Paginacija

Sestrinska skrb za bolesnika nakon transkateterske implantacije aortalnog zaliska
Sestrinska skrb za bolesnika nakon transkateterske implantacije aortalnog zaliska
Dubravka Lončar
Ciljevi: Cilj je ovog rada, kroz prikaz slučaja, prikazati osobitosti zdravstvene skrbi bolesnice nakon transkateterske implantacije aortalnog zaliska. Opis slučaja: Bolesnica E. N. (1949.) zaprima se na odjel 13. 6. 2022. radi planirane transkateterske implantacije aortalnog zaliska. Upoznata je s epidemiološkim mjerama. Po prijemu se osjeća dobro, samostalna je u provođenju postupaka samozbrinjavanja, hoda uz pomoć štake, brzo se umara pri naporu. Pri svijesti je, eupnoična,...
Sigurnost medicinskih sestara/tehničara na radnom mjestu za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 s pozitivnim pacijentima
Sigurnost medicinskih sestara/tehničara na radnom mjestu za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 s pozitivnim pacijentima
Željka Andrić
Ciljevi: Ispitati sigurnost medicinskih sestara/tehničara na radnom mjestu za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 s pozitivnim pacijentima. Ispitati razliku u percepciji sigurnosti medicinski sestara i tehničara koji rade s pozitivnim pacijentima za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 u odnosu na županiju zaposlenja i tip ustanove u kojoj rade. Metode: Presječna studija. Anonimno i dobrovoljno ispitivanje na području Republike Hrvatske. Ispitanici oba spola, medicinske sestre i...
Sindrom izgaranja kod djelatnika u Zavodu za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije
Sindrom izgaranja kod djelatnika u Zavodu za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije
Pero Vrebac
Cilj: Ispitati razine stresa koja se postiže kod zdravstvenih djelatnika Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije prilikom svakodnevnog pružanja pomoći u terenskim uvjetima rada. Nacrt studije: Presječna studija Metode i ispitanici: Za istraživanje je korišten anonimni upitnik o stresorima na radnom mjestu bolničkih zdravstvenih djelatnika dr. sc. Milana Miloševića iz 2009. godine. Ispitanici su bili zdravstveni djelatnici Zavoda za hitnu medicinu...
Sindrom profesionalnog izgaranja medicinskih sestara u operacijskim i ginekološkim salama u Kliničkom bolničkom centru Osijek
Sindrom profesionalnog izgaranja medicinskih sestara u operacijskim i ginekološkim salama u Kliničkom bolničkom centru Osijek
Sanja Moser
Cilj: Ispitati razinu sagorijevanja na poslu kod medicinskih sestara u operacijskim i ginekološkim salama. Nacrt studije: Presječna kohortna studija Ispitanici i metode: U istraživanju sudjeluju medicinske sestre/tehničari Kliničkog bolničkog centra Osijek na radnom mjestu u operacijskim i ginekološkim salama. Kao instrument istraživanja koristit će se standardizirani anketni upitnik OLBI- The Oldenburg Burnout Inventory i upitnik CBI- Copenhagen Burnout Inventory. Dodano je...
Sindrom sagorijevanja kod medicinskih sestara i tehničara na Klinici za kirurgiju i Klinici za unutarnje bolesti Kliničke bolnice Merkur
Sindrom sagorijevanja kod medicinskih sestara i tehničara na Klinici za kirurgiju i Klinici za unutarnje bolesti Kliničke bolnice Merkur
Ante Tandara
Cilj istraživanja: Istraživano je jesu li medicinske sestre/tehničari uposleni na Klinici za kirurgiju i oni uposleni na Klinici za unutarnje bolesti iskazali različitu razinu sindroma sagorijevanja. Također je istraživano utječe li spol, dob, stupanj obrazovanja i ukupni radni staž na razinu sindroma sagorijevanja. Nacrt studije: Provedena je presječna studija. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 107 medicinskih sestara/tehničara iz Kliničke bolnice...
Sindrom sagorijevanja kod zdravstvenih radnika u vrijeme pandemije bolesti COVID-19
Sindrom sagorijevanja kod zdravstvenih radnika u vrijeme pandemije bolesti COVID-19
Dražen Sakoman
Cilj istraživanja: utvrditi koliko je medicinskih sestara i tehničara zahvaćeno sindromom sagorijevanja te postoje li razlike u zahvaćenosti sindromom sagorijevanja u odnosu karakteristike ispitanika. Nacrt istraživanja: ovo istraživanje provedeno je kao presječno istraživanje. Ispitanici i metode: ispitivanje je provedeno na uzorku od 203 medicinske sestre i medicinska tehničara KB Sveti Duh u Zagrebu. Kao metoda istraživanja korištena je anonimna anketa. Prvi dio ankete...
