Pages

Transplantacija jetre kod djece
Transplantacija jetre kod djece
Helena Pinčić
UVOD: Transplantacija jetre danas je prihvaćen način liječenja akutnog i kroničnog zatajenja jetrene funkcije kod djece i odraslih osoba. Kod pedijatrijskih bolesnika koji su u završnom stadiju bolesti, transplantacija jetre smatra se posljednjim pristupom liječenja. Sama transplantacija je vrlo složena operacija i unatoč iznimnom napretku u stopama preživljavanja i dalje dolazi do značajnog morbiditeta i mortaliteta. Thomas E. Starlz, 1967.godine izvodi uspješnu...
Trombociti, kolesterol i ejekcijska frakcija u akutnom infarktu miokarda
Trombociti, kolesterol i ejekcijska frakcija u akutnom infarktu miokarda
Nikola Perčević
Uvod: Prema podatcima Svjetske zdravstvene organizacije, godišnje više ljudi umire od kardiovaskularnih bolesti nego od bilo kojeg drugog uzroka, što vrijedi i za Hrvatsku. Duhanski dim ima značajnu ulogu u pokretanju kardiovaskularnih bolesti. Cilj istraživanja: Ispitati vrijednosti trombocita, kolesterola i ejekcijske frakcije kod pušača i nepušača oboljelih od akutnog infarkta miokarda obzirom na dob, spol, obiteljski status, izobrazbu, ekonomski status, duljinu pušenja...
Trudnice pozitivne  na  COVID 19 - postupak po porodu s majkom i novorođenčetom
Trudnice pozitivne na COVID 19 - postupak po porodu s majkom i novorođenčetom
Katarina Kljajić
Uvod: Krajem 2019. godine u kineskom gradu Wuhanu kod ljudi se pojavila virusna bolest uzrokovana novim koronavirusom SARS-CoV-2. Virus se širi bliskim kontaktom, kašljem i kihanjem zaražene osobe, no još uvijek unatoč mnogim istraživanjima nije dokazana mogućnost prenošenja zaraze vertikalnom transmisijom kod trudnica. Postupci: Pretraživana je literatura na internetskim stručnim stranicama te je u radu opisan postupak zbrinjavanja majke i novorođenčeta po porodu kada je...
Udio komorbiditeta bolesnika preminulih nakon liječenja od koronavirusa u Kliničkom bolničkom centru Osijek
Udio komorbiditeta bolesnika preminulih nakon liječenja od koronavirusa u Kliničkom bolničkom centru Osijek
Tena Kozarac
Ciljevi: Ispitati udio komorbiditeta, učestalost smrtnog ishoda u odnosu na spol, dob i prisutnost komorbiditeta, udio komorbiditeta u odnosu na spol i spol, te povezanost spola i dobi s bolestima i debljinom preminulih nakon liječenja bolesti COVID-19 u KBC-u Osijek. Nacrt studije: Studija je ustrojena kao presječno istraživanje. Metode: Prikupljanje podataka provedeno je uvidom u Knjigu umrlih 2020. godine, Kliničkog zavoda za patologiju i sudsku medicinu KBC-a Osijek....
Uloga dentalnog higijeničara u održavanju oralnog zdravlja trudnice
Uloga dentalnog higijeničara u održavanju oralnog zdravlja trudnice
Ivana Jurić
UVOD: Trudnoća je razdoblje u životu žene u kojem dolazi do različitih psihičkih, fizičkih i emotivnih promjena. Dobra oralna higijena ključna je za vrijeme trudnoće u kojoj dolazi do velikih promjena u organizmu samim time i u oralnom sustavu. POSTUPCI: Za izradu ovog rada korištena je znanstvena i stručna literatura. PRIKAZ TEME: Oralne promjene u trudnoći su trudnički gingivitis, trudnički parodontitis, dentalna erozija, povećana pomičnost zuba i mnoge druge....
Uloga medicinske sestre tijekom liječenja bolesnika sa karcinomom dojke
Uloga medicinske sestre tijekom liječenja bolesnika sa karcinomom dojke
Lucija Bezuk
Uvod: Karcinom dojke najčešća je vrsta karcinoma koja zahvaća ženski spol i nalazi se na drugom mjestu po uzroku smrtnosti. Istraživanja su pokazala da svaka deseta žena oboli od karcinoma dojke tijekom života. Iako se danas maligne bolesti mogu otkriti u vrlo ranom stadiju, kod 30 – 40 % žena dolazi do metastaza u okolne organe i tkiva. Karcinom dojke može se razviti i kod muškog spola, ali vrlo rijetko. Postupci: Tijekom pisanja rada pretraživana je literatura u obliku...
