Paginacija

Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na mentalno zdravlje medicinskih sestara i medicinskih tehničara Opće županijske bolnice Požega
Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na mentalno zdravlje medicinskih sestara i medicinskih tehničara Opće županijske bolnice Požega
Valentina Tvrdy
Uvod: Pandemija bolesti COVID -19 utjecala je na zdravlje i živote više od milijun ljudi cijelog svijeta. Preopterećenost zdravstvenog sustava utjecala je na pružatelje zdravstvenih usluga, odnosno na medicinske sestre i tehničare koji se bore na prvoj crti kako bi zaštitili živote svih oboljelih pacijenata, a koji se smatraju jednom od najranjivijih skupina za razvoj psihičkih smetnji. Cilj: Ispitati utjecaj pandemije na mentalno zdravlje medicinskih sestara i tehničara Opće...
Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na tjelesnu aktivnost studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na tjelesnu aktivnost studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Antonio Lozić
Cilj istraživanja: Procijeniti razinu tjelesne aktivnosti i neaktivnosti studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo prije pojave i nakon pojave pandemije uzrokovane Sars-CoV-2 virusom. U istraživanje je također cilj utvrditi razlike s obzirom na spol, dob i bračni status. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno tijekom siječnja i veljače 2021. godine. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 143 ispitanika. Podaci su prikupljeni pomoću anonimnog...
Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na tjelesnu aktivnost studenata Fizioterapije Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na tjelesnu aktivnost studenata Fizioterapije Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Dora Šepčić
Cilj istraživanja: Ispitivanje tjelesne aktivnosti studenata fizioterapije na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek tijekom pandemije bolesti COVID-19 kako bi se usporedilo s razdobljem prije pandemije. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na ukupno 118 studenata preddiplomskog i diplomskog studija fizioterapije (31 muškarca i 87 žena). Prikupljeni su podatci online upitnikom, a on je sastavljen od četiriju dijelova. Prvi dio anketnog upitnika vezan je uz ...
Utjecaj parodontne bolesti na krvožilni sustav
Utjecaj parodontne bolesti na krvožilni sustav
Beata Brechelmacher
Cilj: Cilj ovoga rada bio je prikaz povezanosti između oralnog i općeg zdravlja koja je dugo bila predmet istraživanja. Mnoge su studije pokazale da je potencijalna parodontopatija povezana s povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Prikaz teme: Oralne infekcije i koronarna bolest su bolesti koje imaju zajednički uzrok u više dodirnih točaka. Najčešći oblik parodontne bolesti je kronični i agresivni parodontitis. On se ponajviše javlja u osoba starije životne dobi,...
Utjecaj plesnog pokreta na psihofizičko zdravlje žena
Utjecaj plesnog pokreta na psihofizičko zdravlje žena
Antonia Krolo
Cilj istraživanja: Ispitati kakav utjecaj ima plesni pokret s emocionalnom komponentom na psihičko i fizičko zdravlje žena, utvrditi postojanje razlika u odnosu na dob, razinu obrazovanja, mjesto stanovanja, bračni status, ekonomski status i plesnu skupinu. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U ispitivanju je sudjelovalo 62 ispitanice koje su bile uključene u ples s emocionalnom komponentom kroz tri plesne skupine. Upotrijebljen je anonimni upitnik s ...
Utjecaj prijevremenog poroda na respiratorni status novorođenčeta u Kliničkoj bolnici Merkur
Utjecaj prijevremenog poroda na respiratorni status novorođenčeta u Kliničkoj bolnici Merkur
Petra Križić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Procijeniti utjecaj prijevremenog poroda na respiratorni status novorođenčeta u Kliničkoj bolnici Merkur. NACRT STUDIJE: Presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: Istraživanje je obuhvatilo ukupno 69 nedonoščadi rođene od 29. do 37. tjedna gestacije koja su rođena u vremenskom razdoblju od 1. prosinca 2021. do 31. ožujka 2022. Podatci za istraživanje dobiveni su iz Bolničkog informacijskog sustava i uvidom u nalaze acidobazne ravnoteže koji su učinjeni...
