Pages

Učestalost i razlozi ekstrakcije umnjaka u specijalističkoj ordinaciji oralne kirurgije
Učestalost i razlozi ekstrakcije umnjaka u specijalističkoj ordinaciji oralne kirurgije
Alessia Cerin
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati učestalost i razlog ekstrakcije umnjaka u Privatnoj specijalističkoj ordinaciji dentalne medicine za oralnu kirurgiju Stjepan Siber u Osijeku. Nacrt studije: Presječno istraživanje u Privatnoj specijalističkoj ordinaciji dentalne medicine za oralnu kirurgiju Stjepan Siber u Osijeku. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovao 51 ispitanik Privatne specijalističke ordinacije dentalne medicine za oralnu kirurgiju Stjepan...
Učestalost infekcije kirurških rana na Odjelu za pedijatrijsku intenzivnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Učestalost infekcije kirurških rana na Odjelu za pedijatrijsku intenzivnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Kristijana Vošćak
CILJ ISTRAŽIVANJA: Utvrditi učestalost infekcija kirurških rana djece liječene na Odjelu za pedijatrijsku intenzivnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb te utvrditi kliničke ishode. NACRT STUDIJE: Presječna studija. ISPITANICI I METODE: Istraživanje je obuhvatilo ukupno 136 ispitanika koji su zbog potrebe za kirurškom intervencijom bili hospitalizirani na Odjelu za pedijatrijsku intenzivnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb u razdoblju od 1. 6. 2021. do 31....
Učestalost internetskog nasilja kod učenika srednjih škola na području Vukovarsko-srijemske županije
Učestalost internetskog nasilja kod učenika srednjih škola na području Vukovarsko-srijemske županije
Ivana Merkaš
Cilj: Cilj rada ispitati je učestalost internetskoga nasilja kod učenika srednjih škola na području Vukovarsko-srijemske županije. Podciljevi rada: ispitati uključenost učenika u internetsko nasilje u odnosu na školu koju pohađaju, ispitati znanje učenika o tome što podrazumijeva pojam internetskoga nasilja u odnosu na školu koju pohađaju. Ispitanici i metode: Ispitanici istraživanja bili su punoljetni učenici koji pohađaju Zdravstvenu i veterinarsku školu, te Poljoprivredno...
Učestalost isključivog dojenja na području Vukovarsko-srijemske županije
Učestalost isključivog dojenja na području Vukovarsko-srijemske županije
Kristina Krajnović
Cilj: Ispitati učestalost isključivog dojenja na području Vukovarsko-srijemske županije. Nacrt studije: Provedeno je presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 302 ispitanice s područja Vukovarskosrijemske županije. Istraživanje je provedeno pomoću anonimnog upitnika, provedenog online u Google Forms formi od veljače do travnja 2021. godine. Rezultati: Rezultatima je utvrđeno kako postoji značajna statistička povezanost između ...
Učestalost komplikacija dojenja od strane majki
Učestalost komplikacija dojenja od strane majki
Irela Petrinović
Cilj istraživanja: Ispitati učestalost komplikacija dojenja od strane majki, povezanost pojavnosti komplikacija dojenja s brojem djece te povezanost pojavnosti komplikacija dojenja s načinom poroda. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno prospektivno te dijelom retrospektivno. Provedeno je od 1.1.2020. do 1.5.2021. Anonimnim anketnim upitnicima prikupljeni su podatci majki koje su rodile u vremenu provođenja istraživanja na području rada patronažne sestre Doma zdravlja Zagreb...
Učestalost primjene intravitrealnih injekcija prije i tokom COVID-19 pandemije na Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice Sveti Duh
Učestalost primjene intravitrealnih injekcija prije i tokom COVID-19 pandemije na Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice Sveti Duh
Tomislav Krejčir
Cilj istraživanja: Ispitati učestalost primjene intravitrealnih injekcija prije i tijekom COVID-19 pandemije na Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice Sveti Duh u definiranom vremenskom razdoblju. Nacrt istraživanja: Ovo istraživanje provedeno je kao retrospektivno kohortno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanje je uključeno 1975 ispitanika oba spola, od toga 911 ispitanika ženskog spola i 1064 ispitanika muškog spola koji su liječeni intravitrealnim injekcijama na...
