Paginacija

Percepcija socijalne podrške na posttraumatski rast kod posttraumatskog stresnog poremećaja
Percepcija socijalne podrške na posttraumatski rast kod posttraumatskog stresnog poremećaja
Jelena Kalanj
Cilj istraživanja: ispitati koliko se često javlja fenomen posttraumatskog rasta u pacijenata s posttraumatskim stresnim poremećajem te ispitati povezanost socijalne podrške i posttraumatskog rasta Ustroj studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Uzorak istraživanja činilo je sveukupno 165 pacijenata liječenih na Odjelu za psihijatriju Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar. U istraživanju je kao instrument ispitivanja korišten upitnik sociodemografskih obilježja,...
Percepcija studenata Sestrinstva o osobama sa  psihičkim oboljenjima
Percepcija studenata Sestrinstva o osobama sa psihičkim oboljenjima
Martina Cvetković
Cilj istraživanja: Ispitati postoje li predrasude kod studenata na preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo Osijek prema psihički oboljelim osobama. Ispitati utječe li godina studija na percepciju studenata prema psihički oboljelim osobama, odnosno dolazi li obrazovanjem do smanjenja predrasuda i stigmatizacije. Nacrt studije: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: Provedeno je istraživanje putem dobrovoljne, anonimne online ankete. U istraživanju je sudjelovalo...
Percepcija studenata sestrinstva o hagioterapijskom pristupu
Percepcija studenata sestrinstva o hagioterapijskom pristupu
Ivana Nikolić
Cilj istraživanja: Ispitati percepciju studenata sestrinstva o hagioterapijskom pristupu; ispitati preprjeke u ostvarenju cjelovitosti vlastite osobnosti; ispitati percepciju studenata sestrinstva prema zakonitostima duhovne duše koju naglašava hagioterapija. Nacrt studije: Provedeno je presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 145 studenata sestrinstva preddiplomskoga studija na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (Osijek, Pregrada,...
Percepcija timova obiteljske medicine Doma zdravlja Osječko baranjske županije o suradnji s patronažnim sestrama
Percepcija timova obiteljske medicine Doma zdravlja Osječko baranjske županije o suradnji s patronažnim sestrama
Nina Varžić
Cilj istraživanja: Ispitati percepciju o suradnji liječnika obiteljske medicine s patronažnom službom te ima li kakve razlike s obzirom na spol, starost, razinu obrazovanja i mjesto rada. Nacrt istraživanja: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: U istraživanju su sudjelovala 93 ispitanika, medicinske sestre i liječnici obiteljske medicine Doma zdravlja u Osječko-baranjskoj županiji. Istraživanje je provedeno anonimnom anketom koja je izrađena za ovo istraživanje. ...
Percepcija trudnica o toksoplazmozi i štetnim utjecajima na fetus
Percepcija trudnica o toksoplazmozi i štetnim utjecajima na fetus
Lucija Hren
Cilj istraživanja: Ispitati razlike u znanju i percepciji trudnica o toksoplazmozi obzirom na dob, obrazovanje, mjesto stanovanja, tromjesečje trudnoće i posjedovanje mačke za kućnog ljubimca. Ispitati povezanost znanja i percepcije s načinom informiranja te prediktore znanja o toksoplazmozi. Nacrt studije: presječna studija Ispitanici i metode: U istraživanju su sudjelovale 172 trudnice u dobi između 18 i 45 godina. Podatci su prikupljeni uz pomoć programa Google Sheets...
Percepcija ženske neplodnosti u javnosti
Percepcija ženske neplodnosti u javnosti
Andreja Predrijevac
Cilj istraživanja: Ispitati percepciju ženske neplodnosti u javnosti, razlike u percepciji u odnosu na mjesto stanovanja, bračni status, stručnu spremu i postavljenu dijagnozu neplodnosti te ispitati povezanost percepcije neplodnosti i dobi ispitanica. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Sudjelovale su 202 ispitanice koje su dobrovoljno pristale na sudjelovanje u istraživanju. Istraživanje je anonimno i provedeno je distribucijom anketnog upitnika putem ...
Percepcije i znanje zdravstvenih radnika o neurogenoj orofaringealnoj disfagiji
Percepcije i znanje zdravstvenih radnika o neurogenoj orofaringealnoj disfagiji
Ivana Lalić Pavlak
Cilj istraživanja: Cilj je istraživanja bio ispitati stavove i znanja zdravstvenih djelatnika o neurogenoj orfaringealnoj disfagiji. Nacrt studije: Presječna studija Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno u Kliničkoj bolnici Dubrava od travnja do lipnja 2022. godine među zdravstvenim djelatnicima. U istraživanju je sudjelovalo 107 ispitanika. Za svrhu istraživanja kreiran je anonimni anketni upitnik. Rezultati: Prema dobivenim rezultatima istraživanja vidljivo je da...
