Pages

Znanje i stavovi studenata o spolnom zdravlju i kontracepciji
Znanje i stavovi studenata o spolnom zdravlju i kontracepciji
Adrijana Samardžija
Uvod: Cilj rada bio je istražiti razinu znanja i stavove o spolnom zdravlju i kontracepciji među studentima medicinskog usmjerenja te onih koji studiraju na fakultetima iz nemedicinskog područja. Nacrt studije: Istraživanje je ustrojeno kao presječna studija. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na prigodnom uzorku studenata različitih visokoškolskih ustanova. Korišten je upitnik za procjenu znanja i stavova o spolnom zdravlju i kontracepciji kreiran za potrebe ovoga...
Znanje medicinskih sestara i medicinskih tehničara o kardiopulmonalnoj reanimaciji u bolničkim uvjetima u Novoj Gradiški
Znanje medicinskih sestara i medicinskih tehničara o kardiopulmonalnoj reanimaciji u bolničkim uvjetima u Novoj Gradiški
Marina Maglov
Cilj istraživanja: Ispitati razinu znanja medicinskih sestara i medicinskih tehničara o kardiopulmonalnoj reanimaciji u bolničkim uvjetima u Novoj Gradiški. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo ukupno 105 ispitanika (86 žena i 19 muškaraca). Dob ispitanika je između 19 i 62 godine. U svrhu ovoga istraživanja konstruiran je anonimni anketni upitnik. Rezultati:Veću razinu znanja imaju medicinske sestre i medicinski tehničari...
Znanje opće populacije o nasilju nad starijim osobama u obitelji
Znanje opće populacije o nasilju nad starijim osobama u obitelji
Antoaneta Vučica
Cilj:Ispitati znanje opće populacije o nasilju nad starijim osobama u obitelji prema dobu, spolu, razini obrazovanja, mjestu stanovanja i bračnom statusu. Ustroj studije: Istraživanje je provedeno po principu presječne studije. Ispitanici i metode: U istraživanju je korišten upitnik koji se sastojao od 16 pitanja. Ispitanici su bili predstavnici opće populacije starosti od 18 do 60 godina. Rezultati: U istraživanju je sudjelovalo 466 ispitanika. Stavovi da stare ljude...
Znanje studenata studija Sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek o Alzheimerovoj bolesti
Znanje studenata studija Sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek o Alzheimerovoj bolesti
Bernarda Pejić
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati razinu znanja studenata preddiplomskog i diplomskog studija Sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo o Alzheimerovoj bolesti Nacrt studije: presječno istraživanje Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na uzorku od 270 ispitanika prve, druge i treće godine preddiplomskog studija Sestrinstvo u Osijeku, Novoj Gradišci i Pregradi te prve i druge godine diplomskog studija Sestrinstvo u Osijeku, Slavonskom...
Znanje učenika Zdravstvene i veterinarske škole Dr. Andrije Štampara Vinkovci o spolno prenosivim bolestima
Znanje učenika Zdravstvene i veterinarske škole Dr. Andrije Štampara Vinkovci o spolno prenosivim bolestima
Ivana Bešlić
Cilj istraživanja: Ispitati znanje učenika Zdravstvene i veterinarske škole Dr. Andrije Štampara Vinkovci o spolno prenosivim bolestima te putevima prijenosa istih. Specifični ciljevi su: ispitati u kojoj dobi učenici stupaju u spolne odnose, saznati jesu li bili pod utjecajem alkohola prije zadnjeg spolnog odnosa i saznati gdje se informiraju o spolno prenosivim bolestima. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na 121 ispitaniku...
Čimbenici koji utječu na zadovoljstvo poslom medicinskih sestara s odjela neurološke rehabilitacije u vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19
Čimbenici koji utječu na zadovoljstvo poslom medicinskih sestara s odjela neurološke rehabilitacije u vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19
Irena Klasić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Istražiti čimbenike koji utječu na zadovoljstvo poslom medicinskih sestara s odjela neurološke rehabilitacije Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice u vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19. NACRT STUDIJE: Presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: U istraživanju je sudjelovalo 79 medicinskih sestara, a provedeno je pomoću upitnika koji se sastojao od tri dijela. U prvom dijelu ispitanici su ispunjavali demografske podatke i...

Pages