Paginacija

Tjelesna aktivnost studenata preddiplomskog studija fizioterapije u Orahovici
Tjelesna aktivnost studenata preddiplomskog studija fizioterapije u Orahovici
Anđelko Meštrović
Cilj istraživanja: U ovom je radu prikazano istraživanje čiji je glavni cilj utvrditi razinu tjelesne aktivnosti i tjelesnu težinu studenata fizioterapije po godinama fakulteta i spolu te ih usporediti s ostatkom populacije Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Istraživanje se provelo na prigodnom uzorku od 60 studenata preddiplomskog studija fizioterapije u Orahovici. U ovom se radu za istraživanje koristio Baeckeov upitnik za ispitivanje tjelesne...
Tjelesna aktivnost, kvaliteta života i percepcija vlastitog izgleda u adolescenata sa idiopatskom skoliozom
Tjelesna aktivnost, kvaliteta života i percepcija vlastitog izgleda u adolescenata sa idiopatskom skoliozom
Josip Ivanda
Cilj istraživanja: Procijeniti razinu tjelesne aktivnosti, kvalitetu života i percepciju vlastitog izgleda adolescenata s idiopatskom skoliozom. U istraživanju je također cilj utvrditi razlike s obzirom na dob, spol, razred, školu, bavljenje rekreacijom i korištenje ortoze. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na 59 adolescenata u dobi od 13 do 16 godina,uključujući oba spola, s dijagnozom adolescentne idiopatske skolioze....
Transkateterska implantacija aortnog zaliska (TAVI) u kliničkoj praksi s aspekta medicinske sestre
Transkateterska implantacija aortnog zaliska (TAVI) u kliničkoj praksi s aspekta medicinske sestre
Lucija Lulić
Uvod: Aortalna stenoza je najčešća bolest srčanih zalistaka u zapadnoj hemisferi zemlje. Inovacije u transkateterskoj tehnologiji, i njihova primjena, rezultirale su ubrzanim razvojem velikog broja minimalno invazivnih metoda. Liječenje transkateterskom implantacijom, kao potencijalno standardnom metodom, mijenja se opseg rada i djelovanja u intervencijskoj kardiologiji. Postupci: Za pisanje preglednog diplomskog rada korišteni su članci dostupni u znanstvenim bazama podataka:...
Transplantacija bubrega kod djece
Transplantacija bubrega kod djece
Ivana Prančević
UVOD: Kronično zatajenje bubrega može negativno utjecati na djetetov rast, snagu kostiju i živčani sustav. S obzirom na to da su bubrezi filtri čovjekova tijela, kad oni ne funkcioniraju pravilno, može se nakupiti previše otpada koji bi trebao biti filtriran. Transplantacija bubrega je metoda izbora za liječenje manjeg broja bolesnika sa završnom fazom bubrežne bolesti. Posljednjih dvadeset godina, medicinskim i tehnološkim napretkom uvelike se poboljšalo preživljavanje...
Transplantacija jetre kod djece
Transplantacija jetre kod djece
Helena Pinčić
UVOD: Transplantacija jetre danas je prihvaćen način liječenja akutnog i kroničnog zatajenja jetrene funkcije kod djece i odraslih osoba. Kod pedijatrijskih bolesnika koji su u završnom stadiju bolesti, transplantacija jetre smatra se posljednjim pristupom liječenja. Sama transplantacija je vrlo složena operacija i unatoč iznimnom napretku u stopama preživljavanja i dalje dolazi do značajnog morbiditeta i mortaliteta. Thomas E. Starlz, 1967.godine izvodi uspješnu...
Trombociti, kolesterol i ejekcijska frakcija u akutnom infarktu miokarda
Trombociti, kolesterol i ejekcijska frakcija u akutnom infarktu miokarda
Nikola Perčević
Uvod: Prema podatcima Svjetske zdravstvene organizacije, godišnje više ljudi umire od kardiovaskularnih bolesti nego od bilo kojeg drugog uzroka, što vrijedi i za Hrvatsku. Duhanski dim ima značajnu ulogu u pokretanju kardiovaskularnih bolesti. Cilj istraživanja: Ispitati vrijednosti trombocita, kolesterola i ejekcijske frakcije kod pušača i nepušača oboljelih od akutnog infarkta miokarda obzirom na dob, spol, obiteljski status, izobrazbu, ekonomski status, duljinu pušenja...