Učestalost psihosomatskih simptoma u adolescenata na području Brodsko-posavske županije
Učestalost psihosomatskih simptoma u adolescenata na području Brodsko-posavske županije
Maja Crnolatac
Cilj istraživanja: Istražiti učestalost psihosomatskih simptoma (PSS) i rizične činitelje za njihovu pojavu među učenicima srednjih škola Brodsko-posavske županije. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje koje je provedeno tijekom školske godine 2019./2020. obuhvatilo je učenike prvih i završnih razreda srednjih škola na području grada Slavonskog Broda koje pohađaju djeca s područja Brodsko-posavske županije. Ispitanici su ispunili...
Učestalost sepse kod pacijenata nakon zahvata URS/ FURS
Učestalost sepse kod pacijenata nakon zahvata URS/ FURS
Danica Matić Bućan
Cilj istraživanja: Ispitati učestalost sepse kod pacijenata nakon obavljenog zahvata URS i/ili FURS, tj. utvrditi postoji li značajna razlika u odnosu na dob, spol i dužinu trajanja zahvata. Nacrt studije: Retrospektivna presječna studija. Ispitanici i metode: U istraživanje su uključeni podatci pacijenata iz BIS-a koji su bili na zahvatu odstranjenja ureteralnih ili bubrežnih kamenaca u razdoblju od 1. srpnja 2020. do 31. prosinca 2021. godine. Podatci su prikupljeni i obrađeni u...
Učestalost verbalnog nasilja nad zaposlenicima Objedinjenog hitnog bolničkog prijema
Učestalost verbalnog nasilja nad zaposlenicima Objedinjenog hitnog bolničkog prijema
Kristina Višić
Uvod: Zbog samog posla koji karakteriziraju zahtjevni uvjeti i načini rada, odgovornost te izloženost raznim štetnostima zaposlenici u zdravstvu često su izloženi i samom nasilju na poslu, pa tako i verbalnom nasilju. Cilj: Ispitati učestalost verbalnog nasilja nad zaposlenicima Objedinjenog hitnog bolničkog prijema te ispitati učestalost verbalnog nasilja nad zaposlenicima Objedinjenih hitnih bolničkih prijema prema sociodemografskim podatcima. Ispitanici i metode: U...
Učinak fizioterapije kod oboljelih od multiple skleroze ovisno o obliku i vrsti fizioterapijske intervencije
Učinak fizioterapije kod oboljelih od multiple skleroze ovisno o obliku i vrsti fizioterapijske intervencije
Elena Marenić
Cilj istraživanja: Ispitati učinak fizioterapije kod oboljelih od MS-e ovisno o obliku i vrsti fizioterapijske intervencije, te vidjeti postoje li razlike u odgovorima s obzirom na spol, razinu obrazovanja, radni ili bračni status ispitanika te tip MS-e. Ustroj studije: Istraživanje koje je provedeno u svrhu izrade ovog diplomskog rada odgovara prosječnom istraživanju na uzorku od 75 ispitanika. Ispitanici i metode: Ispitanici su osobe koje su oboljele od multiple skleroze. Osobe...
Učinkovitost biostimulativne terapije kod pacijenata s atipičnom orofacijalnom boli
Učinkovitost biostimulativne terapije kod pacijenata s atipičnom orofacijalnom boli
Ivor Fischer
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja je istražiti učinkovitost različitih valnih duljina laserskog zračenja u liječenju orofacijalne boli mjerenjem smanjenja boli pomoću vizualne analogne ljestvice (VAS). Ovo istraživanje pružit će značajan doprinos u liječenju atipične orofacijalne boli poglavito njenog najčešćeg oblika a to je sindrom pekućih usta. Ispitanici i metode: U istraživanje je uključeno 30 pacijenata s dijagnosticiranim sindromom pekućih usta....
Učinkovitost online nastave kroz perspektivu studenata Studija sestrinstva
Učinkovitost online nastave kroz perspektivu studenata Studija sestrinstva
Višnja Išasegi
Cilj istraživanja: Ispitati mišljenje studenata studija sestrinstva o učinkovitosti online nastave. Nacrt studije: presječno istraživanje Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na 102 studenta preddiplomskog i diplomskog studija sestrinstva na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Studenti su popunjavali anoniman upitnik s 32 pitanja putem obrasca na internetu. Ispitanici su dobrovoljno sudjelovali u istraživanju, a njihova...

Pages