Paginacija

Liječenje kserostomije primjenom niskoenergetskoga lasera - prikaz slučaja
Liječenje kserostomije primjenom niskoenergetskoga lasera - prikaz slučaja
Klara Vernić
CILJ RADA: Ciljevi ovoga rada su prikazati pregled najčešćih uzroka i posljedica kserostomije, upoznati se s dijagnostičkim postupcima i metodama liječenja, s naglaskom na primjeni niskoenergetskog lasera u svrhu njezina liječenja. OPIS SLUČAJA: U prikazanom slučaju cilj je bio dati biološki prikaz žlijezda slinovnica te ukazati na uspješnost korištenja niskoenergetskog lasera u oralnoj medicini te objasniti koje su terapijske mogućnosti kserostomije. ZAKLJUČAK: Vrlo je...
Medicinska sestra-menadžer i lider 21. stoljeća
Medicinska sestra-menadžer i lider 21. stoljeća
Severina Sever
Biti menadžer i lider, a ujedno biti medicinska sestra u prošlosti je možda zvučalo neobično, no danas su ove funkcije praktički neodvojive. Kako bi osoba dobila zvanje medicinske sestre mora završiti pripadajuću školu i biti upisana u registar medicinskih sestara prema nacionalnim zakonima, no to je tek početak uspješne karijere. Medicinske sestre u svojim začecima komunicirale su s prilično uskom skupinom ljudi, dok je danas situacija potpuno drugačija pa tako medicinska...
Mentalno zdravlje djelatnika hitne medicinske pomoći
Mentalno zdravlje djelatnika hitne medicinske pomoći
Martina Šimek
Cilj istraživanja: Ispitati samoprocjenu mentalnog zdravlja kod djelatnika izvanbolničke hitne službe u 2022. godini, u Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije. Ustroj studije: Provedeno je presječno istraživanje, prospektivnom metodom prikupljanja podataka, od siječnja do ožujka 2022. godine. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovao 102 ispitanika, od kojih je muškaraca te žena. Ispitanici su osobe koje rade u Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske...
Mentalno zdravlje učenika srednjih škola prije pojave pandemije bolesti Covid-19 i tijekom pandemije u Osijeku
Mentalno zdravlje učenika srednjih škola prije pojave pandemije bolesti Covid-19 i tijekom pandemije u Osijeku
Barbara Šencaj
Cilj istraživanja: Ispitati i usporediti mentalno zdravlje učenika srednjih škola u Osijeku prije pojave pandemije COVID-19 i tijekom nje s obzirom na spol, dob, školu, mjesto stanovanja, obiteljsku strukturu i obrazovanje roditelja. Nacrt studije: Retrospektivno i presječno ispitivanje parova. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 211 učenika 3. razreda srednje škole koji su imali suglasnost roditelja i obavljen sistematski pregled s provedenom YP-CORE anketom u ...
Mišljenja i znanja medicinskih sestara/tehničara o doniranju organa
Mišljenja i znanja medicinskih sestara/tehničara o doniranju organa
Ana Nemčić
Cilj: utvrditi postoje li razlike u mišljenju i znanju o doniranju organa medicinskih sestara/tehničara zaposlenih na kirurškom i nekirurškom odjelu. Nacrt istraživanja: Provedeno je presječno istraživanje u Kliničkom bolničkom centru Osijek u razdoblju od rujna do listopada 2017. godine. Ispitanici i metode: Ispitanici su bile 223 medicinske sestre/tehničari zaposleni. Kao instrument istraživanja upotrebljen je anonomni anketni upitnik koji se sastojao od sociodemografskih...
Mišljenja i znanja studenata Sestrinstva o osobama s tjelesnim invaliditetom
Mišljenja i znanja studenata Sestrinstva o osobama s tjelesnim invaliditetom
Andrea Babić
Cilj istraživanja: Ispitati mišljenja i znanja studenata Sestrinstva o osobama s tjelesnim invaliditetom, ispitati razlike u znanju i mišljenju s obzirom na to jesu li zaposleni u struci ili izvan nje te s obzirom na to koliko imaju godina radnoga iskustva. Nacrt studije: presječna studija Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovao 121 student Sestrinstva, preddiplomskog i diplomskog studija Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Ispitivanje je provedeno ...