Perfekcionizam, samopoštovanje i mentalno zdravlje medicinskih sestara i medicinskih tehničara u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan
Perfekcionizam, samopoštovanje i mentalno zdravlje medicinskih sestara i medicinskih tehničara u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan
Mia Moškatelo
Cilj istraživanja: rad zdravstvenih djelatnika nerijetko iziskuje predanost, izbjegavanje pogrešaka te težnju k savršenstvu s obzirom na to da se brinu za ljude oboljele od različitih bolesti, što samo po sebi može biti vrlo stresno i emocionalno iscrpljujuće. Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati pozitivni/adaptivni i negativni / neadaptivni perfekcionizam kod medicinskih sestara i medicinskih tehničara te njihovu povezanost sa samopoštovanjem i mentalnim zdravljem, odnosno...
Petogodišnja retrospektivna analiza osobitosti zdravstvene skrbi djece oboljele od Guillain-Barréova sindroma na dječjim odjelima u pet hrvatskih bolnica
Petogodišnja retrospektivna analiza osobitosti zdravstvene skrbi djece oboljele od Guillain-Barréova sindroma na dječjim odjelima u pet hrvatskih bolnica
Renata Apatić
Cilj istraživanja: Cilj je istraživanja kroz petogodišnje razdoblje na pedijatrijskim odjelima pet hrvatskih bolnica prikazati osobitosti zdravstvene skrbi djece oboljele od Guillain-Barréova sindroma. Nacrt studije: Primijenjena je retrospektivna analiza medicinske dokumentacije iz perioda od 01.01.2015. do 31.12.2019. godine. Ispitanici i metode: Istraživanje je obuhvatilo 14-ero djece u dobi od osam mjeseci do 17 godina. Primijenjen se upitnik sastojao od dva dijela i...
Pohrana matičnih stanica krvi iz pupkovine
Pohrana matičnih stanica krvi iz pupkovine
Ivona Benković
Uvod: Davno, prije otprilike 70 godina, susrećemo se s prvim istraživanjima o tkivnim matičnim stanicama, a znanstvenici toga doba konstatirali su da koštana srž sadržava različite tipove stanica. Transplantacijska terapija hematopoetskim tkivnim stanicama primjenjuje se već pedesetak godina. Tkivne matične stanice iz krvi pupkovine koriste se u liječenju hematoloških i nehematoloških bolesti. Postupci: U ovome radu je pretražena stručna literatura stranih i domaćih...
Pojava sindroma sagorjevanja među djelatnicima Objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Pojava sindroma sagorjevanja među djelatnicima Objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Marija Jajčević
Uvod: Zdravstveni su djelatnici stalno izloženi stresu, a količina stresa uvjetovana je radnim vremenom, dinamikom posla i kontinuiranom skrbi za pacijente pacijente. To često dovodi do emocionalnog pritiska na zdravstvene djelatnike, što može negativno utjecati na njihovo mentalno zdravlje, a pogoduje i pojavi sagorijevanja na poslu poslu. Cilj istraživanja: Utvrditi pojavu sindroma sagorijevanja kod djelatnika Objedinjenog hitnog bolničkog prijma KBC KBC-a Zagreb. Specifični su...
Pojavnost anksioznosti i depresivnosti kod medicinskih sestara/tehničara koji su pružali skrb bolesnicima za vrijeme pandemije SARS-CoV-2 u Kliničkom bolničkom centru Osijek
Pojavnost anksioznosti i depresivnosti kod medicinskih sestara/tehničara koji su pružali skrb bolesnicima za vrijeme pandemije SARS-CoV-2 u Kliničkom bolničkom centru Osijek
Juro Zeba
Uvod: Praćenje mentalnog zdravlja zdravstvenih djelatnika povezano je s kvalitetom ţivota zdravstvenog osoblja i direktno utjeĉe na skrb koju zdravstveno osoblje pruţa. Cilj istraţivanja: Cilj je istraţivanja ispitati razlike u razini anksioznosti i depresije kod medicinskih sestara/tehniĉara koji su pruţali skrb bolesnicima oboljelim od SARS-CoV-2 i onih koji nisu koristili posebnu zaštitnu odjeću u Kliniĉkom bolniĉkom centru Osijek. Ispitanici i metode: U...

Paginacija