Utjecaj pružene socijalne podrške na poboljšanje funkcionalne neovisnosti kod bolesnika nakon moždanog udara
Utjecaj pružene socijalne podrške na poboljšanje funkcionalne neovisnosti kod bolesnika nakon moždanog udara
Veronika Ivandić
Uvod: Moždani se udar prema uzroku nastanka može podijeliti na ishemijski i hemoragijski. Neovisno o kojem od njih se radi, oboljeli mogu imati ozbiljne posljedice. Iako nije do kraja istražena, važnost pružanja socijalne podrške i uključivanja obitelji u skrb bolesnika je neupitna. Postupci: Podatci za pisanje završnog rada prikupljeni su pretraživanjem internetskih baza podataka kao što su: Scopus, Medline, Embasa, PubMed, EBSCO, Hrčak i Google Scholar te uz pomoć...
Utjecaj rada u operacijskim dvorana na stres kod medicinskih sestara/tehničara
Utjecaj rada u operacijskim dvorana na stres kod medicinskih sestara/tehničara
Mia Kantolić
Cilj istraživanja. Ispitati jačinu stresa na poslu medicinskih sestara/tehničara u operacijskim dvoranama, ispitati imaju li sociodemografska obilježja značajnu ulogu u doživljavanju stresa te ispitati imaju li svakodnevne nepredviđene i neplanirane situacije, administrativni poslovi te sukobi s kolegama značajnu ulogu u stresu. Nacrt studije. Provedeno je presječno istraživanje. Kriterij je uključivanja u istraživanje bio rad u operacijskim dvoranama KBC-a Osijek. ...
Utjecaj razvojne terapije kod nedonoščadi- prikaz slučaja
Utjecaj razvojne terapije kod nedonoščadi- prikaz slučaja
Nina Ćorluka
Cilj rada: Cilj ovog rada je, uz odabir pravovaljane medicinske literature, prikazati slučaj nedonoščeta koje je bilo izloženo neuroriziku te se zbog toga naglašava važnost rane intervencije u smislu provođenja razvojne terapije, točnije vježbi razvojne gimnastike kako bi se nedonošče s potencijalnim rizikom za daljnji razvoj moglo normalno razvijati i funkcionirati. Prikaz slučaja: Pacijentica N. N., premještena je iz rodilišta na odjel neonatologije zbog prijevremenog...
Utjecaj smjenskog i noćnog rada na život i zdravlje djelatnika Hitne medicinske pomoći Vukovarsko-srijemske županije
Utjecaj smjenskog i noćnog rada na život i zdravlje djelatnika Hitne medicinske pomoći Vukovarsko-srijemske županije
Karlo Čuljak
Cilj istraživanja: Ispitati utjecaj smjenskog i noćnog rada na život i zdravlje djelatnika Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije. Ispitati na koji način smjenski rad utječe na zaposlenike u socijalnom funkcioniranju kao i na njihovo zdravlje općenito. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na 88 zaposlenika Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije, a ispitanici su bili medicinske sestre/tehničari, vozači te liječnici. Proveden je...
Utjecaj smjenskog rada na kvalitetu života zdravstvenih djelatnika
Utjecaj smjenskog rada na kvalitetu života zdravstvenih djelatnika
Silvija Ćenan
Cilj istraživanja: 1. ispitati postoji li razlika u kvaliteti života između zdravstvenih djelatnika koji rade smjenski rad i onih koji rade samo jutarnju smjenu 2. ispitati postoji li razlika u kvaliteti sna između zdravstvenih djelatnika koji rade smjenski rad i onih koji rade samo jutarnju smjenu Nacrt studije: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: Ispitanici u ovom istraživanju su zdravstveni djelatnici Kliničke bolnice Dubrava zaposleni u Objedinjenom hitnom bolničkom...
Utjecaj smjenskog rada na pažnju kod medicinskih sestara zaposlenih na Klinici za  kirurgiju KBC a Osijek i poremećaji cirkardijarnih ritmova-budnosti i spavanja
Utjecaj smjenskog rada na pažnju kod medicinskih sestara zaposlenih na Klinici za kirurgiju KBC a Osijek i poremećaji cirkardijarnih ritmova-budnosti i spavanja
Ana Mehičić
Cilj istraživanja: Utvrditi postoji li značajan utjecaj rada u smjenama na prisutnost poremećaja spavanja i poremećaja pažnje kod medicinskih sestara i tehničara; utvrditi ovisi li utjecaj smjenskog rada na poremećaje spavanja i pažnje medicinskih sestara i tehničara s obzirom na odjel na kojem rade ili broj godina koje rade u smjenama; utvrditi postoji li razlika u cirkadijalnom ritmu između smjenskih i nesmjenskih radnika. Nacrt studije: Provedeno je prosječno...

Paginacija