Paginacija

Zadovoljstvo bolesnika pruženom uslugom preoperativne obrade u dnevnoj bolnici opće kirurgije
Zadovoljstvo bolesnika pruženom uslugom preoperativne obrade u dnevnoj bolnici opće kirurgije
Željka Fink
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati i prikazati zadovoljstvo bolesnika preoperativnih usluga dnevne bolnice Opće kirurgije Kliničke bolnice Dubrava. USTROJ STUDIJE: Provedeno je presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: Ispitanike su činili bolesnici koji su prošli preoperativnu obradu kroz Dnevnu bolnicu Opće kirurgije pri Kliničkoj bolnici Dubrava. Uzorak je činio 111 ispitanika koji su dobrovoljno pristali sudjelovati u istraživanju. Sudjelovanje u istraživanju je bilo...
Zadovoljstvo doktora dentalne medicine sa pomoćnim osobljem
Zadovoljstvo doktora dentalne medicine sa pomoćnim osobljem
David Glodić
Cilj istraživanja: Menadžment zahtijeva specifična znanja i vještine dentalnog tima uz utjecaj čimbenika iz okoline koji izravno i neizravno utječu na organizaciju rada i upravljanja ordinacijom dentalne medicine poput zakonske legislative. Upravljanje se može promatrati kao proces niza interakcija i sinergije svih članova tima kojima se mogu ostvariti predviđeni ciljevi čime odnosi među članovima dentalnog tima dolaze u prvi plan. Cilj ovog rada je ispitati subjektivno...
Zadovoljstvo fizioterapeuta poslom za vrijeme pandemije izazvane virusom Sars-CoV-2
Zadovoljstvo fizioterapeuta poslom za vrijeme pandemije izazvane virusom Sars-CoV-2
Vjerana Franjić
Cilj istraživanja: ispitati zadovoljstvo fizioterapeuta u Republici Hrvatskoj za vrijeme pandemije izazvane virusom SARS-CoV-2. Nacrt studije: provedeno je presječno istraživanje. Ispitanici i metode: ispitivanje je provedeno u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u Lipiku te putem elektroničkog oblika ankete koja je poslana fizioterapeutima diljem Hrvatske. U istraživanju je sudjelovalo 146 fizioterapeuta. Ispitivanje je provedeno putem elektroničkog oblika ankete koja...
Zadovoljstvo i stavovi majki i zdravstvenih djelatnica te djelatnika o dojenju
Zadovoljstvo i stavovi majki i zdravstvenih djelatnica te djelatnika o dojenju
Suzana Pekez
Zadovoljstvo majki i zdravstvenih djelatnica i djelatnika u velike utječe na samo dojenje, na želju za dojenjem na produljenje trajanja dojenja te odluku o dojenju u nakon slijedećih poroda, kao i na stavove o dojenju drugih zdravstvenih djelatnica i djelatnika te majki. Cilj istraživanja je analiza zadovoljstva i stavova zdravstvenih djelatnika i žena o dojenju koje pokriva patronažna služba Doma zdravlja Zagreb-Zapad. Istraživanje se provelo prospektivno te dijelom i...
Zadovoljstvo izgledom gornjih prednjih zuba kod studenata dentalne medicine
Zadovoljstvo izgledom gornjih prednjih zuba kod studenata dentalne medicine
Danica Cvjetković
Cilj: Cilj ovog istraživanja je ispitati i izmjeriti čimbenike koji utječu na zadovoljstvo izgledom gornjih prednjih zubi studenata dentalne medicine u Osijeku. Ustroj studije: Ovo istraživanje ustrojeno je kao presječna studija u gradu Osijeku. Ispitanici i metode: Istraživanje je uključivalo 104 ispitanika obaju spolova, studente Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku, u dobi od 20 do 42 godina. Istraživanje provedeno je usmenim anketiranjem ispitanika,...
Zadovoljstvo nogometaša online treningom
Zadovoljstvo nogometaša online treningom
Ivan Ivković
Cilj istraživanja: Ispitati zadovoljstvo nogometaša online treningom. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovao 91 ispitanik. Ciljana skupina bili su nogometaši koji treniraju u Nogometnom klubu Osijek, a pripadaju uzrastima pionira, kadeta i juniora. Istraživanje je obuhvatilo navedene kategorije jer su osim seniora i oni koristili digitalne alate za treniranje. Nogometaši su ispitani putem online upitnika. Anketni upitnik bio je...
