Pages

Pristup i liječenje lumbalnog bolnog sindroma kralježnice
Pristup i liječenje lumbalnog bolnog sindroma kralježnice
Dorothea Bedeković
UVOD: Lumbalni bolni sindrom je javnozdravstveni problem i financijski globalni teret koji snažno smanjuje kvalitetu života pojedinca. Vertebralni i vertebrogeni sindromi lumbalne kralježnice ograničavaju izvođenje svakodnevnih aktivnosti i povećavaju invalidnosti i ovisnosti osobe o drugima. POSTUPCI: Sustavni pregled publikacija koje ispituju uočene potrebe za zdravstvenim informacijama povezanim s lumbalnim bolnim sindromom identificiranim putem Medline, PubMeda, Hrčka i knjižne...
Prisutnost boli u koljenu kod studenata sportaša i studenata rekreativaca
Prisutnost boli u koljenu kod studenata sportaša i studenata rekreativaca
Tomislav Sajda
Cilj istraživanja: Istražiti i utvrditi kod koje je skupine studenata bol u koljenu učestalija i istražiti najučestalije uzroke pojave bola u koljenu. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno tijekom veljače i ožujka 2022. godine. Ispitanici i metode: Za potrebe istraživanja napravljen je anketni upitnik koji se sastojao od 16 pitanja. Ispitanici su bili studenti Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Anketa je poslana na različite elektronske pošte radi...
Proces zdravstvene njege bolesnika nakon barijatrijskog kirurškog zahvata
Proces zdravstvene njege bolesnika nakon barijatrijskog kirurškog zahvata
Mateja Ivšan
Cilj je rada je prikaz procesa zdravstvene njege bolesnika nakon barijatrijskog kirurškog zahvata s osvrtom na pacijentove potrebe i probleme u sklopu zdravstvene njege u poslijeoperacijskom razdoblju. Uvodni dio je sačinjen od kratkog prikaza anatomije i fiziologije probavnog sustava te mogućnostima liječenja prekomjerne tjelesne mase. Definiran je indeks tjelesne mase te su navedene invazivne i neinvazivne metode liječenja pretilosti. Nadalje, u radu je opisan prikaz slučaja iz...
Proces zdravstvene njege bolesnika sa stomom i edukacija bolesnika nakon otpusta
Proces zdravstvene njege bolesnika sa stomom i edukacija bolesnika nakon otpusta
Monika Barušić
Cilj rada: Prikazati proces zdravstvene njege bolesnika s kolostomom i edukacija nakon otpusta te utvrđene sestrinske dijagnoze u procesu zdravstvene njege. Planirane i provedene intervencije u prijeoperacijskoj i poslijeoperacijskoj zdravstvenoj njezi usmjerene su rješavanju utvrđenih bolesnikovih problema. Opis slučaja: Tijekom hospitalizacije utvrđene su sljedeće dijagnoze u procesu zdravstvene njege: strah u vezi s ishodom operativnog zahvata, bol u vezi s operativnom ranom,...
Proces zdravstvene njege kod bolesnika nakon ugradnje totalne endoproteze kuka
Proces zdravstvene njege kod bolesnika nakon ugradnje totalne endoproteze kuka
Petra Grcić
Cilj rada: Prikazati specifičnosti rada medicinske sestre/tehničara kod bolesnika kojemu je ugrađena totalna endoproteza kuka, najčešće probleme iz područja zdravstvene njege te njihove intervencije vezane uz poslijeoperacijski oporavak. Opis slučaja: Bolesnica rođena 1956. godine, umirovljenica, primljena 21. 7. 2019. godine na Zavod za ortopediju i traumatologiju, odjel ortopedija zbog dogovorenog operativnog zahvata pod med. dg: Coxarthrosis lat.sin. Utvrđeni problemi iz...
Proces zdravstvene njege kod bolesnika s Crohnovom bolesti u mlađoj dobi
Proces zdravstvene njege kod bolesnika s Crohnovom bolesti u mlađoj dobi
Andrea Švitek
Cilj rada: Prikazati osobitosti rada medicinske sestre kod bolesnice s Crohnovom bolesti u mlađoj dobi te najčešće probleme iz područja zdravstvene njege i njihove intervencije tijekom hospitalizacije. Opis slučaja: Bolesnica je rođena 1997. godine. Studentica s prebivalištem u Osijeku, primljena je tijekom lipnja 2021. godine u Kliničkom bolničkom centru Osijek na Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju zbog visoke temperature, proljevaste stolice, grčeva nakon obroka i...
