Paginacija

Vršnjačko nasilje putem interneta i mobitela
Vršnjačko nasilje putem interneta i mobitela
Zvonimir Tomljanović
Uvod: Vršnjačko nasilje putem interneta ili elektroničko nasilje podrazumijeva kontinuirano i repetitivno nasilje u obliku neprimjerenih, uvredljivih poruka, a te poruke mogu biti tekstualne, vizualne ili/i audiovizualne prirode. Nacrt studije: presječno istraživanje. Cilj: Ispitati učestalost korištenja interneta i mobitela među djecom urbane i ruralne sredine te pokazati opseg međusobnog zlostavljanja među djecom putem interneta i mobitela. Ispitanici i metode: U...
Zabrinutost bolesnika prilikom hospitalizacije povodom operacijskog zahvata tijekom pandemije bolesti COVID-19
Zabrinutost bolesnika prilikom hospitalizacije povodom operacijskog zahvata tijekom pandemije bolesti COVID-19
Barbara Horvatić
Cilj: Ispitati zabrinutost bolesnika tijekom boravka u bolnici uslijed COVID-19 pandemije u odnosu na sociodemografske podatke. Nacrt istraživanja: Istraživanje je provedeno kao presječno. Ispitanici i metode: Ispitanici su osobe starije od 18 godina koje su hospitalizirane radi hitnog ili planiranog operativnog zahvata u Kliničkom bolničkom centru Osijek na Klinici za ortopediju i traumatologiju. Podaci su prikupljeni anonimnim anketnim upitnikom u kojemu su pacijenti samostalno...
Zabrinutost rodilja za sebe i novorođenče uslijed bolesti COVID-19
Zabrinutost rodilja za sebe i novorođenče uslijed bolesti COVID-19
Antonija Matković
Cilj istraživanja: Cilj je ispitati zabrinuto st rodilja za novorođenče i sebe tijekom boravka u rodilištu, a uslijed pandemije COVID 19 u odnosu na dob, broj poroda i stručnu spremu. Ustroj studije : Provedeno je presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno tijekom ožujka 2021. godine na Klinici za g i nekologiju i opstetriciju, Odjel rodilišta, Kliničkoga bolničkog centra Osijek, a obuhvatilo je 100 rodilja. Upitnik se sastojao od dva dijela....
Zabrinutost studenata sestrinstva prilikom kliničkih vježbi tijekom pandemije bolesti COVID-19
Zabrinutost studenata sestrinstva prilikom kliničkih vježbi tijekom pandemije bolesti COVID-19
Iva Blažanović
Cilj istraživanja: Ispitati zabrinutost studenata tijekom kliničkih vježbi, a uslijed pandemije COVID-19 u odnosu na dob, prethodno obrazovanje, godinu studija, cijepljenje, preboljenje bolesti COVID-19 i akademski uspjeh. Nacrt studije: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 83 studenata sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Podaci su prikupljeni putem online upitnika u trajanju od 5-7 minuta. Rezultat: Obrađeni su...
Zadaci medicinske sestre u skrbi djece s akutnim crijevnim infekcijama
Zadaci medicinske sestre u skrbi djece s akutnim crijevnim infekcijama
Matea Matišić
Cilj rada: Prikazati sestrinske postupke u skrbi djeteta oboljelog od akutne crijevne infekcije pri prijemu u bolnicu, planiranju, provođenju i evaluiranju sestrinske skrbi na temelju utvrđenih potreba iz područja zdravstvene njege. Opis slučaja: Prikaz slučaja opisuje dijete u dobi od 1 godine i 9 mjeseci oboljelo od crijevne rotavirusne infekcije koje boravi na Odjelu za dječju gastroeneterologiju, hepatologiju, pulmologiju, alergologiju i imunologiju u pratnji majke. Tijekom...
Zadaće medicinske sestre i medicinskog tehničara u zbrinjavanju bolesnika s akutnim infarktom miokarda u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu
Zadaće medicinske sestre i medicinskog tehničara u zbrinjavanju bolesnika s akutnim infarktom miokarda u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu
Tomislav Kulešević
Uvod: Bolesti srca se nalaze na prvome mjestu po smrtnosti u svijetu. Akutni infarkt miokarda označava opstruirani dotok krvi u srce, a samim time i nastanak ishemije. Bolesti srca i krvnih žila nastaju kao posljedica aterosklerotskih promjena u stijenci krvne žile. Osnovni znak akutnog koronarnog sindroma je bol u prsištu koja može biti probadajuća, tupa ili poput pritiska sa širenjem u lijevu ruku. Cilj: Zbog velike smrtnosti najvažnije je znati prepoznati znakove, znati...
