Pages

Primjena neinvazivne ventilacije visokoprotočnim nazalnim kanilama u pacijenata oboljelih od virusa Covid-19
Primjena neinvazivne ventilacije visokoprotočnim nazalnim kanilama u pacijenata oboljelih od virusa Covid-19
Angelina Verović
UVOD: Krajem 2019. godine u Wuhanu u Kini prvi je put izoliran novi koronavirus, kasnije nazvan teškim akutnim respiratornim sindromom (SARS-CoV-2). Koronavirus uzrokuje skup akutnih respiratornih bolesti, nazvan koronavirusna bolest 2019 (COVID-19). Najčešći razlog prijema pacijenta u jedinicu intenzivnog liječenja razvoj je akutnog hipoksemičnog zatajenja disanja, što je indikacija za primjenu neinvazivne ventilacije visokoprotočnim nazalnim kanilama. POSTUPCI: Za pisanje...
Primjena tehnoloških dostignuća - medicinski i bioetički izazov suvremenog društva
Primjena tehnoloških dostignuća - medicinski i bioetički izazov suvremenog društva
Monika Barić
Uvod: Napredak znanosti i tehnologije dovodi do novih mogućnosti u medicini kao što je liječenje prethodno neizlječivih bolesti, produljenje života i odgađanje smrti. To je dovelo do distanazije. Distanaziju odlikuje bolna i polagana smrt bolesnika praćena patnjom zbog nepotrebnih medicinsko-tehničkih postupaka. Postupci: Pretraživana je literatura na hrvatskom i engleskom jeziku, u bazama podataka Hrčak, PubMed i Scopus. Prikaz teme: Distanaziju je potrebno sagledati s...
Primjena virtualne stvarnosti u rehabilitaciji neuroloških bolesti
Primjena virtualne stvarnosti u rehabilitaciji neuroloških bolesti
Denis Hudi
UVOD: Neurološke bolesti povezane su s visokom stopom smrtnosti i invaliditeta. Rehabilitacija kod neuroloških bolesti odnosi se na vraćanje motoričkih i kognitivnih funkcija pacijenta u čemu nam razvoj novih tehnologija može pomoći postići bolje rezultate. Virtualna stvarnost pruža interaktivno virtualno okruženje, utječe na neuroplastičnost i pomaže u oporavku pacijenata tijekom rehabilitacije. POSTUPCI: Pretraživane baze podataka bile su Pubmed i Hrčak. Prilikom...
Prirodna prehrana novorođenčeta - dojenje
Prirodna prehrana novorođenčeta - dojenje
Neda Šaić
UVOD: Dobra majčina prehrana važna je za uspješnu trudnoću, porođaj i dojenje. Dojenje drastično smanjuje smrtnost od akutne respiratorne infekcije i proljeva, dva glavna uzroka smrtnosti djece, te od drugih zaraznih bolesti. Dojenje je najbolji način hranjenja svih beba. To je nenadmašan način pružanja idealne hrane za zdrav rast i razvoj dojenčadi. POSTUPCI: Za izradu ovog diplomskog rada koristila sam se internetskim pretraživačem Google Schoolar te knjigama i...
Pristup bolesniku s leukemijom u ordinaciji dentalne medicine
Pristup bolesniku s leukemijom u ordinaciji dentalne medicine
Iva Bukša
CILJ: Proširiti znanje o dentalnoj problematici bolesnika koji boluju od leukemije, što uključuje i pronalaženje optimalnog načina dentalnog zbrinjavanja kako bi se izbjegle ili umanjile neželjene komplikacije te osigurala maksimalna kvaliteta života ovakvih bolesnika. PRIKAZ TEME: Osobe koje boluju od leukemije, ali i drugih zloćudnih hematoonkoloških bolesti, zahtijevaju poseban oblik skrbi u ordinacijama dentalne medicine. Njihova klinička prezentacija uvijek je rezultat...
Pristup i liječenje lumbalnog bolnog sindroma kralježnice
Pristup i liječenje lumbalnog bolnog sindroma kralježnice
Dorothea Bedeković
UVOD: Lumbalni bolni sindrom je javnozdravstveni problem i financijski globalni teret koji snažno smanjuje kvalitetu života pojedinca. Vertebralni i vertebrogeni sindromi lumbalne kralježnice ograničavaju izvođenje svakodnevnih aktivnosti i povećavaju invalidnosti i ovisnosti osobe o drugima. POSTUPCI: Sustavni pregled publikacija koje ispituju uočene potrebe za zdravstvenim informacijama povezanim s lumbalnim bolnim sindromom identificiranim putem Medline, PubMeda, Hrčka i knjižne...
