Paginacija

Učinkovitost terapije radijalnim udarnim valom kod dijagnoze petnog trna
Učinkovitost terapije radijalnim udarnim valom kod dijagnoze petnog trna
Alen Bekavac
Cilj istraživanja: Ispitati učinkovitost terapije radijalnim udarnim valom kod dijagnoze petnog trna s obzirom na spol i dob ispitanika. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na 157 pacijenata Odjela za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije. Prikupljani su podatci iz kartona o terapiji udarnim valom. Osobni podatci (dob i spol, dijagnoza), podatci o razini boli na VAS skali i podatci o subjektivnom stanju šest tjedana nakon prvog...
Važnost i uloga medicinske sestre i medicinskih tehničara u pružanju psihičke podrške kroničnim bolesnicima na liječenju hemodijalizom
Važnost i uloga medicinske sestre i medicinskih tehničara u pružanju psihičke podrške kroničnim bolesnicima na liječenju hemodijalizom
Elvir Mujakić
Cilj istraživanja: Cilj je ovoga istraživačkog rada ispitati postoji li potreba za zaštitom mentalnoga zdravlja kod kroničnih bolesnika na liječenju hemodijalizom, s posebnim naglaskom na važnost i ulogu medicinske sestre / medicinskoga tehničara u pružanju psihičke podrške svojim bolesnicima. Nacrt studije: Ispitivanje je provedeno kao presječna studija tijekom mjeseca veljače 2022. godine. Ispitanici i metode: U ovom istraživačkom radu bio je uključen 61...
Važnost informiranosti i pravovaljane pripreme bolesnika u ehokardiografiji
Važnost informiranosti i pravovaljane pripreme bolesnika u ehokardiografiji
Andrijana Erak
Cilj: Ispitati informiranost i pripremljenost bolesnika za ehokardiografiju s obzirom na dob, spol, razinu obrazovanja, vrstu pretrage. Nacrt studije: Presječna studija Ispitanici i metode: U istraživanju su sudjelovali bolesnici koji dolaze na ehokardiografiju putem ambulante i Kliničkih odjela KBC-a Osijek. Kao instrument istraživanja o informiranosti i pripremljenosti bolesnika za ehokardiografiju upotrijebljen je anketni upitnik izrađen za potrebe ovog istraživanja. Upitnik je...
Vrste i učestalost ozljeda donjih ekstremiteta u košarci
Vrste i učestalost ozljeda donjih ekstremiteta u košarci
Lea Prskalo
Cilj istraživanja: analizirati učestalost i vrstu ozljeda donjih ekstremiteta u košarci te utvrditi prediktorske faktore koji najviše pridonose ozljedama donjih ekstremiteta u košarci. Nacrt studije: provedena je presječna studija. Ispitanici i metode: ispitanici su osobe muškog i ženskog spola koji aktivno treniraju košarku. Za prikupljanje podataka koristio se anketni upitnik te mjerenje osnovnih antropometrijskih karakteristika. Rezultati: od ukupno 24 ispitanika, 17...
Vršnjačko nasilje putem interneta i mobitela
Vršnjačko nasilje putem interneta i mobitela
Zvonimir Tomljanović
Uvod: Vršnjačko nasilje putem interneta ili elektroničko nasilje podrazumijeva kontinuirano i repetitivno nasilje u obliku neprimjerenih, uvredljivih poruka, a te poruke mogu biti tekstualne, vizualne ili/i audiovizualne prirode. Nacrt studije: presječno istraživanje. Cilj: Ispitati učestalost korištenja interneta i mobitela među djecom urbane i ruralne sredine te pokazati opseg međusobnog zlostavljanja među djecom putem interneta i mobitela. Ispitanici i metode: U...
Zabrinutost bolesnika prilikom hospitalizacije povodom operacijskog zahvata tijekom pandemije bolesti COVID-19
Zabrinutost bolesnika prilikom hospitalizacije povodom operacijskog zahvata tijekom pandemije bolesti COVID-19
Barbara Horvatić
Cilj: Ispitati zabrinutost bolesnika tijekom boravka u bolnici uslijed COVID-19 pandemije u odnosu na sociodemografske podatke. Nacrt istraživanja: Istraživanje je provedeno kao presječno. Ispitanici i metode: Ispitanici su osobe starije od 18 godina koje su hospitalizirane radi hitnog ili planiranog operativnog zahvata u Kliničkom bolničkom centru Osijek na Klinici za ortopediju i traumatologiju. Podaci su prikupljeni anonimnim anketnim upitnikom u kojemu su pacijenti samostalno...