Zadaće medicinske sestre/tehničara u brahiterapiji
Zadaće medicinske sestre/tehničara u brahiterapiji
Dora Kovačević
Uvod: Brahiterapija je izraz koji se koristi za opisivanje tehnike zračenja u kojoj je radioaktivni izvor u bliskom dodiru s područjem zahvaćenim karcinomom. Cilj je završnog rada opisati i predstaviti brahiterapiju kao vrstu liječenja karcinoma te prikazati zadaće medicinske sestre/tehničara tijekom pripreme za terapiju te nakon terapije. Postupci: Pretraživani su domaći i strani znanstveni i stručni članci. Baze podataka korištene u radu jesu: PubMed, Hrčak i...
Zadaće medicinske sestre/tehničara u prevenciji i zbrinjavanju narušenog integriteta kože
Zadaće medicinske sestre/tehničara u prevenciji i zbrinjavanju narušenog integriteta kože
Matej Jurković
Uvod: Kronične rane veliki su ekonomski teret za zdravstveni sustav, njihovo liječenje je dugotrajno te često ostavlja psihološke posljedice na bolesnicima i njihovim obiteljima. Rane nastale silama trenja, smicanja i tupim traumama, skin tears, su akutne rane koje se često javljaju na koži starijih osoba ili nedonoščadi, a ukoliko se na vrijeme ne prepoznaju i ne liječe mogu postati kroničnim problemom koji zahtijeva dugotrajno liječenje. Postupci: Prilikom prikupljanja...
Zadaće medicinske sestre/tehničara u pripremi i primjeni kemoterapije
Zadaće medicinske sestre/tehničara u pripremi i primjeni kemoterapije
Tamara Matijević
Uvod: Karcinom je bolest koju odlikuje pojava abnormalnih stanica nakon što stanična DNA molekula doživi genetsku mutaciju. Kemoterapija je najuspješnija sistemska terapija zloćudnih bolesti, podrazumijeva upotrebu citostatskih lijekova koji su izrazito toksični. U RH godišnje od karcinoma umre oko 14 000 ljudi. Postupci: Pretraživane su baze podataka kao što su Hrčak, PubMed i NCBI. Literatura je pronađena u knjižnici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek,...
Zadovoljstvo bolesnika pruženom uslugom preoperativne obrade u dnevnoj bolnici opće kirurgije
Zadovoljstvo bolesnika pruženom uslugom preoperativne obrade u dnevnoj bolnici opće kirurgije
Željka Fink
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati i prikazati zadovoljstvo bolesnika preoperativnih usluga dnevne bolnice Opće kirurgije Kliničke bolnice Dubrava. USTROJ STUDIJE: Provedeno je presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: Ispitanike su činili bolesnici koji su prošli preoperativnu obradu kroz Dnevnu bolnicu Opće kirurgije pri Kliničkoj bolnici Dubrava. Uzorak je činio 111 ispitanika koji su dobrovoljno pristali sudjelovati u istraživanju. Sudjelovanje u istraživanju je bilo...
Zadovoljstvo doktora dentalne medicine sa pomoćnim osobljem
Zadovoljstvo doktora dentalne medicine sa pomoćnim osobljem
David Glodić
Cilj istraživanja: Menadžment zahtijeva specifična znanja i vještine dentalnog tima uz utjecaj čimbenika iz okoline koji izravno i neizravno utječu na organizaciju rada i upravljanja ordinacijom dentalne medicine poput zakonske legislative. Upravljanje se može promatrati kao proces niza interakcija i sinergije svih članova tima kojima se mogu ostvariti predviđeni ciljevi čime odnosi među članovima dentalnog tima dolaze u prvi plan. Cilj ovog rada je ispitati subjektivno...
Zadovoljstvo fizioterapeuta poslom za vrijeme pandemije izazvane virusom Sars-CoV-2
Zadovoljstvo fizioterapeuta poslom za vrijeme pandemije izazvane virusom Sars-CoV-2
Vjerana Franjić
Cilj istraživanja: ispitati zadovoljstvo fizioterapeuta u Republici Hrvatskoj za vrijeme pandemije izazvane virusom SARS-CoV-2. Nacrt studije: provedeno je presječno istraživanje. Ispitanici i metode: ispitivanje je provedeno u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u Lipiku te putem elektroničkog oblika ankete koja je poslana fizioterapeutima diljem Hrvatske. U istraživanju je sudjelovalo 146 fizioterapeuta. Ispitivanje je provedeno putem elektroničkog oblika ankete koja...

Paginacija