Zadovoljstvo pacijenata i pacijentica operiranih kroz jednodnevnu kirurgiju u vrijeme pandemije COVID-19 na Odjelu kirurgije Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana
Zadovoljstvo pacijenata i pacijentica operiranih kroz jednodnevnu kirurgiju u vrijeme pandemije COVID-19 na Odjelu kirurgije Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana
Biljana Čehulić
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživačkog rada je ispitati zadovoljstvo, informiranost i osjećaj sigurnosti operiranih pacijenata Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana na Odjelu jednodnevne kirurgije za vrijeme pandemije COVID-19. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 110 pacijenata jednodnevne kirurgije OB Zabok. Korištena je neinstrumentalna metoda ispitivanja putem anketnog upitnika koji se sastoji od 25 pitanja. Sudjelovanje je bilo dobrovoljno i...
Zadovoljstvo pacijenata komunikacijom medicinskih sestara na Klinici za infektologiju tijekom pandemije bolesti COVID-19
Zadovoljstvo pacijenata komunikacijom medicinskih sestara na Klinici za infektologiju tijekom pandemije bolesti COVID-19
Melanija Tibljaš
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati zadovoljstvo pacijenata komunikacijom medicinskih sestara u Klinici za infektologiju u odnosu na dob, spol, stručnu spremu i duljinu hospitalizacije. NACRT STUDIJE: Presječna studija. ISPITANICI I METODE: U istraživanju su sudjelovali pacijenti Klinike za infektivne bolesti Kliničkog bolničkog centra Osijek u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2022. godine. Istraživanje je provedeno s pomoću samostalnog kreiranog upitnika o zadovoljstvu...
Zadovoljstvo pacijenata komunikacijom s medicinskim sestrama/tehničarima Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja
Zadovoljstvo pacijenata komunikacijom s medicinskim sestrama/tehničarima Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja
Vedran Galić
Uvod: Sve veći broj mentalnih poremećaja u populaciji dovodi se u vezu s urbanizacijom, tehnološkim razvojem i modernim načinom života. Unatoč razlikama, simptomi anksioznosti i depresije mogu biti jednaki pa je važno pravilno dijagnosticirati bolest. S obzirom na sve više pacijenata s anksioznošću i depresijom te na važnost pružanja adekvatne podrške i sestrinske njege pacijentima s ovim mentalnim poremećajima, važna je prevencija i prepoznavanje ovih stanja kao vodećih...
Zadovoljstvo poslom djelatnika zaposlenih u hitnim medicinskim službama
Zadovoljstvo poslom djelatnika zaposlenih u hitnim medicinskim službama
Tomislav Tomas
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati razinu zadovoljstva poslom djelatnika hitne medicinske pomoći zaposlenih u Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije. Ustroj studije: Provedeno je presječno istraživanje, prospektivnom metodom prikupljanja podataka, od siječnja do ožujka 2022. godine. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovao 102 ispitanika, od kojih je 71 muškaraca te 31 žena. Ispitanici su osobe koje rade u Zavodu za hitnu medicinu...
Zadovoljstvo poslom i kvaliteta života fizioterapeuta
Zadovoljstvo poslom i kvaliteta života fizioterapeuta
Patricija Puhanić
Cilj istraživanja: Ispitati povezanost zadovoljstva poslom, profesionalne kvalitete života i izgaranja na poslu u odnosu na demografske podatke fizioterapeuta. Nacrt studije: Presječno istraživanje provođeno od prosinca 2021. do kraja veljače 2022. godine. Ispitanici i metode: U istraživanju su sudjelovala 404 fizioterapeuta. Podaci su prikupljeni online upitnikom upućenog pozivnicom na društvenim mrežama u grupama specijaliziranim za fizioterapeute. Upitnik se sastojao od...
Zadovoljstvo poslom i percepcija edukacije medicinskih sestara/tehničara koji izrađuju i postavljaju imobilizacije u Hrvatskoj
Zadovoljstvo poslom i percepcija edukacije medicinskih sestara/tehničara koji izrađuju i postavljaju imobilizacije u Hrvatskoj
Mario Gašić
Cilj istraživanja: Ispitati razinu zadovoljstva poslom i percepciju edukacije medicinskih sestara/tehničara koji izrađuju i postavljaju imobilizacije. Specifični ciljevi: ispitati razinu zadovoljstva poslom i percepciju edukacije medicinskih sestara/tehničara koji izrađuju i postavljaju imobilizacije u kirurškoj ambulanti. Ispitati razinu zadovoljstva poslom i percepciju edukacije medicinskih sestara/tehničara koji izrađuju i postavljaju imobilizacije pacijentima sa OHBP-a. ...

Paginacija