Paginacija

Primjena i učestalost ortopedskih uložaka kod nogometaša u Školi nogometa NK Osijek
Primjena i učestalost ortopedskih uložaka kod nogometaša u Školi nogometa NK Osijek
Ivan Sajko
Cilj istraživanja: Temeljni cilj istraživanja bio je ispitati način primjene ortopedskih uložaka te njihovu učestalost prema potrebama ovisno o zdravstvenom stanju igrača u Školi nogometa NK Osijek Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao presječno istraživanje tijekom svibnja i lipnja 2021. godine, anonimnim online upitnikom koji se sastojao od 20 pitanja. Ispitanici i metode: Ispitanici su bili 104 igrača iz Škole nogometa NK Osijek, uzrasnih kategorija pionira,...
Primjena kontinuirane autotransfuzije kod transplantacije jetre u Kliničkoj bolnici Merkur
Primjena kontinuirane autotransfuzije kod transplantacije jetre u Kliničkoj bolnici Merkur
Hrvoje Kaurin
Cilj istraživanja: Ispitati korist intraoperacijske primjene uređaja za autotransfuziju u svrhu smanjenja potreba potrošnje homologne krvi. Koliko je bolesnika za vrijeme transplantacije jetre koristilo autotransfuziju s obzirom na dob, spol, dijagnozu i kakve su bile potrebe za nadoknadom volumena krvi te postoji li povezanost dijagnoze sa spolom i dobi ispitanika. Povezanost spola i dobi s ukupnim gubitkom krvi, unosom homologne krvi i količine vraćene krvi te povezanost gubitka krvi...
Primjena metoda prevencije ozljeda kod amaterskih nogometaša
Primjena metoda prevencije ozljeda kod amaterskih nogometaša
Luka Kovačević
Cilj istraživanja: Temeljni cilj istraživanja bio je ispitati učestalost korištenja metoda prevencije ozljeda amaterskih nogometaša. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao presječno istraživanje tijekom siječnja i veljače 2021. godine online upitnikom koji se sastojao od 9 pitanja. Ispitanici i metode: Ispitanici su 103 amaterska nogometaša odabrana slučajnim odabirom, koji igraju u raznim klubovima u rangovima nižim od Treće hrvatske nogometne lige. Rezultati: Mali...
Primjena neinvazivne ventilacije visokoprotočnim nazalnim kanilama u pacijenata oboljelih od virusa Covid-19
Primjena neinvazivne ventilacije visokoprotočnim nazalnim kanilama u pacijenata oboljelih od virusa Covid-19
Angelina Verović
UVOD: Krajem 2019. godine u Wuhanu u Kini prvi je put izoliran novi koronavirus, kasnije nazvan teškim akutnim respiratornim sindromom (SARS-CoV-2). Koronavirus uzrokuje skup akutnih respiratornih bolesti, nazvan koronavirusna bolest 2019 (COVID-19). Najčešći razlog prijema pacijenta u jedinicu intenzivnog liječenja razvoj je akutnog hipoksemičnog zatajenja disanja, što je indikacija za primjenu neinvazivne ventilacije visokoprotočnim nazalnim kanilama. POSTUPCI: Za pisanje...
Primjena tehnoloških dostignuća - medicinski i bioetički izazov suvremenog društva
Primjena tehnoloških dostignuća - medicinski i bioetički izazov suvremenog društva
Monika Barić
Uvod: Napredak znanosti i tehnologije dovodi do novih mogućnosti u medicini kao što je liječenje prethodno neizlječivih bolesti, produljenje života i odgađanje smrti. To je dovelo do distanazije. Distanaziju odlikuje bolna i polagana smrt bolesnika praćena patnjom zbog nepotrebnih medicinsko-tehničkih postupaka. Postupci: Pretraživana je literatura na hrvatskom i engleskom jeziku, u bazama podataka Hrčak, PubMed i Scopus. Prikaz teme: Distanaziju je potrebno sagledati s...
Primjena virtualne stvarnosti u rehabilitaciji neuroloških bolesti
Primjena virtualne stvarnosti u rehabilitaciji neuroloških bolesti
Denis Hudi
UVOD: Neurološke bolesti povezane su s visokom stopom smrtnosti i invaliditeta. Rehabilitacija kod neuroloških bolesti odnosi se na vraćanje motoričkih i kognitivnih funkcija pacijenta u čemu nam razvoj novih tehnologija može pomoći postići bolje rezultate. Virtualna stvarnost pruža interaktivno virtualno okruženje, utječe na neuroplastičnost i pomaže u oporavku pacijenata tijekom rehabilitacije. POSTUPCI: Pretraživane baze podataka bile su Pubmed i Hrčak. Prilikom...