Uloga patronažne sestre u skrbi za majku i novorođenče
Uloga patronažne sestre u skrbi za majku i novorođenče
Martina Župančić
Uvod: U radu se daje pregled sistematike pružanja patronažne skrbi za majku i novorođenče u vremenskom presjeku ovog vida skrbi. Ujedno, daje se distinktivni pregled vaninstitucionalne patronažne skrbi i one institucionalne, pri čemu se ispituje geneza pojave oba vida skrbi. Postupci: Uz pomoć internetske tražilice korištena je svjetska literatura koja uključuje knjige i priručnike na engleskom jeziku. U istraživačkoj bazi podataka nalaze se članci u časopisima i...
Uloge fizioterapeuta u rehabilitaciji nedonoščadi - razvojne terapije po Bobathu i Vojti
Uloge fizioterapeuta u rehabilitaciji nedonoščadi - razvojne terapije po Bobathu i Vojti
Matea Vonić
Uvod: Dijete rođeno prije punih 37 tjedana trudnoće smatra se nedonesenim. Do prijevremenog porođaja može doći ako postoje malformacije maternice ili posteljice, ali i bolesti rodilje koje se javljaju prije ili se razvijaju tijekom trudnoće. Zbog nezrelosti organa i organskih sustava razvijaju se razne bolesti. Postupci: U svrhu pisanja rada pretražene su baze podataka: PubMed, ProQuest i Hrčak te znanstveni časopisi dostupni u web-obliku. Prikaz teme: HIE predstavlja ozljedu...
Uporaba i značaj srebra u dentalnoj medicini
Uporaba i značaj srebra u dentalnoj medicini
Thomas Frauenheim
Uvod: Srebro, osobito srebrne nanočestice opsežno su istražene zbog svojih antimikrobnih svojstava protiv različitih vrsta mikroorganizama.Pokazalo se da nanotehnologija ima veliki utjecaj na nekoliko medicinskih područja, a stomatologija nije iznimka.Cilj ovog rada je pregled literature o specifičnostima srebra te o primjenama i prednostima koje donosi u području stomatologije. Postupak: Provedeno je sustavno istraživanje elektroničke znanstvene baze podataka koje je ...
Uporaba printanog metala u dentalnim laboratorijima u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji
Uporaba printanog metala u dentalnim laboratorijima u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji
Karmela Hrsto
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati učestalost uporabe printanog metala u dentalnim laboratorijima u gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Nacrt studije: Presječna studija provedena na području grada Zagreba i Zagrebačke županije. Ispitanici i metode: U ispitivanju sudjelovalo je sto tehničara dentalne medicine na području grada Zagreba i Zagrebačke županije. Ispitivanje je provedeno anketnim upitnikom s ukupno dvadeset pitanja, a bilo je anonimno i...
Uporaba psihoaktivnih tvari u trudnoći
Uporaba psihoaktivnih tvari u trudnoći
Antonela Špionjak
Uvod: Povezanost trudnoće i psihoaktivnih tvari značajan je javnozdravstveni problem. Sve je više trudnica ovisnica o psihoaktivnim tvarima. Konzumiranje psihoaktivnih tvari negativno utječe na zdravlje svakog pojedinca, a prvenstveno na trudnicu. Konzumiranjem psihoaktivnih tvari dijete je također izloženo posljedicama jer sve tvari kroz pupkovinu prelaze posteljicu i ulaze u djetetov krvotok. Postupci: Prilikom izrade ovog rada podatci su prikupljeni iz relevantnih baza podataka...
Upućenost rodilja u novorođenački probir
Upućenost rodilja u novorođenački probir
Martina Granoša
Cilj istraživanja: Ispitati upućenost rodilja u program novorođenačkog probira i njegove prednosti, ispitati razliku u mišljenju prema sociodemografskim podatcima te ispitati mišljenje rodilja o ulozi medicinske sestre u informiranju o novorođenačkom probiru. Nacrt studije: presječno istraživanje Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 150 ispitanica, rodilja (od 23 do 59 godina). Podatci su prikupljeni anonimnom anketom. Rezultati: Najviše ispitanica, čak njih...

Pages