Pages

Stavovi i znanje adolescenata s područja Vinkovaca o spolno prenosivim bolestima
Stavovi i znanje adolescenata s područja Vinkovaca o spolno prenosivim bolestima
Antonija Šarić
Ciljevi: Cilj ovog istraživanja je prikazati stavove i znanje vinkovačkih adolescenata o spolno prenosivim bolestima te postoji li razlika u znanju u odnosu na spol, dob, školski uspjeh i školu koju pohađaju. Metode: Provedena je presječna studija. Istraživanje je provedeno na populaciji adolescenata na području Vinkovaca. Obuhvaćen je 101 adolescent, starosne dobi od 15 do 19 godina. Mrežnim putem ispitanici su ispunjavali su desetominutni anonimni anketni upitnik, u ...
Stavovi medicinskih sestara i medicinskih tehničara prema osobama koje boluju od mentalnih poremećaja
Stavovi medicinskih sestara i medicinskih tehničara prema osobama koje boluju od mentalnih poremećaja
Tea Đurašević
Cilj istraživanja: Glavni cilj istraživanja bio je ispitati stavove medicinskih sestara/tehničara prema osobama koje boluju od mentalnih poremećaja. Željelo se ispitati postoje li razlike u odnosu na spol, dob i radni staž. Osim toga, ispitalo se postoje li razlike u stavovima psihijatrijskih i nepsihijatrijskih medicinskih sestara/tehničara i koje su to. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 72 ispitanika, a najveći broj...
Stavovi o međusobnoj suradnji liječnika, medicinskih sestara i medicinskih tehničara u Kliničkom bolničkom centru Osijek
Stavovi o međusobnoj suradnji liječnika, medicinskih sestara i medicinskih tehničara u Kliničkom bolničkom centru Osijek
Ivana Lasić
Cilj istraživanja: Ispitati stavove o međusobnoj suradnji liječnika, medicinskih sestara i medicinskih tehničara u Kliničkom bolničkom centru Osijek u odnosu na spol, dob, profesiju i klinički odjel. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 198 ispitanika. Provedeno je u Kliničkom bolničkom centru Osijek na Klinici za kirurgiju, Klinici za unutarnje bolesti i Klinici za pedijatriju. Podatci su prikupljeni anonimnim upitnikom...
Stavovi pacijentica i pacijenata o telefonskim konzultacijama u ordinaciji obiteljske medicine prije i za vrijeme pandemije bolesti COVID-19
Stavovi pacijentica i pacijenata o telefonskim konzultacijama u ordinaciji obiteljske medicine prije i za vrijeme pandemije bolesti COVID-19
Marija Škreb
Cilj istraživanja: Ispitati stavove pacijentica i pacijenata o telefonskim konzultacijama prije i za vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19 u Specijalističkoj ordinaciji obiteljske medicine Ivica Cvetković, dr. med. spec. obit. med. u Samoboru. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Kako bi se nastavila pružati zdravstvena skrb telefonskim konzultacijama pacijenata ordinacije obiteljske medicine, potrebno je ispitati kakvi su stavovi pacijenata o takvom...
Stavovi studenata 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva u Svetoj Nedelji prema oboljelima od bipolarnog afektivnog poremećaja
Stavovi studenata 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva u Svetoj Nedelji prema oboljelima od bipolarnog afektivnog poremećaja
Ana Vuksan
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati i prikazati stavove studenata 2. godine diplomskog studija sestrinstva FDMZ-a Sveta Nedelja prema oboljelima od bipolarnog afektivnog poremećaja. USTROJ STUDIJE: Provedeno je presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: Ispitanike su činili studenti 2. godine diplomskog studija sestrinstva FDMZ-a Sveta Nedelja. Uzorak je činio 67 ispitanika koji su dobrovoljno pristali sudjelovati u istraživanju. Sudjelovanje u istraživanju je bilo potpuno anonimno te...
Stavovi studenata Sestrinstva o estetskoj kirurgiji
Stavovi studenata Sestrinstva o estetskoj kirurgiji
Laura Marinčić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati znanje i stavove studenata sestrinstva o estetskoj kirurgiji. NACRT STUDIJE: Presječno istraživanje s prigodnim uzorkom. ISPITANICI I METODE: U istraživanju o stavovima studenata sestrinstva o estetskoj kirurgiji su sudjelovali studenti sestrinstva na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek koje je provedeno pomoću upitnika „Svijest i odnos zdravstvenih radnika prema estetskoj kirurgiji“ (engl. Awareness and Attitude of Health Workers to...