Prisutnost boli u koljenu kod studenata sportaša i studenata rekreativaca
Prisutnost boli u koljenu kod studenata sportaša i studenata rekreativaca
Tomislav Sajda
Cilj istraživanja: Istražiti i utvrditi kod koje je skupine studenata bol u koljenu učestalija i istražiti najučestalije uzroke pojave bola u koljenu. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno tijekom veljače i ožujka 2022. godine. Ispitanici i metode: Za potrebe istraživanja napravljen je anketni upitnik koji se sastojao od 16 pitanja. Ispitanici su bili studenti Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Anketa je poslana na različite elektronske pošte radi...
Problematika konzumiranja sredstava ovisnosti u populaciji studenata diplomskog studija sestrinstva
Problematika konzumiranja sredstava ovisnosti u populaciji studenata diplomskog studija sestrinstva
Kristina Vidaković
Cilj istraživanja: Ispitati dinamiku konzumiranja sredstava ovisnosti među studentima prve i druge godine diplomskog studija sestrinstva, kao i ispitati postoji li povezanost konzumacije alkohola i razvoja ovisnosti o alkoholu te postoji li povezanost konzumacije droga koje nisu alkohol među studentima prve i druge godine sestrinstva i rizika za razvoj ovisnosti. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 99 studenata prve i druge godine...
Proces zdravstvene njege bolesnika nakon barijatrijskog kirurškog zahvata
Proces zdravstvene njege bolesnika nakon barijatrijskog kirurškog zahvata
Mateja Ivšan
Cilj je rada je prikaz procesa zdravstvene njege bolesnika nakon barijatrijskog kirurškog zahvata s osvrtom na pacijentove potrebe i probleme u sklopu zdravstvene njege u poslijeoperacijskom razdoblju. Uvodni dio je sačinjen od kratkog prikaza anatomije i fiziologije probavnog sustava te mogućnostima liječenja prekomjerne tjelesne mase. Definiran je indeks tjelesne mase te su navedene invazivne i neinvazivne metode liječenja pretilosti. Nadalje, u radu je opisan prikaz slučaja iz...
Proces zdravstvene njege bolesnika sa stomom i edukacija bolesnika nakon otpusta
Proces zdravstvene njege bolesnika sa stomom i edukacija bolesnika nakon otpusta
Monika Barušić
Cilj rada: Prikazati proces zdravstvene njege bolesnika s kolostomom i edukacija nakon otpusta te utvrđene sestrinske dijagnoze u procesu zdravstvene njege. Planirane i provedene intervencije u prijeoperacijskoj i poslijeoperacijskoj zdravstvenoj njezi usmjerene su rješavanju utvrđenih bolesnikovih problema. Opis slučaja: Tijekom hospitalizacije utvrđene su sljedeće dijagnoze u procesu zdravstvene njege: strah u vezi s ishodom operativnog zahvata, bol u vezi s operativnom ranom,...
Proces zdravstvene njege kod bolesnika nakon ugradnje totalne endoproteze kuka
Proces zdravstvene njege kod bolesnika nakon ugradnje totalne endoproteze kuka
Petra Grcić
Cilj rada: Prikazati specifičnosti rada medicinske sestre/tehničara kod bolesnika kojemu je ugrađena totalna endoproteza kuka, najčešće probleme iz područja zdravstvene njege te njihove intervencije vezane uz poslijeoperacijski oporavak. Opis slučaja: Bolesnica rođena 1956. godine, umirovljenica, primljena 21. 7. 2019. godine na Zavod za ortopediju i traumatologiju, odjel ortopedija zbog dogovorenog operativnog zahvata pod med. dg: Coxarthrosis lat.sin. Utvrđeni problemi iz...
Proces zdravstvene njege kod bolesnika s Crohnovom bolesti u mlađoj dobi
Proces zdravstvene njege kod bolesnika s Crohnovom bolesti u mlađoj dobi
Andrea Švitek
Cilj rada: Prikazati osobitosti rada medicinske sestre kod bolesnice s Crohnovom bolesti u mlađoj dobi te najčešće probleme iz područja zdravstvene njege i njihove intervencije tijekom hospitalizacije. Opis slučaja: Bolesnica je rođena 1997. godine. Studentica s prebivalištem u Osijeku, primljena je tijekom lipnja 2021. godine u Kliničkom bolničkom centru Osijek na Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju zbog visoke temperature, proljevaste stolice, grčeva nakon obroka i...

Pages