Sindrom sagorijevanja na poslu kod medicinskih sestara i tehničara tijekom epidemije bolesti COVID-19
Sindrom sagorijevanja na poslu kod medicinskih sestara i tehničara tijekom epidemije bolesti COVID-19
Katarina Dubelj
Cilj istraživanja: Ispitati prisutnost i razinu sindroma sagorijevanja kod medicinskih sestara i tehničara u KBC-u Osijek za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 te utvrditi razinu sindroma sagorijevanja s obzirom na dob i spol ispitanika, stručnu spremu te radni staž ispitanika te konkretno radno mjesto, odjel i smjenske uvjete rada na radnome mjestu. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 110 medicinskih sestara i tehničara zaposlenih u KBC-u Osijek na Odjelu za...
Skraćenje Ahilove tetive u dječjoj dobi - prikaz slučaja
Skraćenje Ahilove tetive u dječjoj dobi - prikaz slučaja
Miro Skračić
Cilj rada: Cilj ovog rada je, uz odabir pravovaljane medicinske literature, prikazati slučaj skraćene Ahilove tetive u dječjoj dobi zbog kojeg pacijent hoda na prstima. Naglasiti ozbiljnost situacije i prikazati fizioterapeutsku procjenu i provođenje habilitacijskog liječenja i fizikalne terapije kod ove anomalije. Ukazati na propuste roditelja i pacijenta. Prikaz slučaja: Pacijent N.N. zbog hoda na prstima dolazi na pregled kod dr. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije gdje...
Skrb za oboljelog  od plućne embolije
Skrb za oboljelog od plućne embolije
Dora Svitlanović
Uvod: Plućna embolija potencijalno je životno ugrožavajuće stanje koje nastaje uslijed opstrukcije manjih ili većih grana plućne arterije trombom koji putem venske krvi dospijeva u plućnu cirkulaciju. Cilj je rada opisati plućnu emboliju i skrb medicinske sestre kao člana multidisciplinarnog tima pri izvođenju dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod oboljelih od plućne embolije. Postupci: Za pretraživanje literature korištene su baze podataka: Hrčak, Medline, PubMed, ...
Sociodemografske osobitosti liječenih ovisnika o alkoholu u okviru sudskih mjera
Sociodemografske osobitosti liječenih ovisnika o alkoholu u okviru sudskih mjera
Brankica Klepić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati sociodemografske karakteristike liječenih ovisnika o alkoholu kod bolesnika liječenih prema odluci suda i bolesnika liječenih „bez prisile“. NACRT STUDIJE: Retrospektivno istraživanje. ISPITANICI I METODE: U istraživanju je sudjelovalo 120 ispitanika s dijagnozom ovisnosti o alkoholu, liječenih kroz programe Dnevne bolnice alkoholizma i stacionara u KBC-u „Sestre milosrdnice“ na Klinici za psihijatriju. Eksperimentalnu skupinu činilo je 60...
Specifičnost i frekvencija aloprotutijela na eritrocitne antigene u rutinskoj prijetransfuzijskoj obradi
Specifičnost i frekvencija aloprotutijela na eritrocitne antigene u rutinskoj prijetransfuzijskoj obradi
Martina Topić
Cilj istraživanja: Ispitati specifičnost i frekvenciju aloprotutijela na eritrocitne antigene u rutinskoj prijetransfuzijskoj obradi. Nacrt studije: Presječna studija iz povijesnih podataka. Materijal i metode: Materijale istraživanja čine podatci dostupni iz povijesnih podataka Odjela za transfuzijsku medicinu u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci. Podatci su korišteni za izradu istraživanja i prikupljani su u razdoblju od siječnja 2016. do prosinca 2020. godine. Metode...
Specifičnosti skrbi obiteljskih njegovatelja za osobe s Down sindromom
Specifičnosti skrbi obiteljskih njegovatelja za osobe s Down sindromom
Zdenko Damjanović
Cilj rada: Nakon sustavnog pregleda relevantne literature, prikazati, analizirati i raspraviti specifičnosti skrbi obiteljskih njegovatelja za osobe s Down sindromom na temelju prikaza slučaja, opisati stavove društva temeljem dostupnih relevantnih istraživanja i prikazati sustave potpore koji su relevantni za obiteljske njegovatelje koji skrbe za osobe s Down sindromom. Opis slučaja: Djevojka T. D. živi s roditeljima koji su oboje zdravstveni djelatnici te su ujedno njezini...

Paginacija