Paginacija

Znanje studenata diplomskog studija Sestrinstva o bipolarno afektivnom poremećaju
Znanje studenata diplomskog studija Sestrinstva o bipolarno afektivnom poremećaju
Nevenka Škvorc
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati znanje studenata Diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek o bipolarno afektivnom poremećaju. USTROJ STUDIJE: Provedeno je presječno istraživanje. METODE: Ispitanike je činilo 96 studenata Sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstva, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, dislociranog u Svetoj Nedelji. Podaci su prikupljani Upitnikom o znanju studenata diplomskog studija Sestrinstva o...
Znanje studenata studija Sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek o Alzheimerovoj bolesti
Znanje studenata studija Sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek o Alzheimerovoj bolesti
Bernarda Pejić
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati razinu znanja studenata preddiplomskog i diplomskog studija Sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo o Alzheimerovoj bolesti Nacrt studije: presječno istraživanje Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na uzorku od 270 ispitanika prve, druge i treće godine preddiplomskog studija Sestrinstvo u Osijeku, Novoj Gradišci i Pregradi te prve i druge godine diplomskog studija Sestrinstvo u Osijeku, Slavonskom...
Znanje učenika Zdravstvene i veterinarske škole Dr. Andrije Štampara Vinkovci o spolno prenosivim bolestima
Znanje učenika Zdravstvene i veterinarske škole Dr. Andrije Štampara Vinkovci o spolno prenosivim bolestima
Ivana Bešlić
Cilj istraživanja: Ispitati znanje učenika Zdravstvene i veterinarske škole Dr. Andrije Štampara Vinkovci o spolno prenosivim bolestima te putevima prijenosa istih. Specifični ciljevi su: ispitati u kojoj dobi učenici stupaju u spolne odnose, saznati jesu li bili pod utjecajem alkohola prije zadnjeg spolnog odnosa i saznati gdje se informiraju o spolno prenosivim bolestima. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na 121 ispitaniku...
Čimbenici koji utječu na zadovoljstvo poslom medicinskih sestara s odjela neurološke rehabilitacije u vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19
Čimbenici koji utječu na zadovoljstvo poslom medicinskih sestara s odjela neurološke rehabilitacije u vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19
Irena Klasić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Istražiti čimbenike koji utječu na zadovoljstvo poslom medicinskih sestara s odjela neurološke rehabilitacije Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice u vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19. NACRT STUDIJE: Presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: U istraživanju je sudjelovalo 79 medicinskih sestara, a provedeno je pomoću upitnika koji se sastojao od tri dijela. U prvom dijelu ispitanici su ispunjavali demografske podatke i...
Čimbenici oralnoga zdravlja školske djece u ruralnome području
Čimbenici oralnoga zdravlja školske djece u ruralnome području
Leonora Živković
Cilj istraživanja: Dokazati prisutnost karijesa i povezanost s prehrambenim navikama, OH te s njihovim DMFT indeksom. Istraživanjem se želi omogućiti suradnja između pacijenata i doktora dentalne medicine te osloboditi djecu dentalnoga straha. Nacrt studije: Presječna studija provedena u Štitaru. Ispitanici i metode: U istraživanju ispitanici su bili učenici (53) koji polaze osnovnu školu u Štitaru. Sva su djeca bila jednako klinički pregledana, tako što se koristio...
Čimbenici zadovoljstva poslom medicinskih sestara s COVID odjela jedinica intenzivnog liječenja
Čimbenici zadovoljstva poslom medicinskih sestara s COVID odjela jedinica intenzivnog liječenja
Matija Grah
Ciljevi: Svrha je ovog istraživanja napraviti usporedbu zadovoljstva poslom medicinskih sestara u COVID jedinici intenzivnog liječenja s obzirom na radno mjesto te istražiti općenito zadovoljstvo poslom, napraviti analizu prikupljenih podataka, te prikazati, interpretirati i raspraviti dobivene rezultate. Nacrt studije: Presječna studija s prigodnim uzorkom. Metode: U svrhu ovog istraživanja izrađen je upitnik faktora zadovoljstva poslom. Upitnik se sastoji od četiriju pitanja...

Paginacija