Stavovi studenata Sestrinstva o smrti i umiranju
Stavovi studenata Sestrinstva o smrti i umiranju
Katarina Došlić
Cilj istraživanja: Ispitati stavove studenata studija Sestrinstva o smrti. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje je obuhvatilo 140 studenata. Podaci su dobiveni anketnim upitnikom. Rješavanje je trajalo 5 – 8 minuta. Rezultati: Rezultati ispitivanja pokazuju da što su ispitanici stariji, to je manje izražen strah od smrti (Rho = -0,190), izbjegavanje smrti (Rho = -0,172), a veće je neutralno prihvaćanje (Rho = 0,172). U domeni prihvaćanja...
Stavovi studenata fizioterapije o učinkovitosti fizioterapijskih intervencija kod cerebralne paralize
Stavovi studenata fizioterapije o učinkovitosti fizioterapijskih intervencija kod cerebralne paralize
Majda Bajramović
Cilj istraživanja: Odrediti stavove studenata fizioterapije prema djelotvornosti pojedinačnih fizioterapijskih intervencija u terapiji kod dijagnoze cerebralne paralize. Definirati ima li razlike u stavovima u odnosu na spol, studijski program te radno iskustvo. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno tijekom ožujka i travnja 2021. Ispitanici i metode: U provedenom istraživanju uključeno je 88 studenata fizioterapije na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo. Podaci su...
Stavovi studenata fizioterapije o učinkovitosti primjene specifičnih fizioterapijskih intervencija kod lumbalnog bolnog sindroma
Stavovi studenata fizioterapije o učinkovitosti primjene specifičnih fizioterapijskih intervencija kod lumbalnog bolnog sindroma
Neven Kirin
Cilj istraživanja: Ispitati stavove studenata fizioterapije o učincima specifičnih fizioterapijskih intervencija kod osoba koje boluju od lumbalnog bolnog sindroma Nacrt studije: Presječna studija Ispitanici i metode: U istraživanje je uključeno 57 studenata fizioterapije s Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo. Metoda prikupljanja podataka je bila putem online anketnog upitnika sastavljenog od općih sociodemografskih pitanja i pitanja s naglaskom na stavove ispitanika o...
Stavovi studenata o uključivanju osoba s intelektualnim teškoćama u zajednicu
Stavovi studenata o uključivanju osoba s intelektualnim teškoćama u zajednicu
Petra Milčić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Prikazati stavove studenata diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva o uključivanju OIT u zajednicu. USTROJ STUDIJE: Provedeno je presječno istraživanje. METODE: Ispitanike je činilo 128 studenata diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva u Svetoj Nedelji. Podatci su prikupljani upitnikom posebno dizajniranim za potrebe ovog rada. REZULTATI: Bilo je više ženskih ispitanica, ispitanika u dobnoj skupini 36 i više godina, prosječne dobi 35,55 godina, u...
Stavovi studenata preddiplomskog i diplomskog studija Sestrinstva o liječenju akutnog moždanog udara postupkom trombolize
Stavovi studenata preddiplomskog i diplomskog studija Sestrinstva o liječenju akutnog moždanog udara postupkom trombolize
Dario Deanović
Uvod: Intravenska tromboliza jedini je odobreni sustavni reperfuzijski tretman za bolesnike s akutnim ishemijskim moždanim udarom. Intravenska tromboliza ostaje kamen temeljac liječenja akutnog moždanog udara. Od presudne su važnosti odgovarajući odabir bolesnika i pravodobno liječenje. Cilj: Ispitati stavove studenata o liječenju akutnog moždanog udara postupkom trombolize te usporediti prema sociodemografskim obilježjima. Metode: Anketni upitnik postavljen online. ...
Stavovi studenata sestrinstva o sestrinskoj profesiji
Stavovi studenata sestrinstva o sestrinskoj profesiji
Ankica Anušić Ivanović
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati stavove studenata sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek o sestrinskoj profesiji. NACRT STUDIJE: Presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: U istraživanju su sudjelovali studenti sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u akademskoj godini 2022./23. Za potrebe istraživanja, a uz dozvolu autora, korišten je upitnik koji je objavljen u članku Assessment of Students’ Attitudes Towards the Nursing Profession at...

Pages