Pages

Povezanost prosocijalnih crta ličnosti sa simptomima depresije, anksioznosti i stresa u medicinskih sestara i tehničara zaposlenih u psihijatrijskoj ustanovi
Povezanost prosocijalnih crta ličnosti sa simptomima depresije, anksioznosti i stresa u medicinskih sestara i tehničara zaposlenih u psihijatrijskoj ustanovi
Davorin Crnić
Cilj istraživanja: Glavni cilj istraživanja bio je ispitati povezanost prosocijalnih crta ličnosti sa simptomima depresije, anksioznosti i stresa u medicinskih sestara i tehničara (MST) zaposlenih u klinici za psihijatriju. Nacrt studije: Provedeno je presječno istraživanje u Klinici za psihijatriju “Sveti Ivan“ u Zagrebu tijekom lipnja 2023. godine. Ispitanici i metode: Ciljana populacija bili su MST-i zaposleni u psihijatrijskoj bolnici u neposrednom radu s pacijentima. Nije...
Povezanost radne okoline s kvalitetom života medicinskih sestara i tehničara
Povezanost radne okoline s kvalitetom života medicinskih sestara i tehničara
Blanka Uher
Cilj istraživanja: Ispitati povezanost radne okoline i kvalitete života medicinskih sestara i tehničara, te utvrditi razlike i povezanosti ispitivanih varijabli. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Ispitivani uzorak obuhvaća 100 ispitanika ciljane populacije. Sudjelovanje je dobrovoljno, a provedeno je putem društvenih mreža. Anketni je upitnik kreiran i korišten u svrhu istraživanja, a potrebno vrijeme ispunjavanja bilo je oko 10 minuta. Rezultati: Značajne...
Povezanost samoučinkovitosti i perfekcionizma u studenata sestrinstva
Povezanost samoučinkovitosti i perfekcionizma u studenata sestrinstva
Antonia Kos
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati povezanost razine samoprocjene samoučinkovitosti i perfekcionizma u studenata sestrinstva. Nacrt studije: presječno istraživanje Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na 274 redovna i izvanredna studenta s prijediplomskog i diplomskog studija Sestrinstvo Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji pohađaju nastavu na matičnom studiju u Osijeku i dislociranim...
Povezanost socijalne podrške i donošenje odluke o cijepljenju osoba starije životne dobi u vezi s pandemijom bolesti COVID-19
Povezanost socijalne podrške i donošenje odluke o cijepljenju osoba starije životne dobi u vezi s pandemijom bolesti COVID-19
Josipa Šućur
Cilj: Ispitati u kojoj mjeri starije osobe same donose odluke vezane uz njihovo zdravlje i koliko socijalna okolina utječe na donošenje tih odluka tijekom pandemije Covid-19. Ispitanici i metode: Presječno istraživanje obuhvatilo je osobe starije od 65 godina. Proveden je anonimni anketni upitnik i Multidimenzionalna skala percipirane socijalne podrške. Rezultati: Većina ispitanika (37,8 %) navela je kako je na njihovu odluku za cijepljenje utjecao liječnik obiteljske medicine....
Povezanost socijalne podrške i kvalitete života osoba starije životne dobi
Povezanost socijalne podrške i kvalitete života osoba starije životne dobi
Stana Schmidt
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je ispitati povezanost socijalizacije unutar obitelji i društva na kvalitetu života starijih osoba. Ustroj studije: Provedeno je presječno istraživanje, od veljače 2022. do travnja 2022. godine. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na 203 ispitanika, od kojih je 74 muškaraca i 129 žena, dobi u rasponu od 64 do najviše 93 godine. Korištenje baza podataka relevantnih za područje biomedicine i zdravstva, predstavit će utjecaj...
Povezanost socijalne potpore i socioekonomskog statusa s pojavnošću sindroma krhkosti kod osoba starije životne dobi Sisačko- moslavačke županije
Povezanost socijalne potpore i socioekonomskog statusa s pojavnošću sindroma krhkosti kod osoba starije životne dobi Sisačko- moslavačke županije
Tajana Žižak
Cilj istraživanja: Cilj rada je ispitati pojavnost i stupanj krhkosti osoba starije životne dobi Sisačko-moslavačke županije te ispitati razlike s obzirom na sociodemografske karakteristike, socioekonomski status, socijalnu potporu te razlike s obzirom na podatke vezane uz slobodno vrijeme (hobije). Metode i ispitanici: Istraživanje je obuhvaćalo osobe starije od 65. godine života, sudjelovalo je 310 ispitanika te je provedeno u Sisačko-moslavačkoj županiji. Kao instrument...
