Pages

Povezanost između zadovoljstva poslom i karakteristika posla kod medicinskih sestara i medicinskih tehničara u zdravstvenoj njezi u kući
Povezanost između zadovoljstva poslom i karakteristika posla kod medicinskih sestara i medicinskih tehničara u zdravstvenoj njezi u kući
Marija Bojčić
Cilj istraživanja: Ispitati povezanost zadovoljstva poslom i karakteristika posla medicinskih sestara i medicinskih tehničara u djelatnosti zdravstvene njege u kući. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Ispitanici su bili medicinske sestre i medicinski tehničari koji rade u djelatnosti zdravstvene njege u kući na području Republike Hrvatske te je provedeno u prosincu 2022. godine. Koristio se anonimni upitnik s općim podacima, skalom zadovoljstva poslom i...
Povezanost mentalnog zdravlja studenata sestrinstva u radnom odnosu s uspjehom tijekom studiranja
Povezanost mentalnog zdravlja studenata sestrinstva u radnom odnosu s uspjehom tijekom studiranja
Maja Jurić
Cilj istraživanja: Cilj je istraživanja ispitati postoji li povezanost mentalnog zdravlja studenata sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo koji su u radnom odnosu s njihovim akademskim uspjehom. Nacrt studije: presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanje je uključen reprezentativni uzorak od 130 redovnih i izvanrednih studenata s druge i treće godine prijediplomskog studija Sestrinstvo u Osijeku i Novoj Gradišci te prve i druge godine redovnog...
Povezanost načina života s pojavom boli u kralježnici
Povezanost načina života s pojavom boli u kralježnici
Doris Papac
Cilj istraživanja: Ispitati povezanost načina života s pojavom boli u kralježnici. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 184 ispitanika. Ciljana skupina bile su osobe koje su u radnom odnosu minimalno 6 mjeseci s područja istočne Slavonije, odnosno Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Istraživanje je obuhvatilo zanimanja iz 5 različitih djelatnosti s obzirom na položaj tijela u kojem provode većinu radnog...
Povezanost neravnoteže percipiranog napora i percipirane nagrade s angažiranošću medicinskih sestara u tercijarnoj psihijatrijskoj ustanovi
Povezanost neravnoteže percipiranog napora i percipirane nagrade s angažiranošću medicinskih sestara u tercijarnoj psihijatrijskoj ustanovi
Bernarda Gazić
Cilj istraživanja: Glavni cilj istraživanja bio je ispitati povezanost neravnoteže napora i nagrade (NNN) s radnom angažiranošću medicinskih sestara i tehničara (MST) u tercijarnoj psihijatrijskog ustanovi, neovisnu o visini plaće. Nacrt studije: Provedena je presječna studija tijekom lipnja i srpnja 2022. godine na Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Zagrebu. Ispitanici i metode: Ciljana populacija bili su MST oba spola, sa zaposlenjem na neodređeno u javnoj, tercijarnoj...
Povezanost noćnog rada na kvalitetu sna i kvalitetu života zdravstvenih djelatnika
Povezanost noćnog rada na kvalitetu sna i kvalitetu života zdravstvenih djelatnika
Ljerka Zagorec
Ciljevi: Ispitati povezanost noćnog rada, kvalitete sna i života zdravstvenih djelatnika. Ispitati utjecaj radnog vremena na kvalitetu spavanja, pospanost i oboljenja ispitanika, povezanost noćnog rada s domenama psihičkog zdravlja, okoliša, tjelesnog zdravlja i socijalnih odnosa, povezanost kvalitete spavanja i pospanosti u odnosu na varijable koje se odnose na posao te međusobne povezanosti ispitivanih domena, kvalitete spavanja i pospanosti. Metode: Provedeno je anonimno i...
Povezanost okoline i medija na mentalno zdravlje žena za vrijeme babinja
Povezanost okoline i medija na mentalno zdravlje žena za vrijeme babinja
Dorotea Jušić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati mišljenje žena o čimbenicima utjecaja na mentalno zdravlje žena za vrijeme babinja. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Ispitano je bilo 396 žena u statusu majčinstva. Provedena je anonimna anketa izrađena na platformi Google Forms. Instrument istraživanja bio je anketni upitnik koji se sastojao od tri dijela: sociodemografski podaci i općeniti podaci o okolini i medijima, povezanost okoline s...