Trudnice pozitivne  na  COVID 19 - postupak po porodu s majkom i novorođenčetom
Trudnice pozitivne na COVID 19 - postupak po porodu s majkom i novorođenčetom
Katarina Kljajić
Uvod: Krajem 2019. godine u kineskom gradu Wuhanu kod ljudi se pojavila virusna bolest uzrokovana novim koronavirusom SARS-CoV-2. Virus se širi bliskim kontaktom, kašljem i kihanjem zaražene osobe, no još uvijek unatoč mnogim istraživanjima nije dokazana mogućnost prenošenja zaraze vertikalnom transmisijom kod trudnica. Postupci: Pretraživana je literatura na internetskim stručnim stranicama te je u radu opisan postupak zbrinjavanja majke i novorođenčeta po porodu kada je...
Udio komorbiditeta bolesnika preminulih nakon liječenja od koronavirusa u Kliničkom bolničkom centru Osijek
Udio komorbiditeta bolesnika preminulih nakon liječenja od koronavirusa u Kliničkom bolničkom centru Osijek
Tena Kozarac
Ciljevi: Ispitati udio komorbiditeta, učestalost smrtnog ishoda u odnosu na spol, dob i prisutnost komorbiditeta, udio komorbiditeta u odnosu na spol i spol, te povezanost spola i dobi s bolestima i debljinom preminulih nakon liječenja bolesti COVID-19 u KBC-u Osijek. Nacrt studije: Studija je ustrojena kao presječno istraživanje. Metode: Prikupljanje podataka provedeno je uvidom u Knjigu umrlih 2020. godine, Kliničkog zavoda za patologiju i sudsku medicinu KBC-a Osijek....
Uloga dentalnog higijeničara u održavanju oralnog zdravlja trudnice
Uloga dentalnog higijeničara u održavanju oralnog zdravlja trudnice
Ivana Jurić
UVOD: Trudnoća je razdoblje u životu žene u kojem dolazi do različitih psihičkih, fizičkih i emotivnih promjena. Dobra oralna higijena ključna je za vrijeme trudnoće u kojoj dolazi do velikih promjena u organizmu samim time i u oralnom sustavu. POSTUPCI: Za izradu ovog rada korištena je znanstvena i stručna literatura. PRIKAZ TEME: Oralne promjene u trudnoći su trudnički gingivitis, trudnički parodontitis, dentalna erozija, povećana pomičnost zuba i mnoge druge....
Uloga medicinske sestre tijekom liječenja bolesnika sa karcinomom dojke
Uloga medicinske sestre tijekom liječenja bolesnika sa karcinomom dojke
Lucija Bezuk
Uvod: Karcinom dojke najčešća je vrsta karcinoma koja zahvaća ženski spol i nalazi se na drugom mjestu po uzroku smrtnosti. Istraživanja su pokazala da svaka deseta žena oboli od karcinoma dojke tijekom života. Iako se danas maligne bolesti mogu otkriti u vrlo ranom stadiju, kod 30 – 40 % žena dolazi do metastaza u okolne organe i tkiva. Karcinom dojke može se razviti i kod muškog spola, ali vrlo rijetko. Postupci: Tijekom pisanja rada pretraživana je literatura u obliku...
Uloga patronažne sestre u skrbi za majku i novorođenče
Uloga patronažne sestre u skrbi za majku i novorođenče
Martina Župančić
Uvod: U radu se daje pregled sistematike pružanja patronažne skrbi za majku i novorođenče u vremenskom presjeku ovog vida skrbi. Ujedno, daje se distinktivni pregled vaninstitucionalne patronažne skrbi i one institucionalne, pri čemu se ispituje geneza pojave oba vida skrbi. Postupci: Uz pomoć internetske tražilice korištena je svjetska literatura koja uključuje knjige i priručnike na engleskom jeziku. U istraživačkoj bazi podataka nalaze se članci u časopisima i...
Uloge fizioterapeuta u rehabilitaciji nedonoščadi - razvojne terapije po Bobathu i Vojti
Uloge fizioterapeuta u rehabilitaciji nedonoščadi - razvojne terapije po Bobathu i Vojti
Matea Vonić
Uvod: Dijete rođeno prije punih 37 tjedana trudnoće smatra se nedonesenim. Do prijevremenog porođaja može doći ako postoje malformacije maternice ili posteljice, ali i bolesti rodilje koje se javljaju prije ili se razvijaju tijekom trudnoće. Zbog nezrelosti organa i organskih sustava razvijaju se razne bolesti. Postupci: U svrhu pisanja rada pretražene su baze podataka: PubMed, ProQuest i Hrčak te znanstveni časopisi dostupni u web-obliku. Prikaz teme: HIE predstavlja ozljedu...

Paginacija