Paginacija

Razlike u poteškoćama sa spavanjem između hospitaliziranih bolesnika s umjerenom demencijom i osoba sačuvanih kognitivnih funkcija koje žive u domovima za starije osobe
Razlike u poteškoćama sa spavanjem između hospitaliziranih bolesnika s umjerenom demencijom i osoba sačuvanih kognitivnih funkcija koje žive u domovima za starije osobe
Sandra Puđa
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja je ispitati postoje li razlike u poteškoćama sa spavanjem između hospitaliziranih bolesnika s umjerenom demencijom i osoba sačuvanih kognitivnih funkcija koje žive u domovima za starije osobe. Nacrt studije: Presječno istraživanje na Klinici za psihijatriju „Sveti Ivan“, Zagreb i pet domova za starije osobe u Zagrebu. Problemi sa spavanjem mjereni su pomoću Pitsburškog indeksa kvalitete spavanja. Provjera hipoteze učinjena je...
Razlozi za eutanaziju iz perspektive studenata sestrinstva - prikaz kvalitativnih intervjua
Razlozi za eutanaziju iz perspektive studenata sestrinstva - prikaz kvalitativnih intervjua
Katarina Dubravac
Ciljevi istraživanja: Ciljevi istraživanja ovog diplomskog rada bili su ispitati mišljenja studenata sestrinstva o eutanaziji, prepoznati čimbenike koji su povezani s mišljenjima o eutanaziji i utvrditi bolesti/stanja koja bi studenti sestrinstva smatrali opravdanima za eutanaziju. Nacrt studije: Metoda kvalitativnog istraživanja koja se koristila u izradi ovog diplomskog rada jest intervju pismenim putem. Ispitanici i metode: U istraživanju su sudjelovali studenti sestrinstva...
Razvoj medicinske djelatnosti u Slavoniji u 18. i 19. stoljeću
Razvoj medicinske djelatnosti u Slavoniji u 18. i 19. stoljeću
Filip Mahaček
Uvod: Slavonija je početkom 18. stoljeća prostor periferije tadašnje Monarhije i zemlja bez zdravstvenih djelatnika i ustanova, no to se sagledavanjem uloge zdravstva i položaja Slavonije vrlo brzo počinje mijenjati. Postupci: Retrospektivnim epidemiološkim istraživanjem zasnovanim na neobjavljenoj arhivskoj građi Državnog arhiva u Osijeku te dostupnoj literaturi u elektronskim bazama podataka PubMed, Scopus i Hrčak – portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske opisane ...
Razvojne anomalije zuba
Razvojne anomalije zuba
Paola Derk
CILJ: Prikazati važnost ranog prepoznavanja razvojnih anomalija zuba. PRIKAZ TEME: Razvojne anomalije zuba sve su učestalije promjene u usnoj šupljini. Anomalije se dijele na anomalije broja, anomalije veličine i oblika, anomalije položaja zuba i anomalije mjesta nicanja zuba. Etiologija većine anomalija nije određena, no smatra se da veliku ulogu u razvoju imaju genetski, ekološki i socijalni čimbenici. Rano prepoznavanje simptoma određene anomalije ključno je u njezinom...
Redovitost tjelesne aktivnosti u populaciji studenata fizioterapije
Redovitost tjelesne aktivnosti u populaciji studenata fizioterapije
Ivona Koljenik
Cilj rada: Ispitati tjelesnu aktivnost studenata Fizioterapije na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku, dislocirani studij u Orahovici. Specifični ciljevi su: istražiti kolika je tjelesna aktivnost studenata fizioterapije na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Orahovici prema MET vrijednosti, ispitati povezanost između sociodemografskih karakteristika i MET-a, ispitati povezanost između MET-a i spola, prebivališta, načina prihoda te godine studija. Ispitanici...
Rehabilitacija benignog paroksizmalnog pozicijskog vertiga
Rehabilitacija benignog paroksizmalnog pozicijskog vertiga
Iva Grgić
UVOD: Benigni paroksizmalni pozicijski vertigo vrtoglavica je koja nastaje zbog promjene položaja otolita u unutarnjem uhu. To je najčešći oblik vrtoglavice koji se uglavnom javlja u starijoj populaciji ili mlađoj nakon ozljede glave. Liječenje ovisi o lokaciji zalutalog otolita i mogućnostima pacijenta. Cilj je rada prikazati širok spektar rehabilitacije koja je najučinkovitija u liječenju BPPV-a. POSTUPCI: Kriteriji pretraživanja bili su tekstovi u cijelosti, sažetci i knjige...