Procjena anksioznosti i depresivnosti studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Procjena anksioznosti i depresivnosti studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Andrea Živkov
Cilj istraživanja: Odrediti prevalenciju anksioznosti i depresivnosti studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju su sudjelovala 64 studenta (44 žene i 20 muškaraca). Istraživanje je provedeno tijekom prosinca 2021. godine online upitnikom koji se sastojao od tri dijela. Prvi dio je sociodemografski upitnik, drugi dio Upitnik o zdravlju pacijenata (engl. Patient Health Questionnaire-9,...
Procjena cijeljenja apikalnog parodontitisa nakon jednoposjetnog i višeposjetnog endodontskog liječenja
Procjena cijeljenja apikalnog parodontitisa nakon jednoposjetnog i višeposjetnog endodontskog liječenja
Lucija Hero
Cilj: Procijeniti i usporediti cijeljenje periapikalne kosti nakon jednoposjetne i višeposjetne endodontske terapije zuba s dijagnozom kroničnog apikalnog parodontitisa. Metode: Za procjenu cijeljenja AP korištene su peraipikalne rendgenske snimke zuba napravljene odmah nakon završenog endodontskog liječenja i 6 mjeseci nakon završetka terapije. Periapikalni status liječenih zuba procijenivao se pomoću periapikalnog indeksa (engl. periapical index scoring system – PAI)....
Procjena kvalitete života prije i nakon alveotomije donjih umnjaka kod pušača i nepušača
Procjena kvalitete života prije i nakon alveotomije donjih umnjaka kod pušača i nepušača
Luka Ostojić
Cilj istraživanja: Glavni cilj istraživanja bio je ispitati razlike u kvaliteti života između pušača i nepušača prije i nakon provedenog zahvata alveotomije donjih umnjaka. Ustroj studije: Studija je ustrojena kao prospektivna studija. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na 26 dobrovoljnih ispitanika podijeljenih u dvije skupine (11 pušača i 15 nepušača). Istraživanje je provedeno s pomoću anketnog upitnika izrađenog za potrebe istraživanja, koji su sudionici...
Procjena razine stresa studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Procjena razine stresa studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Klara Račan
Cilj istraživanja: ispitati razinu stresa i njegovu povezanost s određenim čimbenicima kod studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Nacrt studije: presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U provedenom istraživanju ispitanici su studenti Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, sa smjerova fizioterapije, sestrinstva i dentalne medicine. Korišten je online anketni upitnik. Za testiranje povezanosti varijabli korišten je koeficijent korelacije. ...
Procjena rizika od nastanka dekubitusa u kućnim uvjetima kod pacijenata oboljelih od cerebrovaskularnog inzulta
Procjena rizika od nastanka dekubitusa u kućnim uvjetima kod pacijenata oboljelih od cerebrovaskularnog inzulta
Laura Filipović
Cilj istraživanja: Cilj je istraživanja procijeniti rizik od nastanka dekubitusa kod bolesnika oboljelih od cerebrovaskularnog inzulta koji se po otpustu iz bolnice vraćaju u svoju obitelj/svoj dom. Nacrt studije: presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju su sudjelovali bolesnici koji su preboljeli cerebrovaskularni inzult, a korisnici su zdravstvene njege u kući Ustanove za zdravstvenu njegu Jadranka Plužarić. Istraživanje je provedeno na 45 bolesnika. Kao...
Procjena spuštenih stopala (pes planus) kod djece u Osnovnoj školi "Blaž Tadijanović"
Procjena spuštenih stopala (pes planus) kod djece u Osnovnoj školi "Blaž Tadijanović"
Marija Vučinić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Istražiti i procijeniti kolika je učestalost pojavnosti spuštenoga stopala kod učenika Osnovne škole „Blaž Tadijanović“. NACRT STUDIJE: Presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: Ciljana skupina ispitanika bila su djeca tri prva razreda Osnovne škole „Blaž Tadijanović“. Od ukupno 41 ispitanika, u istraživanju je sudjelovalo 25 dječaka i 16 djevojčica u dobi od sedam i osam godina. Istraživanje je provedeno u skladu s Etičkim kodeksom...

Pages