Zabrinutost rodilja za sebe i novorođenče uslijed bolesti COVID-19
Zabrinutost rodilja za sebe i novorođenče uslijed bolesti COVID-19
Antonija Matković
Cilj istraživanja: Cilj je ispitati zabrinuto st rodilja za novorođenče i sebe tijekom boravka u rodilištu, a uslijed pandemije COVID 19 u odnosu na dob, broj poroda i stručnu spremu. Ustroj studije : Provedeno je presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno tijekom ožujka 2021. godine na Klinici za g i nekologiju i opstetriciju, Odjel rodilišta, Kliničkoga bolničkog centra Osijek, a obuhvatilo je 100 rodilja. Upitnik se sastojao od dva dijela....
Zabrinutost studenata sestrinstva prilikom kliničkih vježbi tijekom pandemije bolesti COVID-19
Zabrinutost studenata sestrinstva prilikom kliničkih vježbi tijekom pandemije bolesti COVID-19
Iva Blažanović
Cilj istraživanja: Ispitati zabrinutost studenata tijekom kliničkih vježbi, a uslijed pandemije COVID-19 u odnosu na dob, prethodno obrazovanje, godinu studija, cijepljenje, preboljenje bolesti COVID-19 i akademski uspjeh. Nacrt studije: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 83 studenata sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Podaci su prikupljeni putem online upitnika u trajanju od 5-7 minuta. Rezultat: Obrađeni su...
Zadaci medicinske sestre u skrbi djece s akutnim crijevnim infekcijama
Zadaci medicinske sestre u skrbi djece s akutnim crijevnim infekcijama
Matea Matišić
Cilj rada: Prikazati sestrinske postupke u skrbi djeteta oboljelog od akutne crijevne infekcije pri prijemu u bolnicu, planiranju, provođenju i evaluiranju sestrinske skrbi na temelju utvrđenih potreba iz područja zdravstvene njege. Opis slučaja: Prikaz slučaja opisuje dijete u dobi od 1 godine i 9 mjeseci oboljelo od crijevne rotavirusne infekcije koje boravi na Odjelu za dječju gastroeneterologiju, hepatologiju, pulmologiju, alergologiju i imunologiju u pratnji majke. Tijekom...
Zadaće medicinske sestre/tehničara u brahiterapiji
Zadaće medicinske sestre/tehničara u brahiterapiji
Dora Kovačević
Uvod: Brahiterapija je izraz koji se koristi za opisivanje tehnike zračenja u kojoj je radioaktivni izvor u bliskom dodiru s područjem zahvaćenim karcinomom. Cilj je završnog rada opisati i predstaviti brahiterapiju kao vrstu liječenja karcinoma te prikazati zadaće medicinske sestre/tehničara tijekom pripreme za terapiju te nakon terapije. Postupci: Pretraživani su domaći i strani znanstveni i stručni članci. Baze podataka korištene u radu jesu: PubMed, Hrčak i...
Zadaće medicinske sestre/tehničara u prevenciji i zbrinjavanju narušenog integriteta kože
Zadaće medicinske sestre/tehničara u prevenciji i zbrinjavanju narušenog integriteta kože
Matej Jurković
Uvod: Kronične rane veliki su ekonomski teret za zdravstveni sustav, njihovo liječenje je dugotrajno te često ostavlja psihološke posljedice na bolesnicima i njihovim obiteljima. Rane nastale silama trenja, smicanja i tupim traumama, skin tears, su akutne rane koje se često javljaju na koži starijih osoba ili nedonoščadi, a ukoliko se na vrijeme ne prepoznaju i ne liječe mogu postati kroničnim problemom koji zahtijeva dugotrajno liječenje. Postupci: Prilikom prikupljanja...
Zadaće medicinske sestre/tehničara u pripremi i primjeni kemoterapije
Zadaće medicinske sestre/tehničara u pripremi i primjeni kemoterapije
Tamara Matijević
Uvod: Karcinom je bolest koju odlikuje pojava abnormalnih stanica nakon što stanična DNA molekula doživi genetsku mutaciju. Kemoterapija je najuspješnija sistemska terapija zloćudnih bolesti, podrazumijeva upotrebu citostatskih lijekova koji su izrazito toksični. U RH godišnje od karcinoma umre oko 14 000 ljudi. Postupci: Pretraživane su baze podataka kao što su Hrčak, PubMed i NCBI. Literatura je pronađena u knjižnici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek,...

Paginacija