Rehabilitacija bolesnika s multiplom sklerozom
Rehabilitacija bolesnika s multiplom sklerozom
Gabrijela Gržić
UVOD: Multipla skleroza kronična je demijelinizacijska bolest središnjeg živčanog sustava, koja ima složenu kliničku sliku i često dovodi do teških tjelesnih i kognitivnih oštećenja. POSTUPCI: Podaci su prikupljeni pretraživanjem Medline, The Scopus i Web of science baze podataka. PRIKAZ TEME: Multipla je skleroza bolest koja ima složen klinički tijek koji čine četiri oblika: relapsno-remitirajući oblik, sekundarno progresivni, primarno progresivni i progresivno relapsni...
Rehabilitacija ozlijeda rotatorne manšete kod rukometaša
Rehabilitacija ozlijeda rotatorne manšete kod rukometaša
Luka Ferenčević
Uvod: Pregledom stručne literature, znanstvenih radova i istraživanja prikazati poveznicu između rukometa (bacačkog sporta) te ozljeda rotatorne manšete. Postupci: Pretraživane baze podataka su: Hrčak, Medline, Physiopedia Prikaz teme: Najčešća ozljeda kod rukometaša je ozljeda rotatorne manšete. Njene karakteristike su smanjenje opsega pokreta, bolnost, osjećaj ukočenosti ramena. Povećani glenohumeralni rotacijski deficiti kod bacačkog ramena rukometaša koreliraju s...
Rehabilitacija ruke uz pomoć robotske tehnologije u bolesnika s reumatoidnim artritisom
Rehabilitacija ruke uz pomoć robotske tehnologije u bolesnika s reumatoidnim artritisom
Josipa Jurčević Čakan
Uvod: Reumatoidni artritis progresivna je autoimuna bolest u kojoj glavnu ulogu ima kronična upala koja najčešće zahvaća zglobove. Reumatoidni artritis smanjuje kvalitetu života bolesnika zbog funkcionalne onesposobljenosti u obavljanju dnevnih aktivnosti te se rehabilitacija provodi da bi se smanjile posljedice bolesti. Cilj je liječenja stanje remisije koje se može postići optimalnim liječenjem. Postupci: Pregled literature proveden je kroz baze podataka PubMed, IEEE, Google...
Rehabilitacijske metode i fizikalna terapija koljena nakon ozljede prednjeg križnog ligamenta
Rehabilitacijske metode i fizikalna terapija koljena nakon ozljede prednjeg križnog ligamenta
Dubravko Moguš
UVOD: Koljeni zglob je najsloženiji zglob u ljudskom tijelu i kao takav najviše je podvrgnut ozljedama. Ozljeda prednjeg križnog ligamenta povećava rizik od razvoja sekundarnih ozljeda, ali i straha od naknadnog vraćanja u sport. POSTUPCI: 66 studija uključeno je u pisanje diplomskog rada. Tri su knjižne građe, a 63 su preuzeti s online bazi podataka i sva literatura odgovara sadržaju diplomskog rada. PRIKAZ TEME: Ozljeda prednjeg križnog ligamenta smanjuje kvalitetu života...
Rekanalizacijsko liječenje akutnog ishemijskog moždanog udara
Rekanalizacijsko liječenje akutnog ishemijskog moždanog udara
Vlatka Poljak
Uvod. Akutni ishemijski moždani udar je poremećaj moždane funkcije naglog nastajanja koji za posljedicu ima poremećaj moždane cirkulacije. Protok krvi kroz mozak nije dovoljan i dolazi do odumiranja moždanih stanica. Postupci. U ovom je radu korištena literatura iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, te Gradske knjižnice Ksaver Šandor Gjalski Zabok. Pretražena su poglavlja u knjigama iz područja neurologije i anatomski atlasi. U pretraživanju su prikupljeni...
Reumatoidni artritis
Reumatoidni artritis
Andreja Jakolić
Uvod: Predmet ovog rada je RA, bolest koja spada u najčešća reumatska oboljenja. Cilj rada prikazati je osnovne aspekte bolesti te ulogu medicinsku sestre u liječenju bolesti. Postupci: U izradi rada korištene su knjige i članci iz medicine iz područja reumatologije. Literatura korištena pri izradi rada izdana je u razdoblju 1995.-2018. Članci su pretraživani na hrvatskom i engleskom jeziku, na domaćim i stranim portalima. Ključni pojmovi prilikom pretrage bili su: reumatoidni...

Paginacija