Paginacija

Mišljenje kroničnih bolesnika o radu patronažnih medicinskih sestara tijekom pandemije bolesti COVID-19
Mišljenje kroničnih bolesnika o radu patronažnih medicinskih sestara tijekom pandemije bolesti COVID-19
Lucija Ujević
Cilj: Ispitati mišljenje kroničnih bolesnika o radu vlastite patronažne medicinske sestre tijekom pandemije bolesti COVID-19. Specifični ciljevi: Ispitati postoje li razlike u mišljenju kroničnih bolesnika o radu vlastite patronažne medicinske sestre tijekom pandemije bolesti COVID-19 s obzirom na spol, stručnu spremu i kroničnu dijagnozu. Ustroj studije: Presječna studija Ispitanici i metode: Kronični bolesnici, korisnici patronažne službe Doma zdravlja Vinkovci, koji su...
Mišljenje medicinskih sestara i tehničara Kliničke bolnice Merkur o utjecaju razvoja tehnologije na sestrinstvo kao profesiju
Mišljenje medicinskih sestara i tehničara Kliničke bolnice Merkur o utjecaju razvoja tehnologije na sestrinstvo kao profesiju
Josip Spudić
Cilj istraživanja: ispitati mišljenje medicinskih sestara/tehničara u Kliničkoj bolnici Merkur o utjecaju razvoja tehnologije na sestrinstvo kao profesiju. U tu se svrhu ispitivalo postoje li razlike u mišljenju ispitanika o utjecaju razvoja tehnologije na sestrinstvo kao profesiju s obzirom na obilježja ispitanika. Ispitanici i metode: ispitanici su bili medicinske sestre/tehničari u Kliničkoj bolnici Merkur. Kao instrument istraživanja korišten je anketni upitnik sastavljen od...
Mišljenje medicinskih sestara i tehničara o primjeni suvremenih obloga u tretmanu dekubitusa u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti
Mišljenje medicinskih sestara i tehničara o primjeni suvremenih obloga u tretmanu dekubitusa u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti
Ida Kovačić Karapandžić
Cilj istraživanja: Ispitati mišljenje medicinskih sestara i tehničara o primjeni suvremenih obloga u tretmanu dekubitusa u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Medicinske sestre i tehničari zaposleni u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti ispitani su putem anketnog upitnika javno dostupnog na platformi Google Forms. Rezultati: U istraživanju je sudjelovalo 362 ispitanika, od toga 341 osoba...
Mišljenje medicinskih sestara o smrti i umiranju bolesnika tijekom pandemije bolesti COVID-19
Mišljenje medicinskih sestara o smrti i umiranju bolesnika tijekom pandemije bolesti COVID-19
Vanna Pinter
Cilj istraživanja: Ispitati učestalost smrtnih događaja, mišljenja, strah i empatiju medicinskih sestara prema smrti i umiranju bolesnika, utjecaj COVID-19 pandemije i rada na COVID radilištima, potrebu za edukacijom i potporom te razlike s obzirom na radilište i dob. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno u ožujku i travnju 2022. godine u KBC-u Osijek na 80 medicinskih sestara u dobi od 20 do 60 godina, različitih stručnih...
Mišljenje medicinskih sestara/tehničara o ograničavanju posjeta bolesnicima tijekom pandemije Covid-19 bolesti
Mišljenje medicinskih sestara/tehničara o ograničavanju posjeta bolesnicima tijekom pandemije Covid-19 bolesti
Marinela Marušić
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja je ispitati razmišljanja medicinskih sestara / tehničara vezano za ograničavanje posjeta tokom pandemije COVID-19 u Republici Hrvatskoj. Ustroj studije: Provedeno je presječno istraživanje, prospektivnom metodom prikupljanja podataka, od ožujka do svibnja 2021. godine. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovao 107 ispitanika, od kojih je 20 muškaraca te 87 žena. Ispitanici su medicinske sestre/ tehničari zaposleni u KBC...
Mišljenje o cijepljenju osoba cijepljenih na punktovima Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
Mišljenje o cijepljenju osoba cijepljenih na punktovima Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
Andreja Majić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati mišljenje o cijepljenju osoba cijepljenih na punktovima Doma zdravlja Osječko-baranjske županije protiv COVID-19. Nacrt studije: Presječna studija Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno s osobama koje su se cijepile na punktovima Doma zdravlja Osječko-baranjske županije tijekom listopada 2021. godine. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 329 ispitanika. Ispitanici su ispunjavali pisani anonimni anketni upitnik. ...
