Paginacija

Povezanost duhovnosti i straha od smrti kod gerijatrijskih bolesnika
Povezanost duhovnosti i straha od smrti kod gerijatrijskih bolesnika
Sandra Žižić
Cilj istraživanja: Ispitati povezanost duhovnosti i straha od smrti kod gerijatrijskih bolesnika otoka Visa. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 134 ispitanika (42 muškog spola i 92 ženskog spola). Dob ispitanika bila je u rasponu od 65 do 86 i više godina. U svrhu istraživanja korišten je anonimni upitnik formiran za potrebe anketiranja ispitanika. Rezultati: Viša razina duhovnosti uočena je kod starijih osoba u dobi od 65 do...
Povezanost empatije i radnog iskustva medicinskih sestara i medicinskih tehničara u zdravstvenoj njezi u kući
Povezanost empatije i radnog iskustva medicinskih sestara i medicinskih tehničara u zdravstvenoj njezi u kući
Ana Pejin
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja „Povezanost empatije i radnog iskustva medicinskih sestara i medicinskih tehničara u zdravstvenoj njezi u kući“ bio je ispitati postoji li veza između radnog iskustva i razine pokazivanja empatije medicinskih sestara i medicinskih tehničara koji su zaposleni u djelatnosti zdravstvene njege u kući. Nacrt studije: presječena studija. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na broju od ukupno 65 medicinskih sestara i medicinskih...
Povezanost načina života s pojavom boli u kralježnici
Povezanost načina života s pojavom boli u kralježnici
Doris Papac
Cilj istraživanja: Ispitati povezanost načina života s pojavom boli u kralježnici. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 184 ispitanika. Ciljana skupina bile su osobe koje su u radnom odnosu minimalno 6 mjeseci s područja istočne Slavonije, odnosno Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Istraživanje je obuhvatilo zanimanja iz 5 različitih djelatnosti s obzirom na položaj tijela u kojem provode većinu radnog...
Povezanost neravnoteže percipiranog napora i percipirane nagrade s angažiranošću medicinskih sestara u tercijarnoj psihijatrijskoj ustanovi
Povezanost neravnoteže percipiranog napora i percipirane nagrade s angažiranošću medicinskih sestara u tercijarnoj psihijatrijskoj ustanovi
Bernarda Gazić
Cilj istraživanja: Glavni cilj istraživanja bio je ispitati povezanost neravnoteže napora i nagrade (NNN) s radnom angažiranošću medicinskih sestara i tehničara (MST) u tercijarnoj psihijatrijskog ustanovi, neovisnu o visini plaće. Nacrt studije: Provedena je presječna studija tijekom lipnja i srpnja 2022. godine na Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Zagrebu. Ispitanici i metode: Ciljana populacija bili su MST oba spola, sa zaposlenjem na neodređeno u javnoj, tercijarnoj...
Povezanost noćnog rada na kvalitetu sna i kvalitetu života zdravstvenih djelatnika
Povezanost noćnog rada na kvalitetu sna i kvalitetu života zdravstvenih djelatnika
Ljerka Zagorec
Ciljevi: Ispitati povezanost noćnog rada, kvalitete sna i života zdravstvenih djelatnika. Ispitati utjecaj radnog vremena na kvalitetu spavanja, pospanost i oboljenja ispitanika, povezanost noćnog rada s domenama psihičkog zdravlja, okoliša, tjelesnog zdravlja i socijalnih odnosa, povezanost kvalitete spavanja i pospanosti u odnosu na varijable koje se odnose na posao te međusobne povezanosti ispitivanih domena, kvalitete spavanja i pospanosti. Metode: Provedeno je anonimno i...
Povezanost okoline i medija na mentalno zdravlje žena za vrijeme babinja
Povezanost okoline i medija na mentalno zdravlje žena za vrijeme babinja
Dorotea Jušić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati mišljenje žena o čimbenicima utjecaja na mentalno zdravlje žena za vrijeme babinja. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Ispitano je bilo 396 žena u statusu majčinstva. Provedena je anonimna anketa izrađena na platformi Google Forms. Instrument istraživanja bio je anketni upitnik koji se sastojao od tri dijela: sociodemografski podaci i općeniti podaci o okolini i medijima, povezanost okoline s...
