Pages

Rehabilitacija bolesnika s multiplom sklerozom
Rehabilitacija bolesnika s multiplom sklerozom
Gabrijela Gržić
UVOD: Multipla skleroza kronična je demijelinizacijska bolest središnjeg živčanog sustava, koja ima složenu kliničku sliku i često dovodi do teških tjelesnih i kognitivnih oštećenja. POSTUPCI: Podaci su prikupljeni pretraživanjem Medline, The Scopus i Web of science baze podataka. PRIKAZ TEME: Multipla je skleroza bolest koja ima složen klinički tijek koji čine četiri oblika: relapsno-remitirajući oblik, sekundarno progresivni, primarno progresivni i progresivno relapsni...
Rehabilitacija ozlijeda rotatorne manšete kod rukometaša
Rehabilitacija ozlijeda rotatorne manšete kod rukometaša
Luka Ferenčević
Uvod: Pregledom stručne literature, znanstvenih radova i istraživanja prikazati poveznicu između rukometa (bacačkog sporta) te ozljeda rotatorne manšete. Postupci: Pretraživane baze podataka su: Hrčak, Medline, Physiopedia Prikaz teme: Najčešća ozljeda kod rukometaša je ozljeda rotatorne manšete. Njene karakteristike su smanjenje opsega pokreta, bolnost, osjećaj ukočenosti ramena. Povećani glenohumeralni rotacijski deficiti kod bacačkog ramena rukometaša koreliraju s...
Rehabilitacija ruke uz pomoć robotske tehnologije u bolesnika s reumatoidnim artritisom
Rehabilitacija ruke uz pomoć robotske tehnologije u bolesnika s reumatoidnim artritisom
Josipa Jurčević Čakan
Uvod: Reumatoidni artritis progresivna je autoimuna bolest u kojoj glavnu ulogu ima kronična upala koja najčešće zahvaća zglobove. Reumatoidni artritis smanjuje kvalitetu života bolesnika zbog funkcionalne onesposobljenosti u obavljanju dnevnih aktivnosti te se rehabilitacija provodi da bi se smanjile posljedice bolesti. Cilj je liječenja stanje remisije koje se može postići optimalnim liječenjem. Postupci: Pregled literature proveden je kroz baze podataka PubMed, IEEE, Google...
Rehabilitacijske metode i fizikalna terapija koljena nakon ozljede prednjeg križnog ligamenta
Rehabilitacijske metode i fizikalna terapija koljena nakon ozljede prednjeg križnog ligamenta
Dubravko Moguš
UVOD: Koljeni zglob je najsloženiji zglob u ljudskom tijelu i kao takav najviše je podvrgnut ozljedama. Ozljeda prednjeg križnog ligamenta povećava rizik od razvoja sekundarnih ozljeda, ali i straha od naknadnog vraćanja u sport. POSTUPCI: 66 studija uključeno je u pisanje diplomskog rada. Tri su knjižne građe, a 63 su preuzeti s online bazi podataka i sva literatura odgovara sadržaju diplomskog rada. PRIKAZ TEME: Ozljeda prednjeg križnog ligamenta smanjuje kvalitetu života...
Rekanalizacijsko liječenje akutnog ishemijskog moždanog udara
Rekanalizacijsko liječenje akutnog ishemijskog moždanog udara
Vlatka Poljak
Uvod. Akutni ishemijski moždani udar je poremećaj moždane funkcije naglog nastajanja koji za posljedicu ima poremećaj moždane cirkulacije. Protok krvi kroz mozak nije dovoljan i dolazi do odumiranja moždanih stanica. Postupci. U ovom je radu korištena literatura iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, te Gradske knjižnice Ksaver Šandor Gjalski Zabok. Pretražena su poglavlja u knjigama iz područja neurologije i anatomski atlasi. U pretraživanju su prikupljeni...
Rendgenska dijagnostika u dentalnoj medicini i trudnoća: analiza ozračenja ploda koristeći mjerenja u fantomu
Rendgenska dijagnostika u dentalnoj medicini i trudnoća: analiza ozračenja ploda koristeći mjerenja u fantomu
Rebeka Mergl
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je dokazati da izloženost dentalnoj RTG dijagnostici tijekom trudnoće ne utječe na plod. Drugi cilj bio je ispitati stavove studenata zadnje godine dentalne medicine o radiološkoj dijagnostici primijenjenoj na trudnice. Nacrt studije: Presječna studija Ispitanici i metode: Glavni instrument istraživanja bio je anketni upitnik o znanju i mišljenju studenata dentalne medicine Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku o...
