Paginacija

Prevalencija pušenja među zdravstvenim djelatnicima, njihove pušačke navike i osobni stavovi u Općoj bolnici "Dr. Josip Benčević" u Slavonskom Brodu
Prevalencija pušenja među zdravstvenim djelatnicima, njihove pušačke navike i osobni stavovi u Općoj bolnici "Dr. Josip Benčević" u Slavonskom Brodu
Ivona Jagušt
Ciljevi: Cilj istraživanja je ispitati pušačke navike i osobne stavove zdravstvenih djelatnika u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod u odnosu na sociodemografske karakteristike i varijable koje se odnose na pušenje. Metode: Provedena je presječna studija. Istraživanje je provedeno u razdoblju od travnja do srpnja 2021. godine na populaciji zdravstvenih djelatnika zaposlenih u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod. U istraživanju je...
Prijelomi kostiju u dječjoj dobi
Prijelomi kostiju u dječjoj dobi
Jurica Tušek
Uvod: Rast i razvoj djeteta su usko povezani s prijelomima kostiju u dječjoj dob pa je poznavanje normalnog rasta i razvoja od ključne važnosti u liječenju prijeloma i planiranju kirurških zahvata u svim vrstama prijeloma kostiju u djece. Operativno liječenje postaje trend u pedijatrijskoj ortopediji, a podrazumijeva stabilizaciju prijeloma poravnavanjem bez primjene gipsa ili udlage te unutarnju fiksaciju prijeloma koja se vrši žicama, pločama, vijcima ili čavlima. Postupci:...
Prijeoperacijska i poslijeoperacijska zdravstvena njega bolesnice s karcinomom vrata maternice
Prijeoperacijska i poslijeoperacijska zdravstvena njega bolesnice s karcinomom vrata maternice
Lora Galić
Uvod: Rak vrata maternice zloćudna je bolest koja se razvija u dijelu maternice koji se otvara u rodnicu. Grlić maternice mogu oblagati mnoge dobroćudne promjene i izrasline. U početku se obično pojavljuju crvene mrlje, a kasnije lezije na vratu maternice. Oštećenja su većinom premaligna te ih nazivamo cervikalnim intraepitelnim neoplazijama (CIN) ili displazijom. Cilj rada: Cilj rada je prikazati primjenu procesa zdravstvene njege, utvrđivanje problema, definiranje ciljeva i...
Prilagodba stila života za prevenciju i kontrolu kardiovaskularnih bolesti
Prilagodba stila života za prevenciju i kontrolu kardiovaskularnih bolesti
Petra Mijatović
Uvod: Od kardiovaskularnih bolesti u svijetu svake godine premine čak 17,5 milijuna ljudi, a u Hrvatskoj su kardiovaskularne bolesti uzrok kod 45 % preminulih osoba. Osim smrti uzrokuju i veliki broj invaliditeta, a sve se može spriječiti odgovarajućom prevencijom u kojoj sudjeluje multidisciplinarni tim. Postupci: Podatci za pisanje rada dobiveni su iz stručnih članaka, knjiga i mrežnih stranica. Internetske baze podataka su: Hrčak, PubMed, Scopus, Web of Science. Prikaz teme:...
Primjena Feldenkrais metode u fizioterapijskoj rehabilitaciji bolesnika
Primjena Feldenkrais metode u fizioterapijskoj rehabilitaciji bolesnika
Marko Jurko
UVOD: Ljudsko je tijelo najsloženiji mehanizam koji nalazimo u prirodi. Svako liječenje, tretman i pristup mora uzeti u obzir cjelovitost i neodvojivost čovjeka. Feldenkrais metoda (FM) nastoji djelovati na taj način. POSTUPCI: Pri pisanju diplomskoga rada poslužili smo se rezultatima 57 studija. Od toga je 8 knjižne građe, a 49 studija preuzeto je s online baze podataka i sva literatura odgovara sadržaju diplomskoga rada. PRIKAZ TEME: FM je vještina kretanja uz minimalno...
Primjena fizikalne terapije kod hernije diska
Primjena fizikalne terapije kod hernije diska
Ines Kolundžić
Cilj rada: Cilj ovog rada je pomoću prikaza slučaja prikazati problematiku hernije diska, primjenu fizikalne terapije u njenom liječenju te ulogu fizioterapeuta tijekom liječenja. Opis slučaja: Kralježnica predstavlja osnovnu građu trupa, a njen slabinski dio kako, je najmasivniji, trpi najveći pritisak. Upravo taj pritisak doprinosi pomicanju i pucanju intervertebralnog diska koji povezuje dva kralješka, a to stanje se naziva hernija diska. Bolesnica je u segmentu L4-L5 imala...