Povezanost ovisnosti o Facebooku i ovisnosti o internetu kod mladih
Povezanost ovisnosti o Facebooku i ovisnosti o internetu kod mladih
Angela Gašparović
Cilj: Ispitati povezanost ovisnosti o Facebooku s ovisnosti o internetu kod mladih. Ispitati postoje li razlike u ovisnosti o internetu i o Facebooku prema demografskim varijablama (dob, spol, mjesto stanovanja, suživot u kućanstvu i obrazovanje), postoji li povezanost ovisnosti o internetu i ovisnosti o Facebooku s dužinom korištenja računala/ smartphonea, te ispitati koji su prediktori ovisnosti o Facebooku od istraživanih varijabli. Metode: Istraživanje je obuhvatilo...
Povezanost pandemije bolesti COVID-19 s razinom stresa, anskioznosti i depresivnosti medicinskih sestara/tehničara
Povezanost pandemije bolesti COVID-19 s razinom stresa, anskioznosti i depresivnosti medicinskih sestara/tehničara
Mateo Pleša
Cilj istraživanja: Ispitati povezanost pandemije bolesti COVID-19 i razine stresa, anksioznosti i depresije medicinskih sestara i tehničara. Nacrt studije: Ispitivanje je provedeno po principu presječne studije. Ispitanici i metode: Ispitanici su bili medicinske sestra i tehničari, ukupno njih 112. Istraživanje je provedeno u razdoblju od 7.6.2021. do 14.6.2021. godine. Kao instrument istraživanja korišten je anketni upitnik koji se sastojao od 5 dijelova: sociodemografski ...
Povezanost socijalne podrške i donošenje odluke o cijepljenju osoba starije životne dobi u vezi s pandemijom bolesti COVID-19
Povezanost socijalne podrške i donošenje odluke o cijepljenju osoba starije životne dobi u vezi s pandemijom bolesti COVID-19
Josipa Šućur
Cilj: Ispitati u kojoj mjeri starije osobe same donose odluke vezane uz njihovo zdravlje i koliko socijalna okolina utječe na donošenje tih odluka tijekom pandemije Covid-19. Ispitanici i metode: Presječno istraživanje obuhvatilo je osobe starije od 65 godina. Proveden je anonimni anketni upitnik i Multidimenzionalna skala percipirane socijalne podrške. Rezultati: Većina ispitanika (37,8 %) navela je kako je na njihovu odluku za cijepljenje utjecao liječnik obiteljske medicine....
Povezanost socijalne podrške i kvalitete života osoba starije životne dobi
Povezanost socijalne podrške i kvalitete života osoba starije životne dobi
Stana Schmidt
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je ispitati povezanost socijalizacije unutar obitelji i društva na kvalitetu života starijih osoba. Ustroj studije: Provedeno je presječno istraživanje, od veljače 2022. do travnja 2022. godine. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na 203 ispitanika, od kojih je 74 muškaraca i 129 žena, dobi u rasponu od 64 do najviše 93 godine. Korištenje baza podataka relevantnih za područje biomedicine i zdravstva, predstavit će utjecaj...
Povezanost socijalne potpore i socioekonomskog statusa s pojavnošću sindroma krhkosti kod osoba starije životne dobi Sisačko- moslavačke županije
Povezanost socijalne potpore i socioekonomskog statusa s pojavnošću sindroma krhkosti kod osoba starije životne dobi Sisačko- moslavačke županije
Tajana Žižak
Cilj istraživanja: Cilj rada je ispitati pojavnost i stupanj krhkosti osoba starije životne dobi Sisačko-moslavačke županije te ispitati razlike s obzirom na sociodemografske karakteristike, socioekonomski status, socijalnu potporu te razlike s obzirom na podatke vezane uz slobodno vrijeme (hobije). Metode i ispitanici: Istraživanje je obuhvaćalo osobe starije od 65. godine života, sudjelovalo je 310 ispitanika te je provedeno u Sisačko-moslavačkoj županiji. Kao instrument...
Povezanost specifičnih čimbenika stresa i kvalitete života medicinskih sestara zaposlenih u palijativnoj skrbi.
Povezanost specifičnih čimbenika stresa i kvalitete života medicinskih sestara zaposlenih u palijativnoj skrbi.
Karolina Omašić
Cilj istraživanja: Cilj je istraživanja dobiti uvid u pojavnost specifičnih čimbenika stresa kod medicinskih sestara i tehničara zaposlenih u palijativnoj skrbi i njihovo zadovoljstvo kvalitetom života. Ustroj studije: Primijenjen je presječni dizajn istraživanja, uz primjenu validiranih upitnika. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 115 medicinskih sestara i tehničara, zaposlenika 45 zdravstvenih ustanova koje provode palijativnu skrb. Kao instrument ...

Paginacija