Povezanost specifičnih čimbenika stresa i kvalitete života medicinskih sestara zaposlenih u palijativnoj skrbi.
Povezanost specifičnih čimbenika stresa i kvalitete života medicinskih sestara zaposlenih u palijativnoj skrbi.
Karolina Omašić
Cilj istraživanja: Cilj je istraživanja dobiti uvid u pojavnost specifičnih čimbenika stresa kod medicinskih sestara i tehničara zaposlenih u palijativnoj skrbi i njihovo zadovoljstvo kvalitetom života. Ustroj studije: Primijenjen je presječni dizajn istraživanja, uz primjenu validiranih upitnika. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 115 medicinskih sestara i tehničara, zaposlenika 45 zdravstvenih ustanova koje provode palijativnu skrb. Kao instrument ...
Povezanost stila života i prehrambenih navika s pojavnosti simptoma gastritisa
Povezanost stila života i prehrambenih navika s pojavnosti simptoma gastritisa
Marija Šojat
Cilj istraživanja: Ispitati u povezanost stila života i prehrambenih navika s pojavnosti simptoma gastritisa, razlike u učestalosti simptoma prema prehrambenim navikama, poteškoćama vezanim za gastrointestinalni sustav, postavljenoj dijagnozi gastritisa, konzumaciji alkohola i cigareta, te povezanosti između navedenih varijabli i simptoma povezanih s gastritisom. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Ukupno je sudjelovalo 183 ispitanika. Istraživanje je provedeno u...
Povezanost straha od ponovnog pojavljivanja bolesti i kvalitete života žena oboljelih od karcinoma dojke
Povezanost straha od ponovnog pojavljivanja bolesti i kvalitete života žena oboljelih od karcinoma dojke
Katarina Barić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je dobiti uvid u postojanost straha od ponovnog pojavljivanja bolesti i razine kvalitete života žena oboljelih od karcinoma dojke. Ispitanici i metode: Presječno istraživanje je uključivalo 6 udruga/klubova žena liječenih od karcinoma dojke u Republici Hrvatskoj. Unutar istraživačkog rada korištena su dva validirana upitnika: Skala za procjenu kvalitete života osoba oboljelih od karcinoma dojke i Skala za procjenu straha od ponovnog...
Povezanost stresa i kvalitete života kod pacijenata s psihotičnim poremećajem u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan
Povezanost stresa i kvalitete života kod pacijenata s psihotičnim poremećajem u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan
Kristina Habuš
Cilj istraživanja: Glavni je cilj ovog istraživanja bio ispitati povezanost razine stresa i zadovoljstva kvalitetom života kod odraslih pacijenata liječenih u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan. Specifični ciljevi su ispitati povezanost depresivnosti i različitih aspekata zadovoljstva kvalitetom života te ispitati povezanost anksioznosti i različitih aspekata zadovoljstva kvalitetom života. Nacrt studije: Presječna studija Ispitanici i metode: Ispitanici su pacijenti oboljeli od...
Povezanost stresa i kvalitete života medicinskih sestara i tehničara Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije
Povezanost stresa i kvalitete života medicinskih sestara i tehničara Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije
Kristian Halužan
Cilj istraživanja: Ispitati povezanost stresa i kvalitete života medicinskih sestara i tehničara djelatnika Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije. Nacrt studije: Provedeno je presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanje je uključeno 30 medicinskih sestara i tehničara djelatnika Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije. U svrhu provedbe istraživanja i izrade rada osmišljen je upitnik s prethodno ponuđenim odgovorima. Upitnik se sastoji...
Povezanost stresa s kvalitetom života zdravstvenih djelatnika u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije
Povezanost stresa s kvalitetom života zdravstvenih djelatnika u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije
Ivana Dumbović
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je ispitati povezanost stresa s kvalitetom života zdravstvenih djelatnika u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Ustroj studije: Provedeno je presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 102 zdravstvena djelatnika Zavoda za hitnu medicinu SMŽ-a. Kao instrument istraživanja korištena su dva standardizirana upitnika: za ispitivanje prisutnosti stresa, anksioznosti i depresivnosti "DASS-21" i...

Pages