Primjena i učestalost ortopedskih uložaka kod nogometaša u Školi nogometa NK Osijek
Primjena i učestalost ortopedskih uložaka kod nogometaša u Školi nogometa NK Osijek
Ivan Sajko
Cilj istraživanja: Temeljni cilj istraživanja bio je ispitati način primjene ortopedskih uložaka te njihovu učestalost prema potrebama ovisno o zdravstvenom stanju igrača u Školi nogometa NK Osijek Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao presječno istraživanje tijekom svibnja i lipnja 2021. godine, anonimnim online upitnikom koji se sastojao od 20 pitanja. Ispitanici i metode: Ispitanici su bili 104 igrača iz Škole nogometa NK Osijek, uzrasnih kategorija pionira,...
Primjena kontinuirane autotransfuzije kod transplantacije jetre u Kliničkoj bolnici Merkur
Primjena kontinuirane autotransfuzije kod transplantacije jetre u Kliničkoj bolnici Merkur
Hrvoje Kaurin
Cilj istraživanja: Ispitati korist intraoperacijske primjene uređaja za autotransfuziju u svrhu smanjenja potreba potrošnje homologne krvi. Koliko je bolesnika za vrijeme transplantacije jetre koristilo autotransfuziju s obzirom na dob, spol, dijagnozu i kakve su bile potrebe za nadoknadom volumena krvi te postoji li povezanost dijagnoze sa spolom i dobi ispitanika. Povezanost spola i dobi s ukupnim gubitkom krvi, unosom homologne krvi i količine vraćene krvi te povezanost gubitka krvi...
Primjena metoda prevencije ozljeda kod amaterskih nogometaša
Primjena metoda prevencije ozljeda kod amaterskih nogometaša
Luka Kovačević
Cilj istraživanja: Temeljni cilj istraživanja bio je ispitati učestalost korištenja metoda prevencije ozljeda amaterskih nogometaša. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao presječno istraživanje tijekom siječnja i veljače 2021. godine online upitnikom koji se sastojao od 9 pitanja. Ispitanici i metode: Ispitanici su 103 amaterska nogometaša odabrana slučajnim odabirom, koji igraju u raznim klubovima u rangovima nižim od Treće hrvatske nogometne lige. Rezultati: Mali...
Primjena neinvazivne ventilacije visokoprotočnim nazalnim kanilama u pacijenata oboljelih od virusa Covid-19
Primjena neinvazivne ventilacije visokoprotočnim nazalnim kanilama u pacijenata oboljelih od virusa Covid-19
Angelina Verović
UVOD: Krajem 2019. godine u Wuhanu u Kini prvi je put izoliran novi koronavirus, kasnije nazvan teškim akutnim respiratornim sindromom (SARS-CoV-2). Koronavirus uzrokuje skup akutnih respiratornih bolesti, nazvan koronavirusna bolest 2019 (COVID-19). Najčešći razlog prijema pacijenta u jedinicu intenzivnog liječenja razvoj je akutnog hipoksemičnog zatajenja disanja, što je indikacija za primjenu neinvazivne ventilacije visokoprotočnim nazalnim kanilama. POSTUPCI: Za pisanje...
Primjena tehnoloških dostignuća - medicinski i bioetički izazov suvremenog društva
Primjena tehnoloških dostignuća - medicinski i bioetički izazov suvremenog društva
Monika Barić
Uvod: Napredak znanosti i tehnologije dovodi do novih mogućnosti u medicini kao što je liječenje prethodno neizlječivih bolesti, produljenje života i odgađanje smrti. To je dovelo do distanazije. Distanaziju odlikuje bolna i polagana smrt bolesnika praćena patnjom zbog nepotrebnih medicinsko-tehničkih postupaka. Postupci: Pretraživana je literatura na hrvatskom i engleskom jeziku, u bazama podataka Hrčak, PubMed i Scopus. Prikaz teme: Distanaziju je potrebno sagledati s...
Primjena virtualne stvarnosti u rehabilitaciji neuroloških bolesti
Primjena virtualne stvarnosti u rehabilitaciji neuroloških bolesti
Denis Hudi
UVOD: Neurološke bolesti povezane su s visokom stopom smrtnosti i invaliditeta. Rehabilitacija kod neuroloških bolesti odnosi se na vraćanje motoričkih i kognitivnih funkcija pacijenta u čemu nam razvoj novih tehnologija može pomoći postići bolje rezultate. Virtualna stvarnost pruža interaktivno virtualno okruženje, utječe na neuroplastičnost i pomaže u oporavku pacijenata tijekom rehabilitacije. POSTUPCI: Pretraživane baze podataka bile su Pubmed i Hrčak. Prilikom...

Paginacija