Reumatoidni artritis
Reumatoidni artritis
Andreja Jakolić
Uvod: Predmet ovog rada je RA, bolest koja spada u najčešća reumatska oboljenja. Cilj rada prikazati je osnovne aspekte bolesti te ulogu medicinsku sestre u liječenju bolesti. Postupci: U izradi rada korištene su knjige i članci iz medicine iz područja reumatologije. Literatura korištena pri izradi rada izdana je u razdoblju 1995.-2018. Članci su pretraživani na hrvatskom i engleskom jeziku, na domaćim i stranim portalima. Ključni pojmovi prilikom pretrage bili su: reumatoidni...
Sagorijevanje medicinskih sestara u Jedinici intenzivnog liječenja i na Odjelu kirurgije Klinike za dječje bolesti Zagreb
Sagorijevanje medicinskih sestara u Jedinici intenzivnog liječenja i na Odjelu kirurgije Klinike za dječje bolesti Zagreb
Dijana Rajnović
CILJ ISTRAŽIVANJA: Procijeniti i usporediti stupanj sagorijevanja medicinskih sestara u Jedinici intenzivnog liječenja u odnosu na medicinske sestre na Odjelu za kirurgiju Klinike za dječje bolesti Zagreb. NACRT STUDIJE: Presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: U istraživanje su uključene 54 medicinske sestre i tehničara s Odjela kirurgije i Jedinice intenzivnog liječenja Klinike za dječje bolesti Zagreb. Istraživanje je provedeno pomoću upitnika CBI – Copenhagen...
Sagorijevanje medicinskih sestara za vrijeme pandemije COVID-19 infekcije u Požeško-slavonskoj županiji
Sagorijevanje medicinskih sestara za vrijeme pandemije COVID-19 infekcije u Požeško-slavonskoj županiji
Matea Paun
Uvod: Sindrom izgaranja (engl. burnout syndrome, BOS) identificiran je početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća kod osoba koje rade u djelatnostima za pružanje humanitarnih usluga, ponajviše kod zdravstvenih djelatnika. Sindrom sagorijevanja je opisan kao nesposobnost suočavanja s emocionalnim stresom na poslu ili kao pretjerana upotreba energije i emocionalnih resursa koja dovodi do osjećaja neuspjeha i iscrpljenosti. Cilj: Ispitati prisutnost sindroma sagorijevanja kod...
Samopercepcija zdravlja opće populacije za vrijeme pandemije COVID-19
Samopercepcija zdravlja opće populacije za vrijeme pandemije COVID-19
Lidija Pavlović
Cilj istraživanja: Ispitati samopercepciju zdravlja opće populacije za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 te ispitati postoje li razlike u samopercepciji zdravlja u odnosu na dob, spol, obrazovanje, mjesto stanovanja. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovao 231 ispitanik. Za potrebe istraživanja korišten je upitnik SF-36. Rezultati: Stariji ljudi, osobe s kroničnim bolestima, osobe u braku i ženskog spola češće izražavaju mišljenje o podložnosti bolestima...
Samoprocjena djelatnika hitne medicinske pomoći o pojavnosti i mogućim činiteljima uzroka problema s kralježnicom nastalih tijekom hitnih medicinskih postupaka
Samoprocjena djelatnika hitne medicinske pomoći o pojavnosti i mogućim činiteljima uzroka problema s kralježnicom nastalih tijekom hitnih medicinskih postupaka
Saša Marenjak
Cilj istraživanja: Cilj je rada ispitati samoprocjenu djelatnika Zavoda za hitnu medicinu Osječko baranjske županije o problemima s kralježnicom nastalim tijekom podizanja, izvlačenja i prenošenja ozlijeđene/oboljele osobe. Ustroj studije: Istraživanje je provedeno kao presječna studija od siječnja do svibnja 2022. godine. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovao 80 ispitanika. Od ukupnog broja ispitanika njih 49 su muškaraca i 31 žene. Ispitanici su bili u rasponu...
Samoprocjena razine distresa kao posljedice simptoma bolesti i nuspojava liječenja u onkoloških bolesnika
Samoprocjena razine distresa kao posljedice simptoma bolesti i nuspojava liječenja u onkoloških bolesnika
Sanja Janeš
Cilj istraživanja: Osnovni je cilj rada ispitati razinu distresa, osjećaje i životno funkcioniranje onkoloških bolesnika povezano sa specifičnim simptomima zloćudne bolesti i nuspojavama liječenja. Ustroj studije: Provedeno je presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje uključuje 103 bolesnika liječenih na odjelu Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice u Zagrebu. Instrument je ispitivanja bio anonimni anketni...

Pages