Mišljenje patronažnih sestara o potrebi za uvođenjem specijalizacije u patronažnu zdravstvenu zaštitu
Mišljenje patronažnih sestara o potrebi za uvođenjem specijalizacije u patronažnu zdravstvenu zaštitu
Ena Macanga
Ciljevi: Ispitati mišljenje patronažnih sestara u Republici Hrvatskoj o potrebi za uvođenjem specijalizacije u patronažnu zdravstvenu zaštitu. Ispitati razlike u mišljenju te povezanost mišljenja o potrebi za specijalizacijom patronažnih sestara/tehničara s obzirom na spol, dob, mjesto stanovanja, zvanje, radni status, završeno srednjoškolsko obrazovanje i dužinu radnoga staža. Ispitanici i metode: Provedena je presječna studija na 272 ispitanika. Ispitanici su bile...
Mišljenje roditelja o cijepljenju djece u vrijeme pandemije bolesti COVID-19
Mišljenje roditelja o cijepljenju djece u vrijeme pandemije bolesti COVID-19
Aleksandra Bančić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati mišljenje roditelja o cijepljenju djece u odnosu na dob, spol, stručnu spremu, preboljenje i cijepljenje roditelja protiv bolesti COVID-19. NACRT STUDIJE: Presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: U istraživanju su sudjelovali roditelji djece hospitalizirane na Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Osijek u vremenskom razdoblju od 01.01.2022. do 31.03.2022. godine. Istraživanje je provedeno pomoću upitnika Stavovi i brige roditelja o ...
Mišljenje roditelja o cijepljenju protiv humanog papilomavirusa
Mišljenje roditelja o cijepljenju protiv humanog papilomavirusa
Ana Anđelić
Cilj istraživanja: Ispitati mišljenje roditelja o cijepljenju protiv HPV-a Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 120 punoljetnih ispitanika. Anketa je kreirana na internetskom, javno dostupnom programu Google Sheets. Prvi se dio ankete odnosio na demografska pitanja, drugi se dio pitanja odnosio na informiranje o HPV-u, a treći se dio upitnika odnosio na mišljenje ispitanika o cijepljenju protiv HPV-a. Rezultati: Ispitanici u...
Mišljenje roditelja o radu patronažnih medicinskih sestara u prvim mjesecima djetetova života
Mišljenje roditelja o radu patronažnih medicinskih sestara u prvim mjesecima djetetova života
Matea Pinjušić
Cilj: Ispitati opće mišljenje roditelja o ulozi i radu patronažne sestre u skrbi za dijete i roditelje u prvim mjesecima djetetova života te usporediti prema dobi, spolu, županiji stanovanja, razini obrazovanja i broju djece u obitelji. Ispitanici i metode: Ispitanici su roditelji koji dobrovoljno pristaju ispuniti online anketni upitnik, a za ispitivanje je korišten anonimni online upitnik, sastavljen od 30 pitanja. Istraživanje je provedeno u razdoblju od 1. ožujka do 1. travnja...
Mišljenje roditelja o utjecaju dječje hodalice na sigurnost i motorički razvoj djeteta
Mišljenje roditelja o utjecaju dječje hodalice na sigurnost i motorički razvoj djeteta
Marija Dravinski
Cilj istraživanja: Ispitati mišljenje roditelja o utjecaju dječje hodalice na sigurnost i motorički razvoj djeteta. Nacrt studije: Provedeno je presječno istraživanje tijekom svibnja i lipnja 2021. godine. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 154 ispitanika, roditelja/skrbnika djece u dobi do 2 godine, bez neuroloških deficita, s prebivalištem na području Osječko-baranjske županije. Podaci su prikupljeni anonimnim anketnim upitnikom u virtualnom i fizičkom...
Mišljenje studenata diplomskog studija Sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo o teorijama zdravstvene njege
Mišljenje studenata diplomskog studija Sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo o teorijama zdravstvene njege
Marijana Slunjski
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je bio ispitati mišljenja studenata diplomskog studija Sestrinstva na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo o teorijama zdravstvene njege Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 124 ispitanika. Ispitanici su bili studenti na diplomskom studiju Sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Anketa je provedena pomoću programa Google Sheets. Kao instrument istraživanja korišten je upitnik koji je kreiran za...

Paginacija