Povezanost ovisnosti o Facebooku i ovisnosti o internetu kod mladih
Povezanost ovisnosti o Facebooku i ovisnosti o internetu kod mladih
Angela Gašparović
Cilj: Ispitati povezanost ovisnosti o Facebooku s ovisnosti o internetu kod mladih. Ispitati postoje li razlike u ovisnosti o internetu i o Facebooku prema demografskim varijablama (dob, spol, mjesto stanovanja, suživot u kućanstvu i obrazovanje), postoji li povezanost ovisnosti o internetu i ovisnosti o Facebooku s dužinom korištenja računala/ smartphonea, te ispitati koji su prediktori ovisnosti o Facebooku od istraživanih varijabli. Metode: Istraživanje je obuhvatilo...
Povezanost pandemije COVID-19 s radom Klinike za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju Kliničke bolnice Dubrava
Povezanost pandemije COVID-19 s radom Klinike za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju Kliničke bolnice Dubrava
Anamarija Puklin
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati povezanost pandemije bolesti COVID COVID- 19 s radom Klinike za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju Kliničke bolnice Dubrava u razdoblju pandemije te se uzima uzimalo u obzir zadnje tromjesečje 2020., 2021., 2022 2022. godine. Ustroj studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanje su uključeni podaci o broju elektivnih i hitnih prijema u posljednjem tromjesečju 2020., 2021., te 2022....
Povezanost pandemije bolesti COVID-19 s razinom stresa, anskioznosti i depresivnosti medicinskih sestara/tehničara
Povezanost pandemije bolesti COVID-19 s razinom stresa, anskioznosti i depresivnosti medicinskih sestara/tehničara
Mateo Pleša
Cilj istraživanja: Ispitati povezanost pandemije bolesti COVID-19 i razine stresa, anksioznosti i depresije medicinskih sestara i tehničara. Nacrt studije: Ispitivanje je provedeno po principu presječne studije. Ispitanici i metode: Ispitanici su bili medicinske sestra i tehničari, ukupno njih 112. Istraživanje je provedeno u razdoblju od 7.6.2021. do 14.6.2021. godine. Kao instrument istraživanja korišten je anketni upitnik koji se sastojao od 5 dijelova: sociodemografski ...
Povezanost položaja linije gornje usne i percepcije estetike osmijeha kod studenata dentalne medicine
Povezanost položaja linije gornje usne i percepcije estetike osmijeha kod studenata dentalne medicine
Josipa Pohižek
Cilj: Cilj istraživanja je ispitati čimbenike koji utječu na zadovoljstvo izgledom prema položaju linije gornje usne i estetike osmijeha kod studenata dentalne medicine u Osijeku. Ustroj studije: Istraživanje je ustrojeno kao presječna studija na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo među studentima dentalne medicine od 1. do 6. godine. Ispitanici i metode: Istraživanje je uključivalo 114 ispitanika oba spola. Provedeno je online putem, anketiranjem ispitanika. Rezultati:...
Povezanost programa plućne rehabilitacije s inspiratornom i ekspiratornom snagom mišića kod bolesnika s post-COVID sindromom
Povezanost programa plućne rehabilitacije s inspiratornom i ekspiratornom snagom mišića kod bolesnika s post-COVID sindromom
Lana Vranić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja jest ispitati učinak programa plućne rehabilitacije na snagu respiratornih mišića bolesnika s post-COVID sindromom. Ustroj studije: Istraživanje je provedeno kao presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Za istraživanje su prikupljeni podaci iz Bolničkog informacijskog sustava o bolesnicima koji su pohađali program plućne rehabilitacije između siječnja 2021. i prosinca 2022. godine u Klinici za plućne bolesti Jordanovac KBC-a Zagreb o...
Povezanost prosocijalnih crta ličnosti sa simptomima depresije, anksioznosti i stresa u medicinskih sestara i tehničara zaposlenih u psihijatrijskoj ustanovi
Povezanost prosocijalnih crta ličnosti sa simptomima depresije, anksioznosti i stresa u medicinskih sestara i tehničara zaposlenih u psihijatrijskoj ustanovi
Davorin Crnić
Cilj istraživanja: Glavni cilj istraživanja bio je ispitati povezanost prosocijalnih crta ličnosti sa simptomima depresije, anksioznosti i stresa u medicinskih sestara i tehničara (MST) zaposlenih u klinici za psihijatriju. Nacrt studije: Provedeno je presječno istraživanje u Klinici za psihijatriju “Sveti Ivan“ u Zagrebu tijekom lipnja 2023. godine. Ispitanici i metode: Ciljana populacija bili su MST-i zaposleni u psihijatrijskoj bolnici u neposrednom radu s pacijentima. Nije...

Pages