Paginacija

Komunikacija i donošenje odluka u pedijatrijskoj palijativnoj skrbi
Komunikacija i donošenje odluka u pedijatrijskoj palijativnoj skrbi
Sara Sekulić
Uvod: Pedijatrijska palijativna skrb uključuje fizičku, psihosocijalnu i duhovnu pomoć oboljelom djetetu, i njegovoj obitelji, u rješavanju problema tijekom liječenja i do smrti. U donošenje odluka o tijeku liječenja, uzimajući u obzir dob djeteta, treba uključiti i dijete zajedno s obitelji i članovima tima. Pružanje palijativne pedijatrijske skrbi i asistencija u procesu umiranja djeteta, zahtijeva od medicinske sestre visoku razinu specifičnog znanja, sposobnosti i...
Konfokalna laserska endomikroskopija i njena primjena na KBC-u Zagreb/Centar za interventnu gastroenterologiju
Konfokalna laserska endomikroskopija i njena primjena na KBC-u Zagreb/Centar za interventnu gastroenterologiju
Kristina Čor
CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj ovog diplomskog rada je bio ispitati korelaciju između virtualne biopsije uprabom konfokalne laserske endomikroskopije (pCLE) i „slijepe“ biopsije, tj. patohistologije kod pacijenata oboljelih od Barrettovog jednjaka. USTROJ STUDIJE: Istraživanje je retrospektivno opservacijsko. ISPITANICI I METODE: Ispitanici su pacijenti s refluksnim smetnjama i dokazanim postojanjem Barrettovog jednjaka kojima je u razdoblju od 2018. do 2020. godine učinjena ...
Konzumacija cigareta, alkohola i narkotika kod zdravstvenih djelatnika od početka pandemije bolesti COVID-19
Konzumacija cigareta, alkohola i narkotika kod zdravstvenih djelatnika od početka pandemije bolesti COVID-19
Mario Vukomanović
Cilj: Prikupiti podatke o konzumaciji cigareta, alkohola i narkotika među zdravstvenim djelatnicima i utvrditi je li došlo do povećanja odnosno smanjenja upotrebe istih za vrijeme povećanog stresa uzrokovanog „korona krizom“ u Republici Hrvatskoj. Ustroj studije: Provedeno je presječno istraživanje, prospektivnom metodom prikupljanja podataka, u travnju 2022. godine. Ispitanici i metode: Ispitivanje je provedeno anketnim upitnikom i ciljano je usmjereno djelatnicima...
Kradljivci vremena u svakodnevnoj sestrinskoj praksi
Kradljivci vremena u svakodnevnoj sestrinskoj praksi
Iva Rebić
Cilj istraživanja: Ispitati koji su najčešći kradljivci vremena u svakodnevnom radu medicinskih sestara, ispitati ima li razlike s obzirom na radno mjesto na Klinici za infektologiju, Klinici za unutarnje bolesti i Klinici za kirurgiju te ispitati ima li razlike s obzirom na spol, dob, obrazovanje i godine radnog staža. Nacrt istraživanja: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U provedenom istraživanju sudjelovalo je 110 ispitanika zaposlenih u Kliničkom bolničkom...
Krvarenja iz gornjeg i donjeg probavnog sustava
Krvarenja iz gornjeg i donjeg probavnog sustava
Mauricio Lazarić
Uvod: Probavni sustav funkcionira kao složeni organski sustav. Ako uzmemo u obzir brojne funkcije i zadaće probavnog sustava, možemo zaključiti kako samo jedan poremećaj probavnog sustava može dovesti do ozbiljnih stanja ljudskog organizma. Postupci: Potrebne informacije i podaci za izradu završnog rada tražene su u tiskanoj literaturi uglavnom domaćih autora, člancima koji su dostupni na Internetu kao i znanstvenoj i stručnoj literaturi. Za pretraživanje članaka korišteni...
Kvaliteta zdravstvene njege trudnica i babinjača hospitaliziranih tijekom pandemije bolesti COVID-19
Kvaliteta zdravstvene njege trudnica i babinjača hospitaliziranih tijekom pandemije bolesti COVID-19
Blaženka Sumpor
Cilj istraživanja: cilj je saznati kako su trudnice i babinjače bile zadovoljne provedenom zdravstvenom i primaljskom njegom u KBC Sestre milosrdnice. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao presječna studija. Ispitanici i metode: istraživanje je provedeno na 111 trudnica i babinjača dobnog raspona od 18 do preko 40 godina hospitaliziranih tijekom 2022. godine u Klinici za ženske bolesti i porodništvo Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice uz pomoć anketnog...
