavoda za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Osijek. Istraživanje je provedeno u razdoblju od travnja do svibnja 2023. godine. U ovoj...
Mišljenje djelatnika Opće bolnice Virovitica o doniranju organa
Mišljenje djelatnika Opće bolnice Virovitica o doniranju organa
Damir Kralj
Cilj istraživanja: Ispitati mišljenje djelatnika Opće bolnice Virovitica o doniranju organa. Ustroj studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Ispitanici su zdravstveni i nezdravstveni djelatnici Opće bolnice Virovitica. Od 103 ispitanika koji su dobrovoljno ispunili anonimnu anketu, u istraživanju je sudjelovalo 59 zdravstvenih djelatnika te 44 nezdravstvena djelatnika. Cjelokupno istraživanje provedeno je uz suglasnost Etičkog povjerenstva Opće bolnice Virovitica uz ...

Pages