Prirodna prehrana novorođenčeta - dojenje
Prirodna prehrana novorođenčeta - dojenje
Neda Šaić
UVOD: Dobra majčina prehrana važna je za uspješnu trudnoću, porođaj i dojenje. Dojenje drastično smanjuje smrtnost od akutne respiratorne infekcije i proljeva, dva glavna uzroka smrtnosti djece, te od drugih zaraznih bolesti. Dojenje je najbolji način hranjenja svih beba. To je nenadmašan način pružanja idealne hrane za zdrav rast i razvoj dojenčadi. POSTUPCI: Za izradu ovog diplomskog rada koristila sam se internetskim pretraživačem Google Schoolar te knjigama i...
Pristup bolesniku s leukemijom u ordinaciji dentalne medicine
Pristup bolesniku s leukemijom u ordinaciji dentalne medicine
Iva Bukša
CILJ: Proširiti znanje o dentalnoj problematici bolesnika koji boluju od leukemije, što uključuje i pronalaženje optimalnog načina dentalnog zbrinjavanja kako bi se izbjegle ili umanjile neželjene komplikacije te osigurala maksimalna kvaliteta života ovakvih bolesnika. PRIKAZ TEME: Osobe koje boluju od leukemije, ali i drugih zloćudnih hematoonkoloških bolesti, zahtijevaju poseban oblik skrbi u ordinacijama dentalne medicine. Njihova klinička prezentacija uvijek je rezultat...
Pristup i liječenje lumbalnog bolnog sindroma kralježnice
Pristup i liječenje lumbalnog bolnog sindroma kralježnice
Dorothea Bedeković
UVOD: Lumbalni bolni sindrom je javnozdravstveni problem i financijski globalni teret koji snažno smanjuje kvalitetu života pojedinca. Vertebralni i vertebrogeni sindromi lumbalne kralježnice ograničavaju izvođenje svakodnevnih aktivnosti i povećavaju invalidnosti i ovisnosti osobe o drugima. POSTUPCI: Sustavni pregled publikacija koje ispituju uočene potrebe za zdravstvenim informacijama povezanim s lumbalnim bolnim sindromom identificiranim putem Medline, PubMeda, Hrčka i knjižne...
Prisutnost boli u koljenu kod studenata sportaša i studenata rekreativaca
Prisutnost boli u koljenu kod studenata sportaša i studenata rekreativaca
Tomislav Sajda
Cilj istraživanja: Istražiti i utvrditi kod koje je skupine studenata bol u koljenu učestalija i istražiti najučestalije uzroke pojave bola u koljenu. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno tijekom veljače i ožujka 2022. godine. Ispitanici i metode: Za potrebe istraživanja napravljen je anketni upitnik koji se sastojao od 16 pitanja. Ispitanici su bili studenti Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Anketa je poslana na različite elektronske pošte radi...
Prisutnost nomofobije kod studenata sestrinstva
Prisutnost nomofobije kod studenata sestrinstva
Sandra Teur
Nomofobija, skraćenica za "no mobile phobia", izraz je koji se koristi za opisivanje straha ili tjeskobe uzrokovane neposjedovanjem mobilnog telefona. Psihološki čimbenici poput niskog samopoštovanja i ekstrovertirane osobnosti povezuju se s prekomjernom upotrebom mobilnih telefona što dovodi do nomofobičnih simptoma. Mladi odrasli i adolescenti posebno su skloni nomofobiji, a često korištenje mobitela meĎu studentima povezano je s lošijim akademskim uspjehom i povećanom...
Problematika konzumiranja sredstava ovisnosti u populaciji studenata diplomskog studija sestrinstva
Problematika konzumiranja sredstava ovisnosti u populaciji studenata diplomskog studija sestrinstva
Kristina Vidaković
Cilj istraživanja: Ispitati dinamiku konzumiranja sredstava ovisnosti među studentima prve i druge godine diplomskog studija sestrinstva, kao i ispitati postoji li povezanost konzumacije alkohola i razvoja ovisnosti o alkoholu te postoji li povezanost konzumacije droga koje nisu alkohol među studentima prve i druge godine sestrinstva i rizika za razvoj ovisnosti. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 99 studenata prve i druge godine...

Paginacija