Kvaliteta života bolesnika oboljelih od hipertenzije tijekom pandemije bolesti COVID-19
Kvaliteta života bolesnika oboljelih od hipertenzije tijekom pandemije bolesti COVID-19
Tena Mlinarević
Cilj istraživanja: Ispitati kvalitetu života bolesnika oboljelih od hipertenzije u odnosu na cijepni status, preboljenje bolesti COVID-19, također ispitati postoji li razlika s obzirom na dob, spol, obrazovanje i bračni status. Nacrt studije: presječno istraživanje Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovao 97 ispitanik koji su oboljeli od hipertenzije. Provedeno je u Specijalističkoj ordinaciji obiteljske medicine Branka Franjić u Ernestinovu. Korišten je Upitnik...
Kvaliteta života bolesnika s kroničnim degenerativnim bolestima lokomotornog sustava
Kvaliteta života bolesnika s kroničnim degenerativnim bolestima lokomotornog sustava
Marija Breški
Cilj istraživanja: Ispitati zadovoljstvo kvalitetom života osoba oboljelih od kroničnih degenerativnih bolesti lokomotornog sustava samoprocjenom različitih područja života, te utvrditi postoje li razlike u kvaliteti života s obzirom na opća obilježja. Ustroj studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 128 ispitanika oboljelih od kronične bolesti lumbosakralne kralježnice, vratne kralježnice i/ili koljena, koji su polazili...
Kvaliteta života bolesnika s malignom bolešću
Kvaliteta života bolesnika s malignom bolešću
Mateja Martinović
Cilj istraživanja: Ispitati kvalitetu života bolesnika oboljelih od maligne bolesti, a koji su liječeni u Općoj bolnici Nova Gradiška. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 116 ljudi (58 muškog spola i 58 ženskog spola). Dob ispitanika bila je u spektru od 30 do 71 godine. U svrhu istraživanja koristio se anketni upitnik EORTC QLQ-C30 verzije 3.0. Rezultati: Viša razina kvalitete života uočena je kod ispitanika u dobi od 31 do 50...
Kvaliteta života bolesnika s reumatoidnim artritisom liječenih biološkom terapijom
Kvaliteta života bolesnika s reumatoidnim artritisom liječenih biološkom terapijom
Marija Rajkovača
Uvod: Reumatoidni artritis (RA) je autoimuna, sustavna i kronična bolest, koju karakterizira upala sinovijalnih membrana te može dovesti do osteoartikularnog razaranja. Reumatoidni artritis može utjecati ne samo na zglobove nego i na cjelokupnu kvalitetu života, a kod nekih ljudi stanje može oštetiti različite tjelesne sustave, uključujući kožu, oči, pluća, srce i krvne žile. Cilj: Ispitati povezanost kvalitete života kod bolesnika koji primaju biološku terapiju, a...
Kvaliteta života djece s astmom na području Brodsko-posavske županije
Kvaliteta života djece s astmom na području Brodsko-posavske županije
Sandra Brnadić Pejić
Cilj istraživanja: Istražiti kvalitetu života djece s astmom kroz procjenu djece i njihovih roditelja/skrbnika, usporediti njihove procjene kao i usporediti procjenu kvalitete života u djece s astmom i njihovih zdravih vršnjaka. Analizirani su rizični činitelji koji utječu na procjenu kvalitete života. Nacrt studije: Ispitanik-kontrola Ispitanici i metode: Uključeno je 128 - ero djece (64 - ero djece s astmom i 64 - ero zdrave djece) i 128 - ero njihovih roditelja/skrbnika. Svi...
Kvaliteta života djece s prirođenim greškama srca
Kvaliteta života djece s prirođenim greškama srca
Barbara Trbojević
Cilj: istražiti činitelje koji utječu na kvalitetu života djece s prirođenim greškama srca. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 98 ispitanika oba spola. Raspon godina je od 8. do 18. godine života. Korišten je upitnik o općim sociodemografskim podatcima, vrsti dijagnosticirane prirođene srčane greške, oblicima dosadašnjeg liječenja te vrstama medikamentozne terapije. Ispitanici su popunili i upitnik Pediatric Quality of Life Inventory™ (PedsQL™) Cardiac...

Paginacija