Mišljenja i znanje studenata sestrinstva o palijativnoj skrbi
Mišljenja i znanje studenata sestrinstva o palijativnoj skrbi
Monika Banović
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati mišljenja i znanja studenata Sestrinstva o palijativnoj skrbi. USTROJ STUDIJE: Provedeno je presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: Ispitanici su bili studenti Sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstva, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, dislociranog u Svetoj Nedelji koji su dobrovoljno pristali sudjelovati u istraživanju. REZULTATI: Više je bilo ispitanika ženskog spola (76,72 %), životne dobi 31 i više godina (57,76 %), na...
Mišljenja medicinskih sestara i medicinskih tehničara Doma zdravlja Zagreb Centar o njihovoj ulozi u prepoznavanju nasilja nad starijim osobama u obitelji
Mišljenja medicinskih sestara i medicinskih tehničara Doma zdravlja Zagreb Centar o njihovoj ulozi u prepoznavanju nasilja nad starijim osobama u obitelji
Katarina Vrbanić
Cilj istraţivanja: Ispitati mišljenja medicinskih sestara i medicinskih tehničara Doma zdravlja Zagreb – Centar o njihovoj ulozi i značaju kao sluţbenih osoba u prepoznavanju znakova zanemarivanja i zlostavljanja starijih osoba u obitelji. Nacrt studije: Presječno istraţivanje Ispitanici i metode: Ispitanici su bili medicinske sestre i medicinski tehničari zaposleni u Domu zdravlja Zagreb – Centar, ukupno 103 ispitanika. Sudjelovanje u istraţivanju je bilo anonimno i...
Mišljenja medicinskih sestara i tehničara radnim uvjetima na Odjelu za neurošku rehabilitaciju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
Mišljenja medicinskih sestara i tehničara radnim uvjetima na Odjelu za neurošku rehabilitaciju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
Ellena Čajko
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati stavove i mišljenja medicinskih sestara i tehničara radnim uvjetima na Odjelu za neurološku rehabilitaciju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice. NACRT STUDIJE: Presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: U istraživanju su sudjelovale medicinske sestre Odjela za neurološku rehabilitaciju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, a provedeno je anonimnim upitnikom koji je korišten za istraživanje...
Mišljenja o Covid 19 u službi za kirurške djelatnosti i covid odjelima
Mišljenja o Covid 19 u službi za kirurške djelatnosti i covid odjelima
Melinda Andrić
Cilj istraživanja: Cilj je istražiti utjecaje pandemije bolesti COVID-19 na mišljenja zaposlenika u Općoj Bolnici „Dr. Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu. Također, cilj je analizirati mišljenja tih ispitanika. Nacrt studije: Provedeno je presječno istraživanje za koje su podaci prikupljani anketnim upitnikom. Anketni obrasci kreirani su u Microsoft Wordu te su ispisani i podijeljeni ispitanicima. Podaci su obrađivani u Microsoft Excelu. Anketni upitnik sastoji se od 38 ...
Mišljenja pacijenata o važnosti komunikacije u zdravstvenom sustavu
Mišljenja pacijenata o važnosti komunikacije u zdravstvenom sustavu
Filip Mahaček
Cilj istraživanja: utvrditi nailazi li određena skupina pacijenata na nerazumijevanje zdravstvenih djelatnika te smatraju li nezdravstveni djelatnici neverbalnu komunikaciju jednako važnom kao i verbalnu. Nacrt studije: presječno istraživanje provedeno od 1. ožujka do 20. travnja 2023. godine. Ispitanici i metode: U dobrovoljnom i anonimnom istraživanju sudjelovalo je 336 punoljetnih građana Republike Hrvatske. Podatci korišteni u istraživanju prikupljeni su pomoću identičnog...
Mišljenja patronažnih sestara o međuprofesionalnoj suradnji i njihovoj ulozi u planiranju i provođenju zdravstvene njege u kući
Mišljenja patronažnih sestara o međuprofesionalnoj suradnji i njihovoj ulozi u planiranju i provođenju zdravstvene njege u kući
Ivan Ivančević
Cilj: Ispitati mišljenja patronažnih sestara o međuprofesionalnoj suradnji i njihovoj ulozi u planiranju i provođenju zdravstvene njege u kući. Ispitanici i metode: Presječno istraživanje je uključivalo 101 patronažnu sestru i tehničara koji su zaposleni u domovima zdravlja u Vukovaru, Županji,Vinkovcima, Đakovu, Belom Manastiru, Slavonskom Brodu i Osijeku. Kao instrument istraživanja korišten je anonimni upitnik s 32 pitanja koji je nastao kao rezultat istraživanja...

Paginacija